ZUS: Pojawiły się błędy w złożonych wnioskach o postojowe z Tarczy 5.0

Iwona Maczalska

Wnioskowanie o wypłatę świadczenia postojowego w ramach Tarczy 5.0 miało odbywać się w sposób prosty i szybki. Jak się jednak okazuje wnioskowanie było dla wielu przedsiębiorców problematyczne. Jak informuje ZUS - w złożonych wnioskach pojawiają się błędy.

» Tarcza 5.0: Na jakich wnioskach zawnioskujesz o zwolnienie z ZUS i postojowe?

Przedsiębiorcy zainteresowani wnioskowaniem o postojowe lub dodatkowe świadczenie postojowe w ramach Tarczy 5.0 powinni szczegółowo zapoznać się z zasadami przyznawania świadczeń oraz przeanalizować wnioski niezbędne do ubiegania się o świadczenie postojowe. Jak poinformował bowiem ZUS -  w dotychczas złożonych wnioskach pojawiały się błędy.

Wnioskowanie o postojowe w ramach Tarczy 5.0

Źródło: shutterstock

» ZUS: Nowe wnioski RDZ i RSP-D dostępne już w PUE

Postojowe z Tarczy 5.0 nie dla każdego

Zanim zawnioskujemy o wypłatę świadczenia postojowego lub dodatkowego świadczenia postojowego w ramach Tarczy 5.0, należy zwrócić szczególną uwagę na warunki przyznawania tego świadczenia. Tarcza 5.0 nie jest bowiem skierowana do wszystkich przedsiębiorców. Prawo do ubiegania się o świadczenie postojowe dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, oznaczonych na dzień złożenia wniosku, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności gospodarczej – kodami 79.90.A oraz 79.11.A. Chodzi w szczególności o agentów i przewodników turystycznych.

Z kolei z dodatkowego świadczenia postojowego mogą skorzystać przedsiębiorcy, u których przeważająca część prowadzonej działalności gospodarczej na dzień złożenia wniosku, była działalność związana z kodem PKD 49.39.Z, 77.39.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z.

Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule ,, Nowa tarcza 5.0: Świadczenie postojowe i dodatkowe świadczenie postojowe”.

Przedsiębiorcy posiadający inne numery PKD nie mogą wnioskować o świadczenie postojowe, czy dodatkowe świadczenie postojowe w ramach Tarczy 5.0.

Ubiegasz się o świadczenie postojowe, czy dodatkowe świadczenie postojowe?

Przed złożeniem wniosku należy ustalić, o jakie świadczenie faktycznie chcemy się ubiegać. Świadczenie postojowe nie jest bowiem tym samym co dodatkowe świadczenie postojowe.

Świadczenie postojowe w ramach Tarczy 5.0 dedykowane jest przedsiębiorcom, którzy nie pobierali wcześniej świadczenia postojowego (w ramach wcześniejszych Tarcz). Przedsiębiorcom, którym postojowe zostało już trzykrotnie wypłacone – świadczenie postojowe w ramach Tarczy 5.0 nie przysługuje.

Z kolei dodatkowe świadczenie postojowe przysługującej w tej samej wysokości, co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe, lecz przyznawane jest w innych okolicznościach. Osoby chcące skorzystać z dodatkowego świadczenia postojowego musiały bowiem uzyskać wcześniej wypłatę co najmniej jednego świadczenia postojowego. Brak korzystania z postojowego w przeszłości uniemożliwia ubieganie się o dodatkowe świadczenie postojowe.

Świadczenie postojowe a dodatkowe świadczenie postojowe – każde na innym wniosku

Ubiegając się o wypłatę świadczenia postojowego bądź dodatkowego świadczenia postojowego należy zwrócić szczególną uwagą na rodzaj składanego wniosku. Dla każdego z tych świadczeń ZUS przygotował bowiem odrębny druk. Jak się okazuje wybranie odpowiedniego druku było problematyczne dla przedsiębiorców i nierzadko dochodziło do ich pomylenia.

Przedsiębiorca chcący skorzystać z pomocy w ramach Tarczy 5.0 ma do dyspozycji trzy nowe rodzaje wniosków, służące wnioskowaniu o pomoc z Tarczy antykryzysowej 5.0. Mowa o:

  1. Wniosku RDZ-B  – służącym wnioskowaniu o zwolnienie ze składek ZUS za okres lipiec – wrzesień 2020 roku,
  2. Wniosku RSP-DB  – za pośrednictwem którego można wnioskować o wypłatę świadczenia postojowego, czy
  3. Wniosku RSP-DD – służącego wnioskowaniu o dodatkowe świadczenie postojowe.

Oznacza to, że aby wnioskować o świadczenie postojowe należy za pośrednictwem platformy PUE złożyć druk RSP-DB, natomiast w przypadku ubiegania się o dodatkowe świadczenie postojowe należy złożyć wniosek RSP-DD.

 

Świadczenie postojoweKoronawirus w Polsce