Do kiedy można składać wnioski o świadczenie postojowe?

Iwona Maczalska

Wiele form pomocy przyznawanych przedsiębiorcom w ramach Tarczy Antykryzysowej przestaje obowiązywać z dniem 30 czerwca. Czy termin ten dotyczy również świadczenia postojowego? Sprawdź, w jakim terminie możesz ubiegać się o przyznanie postojowego.

» Dlaczego wniosków o postojowe za marzec-maj nie złożysz już w PUE?

Zgodnie z zapowiedziami rządu Tarcza Antykryzysowa 4.0 będzie prawdopodobnie ostatnią ustawą antykryzysową skierowaną do przedsiębiorców. Oznacza to, że wiele programów pomocowych, powstałych na potrzeby walki z COVID-19 już niebawem przestanie obowiązywać. Czy dotyczy to również świadczenia postojowego?

Wnioski RSP o świadczenie postojowe złożone w lipcu

W Internecie krążą informacje mówiące o tym, że wnioski RSP-D, RSP-DK oraz RSP-C, RSP-CK o przyznanie świadczenia postojowego płatnicy mogą wysyłać do ZUS najpóźniej do dnia 30 czerwca. Po tym terminie wnioski rzekomo nie będą już przyjmowane przez ZUS. Okazuje się, że informacje te są nieprawdziwe.

» Wniosek o postojowe złożony w maju lub w czerwcu - jak liczyć 15% spadek przychodów

Odpowiedź na pytanie, do kiedy można składa wnioski o przyznanie świadczenia postojowego znaleźć można w przepisach jednej z Tarcz Antykryzysowych, nazwanej przez ustawodawców Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568). W myśl art. 15zs pkt. 7 wspomnianej ustawy ,,Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii”.

» Świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy i zleceniobiorcy. Tarcza antykryzysowa

Powyższe oznacza, że osoby, które jeszcze nie złożyły wniosków o przyznanie świadczenia postojowego nie muszą się śpieszyć. Wnioski RSP z całą pewnością będą przyjmowane przez ZUS po dniu 30 czerwca. Na poznanie ostatecznego terminu składania wniosków musimy jeszcze poczekać. 3-miesięczny termin liczony będzie dopiero od dnia zniesienia stanu epidemii w Polsce.

» Sprawdź w PUE status swojego wniosku o wypłatę świadczenia postojowego

Wniosek o świadczenie postojowe najszybciej złożysz przez PUE

Aby otrzymać świadczenie postojowe należy złożyć wniosek RSP-D (w przypadku firm) lub RSP-C (w przypadku osób wykonujących umowy cywilnoprawne) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorcy jak i zleceniobiorcy ubiegający się o kontynuację świadczenia zobowiązani są wypełnić inne wnioski: RSP-DK (firmy), RSP-CK (zleceniobiorcy). Jest wiele dróg składania wniosków jednak najszybszą z nich jest złożenie wniosku za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych PUE. Dzięki niej szybko i bez konieczności wychodzenia z domu wyślesz wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoby preferujące formy tradycyjne nadal mogą skorzystać z papierowej wersji druku, który można wysłać do ZUS pocztą, bądź złożyć go osobiście w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

(edited)

Świadczenie postojoweKoronawirus w Polsce