Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Dodatki za pracę w nocy w 2020 roku

Iwona Maczalska 29.01.2020 10:16 (aktualizacja: )

Od stycznia 2020 roku zmianie uległy wysokości dodatków za pracę w porze nocnej. Zmiana wynika z podwyżki minimalnego wynagrodzenia, które od stycznia wynosi 2600 zł brutto.

<< Wymiar czasu pracy 2020 >>

Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę od stycznia 2020 roku wpływa bezpośrednio na zmianę wysokości dodatków za pracę w nocy w poszczególnych miesiącach 2020 roku. Ponieważ w 2020 roku podwyższono wynagrodzenie minimalne z obecnej kwoty 2250 zł brutto do 2600 zł brutto, dodatek za pracę w nocy również ulegnie stosownemu podwyższeniu.


Czym jest praca w porze nocnej?

Zanim przystąpimy do obliczania wynagrodzenia za czas pracy w godzinach nocnych należy ustalić czym jest pora nocna. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy poprzez pracę w porze nocnej należy rozumieć pracę odbywającą się między godzinami 21.00 a 7:00. W tych granicach porę nocną należy ustalić w regulaminie pracy bądź układzie zbiorowym. Jeżeli takich aktów w zakładzie nie ma wówczas prawo do wyznaczenia godzin nocnych leży w kompetencjach pracodawcy.


Dodatki za pracę w nocy w 2020 roku

Dodatki za pracę w porze nocnej w poszczególnych miesiącach 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Dodatki za pracę w nocy w 2020 roku
MiesiącWysokość dodatku za 1h pracy
Styczeń 20203,10 zł
Luty 20203,25 zł
Marzec 20202,95 zł
Kwiecień 20203,10 zł
Maj 20203,25 zł
Czerwiec 20203,10 zł
Lipiec 20202,83 zł
Sierpień 20203,25 zł
Wrzesień 20202,95 zł
Październik 20202,95 zł
Listopad 20203,25 zł
Grudzień 20203,10 zł
 
* Zestawienie utworzone na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w kwocie 2600 zł.

Kto nie popracuje w porze nocnej?

Zlecając pracownikowi wykonywanie pracy w godzinach nocnych warto miec na uwadze, że nie każdy może pracę w takich godzinach świadczyć. Kodeks pracy szczegółowo wskazuje grupę pracowników, którzy kategorycznie pracy w nocy wykonywać nie mogą. Mowa o:

  • Kobietach w ciąży (art. 178 § 1 KP),
  • Pracownikach, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem do ukończenia 4 roku życia - chyba, że wyrażą na to zgodę (art. 178 §2 KP),
  • Pracownikach młodocianych (art. 203 § 1 KP),
  • Pracownikach niepełnosprawnych, chyba, że na sam wniosek osoby niepełnosprawnej lekarz prowadzący badania profilaktyczne lub lekarz sprawujący opiekę nad pracownikiem wyrazi na to zgodę (art. 16 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 z pózn. zm.).

Kodeks pracyFormy zatrudnieniaWymiar czasu pracy