Zwrot VAT w 40 dni, e-faktura w konsultacjach publicznych

Redakcja PIT.pl

Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje publiczne projektu ustawy wprowadzającego e-fakturę. Ma to być ustandaryzowana forma dokumentu, przejrzysta i czytelna dla wszystkich użytkowników. Dzięki tej formie faktur, będzie możliwsze szybsze uzyskanie zwrotu podatku VAT. Jakie korzyści płyną z e-faktury?

Szybszy zwrot VAT

E-faktura jak pisze resort finansów pozwoli na skrócenie okresu oczekiwania na zwrot VAT-u. Podatnicy mają go otrzymać po 40 dniach, to skrócenie czasu oczekiwania o 1/3. Aktualnie zwrot VAT jest dokonywany w terminie 60 dni.

zwrot VAT w 40 dni, e-faktura w konsultacjach

Źródło:shutterstock

E-faktura do 2023 roku dobowolna

W pierwszej fazie wdrażania e-faktury, polscy przedsiębiorcy będą z niej korzystać dobrowolnie. Będzie ona działała, jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i obecnie już występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. W 2023 r. korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne.

Korzyści dla podatnika

Jak wskazuje MF, z perspektywy podatnika, e-faktura przyniesie wiele udogodnień:

  • Bezpieczeństwo: faktura pozostanie w bazie danych MF i nigdy nie ulegnie zniszczeniu czy zaginięciu, nie będzie konieczności wydawania jej duplikatów.
  • Przyspieszenie obrotu: dzięki działaniu za pośrednictwem bazy ministerstwa, zawsze będziemy mieli pewność, że faktura trafiła do kontrahenta.
  • Wygodę: e-faktury będą wydawane według jednego wzorca tak, że będą bardzo łatwe w użyciu.
  • Standaryzację: wzajemne rozliczenia oraz księgowanie faktur w systemach FK stanie się dużo łatwiejsze.

Konsultacje w sprawie e-faktury

Konsultacje potrwają do 23 lutego 2021 r. Uwagi i opinie można przesyłać na adres [email protected].

Jednocześnie rozpoczęto konsultacje podatkowe schemy e-Faktury. Uwagi można przesyłać na adres [email protected] w terminie do 23 lutego 2021 r. Więcej informacji: można znaleźć pod linkiem https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe---struktura-e-faktury

Zwrot VATVATFaktura