Do kiedy należy zapłacić niedopłatę podatku PIT za 2022 rok?

Iwona Maczalska

Podatnicy, którym w rocznym rozliczeniu PIT za 2022 rok wyszła niedopłata podatku, zobowiązani są do jego uregulowania w urzędzie skarbowym w ściśle określonym terminie. Kiedy mija termin zapłaty PIT za 2022 rok?

» W urzędzie skarbowym zapłacisz kartą płatniczą

Wielu podatników rozliczyło już swój PIT za 2022 rok. Niestety nie każdy z nas szczęśliwie zanotował zwrot podatku. Niektórzy podatnicy zobowiązani będą do dopłaty podatku z uwagi na zaległość, jaka wyszła w rozliczonym zeznaniu PIT. Do kiedy należy ją uregulować?

Zapłać niedopłatę PIT 2020

Źródło: shutterstock

Dlaczego wyszła mi niedopłata PIT?

Zdarzyć się może, że w wyniku obliczenia podatku w deklaracji PIT za 2022 rok, podatnik uzyska informację o niedopłacie podatku dochodowego. Oznacza to, że kwota zapłaconego w 2022 roku podatku PIT była niższa niż kwota podatku należnego za ten rok. Ma to miejsce m.in. w sytuacji, gdy zaliczki były pobierane według niższego stopnia skali podatkowej, a podatek roczny będzie już rozliczany w stawce 32% bądź, gdy podatnik uzyskuje przychody z wielu źródeł rozliczanych według 12% podatku dochodowego, a łącznie przychody spowodują przekroczenie stopnia skali i opodatkowanie podatkiem 32%. Więcej na ten temat w poradniku ,,Nadpłata podatku i niedopłata podatku PIT”.

 

Do kiedy zapłacić zaległy PIT?

Ostateczny termin zapłaty należnego podatku PIT wynikającego z deklaracji podatkowej za 2022 rok mija 2 maja 2023 roku. Warto dotrzymać wspomnianego terminu bowiem jeżeli należny podatek nie zostanie zapłacony w tym terminie, oprócz kwoty podatku będzie trzeba również samodzielnie obliczyć i wpłacić odsetki za zwłokę.

 

Zaległy PIT tylko na mikrorachunek

Od 1 stycznia 2020 r. podatek PIT płacimy do urzędu skarbowego wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy (tzw. mikrorachunek podatkowy). Numer swojego mikrorachunku można sprawdzić w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl, a jeżeli nie masz takiej możliwości, to możesz go uzyskać w urzędzie skarbowym. Wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP. Podatnicy korzystający z usługi Twój e-PIT, którym z zeznania wynika kwota do zapłaty, mają automatycznie dodany właściwy mikrorachunek. Mogą wpłacić podatek online w e-Urzędzie Skarbowym. Płatność również może być zrealizowana bezpośrednio z usługi Twój e-PIT.

Więcej w artykule ,,Niedopłata PIT 2023. Jak zapłacić zaległy podatek?". 

PIT-36PIT-37Twój e-PITRozliczenie roczne