Tarcza Turystyczna wchodzi w życie. Ustawa antykryzysowa z podpisem Prezydenta

Iwona Maczalska

Prezydent Andrzej Duda podpisał wczoraj ustawę antykryzysową mającą na celu wsparcie branży turystycznej. Dzięki nowej ustawie przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z takich form pomocy jak kontynuacja zwolnienia ze składek ZUS, czy też dodatkowego świadczenia postojowego.

» Tekst ustawy tzw. Tarczy Turystycznej opublikowany w Dzienniku Ustaw

We wtorek 22 września Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Niektóre zapisy ustawy wchodzą w życie już jutro.

Prezydent podpisał Tarczę Turystyczną

Źródło: FORUM

Jakie formy pomocy wprowadza nowa Tarcza Turystyczna?

Wśród kluczowych form pomocy wprowadzonych w drodze nowej Tarczy Turystycznej znaleźć można zapisy o:

1.      wydłużeniu terminu na składanie wniosków o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników,

2.      wprowadzeniu nowego świadczenia postojowego dedykowanego dla branży turystycznej,

3.      kontynuacji zwolnienia ze składek ZUS,

4.      w przypadku odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej lub rozwiązania tej umowy pozostającego w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2 – uprawnieniu organizatora turystyki do ubiegania się o wypłatę na rzecz podróżnego środków pieniężnych, wpłaconych przez tego podróżnego na rzecz organizatora turystki na poczet imprezy turystycznej,

5.      stworzeniu w Banku Gospodarstwa Krajowego - Turystycznego Funduszu Zwrotów, z którego będą wypłacane środki na rzecz podróżnych (w przypadku odmowy przyjęcia vouchera),

6.      utworzeniu Funduszu Pomocowego w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, z którego będą realizowane wypłaty na zwrot kosztów podróżnym, w związku z odwołaniem imprez turystycznych w wyniku COVID-19.

Zwolnienie z ZUS i postojowe zapisane w nowej Tarczy Turystycznej

Jedną z kluczowych form pomocy dedykowanych dla przedsiębiorców turystycznych jest kontynuacja zwolnienia z ZUS oraz dodatkowe świadczenie postojowe. Prawo do skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS oraz ze świadczenia postojowego skierowane będzie do firm turystycznych, które ze względu na sezonowość pracy nie miały możliwości wcześniej skorzystać z dostępnych form pomocy. Chodzi w szczególności o firmy prowadzące działalność kulturalną i artystyczną, agentów turystycznych, przewoźników autokarowych, pilotów oraz przewodników turystycznych. Więcej na ten temat w artykule ,, Zwolnienie z ZUS i postojowe w ramach Tarczy Turystycznej do podpisu Prezydenta”.

Zwolnienia z ZUSŚwiadczenie postojoweKoronawirus w Polsce