Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Z jakich form pomocy oferowanych przez ZUS można skorzystać w lipcu?

Iwona Maczalska 02.07.2020 12:58 (aktualizacja: )

Lipiec jest pierwszym miesiącem, w którym przedsiębiorcy zobowiązani będą zapłacić pełne składki ZUS. Chociaż program 3-miesięcznego zwolnienia ze składek już nie obowiązuje, warto skorzystać z pozostałych form pomocy oferowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

» Układ ratalny w ZUS dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji

Lipiec nie będzie łatwym miesiącem dla firm dotkniętych skutkami COVID-19. W tym miesiącu wszyscy przedsiębiorcy zobowiązani będą do opłacenia składek ZUS w pełnym wymiarze - po raz pierwszy po wprowadzeniu programu 3-miesięcznego zwolnienia z ZUS. Przedsiębiorcy, dla których zapłata składek ZUS za czerwiec będzie zbyt dużym obciążeniem, mogą skorzystać z pozostałych, nadal funkcjonujących form wsparcia dostępnych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

» Na jakie wsparcie można liczyć z ZUS?

Układ ratalny lub odroczenie terminu płatności bez opłaty prolongacyjnej

Jedną z form pomocy przedsiębiorcom nadal dostępnych w ZUS jest możliwość wnioskowania o objęcie układem ratalnym bądź odroczenie terminu płatności bez konieczności ponoszenia opłaty prolongacyjnej. Aby skorzystać z tych form wsparcia należy zawrzeć z ZUS umowę o rozłożeniu zadłużenia na raty lub umowę o odroczeniu terminu płatności składek ZUS (złożyć wniosek RDU za pośrednictwem PUE). Nie ma przy tym znaczenia wielkość prowadzonego przedsiębiorstwa, czy czas prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki uldze płatnik będzie mógł opłacać raty bądź też należności odroczone w późniejszym terminie, bez konieczności opłacania odsetek. Ważny jest jednak termin złożenia wniosku. Aby skorzystać ze zwolnienia z odsetek należy złożyć wniosek przed terminem płatności składek. W przypadku złożenia wniosku o układ ratalny / odroczenie terminu płatności, po terminie płatności składek - konieczne będzie doliczenie odsetek za zwłokę, które naliczane będą na dzień złożenia wniosku.

Zawieszenie umowy o układzie ratalnym bądź odroczeniu płatności na okres 3. miesięcy

Do przedsiębiorców, którzy mają zawartą z ZUS umowę o zastosowaniu układu ratalnego, bądź odroczeniu płatności, a którzy nadal mają problem ze spłatą należności, Zakład Ubezpieczeń Społecznych kieruje kolejną formę wsparcia. Jest nią możliwość zawieszenia spłaty umowy na okres 3 miesięcy. Zawieszenie realizacji umowy dotyczy jednak wyłącznie rat i składek nieopłaconych, których terminy płatności przypadają w marcu, kwietniu lub maju 2020 r. Aby skorzystać z zawieszenia umowy na okres 3. miesięcy należy złożyć wniosek RDS za pośrednictwem platformy PUE.

Odstąpienie od pobierania odsetek za nieterminowe opłacanie składek w 2020 roku

Przedsiębiorcy posiadający zaległości w opłacaniu składek ZUS za okres od tycznia 2020 roku, mogą wystąpić o odstąpienie od pobierania odsetek za powstałą zaległość. Ta forma pomocy skierowana jest do wszystkich płatników składek mających problemy z terminowym opłacaniem składek ZUS w następstwie COVID-19. Aby skorzystać z ulgi należy złożyć wniosek RDO za pośrednictwem platformy PUE ZUS.

Ale uwaga! Możliwość ubiegania się o odstąpienie od pobierania odsetek możliwe jest wyłącznie w sytuacji, gdy składki już zostały opłacone, jednak po ustawowym terminie płatności, co spowodowało konieczność naliczenia odsetek za zwłokę.

» Wniosek o świadczenie postojowe w lipcu

Świadczenie postojowe również po 30 czerwca

Nadal można składać wnioski o przyznanie świadczenia postojowego. Wnioski RSP-D, RSP-DK oraz RSP-C, RSP-CK będzie można składać w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Oznacza to, że 3-miesięczny termin liczony będzie dopiero od dnia zniesienia stanu epidemii w Polsce. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule ,,Do kiedy można składać wnioski o świadczenie postojowe?”.

Warto mieć na uwadze również zmiany w świadczeniu postojowym, które wejdą w życie 24 lipca. Zmiany rozszerzają kategorię świadczeniobiorców mogących ubiegać się o postojowe. Będą nimi zleceniobiorcy, których zleceniodawca odmówił złożenia wniosku o przyznanie świadczenia postojowego. Od 24 maja zleceniobiorcy będą mogli wnioskować samodzielnie, składając za pośrednictwem platformy PUE wniosek RSP-CZ. Więcej na ten temat w artykule ,, Nowy wniosek RSP-CZ dotyczący świadczenia postojowego. Zmiany Tarczy 4.0”.

Świadczenie postojoweZUSKoronawirus w Polsce