Pobierz e-pity 2022

Formy opodatkowania

Powoływanie fundacji rodzinnych od maja 2023 r.

W Polsce duża liczba przedsiębiorstw to firmy rodzinne. Wiele z nich mierzy się lub będzie się mierzyć w niedalekiej przyszłości z koniecznością przekazania majątku następcom prawnym. Z dniem 22 maja 2023 r. wejdzie w życie ustawa o fundacji rodzinnej, która może okazać się rozwiązaniem ...

Powoływanie fundacji rodzinnych od maja 2023 r.

Pobyt w ZOL lub ZOP, kiedy można odliczyć je w ramach ulgi rehabilitacyjnej w PIT

W czasie trwającego aktualnie okresu rozliczeniowego podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli są osobami niepełnosprawnymi lub mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne — mogą odliczyć od dochodu (albo przychodu w przypadku ryczałtowców) wydatki na cele rehabilitacyjne, które są ponoszone w ramach pobytu w ZOL lub ZOP.

Pobyt w ZOL lub ZOP, kiedy można odliczyć je w ramach ulgi rehabilitacyjnej w PIT

Podatek liniowy 2022 - rozliczenie w PIT 2023

Roczne rozliczenie uzyskanych dochodów w PIT 2023 muszą złożyć w US również podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną podatkiem liniowym. Właściwą dla nich deklaracją jest PIT-36L. Rozliczenie PIT-36L w 2023 roku różni się jednak od rozliczenia w latach ubiegłych ...

Podatek liniowy 2022 - rozliczenie w PIT 2023