Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Podatek u źródła w Polsce przesunięty z lipca 2019 r. na kolejny rok

Piotr Szulczewski

Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności na rzecz nierezydentów, do wysokości przekraczającej w roku podatkowym łącznie kwoty 2 000 000 zł na rzecz tego samego podatnika, są obowiązane jako płatnicy pobierać ryczałtowy podatek dochodowy bez uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zasada ta została przedłużona…

Rozporządzeniem z dnia 27 czerwca 2019 r., opublikowanym w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1203) (link otwiera nowe okno w innym serwisie), Minister Finansów przedłużył do 31 grudnia 2019 r. zwolnienie z obowiązków określonych w art. 26e ust. 2e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – w zakresie określonym w § 4 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. poz. 2545).

W efekcie wypłaty o łącznej wartości ponad 1 mln zł można dalej rozliczać uwzględniając zapisy umów międzynarodowych powołując się na zasady ostrożności wprowadzone w jednostce oraz zapisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (przede wszystkim poprzez przedstawienie właściwego certyfikatu rezydencji).

CIT