Podwyżka płacy minimalnej w 2019 roku

Iwona Maczalska

Tylko do 15 czerwca Rada Ministrów ma czas na przedstawienie swoich propozycji podwyżki wynagrodzenia minimalnego w 2019 roku. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku musi wzrosnąć o co najmniej ustawowe minimum.

Pojawiają się pierwsze głosy w zakresie podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2019 roku. Swój głos zabrała konferencja PKPP Lewiatan. Jej zdaniem wynagrodzenie minimalne w 2019 roku powinno wzrosnąć o 5,6 proc.

 

AKTUALIZACJA 11.06.2018: MPiPS zaproponowało 2250 zł minimalnego wynagrodzenia w 2019 roku

 

2217 zł minimalnego wynagrodzenia w 2019 roku

Wzrost wynagrodzenia minimalnego o 5,6 procent oznaczać będzie podwyżkę wynagrodzenia z obecnej kwoty 2100 zł do 2217 zł brutto. Wzrostowi uległaby również stawka godzinowa płacy minimalnej. Przy podwyżce 5,6 procent od stycznia 2019 roku stawka godzinowa wynosiłaby 14,5 zł brutto.

Jak twierdzi PKPP Lewiatan ,,Podwyżka płac, w tym płacy minimalnej, musi być powiązana ze wzrostem  wydajności pracy. W przeciwnym razie polskie produkty i usługi staną się mniej konkurencyjne, osłabnie eksport, nasili się import i narazimy się na kryzys i bezrobocie, z jakimi mają do czynienia mieszkańcy południowej Europy. Wyjątkowo dobra obecnie koniunktura i rekordowo niskie bezrobocie nie są nam dane raz na zawsze. Rząd przewiduje wzrost wydajności pracy o 3,1 proc w 2018 r. i o 3,5 w 2019 r. oraz inflację 2,3 proc. w 2018 i 2019 roku”.


/na podstawie informacji prasowej PKPP Lewiatan