Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

ZUS RPA za wynagrodzenie grudniowe w styczniu. Jak poprawnie wypełnić druk

Iwona Maczalska

Płatnicy składek powinni pamiętać o ważnym raporcie imiennym, jaki już niebawem będą musieli złożyć w ZUS. Chodzi o druk RPA. Sprawdź, kto musi go złożyć oraz w jaki sposób wypełnić druk.

» Wynagrodzenie za grudzień w styczniu. Pamiętaj o obowiązku względem ZUS

Płatnicy składek, którzy wynagrodzenie za grudzień zapłacili swoim pracownikom w styczniu, muszą pamiętać o dodatkowym obowiązku rozliczeniowym względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mowa o konieczności przekazania do ZUS raportu RPA. Kto jest zobowiązany do jego sporządzenia? 

 Raport RPA - kto składa i w jakim terminie?

Źródło: ZUS.pl

Kto musi złożyć raport RPA w ZUS

Raportu RPA nie należy składać za każdy miesiąc. Zawarte w nim dane wykorzystuje się bowiem do ustalenia prawa i wysokości świadczeń emerytalno-rentowych. Należy go złożyć za osoby zatrudnione (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług), jeśli:

  1. Zostało wypłacone pracownikowi wynagrodzenie należne za inny rok kalendarzowy niż rok, w jakim faktycznie został wypłacony lub – jeśli ubezpieczony przekroczył roczną podstawę wymiaru składek – podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe,
  2. Pracownik wykonywał pracę nauczycielską,
  3. Obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, oraz zasiłków tj. zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego – został wypłacony ubezpieczonemu przychód należny za dany miesiąc albo za inny rok kalendarzowy (np. dodatek stażowy) i przychód ten w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Oznacza to, że obowiązkowi wypełnienia raportu RPA podlegają m.in. wynagrodzenia grudniowe wypłacone w styczniu, dodatkowe wynagrodzenia tzw. ,,trzynastki”, wszelkiego rodzaju nagrody pracownicze, które zostały wypłacone w nowym roku, czy dodatki stażowe (pod warunkiem, że zostały wypłacone obok zasiłku, wynagrodzenia chorobowego macierzyńskiego, opiekuńczego).

Kiedy mija termin złożenia raportu RPA?

Raportu imiennego RPA nie składa się każdego miesiąca (chyba, że zatrudnia się pracowników wykonujących pracę nauczycielską), lecz wyłącznie w momencie wystąpienia sytuacji, która powoduje konieczność jego złożenia. Jest on więc jedynie dodatkowym dokumentem, który składa się w komplecie z takimi drukami, jak ZUS DRA i ZUS RCA (składanych co miesiąc). Oznacza to, że należy go złożyć w terminie:

  • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki i zakłady budżetowe;
  • do 15. dnia następnego miesiąca – płatnicy posiadający osobowość prawną (m.in. spółki akcyjne, z o.o., spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje);
  • do 20. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy składek (m.in. przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie, spółki osobowe: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, jednoosobowa spółka z o.o.).

Jak krok po kroku wypełnić i skorygować raport RPA

Płatnicy składek, którzy mają problemy z prawidłowym wypełnieniem raportu RPA, bądź zmuszeni zostali dokonać jego korekty - mogą skorzystać z instrukcji przygotowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Instrukcja opisująca, jak krok po kroku wypełnić ZUS RPA dostępna jest poniżej:

Jak wypełnić i skorygować ZUS RPA

/ na podstawie ZUS.pl

ZUSWynagrodzeniaPłaca minimalna