Zaliczka na podatek dochodowy za czerwiec: kiedy 12%, a kiedy 17%?

Ewelina Czechowicz

Zmiany w Polskim ładzie czekają na podpis Prezydenta. Jedną z korzystnych zmian dla przedsiębiorców jest zapłata zaliczki na podatek dochodowy za czerwiec już na korzystniejszych zasadach. Z kolei osoby naliczające pensje i wypłacające je na granicy lipca i czerwca 2022 r. pracownikom muszą przygotować się na zmiany? Jak będą wyglądać zaliczki za wynagrodzenia pracowników etatowych? Czy do portfeli Polaków trafi więcej pieniędzy? - wyjaśniamy

Zapisy ustawy nowelizujące ustawę o podatku dochodowym – Polski ład 2.0 nie precyzują zmiany stawiki podatku dla określonych miesięcy na 12 %. Ustawodawca wskazuje, że przepis wchodzi w życie od 1 lipca 2022 r., stąd przedsiębiorcy obliczający zaliczkę na podatek dochodowy za czerwiec będą mogli skorzystać z obniżonej 12 % stawki, w przypadku kiedy rozliczają się na zasadach ogólnych. Inaczej wygląda naliczanie wynagrodzeń dla pracowników tu ważny będzie termin wpływu środków na rachunek pracownika.

 

Osoby naliczające pensje czeka ciężki początek wakacji, nie wszystkie programy księgowe są przygotowane na zmiany i zaktualizowane. Ustawa czeka na podpis prezydenta. Przed wieloma księgowymi podwójne liczenie wynagrodzeń, które miało się przecież skończyć w raz z wprowadzeniem Polskiego ładu 2.0.

10 ważnych zmian w PIT od 1 lipca 2022 r. - PIT.pl

Zaliczka na PIT za czerwiec w Polskim ładzie 2.0

Źródło: shutterstock

Zaliczka na podatek z umowy o pracę

W przypadku umów o pracę ustawa precyzuje, ze stawka dotyczy dochodów osiągniętych od lipca 2022 r., przepisy wskazują, że jeżeli pobrano 17% zaliczki w lipcu a nie wpłacono jej fiskusowi to należy dokonać zwrotu zaliczki na rzecz pracownika. W przypadku umów o pracę ważny będzie zatem wpływ wynagrodzenia na konto pracownika a nie moment zlecenia przelewu. W przypadku kiedy pracownik otrzyma środki już w lipcu PIT powinien wynieść 12 %.

"Polski ład 2.0" już od lipca. Sprawdzamy, jak będą wyglądały nasze pensje - Bankier.pl

W związku z planowanym od 1 lipca 2022 r. wejściem w życie Polskiego ładu zmieni się roczna od stycznia 2022 roku stawka podatku PIT z 17% na 12%. Stąd zaliczki od lipca 2022 r. będą liczone według nowej 12 % stawki PIT.  Dlatego przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych będą mogli zapłacić zaliczkę z działalności gospodarczej za czerwiec uwzględniając 12% stawkę podatku.

Podstawa opodatkowania

Sposób obliczenia podatku za 2022 r.

Do 120.000 zł              

12% minus kwota zmniejszająca podatek tj. 3600 zł

Powyżej 120.000 zł

10.800 zł plus 32% od nadwyżki ponad 120.000 zł

Źródło: Pit.pl

Polski Ład 2.0: Nowa skala podatkowa za 2022 r. i kwota zmniejszająca podatek (projekt zmian) - PIT.pl

Ważny termin wpływu pensji na konto pracownika, zmiany w zasadach naliczania wynagrodzeń

Ważny będzie też termin zapłaty wynagrodzenia na konto pracownika. Dla wynagrodzeń, które trafią do pracowników do 30 czerwca 2022 r. będzie obowiązywać 17 % PIT. Wynagrodzenia będą liczone jak dotąd. Z kolei dla pensji, które będą do dyspozycji pracownika od 1 lipca 2022 r. PIT wyniesie 12 %, zastosowanie będzie miała też zmieniona kwota zmniejszająca podatek, dodakowo zniknie ulga dla klasy średniej.

MF: Likwidacja ulgi dla klasy średniej, 12 proc. PIT i zmiany w składce zdrowotnej - PIT.pl

 

KsięgowośćOdliczenia w PITPłatnik PITKorekta PITPodatki 2022Polski ŁadUlga dla klasy średniejSkładka zdrowotna