Zwrot akcyzy za paliwo do produkcji rolnej w 2021 r.

Ewelina Czechowicz

Od 1 lutego do 1 marca 2021 roku rolnicy mogą składać w urzędach gmin i miast wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie, które wykorzystali do produkcji rolnej.  Jaki zwrot przysługuje w 2021 r. – wyjaśniamy.

Wysokość stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2021 r.

Rolnicy w 2021 r. mogą otrzymać zwrot podatku akcyzowego w wysokości 1,00 zł za lit oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego w I półroczu  2021 roku. Do wniosku należy dołączyć kopie faktur, które będą dowodem zakupuoleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020r. do 31 stycznia 2021r.

zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2021 r.

Źródło:shutterstock

Kiedy złożyć wniosek o zwrot akcyzy za paliwo do produkcji rolnej w 2021 r.?

Rolnik, który będzie chciał uzyskać zwrot podatku akcyzowego powinien:

  • w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
  • w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Termin wypłaty zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2021 r.

Termin wypłaty zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze:

1. 1-30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

2. 1-30 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Wniosek może zostać złożony w formie papierowej (jak dotychczas), pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Druki dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Podatki 2021Inne podatki