Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Co z zapłatą niedopłaty PIT, gdy Twój e-PIT zaakceptuje się automatycznie?

Redakcja PIT.pl

Niektórzy podatnicy rozliczając PIT za 2021 rok zanotowali niedopłatę podatku. Do kiedy należy go zapłacić w urzędzie skarbowym? Co z zapłatą podatku PIT w przypadku automatycznego rozliczenia w usłudze Twój e-PIT? Wyjaśniamy.

» Nadpłata podatku i niedopłata

Wielu podatników rozliczyło już swoje deklaracje podatkowe. Niestety nie wszyscy zanotowali zwrot podatkuPIT. Te osoby, które zobowiązane są dopłacić podatek do urzędu skarbowego, muszą pamiętać o obowiązującym terminie na ich zapłatę. Jego przekroczenie będzie skutkowało naliczeniem odsetek podatkowych.

» Zapłata podatku za 2021 r. Kto i kiedy musi uregulować zobowiązanie?

Do kiedy zapłata PIT za 2021 rok

Źródło: shutterstock

Niedopłata PIT - w jakim terminie przekazać do US

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, jeżeli w rocznym rozliczeniu podatkowym wyszła niedopłata, podatnik zobowiązany jest ją przekazać do urzędu skarbowego najpóźniej do dnia 2 maja. Co ważne – uregulowanie niedopłaty nie musi nastąpić w tym samym momencie, w którym rozliczany jest PIT. Ważne jednak, by wpłata została przekazana skarbówce najpóźniej dnia 2 maja.  

Zeznanie złożone automatycznie w Twój e-PIT a dopłata PIT

Wątpliwości podatników budzi kwestia dochowania terminu zapłaty PIT w przypadku, gdy podatnik składa deklarację poprzez jej automatyczną akceptację w serwisie Twój e-PIT. W takiej sytuacji podatnik często nie zna nawet wysokości należnego do zapłaty podatku. Jak wówczas postępować?

Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów ,, Jeśli podatnik nie zaloguje się do usługi Twój e-PIT do 2 maja, to przygotowane zeznanie PIT-37 i PIT-38 zostanie automatycznie zaakceptowane i uznane za złożone. W przypadku konieczności dopłaty podatku, urząd skarbowy w terminie miesiąca od upływu terminu płatności powiadomi podatnika o konieczności dopłaty podatku. Od momentu otrzymania tej informacji podatnik ma 7 dni na zapłatę. Po upływie tego czasu, ale nie wcześniej niż od następnego dnia po upływie terminu płatności podatku, będą naliczane odsetki”.

Jak dokonać zapłaty niedopłaty PIT za 2021 rok?

Zobowiązania wynikające m.in. z podatku PIT należy wpłacać na swoje indywidualne konto bankowe tzw. indywidualny mikrorachunek podatkowy. Jeżeli podatnik nie zna swojego mikrorachunku może go wygenerować korzystając z  generatora mikrorachunków podatkowych. Generator ten dostępny jest na stronie https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego.

Nie jest to jednak jedyny sposób na zapłatę PIT. Niedopłatę podatku PIT w szybki sposób można zapłacić również przez e-Urząd Skarbowy, za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. Więcej na ten temat w artykule ,, Na jaki numer konta bankowego zapłacić należny podatek PIT za 2021 rok?”.

PIT-37PIT-36Twój e-PITRozliczenie roczne