Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Składki ZUS od przychodu. Jest projekt i zaskakujące zmiany

Katarzyna Sudaj

Niższe składki ZUS uzależnione od rocznego przychodu i tylko na trzy lata. Opublikowano projekt o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii udostępniło projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne. Znajdziemy w nim nowe rozwiązania, o których wcześniej nie wspominano.

 

Limit przychodu roczny a nie miesięczny

Zacznijmy od tego, że składki na ubezpieczenie społeczne dla mikrofirm mają być uzależnione od przychodów firmy, a nie od dochodów – to niestety nie zmieniło się. Jednak nie będzie już brany pod uwagę miesięczny przychód, co w poprzednich propozycjach miało decydować, czy w danym miesiącu przedsiębiorca płaci normalną czy obniżoną składkę ZUS. W nowym projekcie zapisano, że jeżeli roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku, to wysokość składek ZUS będzie uzależniona od tego przychodu.

W pierwszej chwili można pomyśleć, że skoro wcześniej limit miesięczny był równy 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, to teraz prosty iloczyn wskazuje, że limit roczny powinien wynieść 30-krotność najniższej płacy. Diabeł tkwi w szczegółach. Wcześniejsza koncepcja mówiła o aktualnym wynagrodzeniu minimalnym (czyli w 2019 roku brano by pod uwagę nową wyższą kwotę). Teraz w projekcie wskazano, że w 2019 roku obniżone składki ZUS będą mogły płacić firmy, których przychód za 2018 rok nie przekroczy kwoty wynikającej z wynagrodzenia minimalnego w 2018 roku, czyli 30 * 2100 zł = 63000 zł. To kwota o około 2,5-3 tys. zł niższa niż gdyby móc liczyć według wynagrodzenia minimalnego na 2019 rok.

 

Obniżone składki przez cały rok, maksymalnie trzy kolejne lata

Nowością wynikającą z brania pod uwagę kwoty rocznego przychodu jest fakt, że zwolnienie z opłacania ZUS-u w normalnej wysokości będzie przysługiwało na cały rok. Jednak rozwiązanie to nie będzie stosowane bez ograniczeń czasowych przez cały okres, gdy przedsiębiorca będzie osiągać niskie przychody poniżej ustawowego limitu. W projekcie ustawy czytamy, iż przywilej opłacania obniżonych składek przysługiwać będzie jedynie przez 36 miesięcy zawartych w okresie kolejnych 60 miesięcy. Oznacza to, że firma, która cały czas ma niskie przychody, tylko przez trzy kolejne lata może opłacać niższe składki ZUS, a potem na dwa lata musi wrócić do opłacania ZUS-u w normalnej wysokości. Dopiero po takiej dwuletniej przerwie będzie mogła wrócić do obniżonych składek ZUS, jeśli przychody nadal będą niskie.

 

Ile do ZUS zapłacą właściciele firm o niskich przychodach?

Tu także nowość. Wcześniej mówiło się o szczegółowych widełkach przychodów miesięcznych i wielu różnych stawkach obniżonych składek ZUS.  Teraz przygotowano wzór, według którego każdy obliczy swoją indywidualną podstawę wymiaru składek.

Przedsiębiorca będzie musiał obliczyć swój średni miesięczny przychód uzyskany w poprzednim roku według wzoru:

 

(Roczny przychód z roku poprzedniego / Liczba dni prowadzenia działalności w roku poprzednim) x 30

 

Tak uzyskaną kwotę będzie trzeba pomnożyć przez ustawowy współczynnik ustalany na dany rok zgodnie z poniższym wzorem:

 

(Prognozowane przeciętne wynagrodzenie na dany rok / Minimalne wynagrodzenie obowiązujące w styczniu danego roku) x 0,24

 

Dopiero iloczyn tych dwóch wielkości (średniego miesięcznego przychodu przedsiębiorcy uzyskanego w poprzednim roku i specjalnego ustawowego współczynnika) pozwoli ustalić podstawę wymiaru obniżonych składek dla danej osoby prowadzącej własną firmę.

W tej chwili nie są znane wszystkie dane potrzebne do dokładnych obliczeń (nie znamy jeszcze prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2019 rok ani wynagrodzenia minimalnego, które będzie obowiązywać od stycznia 2019 roku).

 

Składka zdrowotna w pełnej wysokości

Zasadą ma być, że obniżone składki ZUS nie mogą być niższe niż preferencyjne składki dla nowych firm czyli nie mogą wynieść mniej niż 520,10 zł (dane dla 2018 roku). A górną granicą są oczywiście „normalne” składki ZUS, czyli 1228,70 zł.

Pamiętajmy, że właściciel firmy będzie musiał płacić składkę zdrowotną w zwykłej wysokości (obecnie 319,94 zł ), a obniżka składek uzależnionych od przychodów dotyczy tylko składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalnej, rentowej, chorobowej i wypadkowej) oraz składki na Fundusz Pracy.

 

Kto skorzysta z obniżonych składek ZUS od przychodu?

Tylko osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby współpracujące przy prowadzeniu takiej działalności. Wykluczono jednak osoby rozliczające się za poprzedni rok w formie karty podatkowej oraz te, które wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii szacuje, że ok. 173 tys. przedsiębiorców będzie mogło skorzystać na uzależnieniu wysokości składek ZUS od ich rocznych przychodów. W uzasadnieniu do projektu ustawy, ministerstwo podało, iż roczne przychody poniżej 60 tys. zł uzyskuje ok. 885 tys. firm. W tym aż 376 tys. przedsiębiorców nie opłaca składek ze względu na zbieg tytułów ubezpieczenia, 150 tys. osób ma działalność zawieszoną, a kolejne 186 tys. firm korzysta ze składek preferencyjnych dla nowych firm. Pozostaje więc ok. 173 tys. podmiotów, które powinny być zainteresowane nowym rozwiązaniem prawnym.

 

Niski ZUS uzależniony od przychodów w 2019 roku

Ustawodawca przewiduje, że nowe przepisy mają wejść w życie już od 1 stycznia 2019 roku. To oznacza, że przedsiębiorcy o niskich przychodach, którzy w 2019 roku chcieliby skorzystać z możliwości opłacania niższych składek ZUS, już dziś powinni kontrolować wysokość firmowych przychodów osiągniętych od początku 2018 roku, tak by nie przekroczyć rocznej kwoty 63 tys. zł.