Deklaracja CUK-1 – wyjaśnienia resortu finansów

Redakcja PIT.pl

Resort finansów opublikował komunikat, w którym wyjaśnił jak wypełnić pola NIP Dostawcy i NIP Nabywcy. Jak prawidłowo wypełnić deklarację?

W odniesieniu do jednej faktury należy wypełnić tylko jedno z pól, tj. pole NIP Dostawcy lub pole NIP Nabywcy.

NIP nabywcy i faktury sprzedaży

NIP nabywcy i dane dotyczące faktury sprzedaży należy wskazać, jeśli sprzedaż napoju (podlegającą opłacie) prowadzi podmiot, który ma obowiązek zapłacenia opłaty, dla podmiotu prowadzącego sprzedaż detaliczną. W przypadku sprzedaży detalicznej napoju bezpośrednio dla konsumenta, tj. transakcji, która nie jest udokumentowana fakturą z numerem NIP nabywcy, nie należy wprowadzać zapisów w części dotyczącej zestawienia faktur.

Deklaracja CUK-1 wyjaśnienia resortu finansów

Źródło:shutterstock

NIP dostawcy i faktury zakupu

NIP dostawcy i dane faktury zakupu należy wskazać jedynie wtedy, gdy obowiązek zapłaty dotyczy podmiotu zamawiającego, tj. w przypadku gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej z producentem, dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego.

CUK-1 deklaracja i opłata cukrowa

Opłata cukrowa od 1 stycznia 2021 r.

Opłata cukrowa po interpretacje do KIS

Zgodnie z ustawą dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw interpretacje indywidualne w zakresie wymienionych opłat będzie wydawał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Podatki 2021