ZUS przypomina o ważnym, comiesięcznym obowiązku

Iwona Maczalska

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o konieczności comiesięcznego wysyłania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Mowa w szczególności o druku ZUS DRA, który wraz z nowymi przepisami Polskiego Ładu stał się obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców. Co grozi za jego niewysłanie?

» Polski Ład 2.0 z podpisem Prezydenta, najważniejsze zmiany w PIT od 1 lipca 2022 r.

» ZUS DRA 2022. Jak wypełnić deklarację po zmianach Polskiego Ładu

Od stycznia 2022 roku nastąpiły zmiany w zasadach ustalania wysokości składki zdrowotnej. Obowiązek comiesięcznego raportowania ZUS DRA objął wszystkich przedsiębiorców (również tych opłacających składki wyłącznie za siebie). Nowy obowiązek stał się również bardziej uciążliwy dla płatników, którzy dotychczas co prawda wysyłali do Zakładu ZUS DRA, lecz robili to automatycznie klonując wspomnianą deklarację w każdym miesiącu. W zależności od formy opodatkowania działalności składka zdrowotna od stycznia 2022 r. uzależniona jest od kwoty uzyskanego dochodu / przychodu. Oznacza to konieczność comiesięcznego wykazywania w ZUS DRA obowiązującej formy opodatkowania oraz wysokości uzyskanego przychodu / dochodu. 

 Pamiętaj o wysyłce ZUS DRA co miesiąc

Źródło: shutterstock

ZUS DRA nadal problemem dla przedsiębiorców

Okazuje się, że pomimo upływu wielu miesięcy od momentu objęcia obowiązkiem wysyłki ZUS DRA wszystkich przedsiębiorców, druk ten nadal jest uciążliwy dla firm. Zdaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wielu przedsiębiorców zapomina o comiesięcznym obowiązku dostarczania do Zakładu gotowego druku ZUS DRA.

Przedsiębiorcy do końca ubiegłego roku byli zwolnieni z comiesięcznego składania deklaracji rozliczeniowych, dlatego teraz o tym zapominają. Niestety obowiązek ten wrócił wraz z nowymi rozwiązaniami podatkowymi, które wprowadził „Polski Ład” - mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy na Dolnym Śląsku. – My wysyłamy do firm informacje o braku rozliczeń, ale nadal wielu przedsiębiorców się z tego obowiązku nie wywiązuje.

Brak ZUS DRA. Jakie konsekwencje dla przedsiębiorców?

Może się zdarzyć, że przedsiębiorca zapomni wysłać druk ZUS DRA, bądź zrobi to po terminie. Co należy zrobić?

Terminowe dostarczanie ZUS DRA leży w interesie samego przedsiębiorcy. Przedsiębiorcom, którzy nie wyślą deklaracji - ZUS automatycznie naliczy wysokość składki zdrowotnej, a to będzie skutkować błędnym rozliczeniem. Innymi słowy – w przypadku braku ZUS DRA, Zakład sporządzi DRA z urzędu, na którym wykaże kwoty składek na poziomie minimalnym. Z całą pewnością będzie to oznaczało konieczność sporządzenia korekty i pokrycia wszystkich odsetek.

Warto również pamiętać, że obowiązek comiesięcznego wypełniania ZUS DRA wynika wprost z przepisów prawa. Za niewywiązanie się z tego obowiązku grozi płatnikowi kara grzywny, nawet do kwoty 5000 zł.

Terminy składania ZUS DRA

Druki ZUS DRA należy wysłać w tym samym terminie, w którym opłaca się składki ZUS. W 2022 roku terminy te uległy zmianie i wynoszą:

  • do 15. dnia następnego miesiąca - płatnicy posiadający osobowość prawną (spółki kapitałowe, fundacje, stowarzyszenia),
  • do 20. dnia następnego miesiąca - pozostali płatnicy składek, np. opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia oraz spółek osobowych.

Jak prawidłowo wypełnić ZUS DRA?

Osoby mające problem z wypełnieniem ZUS DRA zachęcamy do skorzystania z wideoporadnika przygotowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Więcej na ten temat w artykule ,,ZUS DRA - instrukcja jak wypełnić krok po kroku [wideoporadnik ZUS]". 

ZUSPolski ŁadSkładka zdrowotna