Wyższy limit przychodów dla wniosków o świadczenie postojowe złożonych w czerwcu, lipcu i sierpniu

Iwona Maczalska

Osoby wykonujące umowy cywilnoprawne i wnioskujące o świadczenie postojowe po raz pierwszy, muszą zwrócić uwagę na zmianę limitu przychodów uprawniających do skorzystania ze świadczenia. Nowy limit dotyczyć będzie wniosków składanych w czerwcu, lipcu i sierpniu.  

» Świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy i zleceniobiorcy. Tarcza antykryzysowa

Od czerwca zmianie ulega limit przychodów dla osób przebywających na umowach cywilnoprawnych, ubiegających się o świadczenie postojowe po raz pierwszy. Wszystko za sprawą wynagrodzenia przeciętnego, które w pierwszym kwartale 2020 roku wzrosło w stosunku do czwartego kwartału 2019 roku.

Źródło: twitter.com/zus_pl

» Sprawdź w PUE status swojego wniosku o wypłatę świadczenia postojowego

15 994,41 zł limitu przychodów dla osób na umowach cywilnoprawnych wnioskujących o pierwsze postojowe

Zmiana limitu przychodów wynika ze wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 roku. Przypomnijmy, że jednym z warunków ubiegania się o świadczenie postojowe osób wykonujących umowy cywilnoprawne jest uzyskanie przychodu w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym nastąpiło złożenie wniosku w kwocie nieprzekraczającej 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS - obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

W najnowszym komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 roku ogłoszono, że wynagrodzenie to wyniosło 5331,47 zł. Oznacza to, że limit przychodów dla świadczenia postojowego za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień wzrośnie do kwoty 15 994,41 zł (5331,47 zł x 300%) – z obecnie obowiązującego limitu 15 681 zł.

Nowy limit przychodów nie dla samozatrudnionych

Nowy limit przychodów dotyczy wyłącznie osób wykonujących umowy cywilnoprawne. U osób samozatrudnionych wśrod kryteriów ubiegania się o świadczenie postowe limit przychodów w wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia nie występuje. 

Świadczenie postojoweKoronawirus w PolsceHOT