Świadczenie postojowe również dla przedsiębiorców z umową o pracę

Iwona Maczalska

Od 24 czerwca o świadczenie postojowe ubiegać się mogą również przedsiębiorcy posiadający inne tytuły do ubezpieczeń społecznych. Mowa m.in. o zatrudnionych dodatkowo na etacie. Osoby te muszą jednak spełnić jeden warunek.

» Zwolnienie z ZUS - nadpłata składek pozbawiła przedsiębiorców prawa do pełnego zwolnienia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że 24 czerwca rozszerzyła się grupa przedsiębiorców mogących ubiegać się o przyznanie świadczenia postojowego. Mowa o płatnikach posiadających inne tytuły do ubezpieczeń społecznych, a więc np. takich, którzy są dodatkowo zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Warunek jest jednak jeden - z tytułu działalności gospodarczej przedsiębiorca musi podlegać ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. 

Źródło: twitter.com/zus_pl

» Nowy wniosek RSP-CZ dotyczący świadczenia postojowego. Zmiany Tarczy 4.0

24 lipca kolejne zmiany w świdczeniu postojowym

24 wejdą w życie kolejne zmiany w świadczeniu postojowym. Zmiany rozszerzają kategorię świadczeniobiorców mogących ubiegać się o postojowe. Będą nimi zleceniobiorcy, których zleceniodawca odmówił złożenia wniosku o przyznanie świadczenia postojowego. Od 24 maja zleceniobiorcy będą mogli wnioskować samodzielnie, składając za pośrednictwem platformy PUE wniosek RSP-CZ. Więcej na ten temat w artykule ,, Nowy wniosek RSP-CZ dotyczący świadczenia postojowego. Zmiany Tarczy 4.0”.

Świadczenie postojoweKoronawirus w Polsce