ZUS 2019: O ile wzrosną składki ZUS od stycznia 2019 roku?

Katarzyna Sudaj

Ponad 1300 zł miesięcznie dla przedsiębiorców opłacających pełen ZUS? Wszystko wskazuje na to, że w 2019 roku przelew do ZUS wzrośnie o prawie 100 zł na miesiąc.

Co zrobić, gdy ZUS odrzucił dokumenty rozliczeniowe za styczeń w starej wersji Płatnika?

W sierpniu Rada Ministrów przyjęła wstępny projekt ustawy budżetowej na 2019 r. A tam zapisano wysokość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na rok 2019, od którego zależy wysokość składek na ubezpieczenie społeczne.

Przypomnijmy, że „normalne” składki ubezpieczeniowe będą płacili ci przedsiębiorcy, którzy nie skorzystają z:

e-pity Płatnika

Pobierz program e-pity Płatnika do rozliczenia PIT-11, PIT-8C i PIT-4R za 2019 rok. Pamiętaj, że termin przesłania tych informacji do urzędu skarbowego mija już 31 stycznia 2020 roku!

Natomiast pozostali przedsiębiorcy muszą przygotować się na pewną podwyżkę – zresztą jak co roku. We wstępnym projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. w art. 25 zapisano: „Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 4765 zł.” To więcej aż o 322 zł w stosunku do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2018 roku, które wynosiło 4443 zł.

Kwota ta nie zmieniła się od czerwca, gdy na takim samym poziomie zapisano ją w założeniach do projektu ustawy budżetowej. Można więc zakładać, że to wynagrodzenie nie ulegnie już zmianie.

Mały ZUS od niskich przychodów 2019 w przykładach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

60 procent tej kwoty stanowi co roku podstawę wymiaru składek ZUS na ubezpieczenia społeczne, więc w 2019 roku składki emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkową będziemy liczyć od podstawy równej 2859,00 zł. Dlatego poszczególne składki ZUS wyniosą:

  • składka emerytalna 558,08 zł,
  • składka rentowa 228,72 zł,
  • składka chorobowa 70,05 zł,
  • składka wypadkowa 47,75 zł,
  • składka na Fundusz Pracy 70,05 zł.

Razem składki na ubezpieczenie społeczne w ZUS wyniosą 974,65 zł miesięcznie (z uwzględnieniem dobrowolnego chorobowego). Obecnie przedsiębiorcy płacą na te same składki 908,76 zł, czyli podwyżka wyniesie 65,89 zł na miesiąc. Do tego należy doliczyć obowiązkową składkę zdrowotną, która już teraz wynosi 319,94 zł, a w 2019 roku z pewnością będzie jeszcze wyższa.

Kiedy poznamy wysokość składki zdrowotnej ZUS na 2019 rok?  Już jest zdrowotne 2019, wyższe o 22,38 zł

 

Ile na ZUS w 2019 roku?

Jeśli w 2018 roku podwyżka składki zdrowotnej w stosunku do 2017 wyniosła 22,66 zł, to w 2019 roku możemy spodziewać się miesięcznej składki w wysokości ponad 340 zł. Razem daje to ok. 90-100 zł miesięcznej podwyżki przelewu do ZUS, czyli prawie 1320 zł należnych składek ubezpieczeniowych.

 

Niski ZUSZUSHOTRozliczenie roczne