Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Rejestr wypadków przy pracy

26.10.2011 10:00 (aktualizacja: )

Na pracodawcy ciąży obowiązek prowadzenia rejestru wypadków przy pracy na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych, a więc również tych nieuznanych za wypadki przy pracy.

Obowiązek ten wynika z art. 234§3 Kodeksu pracy (Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94), jak i §16 ust. 1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. 2009 nr 105 poz. 870).

Rejestr wypadków przy pracy zawiera:

  1. imię i nazwisko osoby poszkodowanej,
  2. miejsce i datę wypadku,
  3. informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego,
  4. datę sporządzenia protokołu powypadkowego,
  5. stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy,
  6. datę przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy,
  7. liczbę dni niezdolności do pracy,
  8. inne informacje niebędące danymi osobowymi, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe w tym wnioski i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego.

Uwaga !

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją należy przechowywać przez okres 10 lat.

Iwona Karkus
Bankier.pl

  • data utworzenia: 26-10-2011
  • data modyfikacji: 01-06-2015

Kodeks pracy