Świadczenie postojowe w sierpniu i wrześniu. Do kiedy można składać wnioski?

Iwona Maczalska

Przedsiębiorcy, którzy nie skorzystali jeszcze ze świadczenia postojowego, mogą nadal składać wnioski do ZUS. Sprawdź, do kiedy należy złożyć wniosek, by otrzymać postojowe za sierpień i wrzesień oraz w jaki sposób ustalić 15% spadek przychodów.

» Zwolnienie z ZUS wydłużone o trzy miesiące i ponowna wypłata postojowego. MR zapowiada zmiany

Przedsiębiorcy borykający się ze spadkiem przychodów spowodowanych epidemią COVID-19, mogą skorzystać jeszcze z niektórych form pomocy udzielanych w ramach Tarczy antykryzysowej. Jedną z nich jest świadczenie postojowe wypłacane trzykrotnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby jednak z niego skorzystać, należy zanotować 15% spadek przychodów.

Świadczenie postojowe w sierpniu i wrześniu

Źródło: shutterstock.com

Świadczenie postojowe – ZUS nadal przyjmuje wnioski

Przedsiębiorcy zainteresowani skorzystaniem ze świadczenia postojowego nadal mogą się o niego ubiegać. Wnioski o świadczenie postojowe w świetle przepisów Tarczy antykryzysowej ZUS będzie przyjmował w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Nie należy obawiać się zatem, że możliwość wnioskowania o to świadczenie wygasnęła wraz z dniem 30 czerwca.

» Świadczenie postojowe również dla przedsiębiorców z umową o pracę

Świadczenie postojowe w sierpniu i wrześniu – ważne kryterium spadku przychodów

Chociaż prawdą jest, że wnioski o świadczenie postojowe będą przyjmowane przez ZUS jeszcze przez kilka miesięcy, to przedsiębiorcy rzadko zdają sobie sprawę z faktu, że kluczowe znaczenie dla przyznania postojowego ma kryterium spadku przychodów ,,w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku". Spadek przychodów zanotowany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku oznacza, że przedsiębiorcy nie mają już możliwości ubiegania się o postojowe za miesiące marzec – czerwiec. Składając bowiem wniosek o świadczenie postojowe w sierpniu, we wniosku RSP-D wykazać należy 15%  spadek przychodów w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a więc w lipcu – w stosunku do czerwca 2020 roku.

» Jakie warunki musi spełnić zleceniobiorca, by samodzielnie wnioskować o postojowe po 24 lipca?

Przykład 1: Postojowe - wniosek składany w sierpniu

Przedsiębiorca zanotował 15% spadek przychodów w lipcu 2020 roku, w stosunku do czerwca 2020 roku. Do kiedy może złożyć wniosek o postojowe?

Wniosek będzie można składać do końca sierpnia. Miesiącem poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, w którym nastąpił spadek przychodów jest właśnie lipiec.

Przykład 2: Postojowe - wniosek składany w lipcu

Przedsiębiorca zanotował 15% spadek przychodów w czerwcu w stosunku do maja. Czy nadal może składać wniosek o postojowe? Nie. Czas na złożenie wniosku o pierwsze postojowe w przypadku tego przedsiębiorcy minął bowiem 31 lipca. Miesiącem poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, jest w tym przypadku czerwiec 2020 roku.

Postojowe za sierpień i wrzesień - do kiedy można składać wnioski?

Przedsiębiorcy, którzy zanotowali 15% spadek przychodów w sierpniu w stosunku do lipca mogą jeszcze wnioskować do ZUS o przyznanie świadczenia postojowego. Aby to zrobić, muszą jednak dotrzymać terminu złożenia wniosku, który w przypadku przychodów z sierpnia minie z dniem 30 września.

Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku przedsiębiorców, u których spadek przychodów nastąpi we wrześniu w stosunku do przychodów uzyskanych w sierpniu. Przedsiębiorca ten będzie mógł wnioskować o postojowe do 31 października.

» Wniosek o świadczenie postojowe w lipcu

Spadek przychodów w lipcu - śpiesz się ze złożeniem wniosku

Możliwość wnioskowania o świadczenie postojowe mają również przedsiębiorcy, którzy zanotowali 15% spadek przychodów w lipcu, w stosunku do czerwca 2020 roku. Wspomniani przedsiębiorcy nie powinni zwlekać ze składaniem wniosku. Ostateczny termin składania wniosków w przypadku spadku przychodów w lipcu minie z dniem 31 sierpnia.

 

(edited)

Świadczenie postojoweKoronawirus w Polsce