Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Nowa tarcza 5.0: Świadczenie postojowe i dodatkowe świadczenie postojowe

Iwona Maczalska

Przedsiębiorcy z branży turystycznej będą mogli skorzystać z kolejnych form pomocy w ramach piątej już wersji Tarczy antykryzysowej. Dzięki nowym przepisom na przedsiębiorców czeka możliwość ubiegania się o świadczenie postojowe oraz dodatkowe świadczenie postojowe.

» Zwolnienie ze składek ZUS w ramach Tarczy 5.0. Dla kogo i na jakich zasadach?

Tarcza 5.0: Świadczenie postojowe i dodatkowe świadczenie postojowe
Źródło: shutterstock.com

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, tzw. Tarczę antykryzysową 5.0. Tarcza  ta skierowana jest do firm z branży turystycznej i przewiduje szereg form pomocowych mających wspierać firmy w czasach epidemii.

Świadczenie postojowe w Tarczy 5.0

Jedną z form pomocy skierowanej do przedsiębiorców turystycznych jest możliwość ubiegania się o świadczenie postojowe. Dotyczy to jednak wyłącznie przedsiębiorców, którzy nie pobierali wcześniej świadczenia postojowego. Przedsiębiorcom, którym postojowe zostało już trzykrotnie wypłacone – świadczenie postojowe w ramach Tarczy 5.0 nie przysługuje.

Ta forma pomocy skierowana jest do przedsiębiorców, oznaczonych na dzień złożenia wniosku, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności gospodarczej – kodami 79.90.A oraz 79.11.A. Chodzi w szczególności o agentów i przewodników turystycznych.

Ustawa antykryzysowa wyznacza jednak warunki konieczne do spełnienia, by ubiegać się o świadczenie postojowe. Są one inne w przypadku agentów turystycznych (kod 79.11.A PKD) oraz przewodników turystycznych (kod 79.90.A PKD). W przypadku tych pierwszych prawo do ubiegania się o świadczenie postojowe dotyczy przedsiębiorców, którzy:

  • rozpoczęli prowadzenia działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r.,
  • zamieszkują na terytorium RP, mają obywatelstwo RP, Państwa Członkowskiego UE, Państwa Członkowskiego EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub są cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium RP,
  • odnotowali przestój w prowadzeniu tej działalności gospodarczej w następstwie wystąpienia COVID-19,
  • nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przypadku przewodników turystycznych warunki są nieco inne. Przedsiębiorcy Ci również muszą zamieszkiwać terytorium RP oraz odnotować przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w wyniku COVID-19. Dodatkowo jednak prawo do świadczenia postojowego w przypadku tych przedsiębiorców występuje w przypadku, jeśli:

  • zawiesili oni prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 31 sierpnia 2019 roku oraz
  • ich działalność ma charakter sezonowy i w roku 2019 była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.

Dodatkowe świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy turystycznego

Nową formą pomocy skierowaną do sektora turystycznego jest dodatkowe świadczenie postojowe. Świadczenie to przysługującej w tej samej wysokości, co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe. Mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy, u których przeważająca część prowadzonej działalności gospodarczej na dzień złożenia wniosku, była działalność związana z kodem PKD 49.39.Z, 77.39.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z. Warunki uzyskania dodatkowego świadczenia są dwa:

  1. przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, musi być niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.,
  2. osoby chcące skorzystać z dodatkowego świadczenia postojowego musiały uzyskać wcześniej wypłatę co najmniej jednego świadczenia postojowego. Brak korzystania z postojowego w przeszłości uniemożliwia ubieganie się o dodatkowe świadczenie postojowe.

Świadczenie postojoweKoronawirus w PolsceZUS