Dodatkowe świadczenie postojowe tylko dla przedsiębiorców już korzystających ze zwykłego postojowego

Iwona Maczalska

Z dodatkowego świadczenia postojowego nie skorzystają wszyscy przedsiębiorcy. Aby móc wnioskować o tą formę pomocy należy spełnić podstawowy warunek.

ZUS: Pojawiły się błędy w złożonych wnioskach o postojowe z Tarczy 5.0

Tarcza antykryzysowa 5.0 oraz 6.0 daje przedsiębiorcom możliwość skorzystania z nowej formy pomocy, jaką jest dodatkowe świadczenie postojowe. ZUS przypomina jednak, że dodatkowe postojowe nie jest dedykowane dla wszystkich przedsiębiorców.

Dodatkowe świadczenie postojowe - warunki

Źródło: shutterstock

Z dodatkowego świadczenia postojowego aktualnie skorzystać mogą wyłącznie przedsiębiorcy turystyczni oraz z branży artystycznej (Tarcza 5.0). W Sejmie znajduje się jednak projekt ustawy Tarczy 6.0, który umożliwi skorzystanie z tej formy pomocy również przedsiębiorcom z branży gastronomicznej, fitness czy rozrywkowej (Tarcza 6.0). Warunkiem będzie prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie konkretnych kodów PKD.

Nie pobierałeś zwykłego postojowego? Nie dostaniesz dodatkowego postojowego

Warunki uzyskania dodatkowego świadczenia postojowego są różne, w zależności od tego na jakiej podstawie ubiegamy się o jej przyznanie. Tarcza 5.0 skierowana dla firm turystycznych nakłada inne warunki ubiegania się o dodatkowe świadczenie postojowe, niżeli Tarcza 6.0 skierowana dla branży gastronomicznej, rozrywkowej oraz fitness. Jest jednak jeden wspólny element. Dodatkowe świadczenie postojowe (zarówno z Tarczy 5.0 jak i 6.0) skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców, którzy już wcześniej korzystali ze zwykłego świadczenia postojowego. Brak wyplat postojowego w przeszłości uniemożliwia ubieganie się o dodatkowe świadczenie postojowe.

Oznacza to, że dodatkowe świadczenie postojowe jest swego rodzaju dopełnieniem pierwszej formy pomocowej, jaką jest świadczenie postojowe, w przypadku braku poprawy sytuacji ekonomicznej. Skorzystanie ze świadczenia postojowego w przeszłości automatycznie uruchamia możliwość ubiegania się o dodatkowe świadczenie postojowe.

Nie korzystałeś ze zwykłego postojowego? Możesz jeszcze złożyć wniosek

 Przedsiębiorcy nadal mają możliwość składania wniosków o przyznanie zwykłego świadczenia postojowego. Zgodnie z przepisami ustawy antykryzysowej ,,Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii”. Nie oznacza to jednak, że w listopadzie przedsiębiorca może złożyć wniosek o postojowe za kwiecień, czy maj. Kluczowe znaczenie dla przyznania postojowego ma kryterium spadku przychodów ,,w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku". Spadek przychodów zanotowany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku oznacza, że przedsiębiorcy nie mają już możliwości ubiegania się o postojowe za miesiące marzec - wrzesień. Składając bowiem wniosek o świadczenie postojowe w listopadzie, we wniosku RSP-D wykazać należy 15%  spadek przychodów w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a więc w październiku – w stosunku do września 2020 roku. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule ,, Świadczenie postojowe w sierpniu i wrześniu. Do kiedy można składać wnioski?”.

Świadczenie postojoweKoronawirus w PolsceHOT