Sezonowe prace przy zbiorach z obowiązkowymi składkami i podatkiem

Katarzyna Sudaj

Nowy rodzaj umowy cywilno-prawnej o pomocy przy zbiorach ma od 2018 roku objąć osoby zatrudnianie przy pracach sezonowych związanych ze zbiorem i sortowaniem owoców i warzyw. Oskładkowanie tych umów przewiduje projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Sezonowe prace przy zbiorach z obowiązkowymi składkami i podatkiem

Sezonowe prace przy zbiorach z obowiązkowymi składkami i podatkiem /  YAY foto  

Szacuje się, że co roku przy zbiorach w gospodarstwach rolnych zatrudnia się ok. 500 tys. pomocników. Bardzo często są to obcokrajowcy ze Wschodu. Osoby te, o ile w ogóle są zatrudnianie legalnie, to zwykle otrzymują umowy o dzieło, od których odprowadza się tylko podatek dochodowy. Resort rolnictwa chce to zmienić. Stąd zapowiadana już wcześniej propozycja objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem w KRUS i NFZ pomocników rolników. 30 października br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw.

[aktualizacja]: 6 marca 2018 roku rząd przyjął ten projekt na posiedzeniu Rady Ministrów

Nowa forma zatrudnienia: umowa o pomocy przy zbiorach

Zgodnie z tym projektem rolnik (dokładniej rozumiany jako sadownik lub ogrodnik) powinien w ciągu 3 dni zgłosić do KRUS osoby zatrudnione do pomocy przy zbiorach oraz sortowaniu owoców i warzyw. Obowiązkowe byłby również składki zdrowotne do NFZ. Dzięki temu pracownicy sezonowi mogliby liczyć na jednorazowe odszkodowania z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego. Rolnik musiałby opłacić składki jednorazowo, w ciągu 6 dni od zawarcia umowy.

Obowiązki rolnika wynikające z umowy o pomoc przy zbiorach

Do umowy o pomocy przy zbiorach nie byłby stosowane przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia ani minimalnej stawki godzinowej.

Co ważne świadczenie pomocy przy zbiorach jednemu rolnikowi nie może trwać dłużej niż 90 dni w roku kalendarzowym przez jednego pomocnika rolnika, bez względu na liczbę zawartych z tym rolnikiem umów o pomocy przy zbiorach. Zakres prac, do których stosowałoby nową formę nowy rozszerzono także o sortowanie zebranych owoców czy warzyw, mycie i przygotowanie do sprzedaży.

Nowe rozwiązaniu jest adresowane głównie do tych plantatorów owoców i warzyw, którzy w krótkim czasie odnotowują zwiększone zapotrzebowanie na pracę ręczną, gdyż delikatne owoce nie nadają się do zbiorów mechanicznych. Chodzi tu głównie o producentów truskawek, malin, jabłek, borówki wysokiej, wiśni, pomidorów, ogórków, papryki, pieczarek, cukinii i kalafiorów, śliwek, gruszek, czereśni, brzoskwiń.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 3, który wszedłby w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Katarzyna Sudaj, PIT.pl

RolnikZUSFormy zatrudnienia