Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zwolnienie ze składek ZUS w ramach Tarczy 5.0. Dla kogo i na jakich zasadach?

Iwona Maczalska

Tarcza 5.0 przywróciła możliwość ubiegania się o zwolnienie ze składek ZUS. Jakie firmy i na jakich warunkach mogą wnioskować o zwolnienie ze składek za okres lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku?

» Nowa tarcza 5.0: Świadczenie postojowe i dodatkowe świadczenie postojowe

Już od 15 października przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o zwolnienie ze składek ZUS za okres trzech miesięcy: lipiec, sierpień oraz wrzesień 2020 roku. Wszystko za sprawą ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ustawa ta, zwana Tarczą Turystyczna skierowana jest do firm z branży turystycznej oraz firm ściśle z tą branżą powiązanych. Z form pomocy oferowanych przez Tarczę 5.0 nie skorzystają jednak wszyscy przedsiębiorcy.

» Wnioski o nowe wsparcie z ZUS dla branży turystycznej od 15 października

Zwolnienie z ZUS - Tarcza 5.0

Źródło: shutterstock

Dla kogo zwolnienie z ZUS w ramach Tarczy 5.0

Prawo do skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek ZUS skierowane będzie do firm, które ze względu na sezonowość pracy nie miały możliwości wcześniej skorzystać z dostępnych form pomocy. Zwolnienie z opłacania wszystkich składek ZUS społecznych oraz składki zdrowotnej za miesiąc lipiec, sierpień oraz wrzesień 2020 roku przysługiwać będzie płatnikom składek, u których na dzień złożenia wniosku, jako przeważający rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, stanowiła działalność o kodzie PKD:

Kod PKD prowadzonej działalności gospodarczej

Opis kodu PKD

49.39.Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

 

55.10.Z

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

77.39.Z

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowany

79.11.A

Działalność agentów turystycznych

79.90.A

Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów wystaw i kongresów

90.01.Z

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

93.29.A

Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych

93.29.B

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Warunki niezbędne do uzyskania zwolnienia z ZUS

Ustawa antykryzysowa z dnia 17 września wskazuje również szereg warunków, jakie należy spełnić, by uzyskać zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku. Są nimi:

  1. Zgłoszenie jako płatnik składek ZUS przed dniem 30 czerwca 2020 roku,
  2. Zanotowanie 75% spadku przychodów z działalności gospodarczej w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie - w stosunku do przychodu w analogicznym miesiącu kalendarzowym 2019 roku,
  3. Złożenie deklaracji rozliczeniowych oraz raportów miesięcznych za miesiące wskazane we wniosku - w terminie najpóźniej do dnia 31 października 2020 roku,
  4. Złożenie wniosku o zwolnienie ze składek ZUS najpóźniej do dnia 30 listopada.

Jak liczyć 75% spadek przychodów?

Problemem może być sposób ustalenia 75% spadku przychodów, uprawniający do zwolnienia ze składek ZUS. Art. 31zo ust.8 Tarczy 5.0 mówi bowiem, że ,,(…) przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.”.

Oznacza to, że składając wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za miesiąc lipiec należy ustalić, czy w lipcu 2020 roku firma zanotowała 75% spadek przychodów w stosunku do lipca 2019 roku. Tą samą metodykę ustalania spadku przychodów należy zastosować rownież do sierpnia i września. Jeżeli złożymy wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za sierpień/wrzesień należy sprawdzić, czy zanotowaliśmy 75% spadek przychodu w tych miesiącach 2020 roku w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku.

Przykład 1

Pan Andrzej składa wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za okres lipiec-wrzesień. W celu ustalenia prawa do zwolnienia z ZUS musi sprawdzić, czy zanotował on co najmniej 75% spadek przychodów w miesiącu lipcu 2020 roku (pierwszym miesiącu za który składany jest wniosek) w stosunku do lipca 2019 roku.

Przykład 2

Pan Andrzej składa wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za okres sierpień-wrzesień. Aby ustalić 75% spadek przychodów Pan Andrzej zobowiązany jest ustalić, czy w miesiącu sierpniu 2020 roku (pierwszym miesiącu za który składany jest wniosek) nastąpił co najmniej 75% spadek przychodów w stosunku do miesiąca sierpnia 2019 roku.

Zwolnienia z ZUSKoronawirus w Polsce