Składka zdrowotna przedsiębiorców 2019

Piotr Szulczewski 18.01.2019 10:24 (aktualizacja: )

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2018 r. wyniosła 5071,41 zł. Jest ona podstawą do ustalenia składki zdrowotnej, opłacanej od stycznia 2019 r. przez przedsiębiorców deklarujących jako podstawę ubezpieczenia – minimalną granicę wymiaru składki.

[aktualizacja 25.01.2019r.]:Pobierz samodzielnie najnowszą wersję Płatnika ZUSdo 25 stycznia 2019r. Brak automatycznej aktualizacji. Od 26 stycznia 2019 r. nie będzie działała stara wersja programu

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne:

  • osób prowadzących działalność pozarolniczą lub osób z nimi współpracujących, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej lub przepisów o ubezpieczeniach społecznych lub ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • osób korzystających z tzw. ulgi na start (które podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia) oraz osób z nimi współpracującymi - z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej,

- stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

e-pity Płatnika

Pobierz program e-pity Płatnika do rozliczenia PIT-11, PIT-8C i PIT-4R za 2018 rok. Pamiętaj, że termin przesłania tych informacji do urzędu skarbowego mija już 31 stycznia 2019 roku!

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 18.01.2019 r., wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2018 r. wyniosła 5071,41 zł.

Wysokość opłacanej i odliczanej składki zdrowotnej na 2019 r.

Podstawa ustalenia składki zdrowotnej od stycznia 2019 r. do grudnia 2019 r. obliczonej w oparciu o powyższy współczynnik wyniesie 3803,56 zł.

Składka stanowi 9% podstawy jej ustalenia, a składka odliczana od podatku – 7,75% tej podstawy. W efekcie składka będzie wyższa niż w roku poprzednim.

Rok

Wysokość składki opłacanej (9%)

Wysokość składki odliczanej od podatku (7,75%)

2019

342,32 zł

294,78 zł

2018

319,94 zł

275,51 zł

Opracowanie własne PIT.pl

W efekcie zmiany wysokości składki, jej wysokość ulega podwyższeniu o 22,38 zł.

Ile na składki ZUS w 2019 roku?

ZUSNiski ZUSRozliczenie roczne