Wniosek o świadczenie postojowe w lipcu

Ewelina Czechowicz

O świadczenie postojowe mogą ubiegać się zarówno osoby na umowach zlecenia, jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą.

» Do kiedy można składać wnioski o świadczenie postojowe?

W przypadku wniosku o zwolnienia ze składek ZUS ustawodawca wskazał, że można się ubiegać o zwolnienie za okres marzec-maj 2020 r.  w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2020 r. Natomiast o świadczenie postojowe można ubiegać się maksymalnie trzykrotnie. Samozatrudnieni muszą przy okazji wniosków za kolejny okres potwierdzać, że ich sytuacja nie uległa poprawie. Dlatego też, o świadczenie postojowe mogą wystąpić osoby, które jeszcze nie korzystały z tego świadczenia oraz osoby, dla których wniosek o świadczenie postojowe jest kontynuacją i jeszcze nie otrzymały 3-krotnie wsparcia.

» Wyższy limit przychodów dla wniosków o świadczenie postojowe złożonych w czerwcu, lipcu i sierpniu

Zgodnie z art. 15zs pkt 7 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Stąd w przypadku świadczenia postojowego termin 30 czerwca nie będzie obowiązywać. Osoby, które będą składać wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres, mogą to zrobić także w lipcu.

 

(edited)

Świadczenie postojoweKoronawirus w Polsce