Zwolnienie z ZUS - nadpłata składek pozbawiła przedsiębiorców prawa do pełnego zwolnienia

Iwona Maczalska

Choć ZUS nadal rozpatruje część wniosków o zwolnienie ze składek, przedsiębiorcy mogli wnioskować o ulgę tylko do 30 czerwca. Dla wielu z nich zaskoczeniem była informacja o uzyskaniu zwolnienia w ograniczonej wysokości. Wszystko za sprawą nadpłaty składek ZUS, występującej na koncie płatnika.

» Z jakich form pomocy oferowanych przez ZUS można skorzystać w lipcu?

Większość przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski o zwolnienie ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj w wysokości 1431,48 zł miesięcznie, uzyskało już informację o rozpatrzeniu wniosku RDZ. Choć wydawałoby się, że przedsiębiorca może od ZUS otrzymać wyłącznie informację o całkowitym zwolnieniu ze składek, bądź zupełnym odrzuceniu wniosku, to nic bardziej mylnego. Spora część przedsiębiorców przecierała oczy ze zdumienia, widząc w platformie PUE na koncie płatnika informację o zwolnieniu z ZUS za kwiecień i maj w ograniczonej wysokości.

Nadpłata ZUS zaliczana z urzędu na poczet składek za kwiecień i maj

Wspomniana sytuacja nie występowała jednostkowo. Na utratę pieniędzy, na licznych formach branżowych skarży się spora część przedsiębiorców. Jak się jednak okazało, ograniczenie zwolnienia z ZUS wynika z nadpłaty składek, występującej na koncie płatnika. ZUS rozpatrując wnioski RDZ w pierwszej kolejności, nadpłaty zaliczał na poczet kwietniowych oraz majowych składek. Zwolnienie zostało w tych przypadkach zastosowane wyłącznie w stosunku do różnicy.

Dla przykładu, jeśli przedsiębiorca posiadał w ZUS nadpłatę w kwocie 500 zł, to ostateczne zwolnienie z ZUS za kwiecień wniosło nie 1431,49 zł, lecz jedynie 931,48 zł. Występująca nadpłata została bowiem zaliczona na poczet pokrycia składek ZUS za miesiąc kwiecień. W najgorszej sytuacji znajdowały się firmy posiadające nadpłatę w wysokości miesięcznych (1431,48 zł), lub dwumiesięcznych (2862,96 zł) składek ZUS. Przedsiębiorcy CI mogli skorzystać wyłącznie ze zwolnienia z ZUS za jeden miesiąc, lub zostali całkowicie pozbawieni prawa do zwolnienia.

ZUS tłumaczy: wystarczyło złożyć wniosek o zwrot nadpłaty

Jak tłumaczy Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedsiębiorcy, którzy uzyskali zwolnienie z ZUS w ograniczonej wysokości, na chwilę obecną nie mogą już nic z tym zrobić. Zdaniem ZUS, aby zapobiec zaistniałej sytuacji wystarczyło wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaty. W przeciwnym wypadku kwota ta, z urzędu została zaliczona na poczet pokrycia składek za miesiąc kwiecień i maj. Inna sytuacja miała miejsce w przypadku zapłaty składki za marzec - przed uzyskaniem decyzji o zwolnieniu. Ustawodawca bowiem umożliwił tym przedsiębiorcom uzyskanie zwolnienia za marzec – ustalając je na poczet przyszłych zaległości, chyba, że płatnik zażąda ich zwrotu – najpóźniej w terminie zapłaty składek za kwiecień, a wiec do 15 maja. Dotyczy to jednak należności za marzec 2020 roku.

Jak się okazuje Tarcza antykryzysowa, która miała przynieść ulgę przedsiębiorcom najbardziej potrzebującym, w niektórych przypadkach zupełnie się nie sprawdziła. Przedsiębiorcy, którzy na swoim koncie zanotowali nadpłatę składek, wynikającą czy to z przeoczenia, czy też z chęci zabezpieczenia się na przyszłość, zostali pozbawieni możliwości skorzystania z tej formy pomocy, w pełnym zakresie.

Zwolnienia z ZUSKoronawirus w Polsce