Rolnik

Przygotuj PIT-6 i rozlicz działy specjalne produkcji rolnej

Tylko do 20 stycznia 2018 r., a w przypadku rozpoczęcia działalności polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej – w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności – rolnicy mają obowiązek złożyć deklarację dla celów naliczenia podatku ustalanego na podstawie norm szacunkowych ...

Przygotuj PIT-6 i rozlicz działy specjalne produkcji rolnej

Rolniczy handel detaliczny do 40 tys. zł bez podatku

Stworzenie polskim rolnikom korzystnych warunków do rozwoju produkcji i sprzedaży detalicznej, bez udziału pośredników, żywności wyprodukowanej w całości lub w części z ich własnej uprawy, chowu lub hodowli (tzw. rolniczy handel detaliczny) - to podstawowy cel ustawy przygotowywanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ...

Rolnik też składa deklarację podatkową PIT

Rolnicy, którzy prowadzą działy specjalne produkcji rolnej, zobowiązani są rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych. Przychody z działów specjalnych, zarówno w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych jak i uproszczeń w rachunkowości rolnika, rozlicza się składając PIT-36 lub PIT-36L ...

Rolnik też składa deklarację podatkową PIT