Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Praca sezonowa przy zbiorach owoców i warzyw z obowiązkowymi składkami ZUS

Katarzyna Sudaj 07.03.2018 11:00 (aktualizacja: )

Rząd chce wprowadzenia nowej formy umowy o pomocy przy zbiorach. Obejmie ona pomocników rolnika, który w okresie sezonu dojrzewania owoców i warzyw zatrudnia pracowników sezonowych. Do tej pory na umowę o dzieło, a teraz na umowę ze składkami na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie.

Praca sezonowa przy zbiorach owoców i warzyw z obowiązkowymi składkami ZUS

Praca sezonowa przy zbiorach owoców i warzyw z obowiązkowymi składkami ZUS / YAY foto

Już na początku listopada 2017 roku pisaliśmy o projekcie rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym zaproponowano nową formę zatrudniania pracowników okresowych przy pracach sezonowych związanych ze zbieraniem i segregowaniem owoców i warzyw. Wczoraj projekt ten został przyjęty przez rząd na posiedzeniu Rady Ministrów.

Obowiązki rolnika wynikające z umowy o pomoc przy zbiorach

Nowe rozwiązania prawne dotyczą rolników uprawiających takie gatunki owoców i warzyw, które dojrzewają jednocześnie w krótkim czasie i muszą być zbierane ręcznie ze względu na dużą podatność na zniszczenie i zepsucie. Obecnie stosuje się umowy o dzieło przy sezonowym zatrudnianiu osób do pomocy przy takich zbiorach. Ta forma zatrudnienia nie zabezpiecza osób przy nich pracujących, dlatego zaproponowano nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, zawieranej przez rolnika (prowadzącego gospodarstwo rolne) z osobą pomagającą przy zbiorach (pomocnikiem rolnika).

Umowa o pomocy przy zbiorach będzie dotyczyła czynności bezpośrednio związanych ze zbiorem owoców i warzyw, ich sortowaniem oraz przygotowaniem do sprzedaży (np. zrywanie owoców lub warzyw – także wycinanie pieczarek i zbieranie cebuli). Nowy rodzaj umowy będzie zawierany na okres nie dłuższy niż 120 dni w ciągu roku kalendarzowego. Do pracy wykonywanej na podstawie tej umowy nie będą miały zastosowania przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, czyli dotyczące minimalnej stawki godzinowej.

Rolnik będzie musiał opłacać składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie do KRUS. Składkę na ubezpieczenie społeczne za pomocnika za dany miesiąc, rolnik będzie musiał opłacić do 15 dnia następnego miesiąca. Również ze względu na krótki okres świadczenia pomocy rolnik musi zgłaszać pomocników do ubezpieczenia w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy. Ponadto, za pomocników rolnik będzie opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne w takiej wysokości, jaką przewidziano za domowników rolników prowadzących działalność wyłącznie w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Zapewni to pomocnikom rolników możliwość korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Jak czytamy w projekcie, dochody pomocnika rolnika będą opodatkowane. Stąd rolnik będzie musiał przygotować informacje o przychodach osiągniętych z tytułu zawartej umowy do wykorzystania w formularzu PIT-8C i przesłać je do urzędu skarbowego do końca lutego następnego roku podatkowego.

Pomocnik rolnika dzięki nowej formie umowy i opłacaniu składki wypadkowej będzie miał prawo do jednorazowego odszkodowania w sytuacji, gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach.

Zgodnie z projektem nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Katarzyna Sudaj, PIT.pl

RolnikZUS