Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Kto skorzysta z Tarczy branżowej? Kluczowy kod PKD działalności gospodarczej

Iwona Maczalska 27.10.2020 16:35 (aktualizacja: )

Najnowsza zapowiedziana przez rząd Tarcza branżowa skierowana będzie do firm z branży fitness, gastronomii, czy branży rozrywkowej. Kto konkretnie z niej skorzysta? Przedsiębiorcy z kodami PKD działalności, które zostały wskazane w ustawie.

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawa zwana Tarczą branżową ma na celu wesprzeć w ciężkim czasie epidemii branże najbardziej dotknięte skutkami COVID-19.

Tarcza branżowa - dla kogo?

Źródło: shutterstock

Dla kogo Tarcza branżowa?

Tarcza branżowa skierowana jest wyłącznie do firm, które z uwagi na obowiązujące obostrzenia notują największe straty finansowe. Aby rozwiać wątpliwości projektodawcy wpisali do ustawy numery PKD działalności gospodarczej, które mogą ubiegać się o pomoc z tarczy. Numery PKD są jednak różne dla różnych form pomocy.

O zwolnienie ze składek ZUS za okres od 1 listopada do 30 listopada 2020 roku ubiegać się mogą przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem:

Zwolnienie z ZUS

Kod PKD

Opis

47.71.Z

Sprzedaż detaliczna odzieży

47.81.Z

sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach

47.82.Z

sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach

47.89.Z

sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach

56.10.A

restauracje

56.10.B

ruchome placówki gastronomiczne

56.29.Z

pozostała działalność gastronomiczna

56.30.Z

przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z

produkcja filmów, nagrań wideo itp.

74.20.Z

Działalność fotograficzna

77.21.Z

Wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego

82.30.Z

Organizacja targów, wystaw i kongresów

85.51.Z

pozaszkolna edukacja sportowa

86.90.A

działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D

działalność paramedyczna

90.01 Z

wystawianie przedstawień artystycznych

90.02.Z

wspomaganie przedstawień

93.11.Z

działalność obiektów sportowych

93.13.Z

działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej

93.19.Z

pozostała działalność sportowa

93.21.Z

działalność wesołych miasteczek

93.29.A

działalność pokojów zagadek

93.29.B

pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana

93.29.Z

pozostała działalność rozrywkowa

96.04.Z

działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sejm.gov.pl

Z kolei z jednorazowego, dodatkowego świadczenia postojowego skorzystają przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem:

Dodatkowe świadczenie postojowe

Kod PKD

Opis

47.71.Z

Sprzedaż detaliczna odzieży

47.81.Z

sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach

47.82.Z

sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach

47.89.Z

sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach

56.10.A

restauracje

56.10.B

ruchome placówki gastronomiczne

56.29.Z

pozostała działalność gastronomiczna

56.30.Z

przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z

produkcja filmów, nagrań wideo itp.

74.20.Z

Działalność fotograficzna

77.21.Z

Wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego

82.30.Z

Organizacja targów, wystaw i kongresów

85.51.Z

pozaszkolna edukacja sportowa

86.90.A

działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D

działalność paramedyczna

93.11.Z

działalność obiektów sportowych

93.13.Z

działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej

93.19.Z

pozostała działalność sportowa

93.21.Z

działalność wesołych miasteczek

96.04.Z

działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sejm.gov.pl

 

Niestety w projekcie ustawy nie ma ani słowa o bezzwrotnej pożyczce 5000 zł, obiecanej przez Premiera. Na szczegółowe zasady przyznawania tej formy pomocy musimy zatem jeszcze poczekać. 

Termin składania wniosków o zwolnienie z ZUS i dodatkowe postojowe

Projekt ustawy wskazuje konkretny termin, w jakim należy złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS. W myśl projektowanych przepisów osoby uprawnione do skorzystania ze zwolnienia z tytułu składek za okres od dnia 1 listopada  2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. będą miały czas na złożenie wniosku wraz z oświadczeniami do ZUS nie później niż do dnia 31 stycznia 2021 r.

Płatnicy, którzy skorzystają ze zwolnienia będą musieli pamiętać o złożeniu deklaracji rozliczeniowej lub imiennego raportu miesięcznego za listopad najpóźniej do 31 grudnia 2020 roku – chyba, że są zwolnieni z obowiązku jej składania.

Termin wnioskowania o dodatkowe, jednorazowe świadczenie postojowe nie został w projekcie wskazany. Można zatem przypuszczać, że będzie on analogiczny do terminu wnioskowania o zwykłe postojowe, a wiec wnioski będzie można składać w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Zwolnienia z ZUSŚwiadczenie postojoweKoronawirus w PolsceHOT