Zrównoważony budżet dzięki wyższym wpływom podatkowym

Rada Ministrów przyjęła wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2020, w którym po raz pierwszy od 1990 roku nie zaplanowano deficytu. Wzrost dochodów budżetu państwa wynika głównie z uszczelnienia w VAT i CIT największych firm - przekonuje Premier.

W projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. zaplanowano:

  • dochody – 429,5 mld zł,
  • wydatki – 429,5 mld zł,
  • brak deficytu budżetu państwa,
  • deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii unijnej) na poziomie 0,3 proc. PKB.

Dochody budżetu państwa mają wzrosnąć o prawie 11 proc.

wyzsze dochody budzetu panstwa 2020

Źródło: twitter.com/MF_GOV_PL

Premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że wzrost wpływów budżetowych w 2020 roku wynika z uszczelniania systemu podatkowego i pochodzi głównie od dużych firm będących płatnikami VAT i CIT.

Źródło: twitter.com/MF_GOV_PL

Na prognozowane dochody będzie miał wpływ m.in. wzrost gospodarczy, przewidywany wzrost inflacji, a także efekt już wdrożonych i aktualnie przygotowywanych zmian systemowych dotyczących dalszego uszczelnienia systemu podatkowego.

Chodzi  również o działania związane ze zmniejszeniem podatku PIT. Do rozwiązań tych należą:

  • zwolnienie z podatku przychodów z pracy i umów zlecenia osób poniżej 26 roku życia do kwoty 85 528 zł (od sierpnia 2019 r.),
  • obniżenie stawki podatkowej dla pierwszego progu podatkowego na skali podatkowej z 18 do 17 proc. (od października 2019 r.),
  • podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu (od października 2019 r.).

ks na podstawie KPRM

CITVAT