Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wynagrodzenie za grudzień w styczniu. Pamiętaj o obowiązku względem ZUS

Iwona Maczalska 20.12.2022 10:53 (aktualizacja: )

Zbliża się koniec roku, a wraz z nim konieczność wypłaty ostatnich wynagrodzeń pracowniczych w 2022 roku. Wielu pracodawców wynagrodzenie za grudzień wypłaci jeszcze w grudniu, inni dokonają tego w styczniu. W przypadku grudniowych wynagrodzeń, wypłaconych w styczniu należy pamiętać o dodatkowym obowiązku względem ZUS.

Do końca 2022 roku zostały niecałe dwa tygodnie. Już niebawem wielu pracownikom zostanie wypłacone wynagrodzenie za grudzień. Pracodawcy, którzy wypłacają wynagrodzenia np. do 10. dnia miesiąca następnego – muszą pamiętać o dodatkowym obowiązku względem ZUS. Chodzi o grudniowe wynagrodzenia wypłacone w styczniu.

Grudniowe wynagrodzenie przelane w styczniu. Złóż dodatkową deklarację

Płatnicy składek, którzy wynagrodzenie za grudzień zapłacą swoim pracownikom w styczniu, muszą pamiętać o ważnej rzeczy. Chodzi o konieczność przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych raportu RPA. ZUS RPA to imienny raport miesięczny o przychodach osoby ubezpieczonej / okresach pracy nauczycielskiej. To dodatkowe dane dla ZUS, które są przekazywane od stycznia 2019 roku.

Kto przekaże do ZUS raport imienny RPA?

Raportu RPA nie należy składać za każdy miesiąc. Zawarte w nim dane wykorzystuje się bowiem do ustalenia prawa i wysokości świadczeń emerytalno-rentowych. Należy go złożyć za osoby zatrudnione (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług), jeśli:

  1. Zostało wypłacone pracownikowi wynagrodzenie należne za inny rok kalendarzowy niż rok, w jakim faktycznie został wypłacony lub – jeśli ubezpieczony przekroczył roczną podstawę wymiaru składek – podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe,
  2. Pracownik wykonywał pracę nauczycielską,
  3. Obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, oraz zasiłków tj. zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego – został wypłacony ubezpieczonemu przychód należny za dany miesiąc albo za inny rok kalendarzowy (np. dodatek stażowy) i przychód ten w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Nagrody, premie oraz trzynastki w raporcie RPA

Należy pamiętać, że obowiązkowi wypełnienia raportu RPA podlegają nie tylko wynagrodzenia grudniowe wypłacone w styczniu, lecz również dodatkowe wynagrodzenia tzw. ,,trzynastki”, wszelkiego rodzaju nagrody pracownicze, które zostały wypłacone w nowym roku, czy dodatki stażowe (pod warunkiem, że zostały wypłacone obok zasiłku, wynagrodzenia chorobowego macierzyńskiego, opiekuńczego).

Do kiedy złożyć raport RPA?

Raportu imiennego RPA nie składa się każdego miesiąca (chyba, że zatrudnia się pracowników wykonujących pracę nauczycielską), lecz wyłącznie w momencie wystąpienia sytuacji, która powoduje konieczność jego złożenia. Jest on więc jedynie dodatkowym dokumentem, który składa się w komplecie z takimi drukami, jak ZUS DRA i ZUS RCA (składanych co miesiąc). Oznacza to, że należy go złożyć w terminie:

  • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki i zakłady budżetowe;
  • do 15. dnia następnego miesiąca – płatnicy posiadający osobowość prawną (m.in. spółki akcyjne, z o.o., spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje);
  • do 20. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy składek (m.in. przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie, spółki osobowe: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, jednoosobowa spółka z o.o.).

 

WynagrodzeniaZUS