Składki ZUS 2019 - prognozowana wysokość

Iwona Maczalska 21.06.2018 07:51 (aktualizacja: )

Znamy pierwsze prognozy wysokości składek ZUS, jakie mogą obowiązywać od stycznia 2019 roku. Wszystko za sprawą prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2019 roku służącego do obliczania podstawy składek ZUS.

[Aktualizacja 06.09.2018 r.]: O ile wzrosną składki ZUS od stycznia 2019 roku?

8 czerwca 2018 roku Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na rok 2019. Znaleźć w niej można kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2019 rok, służącego do obliczenia podstawy wymiaru składek ZUS. Przypomnijmy, że podstawę wymiaru składek ZUS stanowi 60% kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

W projekcie budżetu państwa na 2019 rok bardzo optymistycznie założono, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2019 roku wzrośnie aż o 5,6% do kwoty 4.765 zł. Oznaczałoby to wzrost aż o 322 zł w stosunku do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2018 roku.

Należy mieć na uwadze, że wspomniana kwota wynika z założeń do projektu budżetu państwa na 2019 rok. Jeśli nie zostanie ona zmieniona, to podwyżka składek ZUS od stycznia 2019 roku będzie odczuwalna dla przedsiębiorców.

 

Składki ZUS 2019

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 60% kwoty wspomnianego wynagrodzenia, dlatego w 2019 roku składka emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa oraz na Fundusz Pracy będzie liczona od prognozowanej kwoty 2859,00 zł (4.765 zł x 60%).


Wysokość poszczególnych składek  ZUS w 2019 wówczas wyniosłaby:

  • składka emerytalna 558,08 zł,
  • składka rentowa 228,72 zł,
  • składka chorobowa 70,05 zł,
  • składka wypadkowa 47,75 zł,
  • składka na Fundusz Pracy 70,05 zł.


Powyższe dane pokazują, że jeżeli prognozy nie ulegną zmianie każda ze składek wzrośnie o kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych w porównaniu do składek obowiązujących w 2018 roku. Oznacza to, że łącznie składki ZUS na ubezpieczenia społeczne w 2019 roku wyniosą 974,65 zł. Dla porównania suma tych samych składek ZUS obowiązująca w 2018 roku, bez uwzględnienia składki zdrowotnej wynosi 908,76 zł. Miesięczna podwyżka składek ZUS wyniesie zatem 65,89 zł, co w skali roku da kwotę 790,68 zł.

Warto mieć na uwadze, że powyższe kwoty nie zawierają składki zdrowotnej, która w 2018 roku wynosi 319,94 zł. Składka zdrowotna na 2019 rok nie jest jeszcze znana. Jej wysokość poznamy w styczniu 2019 roku.

 

Aktualna wysokość składek ZUS 2018

Obecnie przedsiębiorcy płacą 908,76 zł z tytułu wszystkich składek ZUS wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym i ze składką na Fundusz Pracy. Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

 

Podstawa wymiaruSkładki ZUS 2018
Społ.Zdrow.F. Pr.
za okres 04-12.2018Ubezpieczenia społeczneUbezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer.Rent.Chor.Wyp.
2665,80 zł3554,93 zł2665,80 zł520,36 zł213,26 zł65,31 zł44,52** zł319,94 zł65,31 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

 

Składki ZUS uzależnione od przychodu

Warto przypomnieć, że w sejmie znajduje się również projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenie  społeczne. Znajdują się w nim  nowe rozwiązania związane z uzależnieniem wysokości składek ZUS od rocznego przychodu dla małych firm. Przywilej opłacania obniżonych składek przysługiwać będzie jedynie przez 36 miesięcy. Więcej na ten temat można znaleźć w artykule ,,Składki ZUS od przychodu. Jest projekt i zaskakujące zmiany’’.