Zmiany w VAT od 1 lipca 2020 roku

Ewelina Czechowicz

1 lipca 2020 roku przyniesie zmiany w podatku od towarów i usług dotyczące nie tylko nowej matrycy stawek VAT, ale również Wiążącej Informacji Stawkowej WIS, obowiązywania nowej PKWiU 2015 oraz białej listy podatników VAT.

Od 1 lipca stawki na niektóre towary wzrosną, a na inne zostaną obniżne (artykuły dla małych dzieci, pieczywo i owoce tropikalne).

Sprawdź dokładne zmiany stawek VAT

WIS, czyli wiążąca informacja stawkowa

Nowelizacja ustawy o VAT z ubiegłego roku wprowadziła zupełnie nową instytucję w VAT, tzw. wiążącą informację stawkową (WIS). To decyzja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w której na wniosek podatnika klasyfikowany jest towar, usługa albo świadcznie kompleksowe oraz wskazywana jest stawka VAT lub zwolnienie. Wraz z przesunięciem wejścia w życie nowej matrycy, przesunięte zostały także zasady związane z wydawaniem i stosowaniem tej instytucji: WIS wydane przed 1 lipca 2020 r. będą wiązać organy podatkowe w odniesieniu do transakcji dokonanych po 30 czerwca 2020 r.

Łatwiejszy wybór stawki VAT

Nowa matryca stawek VAT to  również zmiana sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT i odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz:

  1. nomenklatury scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towarów oraz
  2. PKWiU 2015 w zakresie usług.

Wprowadzona zmiana ma wprowadzić uproszczenia w zakresie stawek VAT. Dzięki temu dla poszczególnych działów CN (uwzględniających określone grupy towarowe) będzie obowiązywała jedna stawka VAT. Tym samym w załączniku nr 3  do ustawy o VAT, który zawiera wykaz towarów i usług objętych stawką obniżoną 8% zamiast blisko 200 pozycji znalazły się 73, w załączniku nr 10 (dot. stawki VAT 5%) zamiast 35 pozycji znalazły się 24. 

Zmiany w podatku VAT a COVID-19

Ustawa COVID-19 nie przewiduje istotnych zmian w zakresie podatku od towarów i usług.

Obok nowej matrycy VAT oraz informacji WIS, wydłużono termin na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT z 3 dni do dni 14. Tarcza antykryzysowa przesunęła również wejście w życie nowej struktury JPK-V7M z 1 kwietnia 2020 r. na 1 października 2020 r.

Zmiany w VATVATPKWiUKoronawirus w PolsceHOT