Rząd wydłuża termin na składanie wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

Iwona Maczalska

W ramach Tarczy antykryzysowej pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników. W świetle obowiązujących przepisów wnioski będą przyjmowane do 27 września. Termin ten ma zostać jednak wydłużony.

» Objaśnienia Ministra Pracy w sprawie dofinansowania wynagrodzenia pracowników na przestoju

» Zwolnienie z ZUS i postojowe obowiązywało zbyt krótko. Pomoc z Tarczy niewystarczająca [SONDA PIT.pl]

Tarcza antykryzysowa z 2 marca 2020 roku (Dz.U. 2020 poz.374) wprowadziła nową formę pomocową dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników, mającą na celu ochronę miejsc pracy. Chodzi o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, wypłacane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. O dofinansowanie to, aktualnie wnioskować można wyłącznie do dnia 27 września. Termin ten ma jednak ulec wydłużeniu.

Dłuższy termin na dofinansowanie do wynagrodzeń

Źródło:shutterstock.com

Więcej czasu na składanie wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

Aktem prawnym wydłużającym czas na składanie wniosków o dofinansowanie, jest przyjęty przez Sejm w ostatnich dniach projekt ustawy z dnia 13 sierpnia 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

» Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych FGŚP: pytania i odpowiedzi

W myśl nowo dodanego art. 15gh ww. projektu ustawy, ,,Wnioski o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, o których mowa w art. 15g i art. 15gg, mogą być składane najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii”.

Powyższy artykuł przewiduje zatem wprowadzenie terminu końcowego, do którego mogą być składane wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP - tj. najpóźniej w terminie 30 dni od dnia ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Kto może skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń z FGŚP?

Przypominamy, że o dofinansowanie do pensji pracowników mogą starać się wszyscy przedsiębiorcy, którzy w wyniku pandemii wirusa COVID-19 odnotowali spadek obrotów. Aby uzyskać dofinansowanie należy jednak spełnić kilka warunków. Więcej na ten temat w artykule ,,Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych FGŚP: pytania i odpowiedzi”.

Koronawirus w Polsce