Piotr Szulczewski

Piotr Szulczewski

PIT-37 za 2018 r. nowymi rodzajami przychodów

Deklaracja PIT-37 nie będzie już zawierała wyłącznie wynagrodzeń rozliczanych za pośrednictwem płatnika. Będzie w niej trzeba rozliczyć również wynagrodzenia pochodzące z innych tytułów niż standardowe umowy o pracę, dzieło, zlecenie, czy emerytury ...

PIT-37 za 2018 r. nowymi rodzajami przychodów