Pobierz e-pity 2020

Korekta PIT

Czy 1 proc. podatku z PIT złożonych w maju trafi do OPP?

„Tarcza” umożliwiła osobom fizycznym złożenie zeznania podatkowego o miesiąc później (do 31 maja), ale tylko w taki sposób, że złożenie go między 30 kwietnia a 31 maja będzie traktowane jako złożenie tzw. „czynnego żalu”. W tej sytuacji nie wiadomo, czy wskazanie w takich majowych deklaracjach organizacji pożytku będzie skuteczne i czy trafi do niej 1% ...

Czy 1 proc. podatku z PIT złożonych w maju trafi do OPP?

Więcej czasu na złożenie PIT

MF daje więcej czasu na złożenie rocznej deklaracji PIT, co jest szczególnie istotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W ich przypadku konieczne jest bowiem samodzielne wypełnienie i przesłanie zeznania PIT-36 do urzędu skarbowego ...

Więcej czasu na złożenie PIT

Jak i kiedy korygować błędy w deklaracji podatkowej?

Deklarację podatkową zawierającą błąd można poprawić poprzez złożenie jej nowej - skorygowanej - wersji. W niektórych przypadkach poprawki ma prawo nanieść urząd skarbowy. Korekta nie wywołuje skutków prawnych, jeżeli jest dokonywana w trakcie weryfikowania rozliczenia w postępowaniu podatkowym, kontroli podatkowej lub celno-skarbowej ...

Jak i kiedy korygować błędy w deklaracji podatkowej?

Korekta sprzedaży w kasie rejestrującej

W praktyce występują sytuacje, kiedy podatnik jest zmuszony do skorygowania sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie rejestrującej, np. w związku ze zwrotem towaru czy błędnym zaewidencjonowaniem sprzedaży. Błędy te musi poprawić. W tym celu powinien zaprowadzić ewidencję korekt ...

Korekta sprzedaży w kasie rejestrującej