Klasyfikacja PKWiU

 • 10. Artykuły spożywcze˅
  • 10.1 Mięso i wyroby z mięsa, zakonserwowane
  • 10.2 Ryby, skorupiaki i mięczaki, przetworzone i zakonserwowane
  • 10.3 Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane
  • 10.4 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne
  • 10.5 Wyroby mleczarskie
  • 10.6 Produkty przemiału zbóż, skrobie i wyroby skrobiowe
  • 10.7 Wyroby piekarskie i mączne
  • 10.8 Pozostałe artykuły spożywcze
  • 10.9 Gotowe pasze i gotowa karma dla zwierząt
  • 10.11 Mięso przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem mięsa z drobiu˅
   • 10.11.1 Mięso z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
   • 10.11.2 Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
   • 10.11.3 Mięso i podroby jadalne zamrożone; pozostałe mięso i podroby jadalne
   • 10.11.4 Wełna szarpana oraz skóry i skórki surowe z bydła, zwierząt koniowatych, owiec i kóz
   • 10.11.5 Tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świń
   • 10.11.6 Odpady zwierzęce surowe, niejadalne
   • 10.11.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją mięsa przetworzonego i zakonserwowanego
   • 10.11.11 Mięso z bydła świeże lub schłodzone˅
    • 10.11.11.0 Mięso z bydła świeże lub schłodzone
   • 10.11.12 Mięso ze świń świeże lub schłodzone˅
    • 10.11.12.0 Mięso ze świń świeże lub schłodzone
   • 10.11.13 Mięso z owiec świeże lub schłodzone˅
    • 10.11.13.0 Mięso z owiec świeże lub schłodzone
   • 10.11.14 Mięso z kóz świeże lub schłodzone˅
    • 10.11.14.0 Mięso z kóz świeże lub schłodzone
   • 10.11.15 Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone˅
    • 10.11.15.0 Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
   • 10.11.20 Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone˅
    • 10.11.20.0 Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
   • 10.11.31 Mięso z bydła zamrożone˅
    • 10.11.31.0 Mięso z bydła zamrożone
   • 10.11.32 Mięso ze świń zamrożone˅
    • 10.11.32.0 Mięso ze świń zamrożone
   • 10.11.33 Mięso z owiec zamrożone˅
    • 10.11.33.0 Mięso z owiec zamrożone
   • 10.11.34 Mięso z kóz zamrożone˅
    • 10.11.34.0 Mięso z kóz zamrożone
   • 10.11.35 Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, zamrożone˅
    • 10.11.35.0 Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, zamrożone
   • 10.11.39 Pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone˅
    • 10.11.39.0 Pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone
   • 10.11.41 Wełna szarpana, wełna nieoczyszczona, włączając wełnę szarpaną z drugiej strzyży˅
    • 10.11.41.0 Wełna szarpana, wełna nieoczyszczona, włączając wełnę szarpaną z drugiej strzyży
   • 10.11.42 Skóry i skórki całe, surowe z bydła i zwierząt koniowatych˅
    • 10.11.42.0 Skóry i skórki całe, surowe z bydła i zwierząt koniowatych
   • 10.11.43 Pozostałe surowe skóry i skórki z bydła i zwierząt koniowatych˅
    • 10.11.43.0 Pozostałe surowe skóry i skórki z bydła i zwierząt koniowatych
   • 10.11.44 Skóry i skórki surowe z owiec i jagniąt˅
    • 10.11.44.0 Skóry i skórki surowe z owiec i jagniąt
   • 10.11.45 Skóry i skórki surowe z kóz i koźląt˅
    • 10.11.45.0 Skóry i skórki surowe z kóz i koźląt
   • 10.11.50 Tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świń˅
    • 10.11.50.0 Tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świń
   • 10.11.60 Odpady zwierzęce surowe, niejadalne˅
    • 10.11.60.0 Odpady zwierzęce surowe, niejadalne
   • 10.11.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją mięsa przetworzonego i zakonserwowanego˅
    • 10.11.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją mięsa przetworzonego i zakonserwowanego
  • 10.12 Mięso z drobiu przetworzone i zakonserwowane˅
   • 10.12.1 Mięso z drobiu świeże lub schłodzone
   • 10.12.2 Mięso z drobiu zamrożone
   • 10.12.3 Tłuszcz z drobiu
   • 10.12.4 Podroby jadalne z drobiu
   • 10.12.5 Pióra, puch, pierze i skóry ptaków
   • 10.12.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworzonego i zakonserwowanego mięsa z drobiu
   • 10.12.10 Mięso z drobiu świeże lub schłodzone˅
    • 10.12.10.0 Mięso z drobiu świeże lub schłodzone
   • 10.12.20 Mięso z drobiu zamrożone˅
    • 10.12.20.0 Mięso z drobiu zamrożone
   • 10.12.30 Tłuszcz z drobiu˅
    • 10.12.30.0 Tłuszcz z drobiu
   • 10.12.40 Podroby jadalne z drobiu˅
    • 10.12.40.0 Podroby jadalne z drobiu
   • 10.12.50 Pióra, puch, pierze i skóry ptaków˅
    • 10.12.50.0 Pióra, puch, pierze i skóry ptaków
   • 10.12.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworzonego i zakonserwowanego mięsa z drobiu˅
    • 10.12.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworzonego i zakonserwowanego mięsa z drobiu
  • 10.13 Wyroby z mięsa, włączając mięso drobiowe˅
   • 10.13.1 Konserwy i przetwory z mięsa, podrobów i krwi
   • 10.13.9 Gotowanie mięsa i wyrobów mięsnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem; usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z przetworzonego i zakonserwowanego mięsa, włączając mięso drobiowe
   • 10.13.11 Mięso ze świń w kawałkach, solone, w solance, suszone lub wędzone (bekon i szynka)˅
    • 10.13.11.0 Mięso ze świń w kawałkach, solone, w solance, suszone lub wędzone (bekon i szynka)
   • 10.13.12 Mięso z bydła solone, w solance, suszone lub wędzone˅
    • 10.13.12.0 Mięso z bydła solone, w solance, suszone lub wędzone
   • 10.13.13 Pozostałe mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone, z wyłączeniem mięsa ze świń i bydła; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów˅
    • 10.13.13.0 Pozostałe mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone, z wyłączeniem mięsa ze świń i bydła; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów
   • 10.13.14 Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi˅
    • 10.13.14.0 Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi
   • 10.13.15 Pozostałe przetwory i konserwy z mięsa, podrobów lub krwi, z wyłączeniem gotowych dań z mięsa i podrobów˅
    • 10.13.15.0 Pozostałe przetwory i konserwy z mięsa, podrobów lub krwi, z wyłączeniem gotowych dań z mięsa i podrobów
   • 10.13.16 Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów, niejadalne; skwarki˅
    • 10.13.16.0 Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów, niejadalne; skwarki
   • 10.13.91 Gotowanie mięsa i wyrobów mięsnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem˅
    • 10.13.91.0 Gotowanie mięsa i wyrobów mięsnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem
   • 10.13.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z przetworzonego i zakonserwowanego mięsa, włączając mięso drobiowe˅
    • 10.13.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z przetworzonego i zakonserwowanego mięsa, włączając mięso drobiowe
  • 10.20 Ryby, skorupiaki i mięczaki, przetworzone i zakonserwowane˅
   • 10.20.1 Ryby świeże, schłodzone lub zamrożone
   • 10.20.2 Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; kawior i namiastki kawioru
   • 10.20.3 Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, zamrożone, przetworzone lub zakonserwowane
   • 10.20.4 Mąki, mączki i granulki niejadalne oraz pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane niejadalne wyroby z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych
   • 10.20.9 Wędzenie ryb i wyrobów rybnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem i konserwowaniem; usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ryb, skorupiaków i mięczaków
   • 10.20.11 Ryby, filety rybne i pozostałe mięso z ryb (włączając rozdrobnione), świeże lub schłodzone˅
    • 10.20.11.0 Ryby, filety rybne i pozostałe mięso z ryb (włączając rozdrobnione), świeże lub schłodzone
   • 10.20.12 Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, świeże lub schłodzone˅
    • 10.20.12.0 Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, świeże lub schłodzone
   • 10.20.13 Ryby zamrożone˅
    • 10.20.13.0 Ryby zamrożone
   • 10.20.14 Filety rybne zamrożone˅
    • 10.20.14.0 Filety rybne zamrożone
   • 10.20.15 Pozostałe zamrożone mięso z ryb, włączając rozdrobnione˅
    • 10.20.15.0 Pozostałe zamrożone mięso z ryb, włączając rozdrobnione
   • 10.20.16 Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, zamrożone˅
    • 10.20.16.0 Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, zamrożone
   • 10.20.21 Filety rybne suszone, solone lub w solance, ale niewędzone˅
    • 10.20.21.0 Filety rybne suszone, solone lub w solance, ale niewędzone
   • 10.20.22 Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, suszone, wędzone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki z ryb, jadalne˅
    • 10.20.22.0 Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, suszone, wędzone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki z ryb, jadalne
   • 10.20.23 Ryby suszone, solone lub w solance˅
    • 10.20.23.0 Ryby suszone, solone lub w solance
   • 10.20.24 Ryby wędzone, włączając filety˅
    • 10.20.24.0 Ryby wędzone, włączając filety
   • 10.20.25 Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób, z wyłączeniem gotowych dań rybnych˅
    • 10.20.25.0 Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób, z wyłączeniem gotowych dań rybnych
   • 10.20.26 Kawior i namiastki kawioru˅
    • 10.20.26.0 Kawior i namiastki kawioru
   • 10.20.31 Skorupiaki zamrożone˅
    • 10.20.31.0 Skorupiaki zamrożone
   • 10.20.32 Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone˅
    • 10.20.32.0 Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone
   • 10.20.33 Pozostałe bezkręgowce wodne zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone˅
    • 10.20.33.0 Pozostałe bezkręgowce wodne zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone
   • 10.20.34 Skorupiaki przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób˅
    • 10.20.34.0 Skorupiaki przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób
   • 10.20.41 Mąki, mączki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, niejadalne˅
    • 10.20.41.0 Mąki, mączki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, niejadalne
   • 10.20.42 Pozostałe niejadalne wyroby z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych˅
    • 10.20.42.0 Pozostałe niejadalne wyroby z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych
   • 10.20.91 Wędzenie ryb i wyrobów rybnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem i konserwowaniem˅
    • 10.20.91.0 Wędzenie ryb i wyrobów rybnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem i konserwowaniem
   • 10.20.99 Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ryb, skorupiaków i mięczaków˅
    • 10.20.99.0 Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ryb, skorupiaków i mięczaków
  • 10.31 Ziemniaki przetworzone i zakonserwowane˅
   • 10.31.1 Ziemniaki przetworzone i zakonserwowane
   • 10.31.9 Gotowanie ziemniaków i wyrobów z ziemniaków oraz pozostałe usługi związane z ich przyrządzaniem; usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ziemniaków
   • 10.31.11 Ziemniaki zamrożone˅
    • 10.31.11.0 Ziemniaki zamrożone
   • 10.31.12 Ziemniaki suszone, nawet pocięte w kawałki lub plasterki, ale dalej nieprzyrządzone˅
    • 10.31.12.0 Ziemniaki suszone, nawet pocięte w kawałki lub plasterki, ale dalej nieprzyrządzone
   • 10.31.13 Ziemniaki suszone w postaci mąki, mączki, płatków, granulek˅
    • 10.31.13.0 Ziemniaki suszone w postaci mąki, mączki, płatków, granulek
   • 10.31.14 Ziemniaki przetworzone lub zakonserwowane, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 10.31.14.0 Ziemniaki przetworzone lub zakonserwowane, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 10.31.91 Gotowanie ziemniaków i wyrobów z ziemniaków oraz pozostałe usługi związane z ich przyrządzaniem˅
    • 10.31.91.0 Gotowanie ziemniaków i wyrobów z ziemniaków oraz pozostałe usługi związane z ich przyrządzaniem
   • 10.31.99 Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ziemniaków˅
    • 10.31.99.0 Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ziemniaków
  • 10.32 Soki z owoców i warzyw˅
   • 10.32.1 Soki z owoców i warzyw
   • 10.32.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją soków z owoców i warzyw
   • 10.32.11 Sok pomidorowy˅
    • 10.32.11.0 Sok pomidorowy
   • 10.32.12 Sok pomarańczowy˅
    • 10.32.12.0 Sok pomarańczowy
   • 10.32.13 Sok grejpfrutowy˅
    • 10.32.13.0 Sok grejpfrutowy
   • 10.32.14 Sok ananasowy˅
    • 10.32.14.0 Sok ananasowy
   • 10.32.15 Sok winogronowy˅
    • 10.32.15.0 Sok winogronowy
   • 10.32.16 Sok jabłkowy˅
    • 10.32.16.0 Sok jabłkowy
   • 10.32.17 Mieszaniny soków z owoców i warzyw˅
    • 10.32.17.0 Mieszaniny soków z owoców i warzyw
   • 10.32.19 Pozostałe soki z owoców i warzyw˅
    • 10.32.19.0 Pozostałe soki z owoców i warzyw
   • 10.32.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją soków z owoców i warzyw˅
    • 10.32.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją soków z owoców i warzyw
  • 10.39 Pozostałe owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane˅
   • 10.39.1 Warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem ziemniaków
   • 10.39.2 Owoce i orzechy, przetworzone i zakonserwowane
   • 10.39.3 Materiały roślinne, odpady, pozostałości i produkty uboczne
   • 10.39.9 Gotowanie owoców i warzyw (z wyłączeniem ziemniaków) oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem i konserwowaniem; usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw, z wyłączeniem ziemniaków
   • 10.39.11 Warzywa zamrożone˅
    • 10.39.11.0 Warzywa zamrożone
   • 10.39.12 Warzywa zakonserwowane tymczasowo˅
    • 10.39.12.0 Warzywa zakonserwowane tymczasowo
   • 10.39.13 Warzywa suszone, włączając grzyby˅
    • 10.39.13.0 Warzywa suszone, włączając grzyby
   • 10.39.14 Warzywa i owoce, krojone i zapakowane˅
    • 10.39.14.0 Warzywa i owoce, krojone i zapakowane
   • 10.39.15 Fasola zakonserwowana w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw˅
    • 10.39.15.0 Fasola zakonserwowana w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw
   • 10.39.16 Groszek zakonserwowany w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw˅
    • 10.39.16.0 Groszek zakonserwowany w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw
   • 10.39.17 Pozostałe warzywa (z wyłączeniem ziemniaków) zakonserwowane w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw˅
    • 10.39.17.0 Pozostałe warzywa (z wyłączeniem ziemniaków) zakonserwowane w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw
   • 10.39.18 Warzywa (z wyłączeniem ziemniaków), owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym˅
    • 10.39.18.0 Warzywa (z wyłączeniem ziemniaków), owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym
   • 10.39.21 Owoce i orzechy zamrożone, gotowane lub nie˅
    • 10.39.21.0 Owoce i orzechy zamrożone, gotowane lub nie
   • 10.39.22 Dżemy, galaretki owocowe, przeciery i pasty z owoców lub orzechów˅
    • 10.39.22.0 Dżemy, galaretki owocowe, przeciery i pasty z owoców lub orzechów
   • 10.39.23 Orzechy, orzeszki ziemne, prażone, solone lub przetworzone w inny sposób˅
    • 10.39.23.0 Orzechy, orzeszki ziemne, prażone, solone lub przetworzone w inny sposób
   • 10.39.24 Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo, nienadające się do bezpośredniego spożycia˅
    • 10.39.24.0 Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo, nienadające się do bezpośredniego spożycia
   • 10.39.25 Pozostałe owoce przetworzone, suszone lub zakonserwowane˅
    • 10.39.25.0 Pozostałe owoce przetworzone, suszone lub zakonserwowane
   • 10.39.30 Materiały roślinne, odpady, pozostałości i produkty uboczne˅
    • 10.39.30.0 Materiały roślinne, odpady, pozostałości i produkty uboczne
   • 10.39.91 Gotowanie owoców i warzyw (z wyłączeniem ziemniaków) oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem i konserwowaniem˅
    • 10.39.91.0 Gotowanie owoców i warzyw (z wyłączeniem ziemniaków) oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem i konserwowaniem
   • 10.39.99 Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw, z wyłączeniem ziemniaków˅
    • 10.39.99.0 Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw, z wyłączeniem ziemniaków
  • 10.41 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne, z wyłączeniem margaryny i podobnych produktów˅
   • 10.41.1 Oleje i tłuszcze zwierzęce (z wyłączeniem tłuszczów z bydła, owiec, kóz, świń i drobiu) oraz ich frakcje, surowe
   • 10.41.2 Oleje roślinne surowe
   • 10.41.3 Linters bawełniany
   • 10.41.4 Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczów i olejów roślinnych; mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy
   • 10.41.5 Oleje rafinowane, z wyłączeniem pozostałości
   • 10.41.6 Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nieprzetworzone
   • 10.41.7 Woski roślinne (z wyłączeniem triglicerydów); degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych
   • 10.41.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją olejów i tłuszczów
   • 10.41.11 Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane, niezmieszane ani nieprzetworzone w inny sposób˅
    • 10.41.11.0 Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane, niezmieszane ani nieprzetworzone w inny sposób
   • 10.41.12 Oleje i tłuszcze oraz ich frakcje z ryb i ssaków morskich˅
    • 10.41.12.0 Oleje i tłuszcze oraz ich frakcje z ryb i ssaków morskich
   • 10.41.19 Pozostałe oleje i tłuszcze zwierzęce (z wyłączeniem tłuszczów z bydła, owiec, kóz, świń i drobiu) oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie˅
    • 10.41.19.0 Pozostałe oleje i tłuszcze zwierzęce (z wyłączeniem tłuszczów z bydła, owiec, kóz, świń i drobiu) oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
   • 10.41.21 Olej sojowy surowy˅
    • 10.41.21.0 Olej sojowy surowy
   • 10.41.22 Olej z orzeszków ziemnych surowy˅
    • 10.41.22.0 Olej z orzeszków ziemnych surowy
   • 10.41.23 Oliwa z oliwek surowa˅
    • 10.41.23.0 Oliwa z oliwek surowa
   • 10.41.24 Olej słonecznikowy surowy˅
    • 10.41.24.0 Olej słonecznikowy surowy
   • 10.41.25 Olej z nasion bawełny surowy˅
    • 10.41.25.0 Olej z nasion bawełny surowy
   • 10.41.26 Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy, surowy˅
    • 10.41.26.0 Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy, surowy
   • 10.41.27 Olej palmowy surowy˅
    • 10.41.27.0 Olej palmowy surowy
   • 10.41.28 Olej kokosowy surowy˅
    • 10.41.28.0 Olej kokosowy surowy
   • 10.41.29 Pozostałe surowe oleje roślinne˅
    • 10.41.29.0 Pozostałe surowe oleje roślinne
   • 10.41.30 Linters bawełniany˅
    • 10.41.30.0 Linters bawełniany
   • 10.41.41 Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczów i olejów roślinnych˅
    • 10.41.41.0 Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczów i olejów roślinnych
   • 10.41.42 Mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy˅
    • 10.41.42.0 Mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy
   • 10.41.51 Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie˅
    • 10.41.51.0 Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
   • 10.41.52 Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie˅
    • 10.41.52.0 Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
   • 10.41.53 Oliwa z oliwek i jej frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie˅
    • 10.41.53.0 Oliwa z oliwek i jej frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
   • 10.41.54 Olej słonecznikowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie˅
    • 10.41.54.0 Olej słonecznikowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
   • 10.41.55 Olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie˅
    • 10.41.55.0 Olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
   • 10.41.56 Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie˅
    • 10.41.56.0 Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
   • 10.41.57 Olej palmowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie˅
    • 10.41.57.0 Olej palmowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
   • 10.41.58 Olej kokosowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie˅
    • 10.41.58.0 Olej kokosowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
   • 10.41.59 Pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie; stałe tłuszcze roślinne oraz pozostałe oleje roślinne (z wyłączeniem oleju kukurydzianego) oraz ich frakcje, gdzie indziej niesklasyfikowane, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie˅
    • 10.41.59.0 Pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie; stałe tłuszcze roślinne oraz pozostałe oleje roślinne (z wyłączeniem oleju kukurydzianego) oraz ich frakcje, gdzie indziej niesklasyfikowane, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
   • 10.41.60 Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nieprzetworzone˅
    • 10.41.60.0 Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nieprzetworzone
   • 10.41.71 Woski roślinne (z wyłączeniem triglicerydów)˅
    • 10.41.71.0 Woski roślinne (z wyłączeniem triglicerydów)
   • 10.41.72 Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych˅
    • 10.41.72.0 Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych
   • 10.41.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją olejów i tłuszczów˅
    • 10.41.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją olejów i tłuszczów
  • 10.42 Margaryna i podobne tłuszcze jadalne˅
   • 10.42.1 Margaryna i podobne tłuszcze jadalne
   • 10.42.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
   • 10.42.10 Margaryna i podobne tłuszcze jadalne˅
    • 10.42.10.0 Margaryna i podobne tłuszcze jadalne
   • 10.42.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych˅
    • 10.42.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
  • 10.51 Mleko i przetwory mleczne˅
   • 10.51.1 Mleko płynne przetworzone i śmietana
   • 10.51.2 Mleko w postaci stałej
   • 10.51.3 Masło i pozostałe tłuszcze do smarowania
   • 10.51.4 Sery i twarogi
   • 10.51.5 Pozostałe wyroby mleczarskie
   • 10.51.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów mlecznych i serów
   • 10.51.11 Mleko płynne przetworzone˅
    • 10.51.11.0 Mleko płynne przetworzone
   • 10.51.12 Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu > 6 % masy, niezagęszczone i niesłodzone˅
    • 10.51.12.0 Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu > 6 % masy, niezagęszczone i niesłodzone
   • 10.51.21 Mleko odtłuszczone w proszku˅
    • 10.51.21.0 Mleko odtłuszczone w proszku
   • 10.51.22 Mleko pełne w proszku˅
    • 10.51.22.0 Mleko pełne w proszku
   • 10.51.30 Masło i pozostałe tłuszcze do smarowania˅
    • 10.51.30.0 Masło i pozostałe tłuszcze do smarowania
   • 10.51.40 Sery i twarogi˅
    • 10.51.40.0 Sery i twarogi
   • 10.51.51 Mleko i śmietana inne niż w postaci stałej, zagęszczone lub z dodatkiem cukru lub innego środka słodzącego˅
    • 10.51.51.0 Mleko i śmietana inne niż w postaci stałej, zagęszczone lub z dodatkiem cukru lub innego środka słodzącego
   • 10.51.52 Jogurt i pozostałe rodzaje sfermentowanego lub zakwaszonego mleka lub śmietany˅
    • 10.51.52.0 Jogurt i pozostałe rodzaje sfermentowanego lub zakwaszonego mleka lub śmietany
   • 10.51.53 Kazeina˅
    • 10.51.53.0 Kazeina
   • 10.51.54 Laktoza i syrop laktozowy˅
    • 10.51.54.0 Laktoza i syrop laktozowy
   • 10.51.55 Serwatka˅
    • 10.51.55.0 Serwatka
   • 10.51.56 Wyroby mleczarskie, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 10.51.56.0 Wyroby mleczarskie, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 10.51.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów mlecznych i serów˅
    • 10.51.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów mlecznych i serów
  • 10.52 Lody˅
   • 10.52.1 Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne
   • 10.52.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją lodów
   • 10.52.10 Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne˅
    • 10.52.10.0 Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne
   • 10.52.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją lodów˅
    • 10.52.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją lodów
  • 10.61 Produkty przemiału zbóż˅
   • 10.61.1 Ryż łuskany i ryż częściowo lub całkowicie mielony lub łamany
   • 10.61.2 Mąki ze zbóż i pozostałych roślin oraz ich mieszanki
   • 10.61.3 Kasze, mączki i granulki oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowych
   • 10.61.4 Otręby, śruta i inne pozostałości przemiału zbóż i części suszonych roślin
   • 10.61.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów otrzymywanych w wyniku przemiału zbóż
   • 10.61.11 Ryż łuskany˅
    • 10.61.11.0 Ryż łuskany
   • 10.61.12 Ryż częściowo lub całkowicie mielony lub łamany˅
    • 10.61.12.0 Ryż częściowo lub całkowicie mielony lub łamany
   • 10.61.21 Mąka pszenna lub żytnio-pszenna˅
    • 10.61.21.0 Mąka pszenna lub żytnio-pszenna
   • 10.61.22 Mąka z pozostałych zbóż˅
    • 10.61.22.0 Mąka z pozostałych zbóż
   • 10.61.23 Mąka i mączka z suszonych części roślin˅
    • 10.61.23.0 Mąka i mączka z suszonych części roślin
   • 10.61.24 Mieszaniny i ciasta do wytwarzania wyrobów piekarskich˅
    • 10.61.24.0 Mieszaniny i ciasta do wytwarzania wyrobów piekarskich
   • 10.61.31 Kasze i mączki z pszenicy˅
    • 10.61.31.0 Kasze i mączki z pszenicy
   • 10.61.32 Kasze, mączki i granulki zbożowe, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 10.61.32.0 Kasze, mączki i granulki zbożowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 10.61.33 Płatki śniadaniowe zbożowe oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowych˅
    • 10.61.33.0 Płatki śniadaniowe zbożowe oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowych
   • 10.61.40 Otręby, śruta i inne pozostałości przemiału zbóż i części suszonych roślin˅
    • 10.61.40.0 Otręby, śruta i inne pozostałości przemiału zbóż i części suszonych roślin
   • 10.61.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów otrzymywanych w wyniku przemiału zbóż˅
    • 10.61.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów otrzymywanych w wyniku przemiału zbóż
  • 10.62 Skrobia i wyroby skrobiowe˅
   • 10.62.1 Skrobie i wyroby skrobiowe; cukry i syropy z cukru, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 10.62.2 Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości
   • 10.62.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją skrobi i wyrobów skrobiowych
   • 10.62.11 Skrobie; inulina; gluten pszenny; dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane˅
    • 10.62.11.0 Skrobie; inulina; gluten pszenny; dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane
   • 10.62.12 Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi w postaci płatków, ziaren itp.˅
    • 10.62.12.0 Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi w postaci płatków, ziaren itp.
   • 10.62.13 Glukoza i syrop glukozowy; fruktoza i syrop fruktozowy; cukier inwertowany; cukry i syropy z cukru, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 10.62.13.0 Glukoza i syrop glukozowy; fruktoza i syrop fruktozowy; cukier inwertowany; cukry i syropy z cukru, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 10.62.14 Olej kukurydziany˅
    • 10.62.14.0 Olej kukurydziany
   • 10.62.20 Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości˅
    • 10.62.20.0 Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości
   • 10.62.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją skrobi i wyrobów skrobiowych˅
    • 10.62.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją skrobi i wyrobów skrobiowych
  • 10.71 Pieczywo; świeże wyroby ciastkarskie i ciastka˅
   • 10.71.1 Pieczywo; świeże wyroby ciastkarskie i ciastka
   • 10.71.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich i ciastek
   • 10.71.11 Pieczywo świeże˅
    • 10.71.11.0 Pieczywo świeże
   • 10.71.12 Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże˅
    • 10.71.12.0 Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże
   • 10.71.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich i ciastek˅
    • 10.71.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich i ciastek
  • 10.72 Suchary i herbatniki; konserwowane wyroby ciastkarskie i ciastka˅
   • 10.72.1 Suchary i herbatniki; konserwowane wyroby ciastkarskie i ciastka
   • 10.72.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją sucharów i herbatników oraz konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
   • 10.72.11 Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby˅
    • 10.72.11.0 Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby
   • 10.72.12 Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle˅
    • 10.72.12.0 Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle
   • 10.72.19 Pozostałe piekarskie i ciastkarskie wyroby suche lub konserwowane˅
    • 10.72.19.0 Pozostałe piekarskie i ciastkarskie wyroby suche lub konserwowane
   • 10.72.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją sucharów i herbatników oraz konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek˅
    • 10.72.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją sucharów i herbatników oraz konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
  • 10.73 Makarony, pierogi, kluski, kuskus i podobne wyroby mączne˅
   • 10.73.1 Makarony, pierogi, kluski, kuskus i podobne wyroby mączne
   • 10.73.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją makaronów, pierogów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
   • 10.73.11 Makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne˅
    • 10.73.11.0 Makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne
   • 10.73.12 Kuskus˅
    • 10.73.12.0 Kuskus
   • 10.73.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją makaronów, pierogów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych˅
    • 10.73.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją makaronów, pierogów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
  • 10.81 Cukier˅
   • 10.81.1 Cukier trzcinowy lub buraczany, surowy lub rafinowany; melasa
   • 10.81.2 Wysłodki buraczane, wytłoki z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru
   • 10.81.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją cukru
   • 10.81.11 Cukier trzcinowy lub buraczany surowy, w postaci stałej˅
    • 10.81.11.0 Cukier trzcinowy lub buraczany surowy, w postaci stałej
   • 10.81.12 Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany oraz chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej, z wyłączeniem zawierającego dodatki substancji aromatyzujących lub barwiących˅
    • 10.81.12.0 Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany oraz chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej, z wyłączeniem zawierającego dodatki substancji aromatyzujących lub barwiących
   • 10.81.13 Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany, zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących; cukier klonowy i syrop klonowy˅
    • 10.81.13.0 Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany, zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących; cukier klonowy i syrop klonowy
   • 10.81.14 Melasa˅
    • 10.81.14.0 Melasa
   • 10.81.20 Wysłodki buraczane, wytłoki z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru˅
    • 10.81.20.0 Wysłodki buraczane, wytłoki z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru
   • 10.81.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją cukru˅
    • 10.81.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją cukru
  • 10.82 Kakao, czekolada i wyroby cukiernicze˅
   • 10.82.1 Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona; masło, tłuszcz i olej kakaowe; proszek kakaowy
   • 10.82.2 Czekolada i wyroby cukiernicze
   • 10.82.3 Łuski kakao, łupiny, osłonki i pozostałe odpady kakao
   • 10.82.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
   • 10.82.11 Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona˅
    • 10.82.11.0 Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona
   • 10.82.12 Masło, tłuszcz i olej kakaowe˅
    • 10.82.12.0 Masło, tłuszcz i olej kakaowe
   • 10.82.13 Proszek kakaowy niesłodzony˅
    • 10.82.13.0 Proszek kakaowy niesłodzony
   • 10.82.14 Proszek kakaowy słodzony˅
    • 10.82.14.0 Proszek kakaowy słodzony
   • 10.82.21 Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao, niepakowane do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego˅
    • 10.82.21.0 Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao, niepakowane do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego
   • 10.82.22 Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao, pakowane do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego˅
    • 10.82.22.0 Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao, pakowane do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego
   • 10.82.23 Wyroby cukiernicze (włączając białą czekoladę), z wyłączeniem zawierających kakao˅
    • 10.82.23.0 Wyroby cukiernicze (włączając białą czekoladę), z wyłączeniem zawierających kakao
   • 10.82.24 Owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem˅
    • 10.82.24.0 Owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem
   • 10.82.30 Łuski kakao, łupiny, osłonki i pozostałe odpady kakao˅
    • 10.82.30.0 Łuski kakao, łupiny, osłonki i pozostałe odpady kakao
   • 10.82.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych˅
    • 10.82.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
  • 10.83 Kawa i herbata przetworzone˅
   • 10.83.1 Kawa i herbata przetworzone
   • 10.83.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją kawy i herbaty
   • 10.83.11 Kawa palona i kawa bezkofeinowa˅
    • 10.83.11.0 Kawa palona i kawa bezkofeinowa
   • 10.83.12 Substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy lub substytutów kawy; łupiny i łuski kawy˅
    • 10.83.12.0 Substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy lub substytutów kawy; łupiny i łuski kawy
   • 10.83.13 Herbata zielona (niefermentowana), herbata czarna (fermentowana) oraz herbata częściowo fermentowana, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości <= 3 kg˅
    • 10.83.13.0 Herbata zielona (niefermentowana), herbata czarna (fermentowana) oraz herbata częściowo fermentowana, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości <= 3 kg
   • 10.83.14 Ekstrakty, esencje, koncentraty i preparaty z herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej)˅
    • 10.83.14.0 Ekstrakty, esencje, koncentraty i preparaty z herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej)
   • 10.83.15 Napary (herbatki) ziołowe˅
    • 10.83.15.0 Napary (herbatki) ziołowe
   • 10.83.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją kawy i herbaty˅
    • 10.83.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją kawy i herbaty
  • 10.84 Przyprawy˅
   • 10.84.1 Ocet; sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy; gotowa musztarda
   • 10.84.2 Przyprawy przetworzone
   • 10.84.3 Sól spożywcza
   • 10.84.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją przypraw
   • 10.84.11 Ocet oraz substytuty octu otrzymywane z kwasu octowego˅
    • 10.84.11.0 Ocet oraz substytuty octu otrzymywane z kwasu octowego
   • 10.84.12 Sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda˅
    • 10.84.12.0 Sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda
   • 10.84.21 Pieprz z rodzaju Piper przetworzony˅
    • 10.84.21.0 Pieprz z rodzaju Piper przetworzony
   • 10.84.22 Chili i słodka papryka z rodzaju Capsicum przetworzone, suszone˅
    • 10.84.22.0 Chili i słodka papryka z rodzaju Capsicum przetworzone, suszone
   • 10.84.23 Cynamon przetworzony; pozostałe przyprawy przetworzone˅
    • 10.84.23.0 Cynamon przetworzony; pozostałe przyprawy przetworzone
   • 10.84.30 Sól spożywcza˅
    • 10.84.30.0 Sól spożywcza
   • 10.84.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją przypraw˅
    • 10.84.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją przypraw
  • 10.85 Gotowe posiłki i dania˅
   • 10.85.1 Gotowe posiłki i dania
   • 10.85.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych posiłków i dań
   • 10.85.11 Gotowe posiłki i dania na bazie mięsa, podrobów lub krwi˅
    • 10.85.11.0 Gotowe posiłki i dania na bazie mięsa, podrobów lub krwi
   • 10.85.12 Gotowe posiłki i dania na bazie ryb, skorupiaków i mięczaków˅
    • 10.85.12.0 Gotowe posiłki i dania na bazie ryb, skorupiaków i mięczaków
   • 10.85.13 Gotowe posiłki i dania na bazie warzyw˅
    • 10.85.13.0 Gotowe posiłki i dania na bazie warzyw
   • 10.85.14 Gotowe posiłki i dania na bazie wyrobów mącznych˅
    • 10.85.14.0 Gotowe posiłki i dania na bazie wyrobów mącznych
   • 10.85.19 Pozostałe gotowe posiłki i dania, włączając pizzę zamrożoną˅
    • 10.85.19.0 Pozostałe gotowe posiłki i dania, włączając pizzę zamrożoną
   • 10.85.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych posiłków i dań˅
    • 10.85.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych posiłków i dań
  • 10.86 Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna˅
   • 10.86.1 Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna
   • 10.86.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów homogenizowanych oraz żywności dietetycznej
   • 10.86.10 Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna˅
    • 10.86.10.0 Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna
   • 10.86.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów homogenizowanych oraz żywności dietetycznej˅
    • 10.86.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów homogenizowanych oraz żywności dietetycznej
  • 10.89 Pozostałe artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
   • 10.89.1 Zupy, jaja, drożdże i pozostałe artykuły spożywcze; ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych
   • 10.89.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
   • 10.89.11 Zupy i buliony oraz przetwory z nich˅
    • 10.89.11.0 Zupy i buliony oraz przetwory z nich
   • 10.89.12 Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; jaja w skorupkach, zakonserwowane lub ugotowane; albumina jaja˅
    • 10.89.12.0 Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; jaja w skorupkach, zakonserwowane lub ugotowane; albumina jaja
   • 10.89.13 Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe martwe mikroorganizmy jednokomórkowe; gotowe proszki do pieczenia˅
    • 10.89.13.0 Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe martwe mikroorganizmy jednokomórkowe; gotowe proszki do pieczenia
   • 10.89.14 Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych˅
    • 10.89.14.0 Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych
   • 10.89.15 Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące˅
    • 10.89.15.0 Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące
   • 10.89.19 Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 10.89.19.0 Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 10.89.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych˅
    • 10.89.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
  • 10.91 Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich˅
   • 10.91.1 Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa)
   • 10.91.2 Mączka i granulki lucerny (alfalfa)
   • 10.91.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych pasz dla zwierząt gospodarskich
   • 10.91.10 Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa)˅
    • 10.91.10.0 Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa)
   • 10.91.20 Mączka i granulki lucerny (alfalfa)˅
    • 10.91.20.0 Mączka i granulki lucerny (alfalfa)
   • 10.91.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych pasz dla zwierząt gospodarskich˅
    • 10.91.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych pasz dla zwierząt gospodarskich
  • 10.92 Gotowa karma dla zwierząt domowych˅
   • 10.92.1 Gotowa karma dla zwierząt domowych
   • 10.92.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowej karmy dla zwierząt domowych
   • 10.92.10 Gotowa karma dla zwierząt domowych˅
    • 10.92.10.0 Gotowa karma dla zwierząt domowych
   • 10.92.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowej karmy dla zwierząt domowych˅
    • 10.92.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowej karmy dla zwierząt domowych
 • 11. Napoje˅
  • 11.0 Napoje
  • 11.01 Napoje spirytusowe˅
   • 11.01.1 Napoje spirytusowe
   • 11.01.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją napojów spirytusowych
   • 11.01.10 Napoje spirytusowe˅
    • 11.01.10.0 Napoje spirytusowe
   • 11.01.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją napojów spirytusowych˅
    • 11.01.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją napojów spirytusowych
  • 11.02 Wina (gronowe)˅
   • 11.02.1 Wina ze świeżych winogron; moszcz z winogron
   • 11.02.2 Osad i kamień winny
   • 11.02.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją win gronowych
   • 11.02.11 Wina musujące ze świeżych winogron˅
    • 11.02.11.0 Wina musujące ze świeżych winogron
   • 11.02.12 Wina ze świeżych winogron, z wyłączeniem wina musującego; moszcz z winogron˅
    • 11.02.12.0 Wina ze świeżych winogron, z wyłączeniem wina musującego; moszcz z winogron
   • 11.02.20 Osad i kamień winny˅
    • 11.02.20.0 Osad i kamień winny
   • 11.02.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją win gronowych˅
    • 11.02.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją win gronowych
  • 11.03 Pozostałe wyroby winiarskie˅
   • 11.03.1 Pozostałe wyroby winiarskie, np. cydr, perry, miód pitny; napoje mieszane zawierające alkohol
   • 11.03.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów winiarskich
   • 11.03.10 Pozostałe wyroby winiarskie, np. cydr, perry, miód pitny; napoje mieszane zawierające alkohol˅
    • 11.03.10.0 Pozostałe wyroby winiarskie, np. cydr, perry, miód pitny; napoje mieszane zawierające alkohol
   • 11.03.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów winiarskich˅
    • 11.03.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów winiarskich
  • 11.04 Wermut i pozostałe wina aromatyzowane, ze świeżych winogron˅
   • 11.04.1 Wermut i pozostałe wina aromatyzowane, ze świeżych winogron
   • 11.04.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją wermutu i pozostałych win aromatyzowanych
   • 11.04.10 Wermut i pozostałe wina aromatyzowane, ze świeżych winogron˅
    • 11.04.10.0 Wermut i pozostałe wina aromatyzowane, ze świeżych winogron
   • 11.04.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wermutu i pozostałych win aromatyzowanych˅
    • 11.04.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wermutu i pozostałych win aromatyzowanych
  • 11.05 Piwo˅
   • 11.05.1 Piwo, z wyłączeniem odpadów browarnych
   • 11.05.2 Pozostałości i odpady browarne i gorzelniane
   • 11.05.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją piwa
   • 11.05.10 Piwo, z wyłączeniem odpadów browarnych˅
    • 11.05.10.0 Piwo, z wyłączeniem odpadów browarnych
   • 11.05.20 Pozostałości i odpady browarne i gorzelniane˅
    • 11.05.20.0 Pozostałości i odpady browarne i gorzelniane
   • 11.05.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją piwa˅
    • 11.05.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją piwa
  • 11.06 Słód˅
   • 11.06.1 Słód
   • 11.06.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją słodu
   • 11.06.10 Słód˅
    • 11.06.10.0 Słód
   • 11.06.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją słodu˅
    • 11.06.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją słodu
  • 11.07 Napoje bezalkoholowe; wody mineralne i pozostałe wody butelkowane˅
   • 11.07.1 Wody mineralne i napoje bezalkoholowe
   • 11.07.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją wód mineralnych i napojów bezalkoholowych
   • 11.07.11 Wody mineralne i wody gazowane, z wyłączeniem słodzonych i aromatyzowanych˅
    • 11.07.11.0 Wody mineralne i wody gazowane, z wyłączeniem słodzonych i aromatyzowanych
   • 11.07.19 Pozostałe napoje bezalkoholowe˅
    • 11.07.19.0 Pozostałe napoje bezalkoholowe
   • 11.07.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wód mineralnych i napojów bezalkoholowych˅
    • 11.07.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wód mineralnych i napojów bezalkoholowych
 • 12. Wyroby tytoniowe˅
  • 12.0 Wyroby tytoniowe
  • 12.00 Wyroby tytoniowe˅
   • 12.00.1 Wyroby tytoniowe, z wyłączeniem odpadów
   • 12.00.2 Odpady tytoniowe
   • 12.00.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów tytoniowych
   • 12.00.11 Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu˅
    • 12.00.11.0 Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu
   • 12.00.19 Pozostałe przetworzone rodzaje tytoniu i jego namiastek; tytoń homogenizowany lub odtworzony; ekstrakty i esencje tytoniowe˅
    • 12.00.19.0 Pozostałe przetworzone rodzaje tytoniu i jego namiastek; tytoń homogenizowany lub odtworzony; ekstrakty i esencje tytoniowe
   • 12.00.20 Odpady tytoniowe˅
    • 12.00.20.0 Odpady tytoniowe
   • 12.00.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów tytoniowych˅
    • 12.00.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów tytoniowych
 • 13. Wyroby tekstylne˅
  • 13.1 Przędza i nici
  • 13.2 Tkaniny
  • 13.3 Usługi wykończalnicze
  • 13.9 Pozostałe wyroby tekstylne
  • 13.10 Przędza i nici˅
   • 13.10.1 Tłuszcz z wełny, włączając lanolinę
   • 13.10.2 Włókna tekstylne naturalne, przygotowane do przędzenia
   • 13.10.3 Włókna tekstylne chemiczne, odcinkowe, przygotowane do przędzenia
   • 13.10.4 Przędza jedwabna oraz przędza z odpadów jedwabiu
   • 13.10.5 Przędza wełniana, pakowana lub niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza z udziałem cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego
   • 13.10.6 Przędza bawełniana; nici bawełniane do szycia
   • 13.10.7 Przędza z pozostałych włókien roślinnych, włączając len, jutę, włókna kokosowe i konopie; przędza papierowa
   • 13.10.8 Przędza i nici z chemicznych włókien ciągłych lub odcinkowych
   • 13.10.9 Szarpanka rozwłókniona; usługi związane z przygotowaniem naturalnych włókien tekstylnych do dalszego przerobu; usługi podwykonawców związane z produkcją przędzy i nici
   • 13.10.10 Tłuszcz z wełny, włączając lanolinę˅
    • 13.10.10.0 Tłuszcz z wełny, włączając lanolinę
   • 13.10.21 Jedwab surowy (nieskręcany)˅
    • 13.10.21.0 Jedwab surowy (nieskręcany)
   • 13.10.22 Wełna odtłuszczona lub karbonizowana, niezgrzeblona ani nieczesana˅
    • 13.10.22.0 Wełna odtłuszczona lub karbonizowana, niezgrzeblona ani nieczesana
   • 13.10.23 Wyczesy z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej˅
    • 13.10.23.0 Wyczesy z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
   • 13.10.24 Wełna i sierść zwierzęca, zgrzeblona lub czesana˅
    • 13.10.24.0 Wełna i sierść zwierzęca, zgrzeblona lub czesana
   • 13.10.25 Bawełna zgrzeblona lub czesana˅
    • 13.10.25.0 Bawełna zgrzeblona lub czesana
   • 13.10.26 Juta i pozostałe włókna tekstylne (z wyłączeniem lnu, konopi i ramii) przetworzone, ale nieprzędzione˅
    • 13.10.26.0 Juta i pozostałe włókna tekstylne (z wyłączeniem lnu, konopi i ramii) przetworzone, ale nieprzędzione
   • 13.10.29 Pozostałe roślinne włókna tekstylne przetworzone, ale nieprzędzione˅
    • 13.10.29.0 Pozostałe roślinne włókna tekstylne przetworzone, ale nieprzędzione
   • 13.10.31 Włókna syntetyczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia˅
    • 13.10.31.0 Włókna syntetyczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia
   • 13.10.32 Włókna sztuczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia˅
    • 13.10.32.0 Włókna sztuczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia
   • 13.10.40 Przędza jedwabna oraz przędza z odpadów jedwabiu˅
    • 13.10.40.0 Przędza jedwabna oraz przędza z odpadów jedwabiu
   • 13.10.50 Przędza wełniana, pakowana lub niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza z udziałem cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego˅
    • 13.10.50.0 Przędza wełniana, pakowana lub niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza z udziałem cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego
   • 13.10.61 Przędza bawełniana, z wyłączeniem nici bawełnianych˅
    • 13.10.61.0 Przędza bawełniana, z wyłączeniem nici bawełnianych
   • 13.10.62 Nici bawełniane˅
    • 13.10.62.0 Nici bawełniane
   • 13.10.71 Przędza lniana˅
    • 13.10.71.0 Przędza lniana
   • 13.10.72 Przędza z juty lub pozostałych włókien łykowych; przędza z udziałem pozostałych roślinnych włókien tekstylnych; przędza papierowa˅
    • 13.10.72.0 Przędza z juty lub pozostałych włókien łykowych; przędza z udziałem pozostałych roślinnych włókien tekstylnych; przędza papierowa
   • 13.10.81 Przędza z chemicznych włókien ciągłych, złożona lub kablowana (z wyłączeniem nici oraz przędzy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie z poliamidów, poliestrów lub włókna wiskozowego), niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza z syntetycznych włókien ciągłych (z wyłączeniem nici), pakowana do sprzedaży detalicznej˅
    • 13.10.81.0 Przędza z chemicznych włókien ciągłych, złożona lub kablowana (z wyłączeniem nici oraz przędzy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie z poliamidów, poliestrów lub włókna wiskozowego), niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza z syntetycznych włókien ciągłych (z wyłączeniem nici), pakowana do sprzedaży detalicznej
   • 13.10.82 Przędza zawierająca => 85 % syntetycznych włókien odcinkowych, z wyłączeniem nici˅
    • 13.10.82.0 Przędza zawierająca => 85 % syntetycznych włókien odcinkowych, z wyłączeniem nici
   • 13.10.83 Przędza zawierająca < 85 % syntetycznych włókien odcinkowych, z wyłączeniem nici˅
    • 13.10.83.0 Przędza zawierająca < 85 % syntetycznych włókien odcinkowych, z wyłączeniem nici
   • 13.10.84 Przędza ze sztucznych włókien odcinkowych, niepakowana do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem nici˅
    • 13.10.84.0 Przędza ze sztucznych włókien odcinkowych, niepakowana do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem nici
   • 13.10.85 Nici z chemicznych włókien ciągłych i odcinkowych˅
    • 13.10.85.0 Nici z chemicznych włókien ciągłych i odcinkowych
   • 13.10.91 Szarpanka rozwłókniona z wełny lub cienkiej albo grubej sierści zwierzęcej˅
    • 13.10.91.0 Szarpanka rozwłókniona z wełny lub cienkiej albo grubej sierści zwierzęcej
   • 13.10.92 Szarpanka rozwłókniona i pozostałe odpady bawełniane (z wyłączeniem odpadów przędzy bawełnianej, włączając odpady nici)˅
    • 13.10.92.0 Szarpanka rozwłókniona i pozostałe odpady bawełniane (z wyłączeniem odpadów przędzy bawełnianej, włączając odpady nici)
   • 13.10.93 Usługi związane z przygotowaniem naturalnych włókien tekstylnych do dalszego przerobu˅
    • 13.10.93.0 Usługi związane z przygotowaniem naturalnych włókien tekstylnych do dalszego przerobu
   • 13.10.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją przędzy i nici˅
    • 13.10.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją przędzy i nici
  • 13.20 Tkaniny˅
   • 13.20.1 Tkaniny z włókien naturalnych innych niż bawełniane, z wyłączeniem tkanin specjalnych
   • 13.20.2 Tkaniny bawełniane
   • 13.20.3 Tkaniny z włókien chemicznych, z wyłączeniem tkanin specjalnych
   • 13.20.4 Tkaniny z okrywą runową, tkaniny ręcznikowe, włączając frotté oraz pozostałe tkaniny specjalne
   • 13.20.5 Tkaniny przeznaczone do produkcji imitacji skór futerkowych
   • 13.20.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją tkanin
   • 13.20.11 Tkaniny jedwabne lub z odpadów jedwabnych˅
    • 13.20.11.0 Tkaniny jedwabne lub z odpadów jedwabnych
   • 13.20.12 Tkaniny z wełny zgrzebnej lub czesankowej lub sierści zwierzęcej lub włosia końskiego˅
    • 13.20.12.0 Tkaniny z wełny zgrzebnej lub czesankowej lub sierści zwierzęcej lub włosia końskiego
   • 13.20.13 Tkaniny lniane˅
    • 13.20.13.0 Tkaniny lniane
   • 13.20.14 Tkaniny z juty lub pozostałych włókien łykowych, z wyłączeniem lnu, konopi i ramii˅
    • 13.20.14.0 Tkaniny z juty lub pozostałych włókien łykowych, z wyłączeniem lnu, konopi i ramii
   • 13.20.19 Tkaniny z pozostałych włókien roślinnych; tkaniny z przędzy papierowej˅
    • 13.20.19.0 Tkaniny z pozostałych włókien roślinnych; tkaniny z przędzy papierowej
   • 13.20.20 Tkaniny bawełniane˅
    • 13.20.20.0 Tkaniny bawełniane
   • 13.20.31 Tkaniny z przędzy z syntetycznych i sztucznych włókien ciągłych˅
    • 13.20.31.0 Tkaniny z przędzy z syntetycznych i sztucznych włókien ciągłych
   • 13.20.32 Tkaniny z syntetycznych włókien odcinkowych˅
    • 13.20.32.0 Tkaniny z syntetycznych włókien odcinkowych
   • 13.20.33 Tkaniny ze sztucznych włókien odcinkowych˅
    • 13.20.33.0 Tkaniny ze sztucznych włókien odcinkowych
   • 13.20.41 Tkaniny z okrywą runową i tkaniny szenilowe, z wyłączeniem tkanin ręcznikowych frotté oraz taśm tkanych z bawełny˅
    • 13.20.41.0 Tkaniny z okrywą runową i tkaniny szenilowe, z wyłączeniem tkanin ręcznikowych frotté oraz taśm tkanych z bawełny
   • 13.20.42 Tkaniny ręcznikowe frotté i podobne tkaniny pętelkowe z bawełny, z wyłączeniem taśm tkanych˅
    • 13.20.42.0 Tkaniny ręcznikowe frotté i podobne tkaniny pętelkowe z bawełny, z wyłączeniem taśm tkanych
   • 13.20.43 Pozostałe tkaniny ręcznikowe frotté i podobne tkaniny pętelkowe, z wyłączeniem taśm tkanych˅
    • 13.20.43.0 Pozostałe tkaniny ręcznikowe frotté i podobne tkaniny pętelkowe, z wyłączeniem taśm tkanych
   • 13.20.44 Gaza, z wyłączeniem taśm tkanych˅
    • 13.20.44.0 Gaza, z wyłączeniem taśm tkanych
   • 13.20.45 Tkaniny welurowe, z wyłączeniem dywanów˅
    • 13.20.45.0 Tkaniny welurowe, z wyłączeniem dywanów
   • 13.20.46 Tkaniny z włókien szklanych, włącznie z taśmami tkanymi˅
    • 13.20.46.0 Tkaniny z włókien szklanych, włącznie z taśmami tkanymi
   • 13.20.50 Tkaniny przeznaczone do produkcji imitacji skór futerkowych˅
    • 13.20.50.0 Tkaniny przeznaczone do produkcji imitacji skór futerkowych
   • 13.20.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją tkanin˅
    • 13.20.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją tkanin
  • 13.30 Usługi wykończalnicze˅
   • 13.30.1 Usługi wykończalnicze
   • 13.30.11 Usługi w zakresie bielenia i barwienia włókien i przędzy˅
    • 13.30.11.0 Usługi w zakresie bielenia i barwienia włókien i przędzy
   • 13.30.12 Usługi w zakresie bielenia tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży˅
    • 13.30.12.0 Usługi w zakresie bielenia tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży
   • 13.30.13 Usługi w zakresie barwienia tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży˅
    • 13.30.13.0 Usługi w zakresie barwienia tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży
   • 13.30.14 Usługi w zakresie drukowania tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży˅
    • 13.30.14.0 Usługi w zakresie drukowania tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży
   • 13.30.19 Pozostałe usługi wykończalnicze tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży˅
    • 13.30.19.0 Pozostałe usługi wykończalnicze tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży
  • 13.91 Dzianiny metrażowe˅
   • 13.91.1 Dzianiny metrażowe
   • 13.91.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją dzianin metrażowych
   • 13.91.11 Dzianiny metrażowe z okrywą runową ciętą i pętelkową˅
    • 13.91.11.0 Dzianiny metrażowe z okrywą runową ciętą i pętelkową
   • 13.91.19 Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi˅
    • 13.91.19.0 Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
   • 13.91.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją dzianin metrażowych˅
    • 13.91.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją dzianin metrażowych
  • 13.92 Gotowe wyroby tekstylne˅
   • 13.92.1 Gotowe wyroby tekstylne do użytku domowego
   • 13.92.2 Pozostałe gotowe wyroby tekstylne
   • 13.92.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych wyrobów tekstylnych
   • 13.92.11 Koce i pledy, z wyłączeniem koców elektrycznych˅
    • 13.92.11.0 Koce i pledy, z wyłączeniem koców elektrycznych
   • 13.92.12 Pościel˅
    • 13.92.12.0 Pościel
   • 13.92.13 Obrusy i serwety˅
    • 13.92.13.0 Obrusy i serwety
   • 13.92.14 Wyroby tekstylne toaletowe i kuchenne˅
    • 13.92.14.0 Wyroby tekstylne toaletowe i kuchenne
   • 13.92.15 Firanki, włącznie z draperiami, zasłony i rolety wewnętrzne; lambrekiny okienne i łóżkowe˅
    • 13.92.15.0 Firanki, włącznie z draperiami, zasłony i rolety wewnętrzne; lambrekiny okienne i łóżkowe
   • 13.92.16 Wyroby wyposażenia wnętrz, gdzie indziej niesklasyfikowane; zestawy tkanin i przędzy do wykonywania dywaników, gobelinów itp.˅
    • 13.92.16.0 Wyroby wyposażenia wnętrz, gdzie indziej niesklasyfikowane; zestawy tkanin i przędzy do wykonywania dywaników, gobelinów itp.
   • 13.92.21 Worki i torby w rodzaju stosowanych do pakowania towarów˅
    • 13.92.21.0 Worki i torby w rodzaju stosowanych do pakowania towarów
   • 13.92.22 Płachty i plandeki; markizy i zasłony przeciwsłoneczne; żagle do łodzi, desek windsurfingowych lub pojazdów lądowych; namioty i wyroby kempingowe, włączając materace pneumatyczne˅
    • 13.92.22.0 Płachty i plandeki; markizy i zasłony przeciwsłoneczne; żagle do łodzi, desek windsurfingowych lub pojazdów lądowych; namioty i wyroby kempingowe, włączając materace pneumatyczne
   • 13.92.23 Spadochrony i spadochrony wirnikowe, włączając spadochrony sterowane; części do nich˅
    • 13.92.23.0 Spadochrony i spadochrony wirnikowe, włączając spadochrony sterowane; części do nich
   • 13.92.24 Kołdry, pierzyny, poduszki, jaśki, śpiwory, pufy itp. wyroby wypełnione dowolnym materiałem lub wyposażone w sprężyny˅
    • 13.92.24.0 Kołdry, pierzyny, poduszki, jaśki, śpiwory, pufy itp. wyroby wypełnione dowolnym materiałem lub wyposażone w sprężyny
   • 13.92.29 Pozostałe gotowe wyroby tekstylne, włączając ścierki do podłogi, naczyń, kurzu i inne ścierki, kamizelki i pasy ratunkowe˅
    • 13.92.29.0 Pozostałe gotowe wyroby tekstylne, włączając ścierki do podłogi, naczyń, kurzu i inne ścierki, kamizelki i pasy ratunkowe
   • 13.92.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych wyrobów tekstylnych˅
    • 13.92.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych wyrobów tekstylnych
  • 13.93 Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe˅
   • 13.93.1 Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe
   • 13.93.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją dywanów, chodników i pozostałych tekstylnych pokryć podłogowych
   • 13.93.11 Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe wiązane˅
    • 13.93.11.0 Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe wiązane
   • 13.93.12 Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe tkane, z wyłączeniem igłowych i flokowanych˅
    • 13.93.12.0 Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe tkane, z wyłączeniem igłowych i flokowanych
   • 13.93.13 Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe igłowe˅
    • 13.93.13.0 Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe igłowe
   • 13.93.19 Pozostałe dywany, chodniki i tekstylne pokrycia podłogowe, włączając filcowe˅
    • 13.93.19.0 Pozostałe dywany, chodniki i tekstylne pokrycia podłogowe, włączając filcowe
   • 13.93.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją dywanów, chodników i pozostałych tekstylnych pokryć podłogowych˅
    • 13.93.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją dywanów, chodników i pozostałych tekstylnych pokryć podłogowych
  • 13.94 Wyroby powroźnicze, liny, szpagaty i wyroby sieciowe˅
   • 13.94.1 Wyroby powroźnicze, liny, szpagaty i wyroby sieciowe, z wyłączeniem szmat, kawałków szpagatu, lin i linek oraz zużytych wyrobów z materiałów włókienniczych
   • 13.94.2 Szmaty, kawałki szpagatu, lin i linek oraz zużyte wyroby z materiałów włókienniczych
   • 13.94.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
   • 13.94.11 Szpagaty, powrozy, liny i linki, z juty lub pozostałych łykowych włókien tekstylnych˅
    • 13.94.11.0 Szpagaty, powrozy, liny i linki, z juty lub pozostałych łykowych włókien tekstylnych
   • 13.94.12 Siatki wiązane ze szpagatu, powrozów lub lin; gotowe sieci rybackie z materiałów włókienniczych; wyroby z przędzy, taśmy, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 13.94.12.0 Siatki wiązane ze szpagatu, powrozów lub lin; gotowe sieci rybackie z materiałów włókienniczych; wyroby z przędzy, taśmy, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 13.94.20 Szmaty, kawałki szpagatu, lin i linek oraz zużyte wyroby z materiałów włókienniczych˅
    • 13.94.20.0 Szmaty, kawałki szpagatu, lin i linek oraz zużyte wyroby z materiałów włókienniczych
   • 13.94.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych˅
    • 13.94.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
  • 13.95 Włókniny i wyroby wykonane z włóknin, z wyłączeniem odzieży˅
   • 13.95.1 Włókniny i wyroby wykonane z włóknin, z wyłączeniem odzieży
   • 13.95.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
   • 13.95.10 Włókniny i wyroby wykonane z włóknin, z wyłączeniem odzieży˅
    • 13.95.10.0 Włókniny i wyroby wykonane z włóknin, z wyłączeniem odzieży
   • 13.95.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży˅
    • 13.95.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
  • 13.96 Pozostałe tekstylne wyroby techniczne i przemysłowe˅
   • 13.96.1 Przędza metalizowana, włączając przędzę metalizowaną rdzeniową; tkaniny z nitką metalową i tkaniny z przędzy metalizowanej; nici i sznurki z gumy pokryte materiałem włókienniczym oraz wyroby tekstylne do zastosowań technicznych
   • 13.96.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją tekstylnych wyrobów technicznych i przemysłowych
   • 13.96.11 Przędza metalizowana, włączając przędzę metalizowaną rdzeniową˅
    • 13.96.11.0 Przędza metalizowana, włączając przędzę metalizowaną rdzeniową
   • 13.96.12 Tkaniny z nitką metalową i tkaniny z przędzy metalizowanej, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 13.96.12.0 Tkaniny z nitką metalową i tkaniny z przędzy metalizowanej, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 13.96.13 Nici i sznurki z gumy pokryte materiałem włókienniczym; przędza i taśma tekstylne, impregnowane, pokryte gumą lub tworzywami sztucznymi˅
    • 13.96.13.0 Nici i sznurki z gumy, pokryte materiałem włókienniczym; przędza i taśma tekstylne, impregnowane, pokryte gumą lub tworzywami sztucznymi
   • 13.96.14 Tkaniny impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 13.96.14.0 Tkaniny impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 13.96.15 Tkaniny kordowe (oponowe) z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliamidów, poliestrów lub włókien wiskozowych˅
    • 13.96.15.0 Tkaniny kordowe (oponowe) z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliamidów, poliestrów lub włókien wiskozowych
   • 13.96.16 Wyroby tekstylne do zastosowań technicznych, włączając knoty, koszulki izolacyjne, przewody rurowe giętkie (węże), pasy przenośnikowe i napędowe, gazę młynarską i tkaniny filtracyjne˅
    • 13.96.16.0 Wyroby tekstylne do zastosowań technicznych, włączając knoty, koszulki izolacyjne, przewody rurowe giętkie (węże), pasy przenośnikowe i napędowe, gazę młynarską i tkaniny filtracyjne
   • 13.96.17 Taśmy tkane; taśmy tkane z osnowy bez wątku, połączone za pomocą kleju (bolducs); wykończenia itp.˅
    • 13.96.17.0 Taśmy tkane; taśmy tkane z osnowy bez wątku, połączone za pomocą kleju (bolducs); wykończenia itp.
   • 13.96.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją tekstylnych wyrobów technicznych i przemysłowych˅
    • 13.96.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją tekstylnych wyrobów technicznych i przemysłowych
  • 13.99 Wyroby tekstylne, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
   • 13.99.1 Tiule, koronki i hafty; przędza i taśma rdzeniowa; przędza szenilowa; przędza pętelkowa
   • 13.99.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
   • 13.99.11 Tiule i pozostałe wyroby siatkowe, z wyłączeniem tkanin i dzianin; koronki w sztukach, w postaci taśm lub aplikacji˅
    • 13.99.11.0 Tiule i pozostałe wyroby siatkowe, z wyłączeniem tkanin i dzianin; koronki w sztukach, w postaci taśm lub aplikacji
   • 13.99.12 Hafty w sztukach, w postaci taśm lub aplikacji˅
    • 13.99.12.0 Hafty w sztukach, w postaci taśm lub aplikacji
   • 13.99.13 Filc powleczony, impregnowany lub laminowany˅
    • 13.99.13.0 Filc powleczony, impregnowany lub laminowany
   • 13.99.14 Włókna tekstylne o długości <= 5 mm (wyczeski wełniane), puch włókienniczy oraz resztki włókien z przemiału˅
    • 13.99.14.0 Włókna tekstylne o długości <= 5 mm (wyczeski wełniane), puch włókienniczy oraz resztki włókien z przemiału
   • 13.99.15 Przędza rdzeniowa (z wyłączeniem przędzy metalizowanej rdzeniowej) i taśma rdzeniowa; przędza szenilowa; przędza pętelkowa˅
    • 13.99.15.0 Przędza rdzeniowa (z wyłączeniem przędzy metalizowanej rdzeniowej) i taśma rdzeniowa; przędza szenilowa; przędza pętelkowa
   • 13.99.16 Wyroby tekstylne pikowane w sztukach˅
    • 13.99.16.0 Wyroby tekstylne pikowane w sztukach
   • 13.99.19 Pozostałe wyroby tekstylne, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 13.99.19.0 Pozostałe wyroby tekstylne, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 13.99.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych˅
    • 13.99.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
 • 14. Odzież˅
  • 14.1 Odzież, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich
  • 14.2 Wyroby futrzarskie
  • 14.3 Wyroby dziane
  • 14.11 Odzież skórzana˅
   • 14.11.1 Odzież ze skóry lub skóry wtórnej
   • 14.11.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją odzieży skórzanej
   • 14.11.10 Odzież ze skóry lub skóry wtórnej˅
    • 14.11.10.0 Odzież ze skóry lub skóry wtórnej
   • 14.11.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją odzieży skórzanej˅
    • 14.11.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją odzieży skórzanej
  • 14.12 Odzież robocza i ochronna˅
   • 14.12.1 Odzież robocza i ochronna męska
   • 14.12.2 Odzież robocza i ochronna damska
   • 14.12.3 Pozostała odzież robocza i ochronna
   • 14.12.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją odzieży roboczej i ochronnej
   • 14.12.11 Zestawy odzieżowe, marynarki i wdzianka męskie, robocze i ochronne˅
    • 14.12.11.0 Zestawy odzieżowe, marynarki i wdzianka męskie, robocze i ochronne
   • 14.12.12 Spodnie, bryczesy, szorty, ogrodniczki męskie, robocze i ochronne˅
    • 14.12.12.0 Spodnie, bryczesy, szorty, ogrodniczki męskie, robocze i ochronne
   • 14.12.21 Zestawy odzieżowe, marynarki i wdzianka damskie, robocze i ochronne˅
    • 14.12.21.0 Zestawy odzieżowe, marynarki i wdzianka damskie, robocze i ochronne
   • 14.12.22 Spodnie, bryczesy, szorty, ogrodniczki damskie, robocze i ochronne˅
    • 14.12.22.0 Spodnie, bryczesy, szorty, ogrodniczki damskie, robocze i ochronne
   • 14.12.30 Pozostała odzież robocza i ochronna˅
    • 14.12.30.0 Pozostała odzież robocza i ochronna
   • 14.12.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją odzieży roboczej i ochronnej˅
    • 14.12.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją odzieży roboczej i ochronnej
  • 14.13 Pozostała odzież wierzchnia˅
   • 14.13.1 Odzież wierzchnia z dzianin metrażowych
   • 14.13.2 Pozostała odzież wierzchnia męska lub chłopięca
   • 14.13.3 Pozostała odzież wierzchnia damska lub dziewczęca
   • 14.13.4 Odzież używana i pozostałe używane artykuły, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 14.13.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży wierzchniej
   • 14.13.11 Płaszcze, kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne wyroby męskie lub chłopięce, z dzianin metrażowych˅
    • 14.13.11.0 Płaszcze, kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne wyroby męskie lub chłopięce, z dzianin metrażowych
   • 14.13.12 Garnitury, zestawy odzieżowe, marynarki, blezery, spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty męskie lub chłopięce, z dzianin metrażowych˅
    • 14.13.12.0 Garnitury, zestawy odzieżowe, marynarki, blezery, spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty męskie lub chłopięce, z dzianin metrażowych
   • 14.13.13 Płaszcze, kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły damskie lub dziewczęce, z dzianin metrażowych˅
    • 14.13.13.0 Płaszcze, kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły damskie lub dziewczęce, z dzianin metrażowych
   • 14.13.14 Garsonki, zestawy odzieżowe, marynarki, żakiety, sukienki, spódnice, spodnie, spódnico-spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty damskie lub dziewczęce, z dzianin metrażowych˅
    • 14.13.14.0 Garsonki, zestawy odzieżowe, marynarki, żakiety, sukienki, spódnice, spodnie, spódnico-spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty damskie lub dziewczęce, z dzianin metrażowych
   • 14.13.21 Pozostałe płaszcze (włączając płaszcze przeciwdeszczowe), kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły, męskie lub chłopięce˅
    • 14.13.21.0 Pozostałe płaszcze (włączając płaszcze przeciwdeszczowe), kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły, męskie lub chłopięce
   • 14.13.22 Pozostałe garnitury i zestawy odzieżowe, męskie lub chłopięce˅
    • 14.13.22.0 Pozostałe garnitury i zestawy odzieżowe, męskie lub chłopięce
   • 14.13.23 Pozostałe marynarki i wdzianka, męskie lub chłopięce˅
    • 14.13.23.0 Pozostałe marynarki i wdzianka, męskie lub chłopięce
   • 14.13.24 Pozostałe spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce˅
    • 14.13.24.0 Pozostałe spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce
   • 14.13.31 Pozostałe płaszcze (włączając płaszcze przeciwdeszczowe), kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce˅
    • 14.13.31.0 Pozostałe płaszcze (włączając płaszcze przeciwdeszczowe), kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce
   • 14.13.32 Pozostałe garsonki i zestawy odzieżowe, damskie lub dziewczęce˅
    • 14.13.32.0 Pozostałe garsonki i zestawy odzieżowe, damskie lub dziewczęce
   • 14.13.33 Pozostałe żakiety damskie lub dziewczęce˅
    • 14.13.33.0 Pozostałe żakiety damskie lub dziewczęce
   • 14.13.34 Pozostałe sukienki, spódnice i spódnico-spodnie, damskie lub dziewczęce˅
    • 14.13.34.0 Pozostałe sukienki, spódnice i spódnico-spodnie, damskie lub dziewczęce
   • 14.13.35 Pozostałe spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce˅
    • 14.13.35.0 Pozostałe spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce
   • 14.13.40 Odzież używana i pozostałe używane artykuły, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 14.13.40.0 Odzież używana i pozostałe używane artykuły, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 14.13.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży wierzchniej˅
    • 14.13.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży wierzchniej
  • 14.14 Bielizna˅
   • 14.14.1 Bielizna z dzianin metrażowych
   • 14.14.2 Pozostała bielizna
   • 14.14.3 T-shirty i podkoszulki, z dzianin metrażowych
   • 14.14.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją bielizny
   • 14.14.11 Koszule męskie lub chłopięce, z dzianin metrażowych˅
    • 14.14.11.0 Koszule męskie lub chłopięce, z dzianin metrażowych
   • 14.14.12 Kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły męskie lub chłopięce, z dzianin metrażowych˅
    • 14.14.12.0 Kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły męskie lub chłopięce, z dzianin metrażowych
   • 14.14.13 Bluzki, koszule i bluzki koszulowe damskie lub dziewczęce, z dzianin metrażowych˅
    • 14.14.13.0 Bluzki, koszule i bluzki koszulowe damskie lub dziewczęce, z dzianin metrażowych
   • 14.14.14 Halki, półhalki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, szlafroki, peniuary, płaszcze kąpielowe i podobne artykuły damskie lub dziewczęce, z dzianin metrażowych˅
    • 14.14.14.0 Halki, półhalki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, szlafroki, peniuary, płaszcze kąpielowe i podobne artykuły damskie lub dziewczęce, z dzianin metrażowych
   • 14.14.21 Pozostałe koszule męskie lub chłopięce˅
    • 14.14.21.0 Pozostałe koszule męskie lub chłopięce
   • 14.14.22 Pozostałe podkoszulki i koszulki, kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki, męskie lub chłopięce˅
    • 14.14.22.0 Pozostałe podkoszulki i koszulki, kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki, męskie lub chłopięce
   • 14.14.23 Pozostałe bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce˅
    • 14.14.23.0 Pozostałe bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce
   • 14.14.24 Pozostałe podkoszulki, halki, półhalki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce˅
    • 14.14.24.0 Pozostałe podkoszulki, halki, półhalki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce
   • 14.14.25 Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, pasy do pończoch, podwiązki i podobne artykuły oraz ich części˅
    • 14.14.25.0 Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, pasy do pończoch, podwiązki i podobne artykuły oraz ich części
   • 14.14.30 T-shirty i podkoszulki, z dzianin metrażowych˅
    • 14.14.30.0 T-shirty i podkoszulki, z dzianin metrażowych
   • 14.14.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją bielizny˅
    • 14.14.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją bielizny
  • 14.19 Pozostała odzież i dodatki odzieżowe˅
   • 14.19.1 Odzież dla niemowląt, dresy i pozostałe rodzaje odzieży, dodatki odzieżowe i ich części (z wyłączeniem nakryć głowy), z dzianin metrażowych
   • 14.19.2 Odzież dla niemowląt, pozostałe rodzaje odzieży i pozostałe dodatki odzieżowe (z wyłączeniem nakryć głowy), z wyłączeniem z dzianin metrażowych
   • 14.19.3 Dodatki odzieżowe wykonane ze skóry; odzież wykonana z filcu lub włóknin; odzież wykonana z tkanin powleczonych
   • 14.19.4 Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy
   • 14.19.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży i dodatków odzieżowych
   • 14.19.11 Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z dzianin metrażowych˅
    • 14.19.11.0 Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z dzianin metrażowych
   • 14.19.12 Dresy, ubiory narciarskie, stroje kąpielowe i pozostała odzież, z dzianin metrażowych˅
    • 14.19.12.0 Dresy, ubiory narciarskie, stroje kąpielowe i pozostała odzież, z dzianin metrażowych
   • 14.19.13 Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, z dzianin metrażowych˅
    • 14.19.13.0 Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, z dzianin metrażowych
   • 14.19.19 Pozostałe gotowe akcesoria odzieżowe oraz części odzieży lub dodatków odzieżowych, z dzianin metrażowych˅
    • 14.19.19.0 Pozostałe gotowe akcesoria odzieżowe oraz części odzieży lub dodatków odzieżowych, z dzianin metrażowych
   • 14.19.21 Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z wyłączeniem z dzianin metrażowych˅
    • 14.19.21.0 Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z wyłączeniem z dzianin metrażowych
   • 14.19.22 Dresy, ubiory narciarskie i stroje kąpielowe; pozostała odzież, z wyłączeniem z dzianin metrażowych˅
    • 14.19.22.0 Dresy, ubiory narciarskie i stroje kąpielowe; pozostała odzież, z wyłączeniem z dzianin metrażowych
   • 14.19.23 Chusteczki do nosa, szale, szaliki, welony, krawaty, muszki, fulary i pozostałe gotowe dodatki odzieżowe; części odzieży lub dodatków odzieżowych, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem z dzianin metrażowych˅
    • 14.19.23.0 Chusteczki do nosa, szale, szaliki, welony, krawaty, muszki, fulary i pozostałe gotowe dodatki odzieżowe; części odzieży lub dodatków odzieżowych, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem z dzianin metrażowych
   • 14.19.31 Dodatki odzieżowe wykonane ze skóry lub ze skóry wtórnej, z wyłączeniem rękawic sportowych˅
    • 14.19.31.0 Dodatki odzieżowe wykonane ze skóry lub ze skóry wtórnej, z wyłączeniem rękawic sportowych
   • 14.19.32 Odzież wykonana z filcu lub włóknin, tkanin impregnowanych lub powleczonych˅
    • 14.19.32.0 Odzież wykonana z filcu lub włóknin, tkanin impregnowanych lub powleczonych
   • 14.19.41 Formy kapeluszy, korpusy kapeluszy i stożki, z filcu; płaty i rury z filcu; modele kapeluszy, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału˅
    • 14.19.41.0 Formy kapeluszy, korpusy kapeluszy i stożki, z filcu; płaty i rury z filcu; modele kapeluszy, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału
   • 14.19.42 Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy z filcu, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału, z dzianin, z koronki lub innego materiału włókienniczego; siatki na włosy˅
    • 14.19.42.0 Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy z filcu, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału, z dzianin, z koronki lub innego materiału włókienniczego; siatki na włosy
   • 14.19.43 Pozostałe nakrycia głowy, z wyłączeniem nakryć głowy z gumy lub tworzyw sztucznych, ochronnych nakryć głowy; taśmy do kapeluszy, podszewki, pokrycia, szkielety kapeluszy, ramy kapeluszy, daszki i wiązania, do nakryć głowy˅
    • 14.19.43.0 Pozostałe nakrycia głowy, z wyłączeniem nakryć głowy z gumy lub tworzyw sztucznych, ochronnych nakryć głowy; taśmy do kapeluszy, podszewki, pokrycia, szkielety kapeluszy, ramy kapeluszy, daszki i wiązania, do nakryć głowy
   • 14.19.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży i dodatków odzieżowych˅
    • 14.19.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją odzieży i dodatków odzieżowych
  • 14.20 Wyroby futrzarskie˅
   • 14.20.1 Odzież, dodatki odzieżowe i pozostałe wyroby ze skór futerkowych, z wyłączeniem nakryć głowy
   • 14.20.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów futrzarskich
   • 14.20.10 Odzież, dodatki odzieżowe i pozostałe wyroby ze skór futerkowych, z wyłączeniem nakryć głowy˅
    • 14.20.10.0 Odzież, dodatki odzieżowe i pozostałe wyroby ze skór futerkowych, z wyłączeniem nakryć głowy
   • 14.20.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów futrzarskich˅
    • 14.20.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów futrzarskich
  • 14.31 Wyroby pończosznicze˅
   • 14.31.1 Rajstopy, pończochy, skarpetki i pozostałe wyroby pończosznicze
   • 14.31.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów pończoszniczych
   • 14.31.10 Rajstopy, pończochy, skarpetki i pozostałe wyroby pończosznicze˅
    • 14.31.10.0 Rajstopy, pończochy, skarpetki i pozostałe wyroby pończosznicze
   • 14.31.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów pończoszniczych˅
    • 14.31.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów pończoszniczych
  • 14.39 Pozostała odzież dziana˅
   • 14.39.1 Blezery, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne wyroby dziane
   • 14.39.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży dzianej
   • 14.39.10 Blezery, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne wyroby dziane˅
    • 14.39.10.0 Blezery, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne wyroby dziane
   • 14.39.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży dzianej˅
    • 14.39.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży dzianej
 • 15. Skóry i wyroby ze skór wyprawionych˅
  • 15.1 Skóry wyprawione i garbowane; torby bagażowe, torebki ręczne i podobne wyroby kaletnicze; wyroby rymarskie; skóry futerkowe wyprawione i barwione
  • 15.2 Obuwie
  • 15.11 Skóry wyprawione i garbowane; skóry futerkowe wyprawione i barwione˅
   • 15.11.1 Skóry futerkowe wyprawione i garbowane
   • 15.11.2 Skóry zamszowe; skóry lakierowane i lakierowane skóry laminowane; skóry metalizowane
   • 15.11.3 Skóry bydlęce lub ze zwierząt koniowatych, odwłoszone
   • 15.11.4 Skóry owcze bez wełny oraz odwłoszone skóry kozie i świńskie
   • 15.11.5 Skóry odwłoszone z pozostałych zwierząt; skóry wtórne na bazie skóry naturalnej
   • 15.11.9 Usługi podwykonawców związane z wyprawą i garbowaniem skór oraz wyprawą i barwieniem skór futerkowych
   • 15.11.10 Skóry futerkowe wyprawione i garbowane˅
    • 15.11.10.0 Skóry futerkowe wyprawione i garbowane
   • 15.11.21 Skóry zamszowe˅
    • 15.11.21.0 Skóry zamszowe
   • 15.11.22 Skóry lakierowane i lakierowane skóry laminowane; skóry metalizowane˅
    • 15.11.22.0 Skóry lakierowane i lakierowane skóry laminowane; skóry metalizowane
   • 15.11.31 Skóry bydlęce całe, odwłoszone˅
    • 15.11.31.0 Skóry bydlęce całe, odwłoszone
   • 15.11.32 Pozostałe odwłoszone skóry bydlęce˅
    • 15.11.32.0 Pozostałe odwłoszone skóry bydlęce
   • 15.11.33 Skóry ze zwierząt koniowatych, odwłoszone˅
    • 15.11.33.0 Skóry ze zwierząt koniowatych, odwłoszone
   • 15.11.41 Skóry owcze i jagnięce, bez wełny˅
    • 15.11.41.0 Skóry owcze i jagnięce, bez wełny
   • 15.11.42 Skóry kozie i koźlęce, odwłoszone˅
    • 15.11.42.0 Skóry kozie i koźlęce, odwłoszone
   • 15.11.43 Skóry świńskie odwłoszone˅
    • 15.11.43.0 Skóry świńskie odwłoszone
   • 15.11.51 Skóry odwłoszone z pozostałych zwierząt˅
    • 15.11.51.0 Skóry odwłoszone z pozostałych zwierząt
   • 15.11.52 Skóry wtórne na bazie skóry naturalnej lub na bazie włókien ze skóry wyprawionej˅
    • 15.11.52.0 Skóry wtórne na bazie skóry naturalnej lub na bazie włókien ze skóry wyprawionej
   • 15.11.99 Usługi podwykonawców związane z wyprawą i garbowaniem skór oraz wyprawą i barwieniem skór futerkowych˅
    • 15.11.99.0 Usługi podwykonawców związane z wyprawą i garbowaniem skór oraz wyprawą i barwieniem skór futerkowych
  • 15.12 Wyroby rymarskie; torby bagażowe, torebki ręczne i podobne wyroby kaletnicze˅
   • 15.12.1 Wyroby rymarskie; torby bagażowe, torebki ręczne i podobne wyroby kaletnicze; pozostałe wyroby skórzane
   • 15.12.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów rymarskich oraz toreb bagażowych, torebek ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych
   • 15.12.11 Wyroby rymarskie z dowolnego materiału przeznaczone dla zwierząt˅
    • 15.12.11.0 Wyroby rymarskie z dowolnego materiału przeznaczone dla zwierząt
   • 15.12.12 Torby bagażowe, torebki ręczne i podobne wyroby kaletnicze ze skóry, skóry wtórnej, tworzywa sztucznego, materiałów włókienniczych, włókien wulkanizowanych lub kartonu; zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia oraz czyszczenia ubrań i obuwia˅
    • 15.12.12.0 Torby bagażowe, torebki ręczne i podobne wyroby kaletnicze ze skóry, skóry wtórnej, tworzywa sztucznego, materiałów włókienniczych, włókien wulkanizowanych lub kartonu; zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia oraz czyszczenia ubrań i obuwia
   • 15.12.13 Paski i bransoletki do zegarków oraz ich części, niemetalowe˅
    • 15.12.13.0 Paski i bransoletki do zegarków oraz ich części, niemetalowe
   • 15.12.19 Pozostałe wyroby ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, włączając wyroby w rodzaju stosowanych w maszynach lub urządzeniach mechanicznych itp.˅
    • 15.12.19.0 Pozostałe wyroby ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, włączając wyroby w rodzaju stosowanych w maszynach lub urządzeniach mechanicznych itp.
   • 15.12.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów rymarskich oraz toreb bagażowych, torebek ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych˅
    • 15.12.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów rymarskich oraz toreb bagażowych, torebek ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych
  • 15.20 Obuwie˅
   • 15.20.1 Obuwie, z wyłączeniem obuwia sportowego, ochronnego i ortopedycznego
   • 15.20.2 Obuwie sportowe
   • 15.20.3 Obuwie ochronne i pozostałe obuwie, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 15.20.4 Części obuwia ze skóry, wkładki, getry, podkładki pod pięty i podobne artykuły oraz ich części
   • 15.20.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją obuwia
   • 15.20.11 Obuwie nieprzemakalne, z podeszwami i wierzchami wykonanymi z gumy lub tworzyw sztucznych, z wyłączeniem obuwia z metalowym noskiem ochronnym˅
    • 15.20.11.0 Obuwie nieprzemakalne, z podeszwami i wierzchami wykonanymi z gumy lub tworzyw sztucznych, z wyłączeniem obuwia z metalowym noskiem ochronnym
   • 15.20.12 Obuwie z podeszwami i wierzchami wykonanymi z gumy lub tworzyw sztucznych, z wyłączeniem obuwia nieprzemakalnego i sportowego˅
    • 15.20.12.0 Obuwie z podeszwami i wierzchami wykonanymi z gumy lub tworzyw sztucznych, z wyłączeniem obuwia nieprzemakalnego i sportowego
   • 15.20.13 Obuwie z wierzchami wykonanymi ze skóry, z wyłączeniem obuwia sportowego, obuwia z metalowym noskiem ochronnym oraz obuwia specjalnego różnego typu˅
    • 15.20.13.0 Obuwie z wierzchami wykonanymi ze skóry, z wyłączeniem obuwia sportowego, obuwia z metalowym noskiem ochronnym oraz obuwia specjalnego różnego typu
   • 15.20.14 Obuwie z wierzchami wykonanymi z tkanin, z wyłączeniem obuwia sportowego˅
    • 15.20.14.0 Obuwie z wierzchami wykonanymi z tkanin, z wyłączeniem obuwia sportowego
   • 15.20.21 Obuwie do tenisa, koszykówki, pantofle gimnastyczne, buty treningowe itp. z cholewkami, z materiałów włókienniczych˅
    • 15.20.21.0 Obuwie do tenisa, koszykówki, pantofle gimnastyczne, buty treningowe itp. z cholewkami, z materiałów włókienniczych
   • 15.20.29 Pozostałe obuwie sportowe, z wyłączeniem butów narciarskich i łyżwiarskich˅
    • 15.20.29.0 Pozostałe obuwie sportowe, z wyłączeniem butów narciarskich i łyżwiarskich
   • 15.20.31 Obuwie z metalowym noskiem ochronnym˅
    • 15.20.31.0 Obuwie z metalowym noskiem ochronnym
   • 15.20.32 Obuwie wykonane z drewna, obuwie specjalne i pozostałe obuwie, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 15.20.32.0 Obuwie wykonane z drewna, obuwie specjalne i pozostałe obuwie, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 15.20.40 Części obuwia ze skóry, wkładki, getry, podkładki pod pięty i podobne artykuły oraz ich części˅
    • 15.20.40.0 Części obuwia ze skóry, wkładki, getry, podkładki pod pięty i podobne artykuły oraz ich części
   • 15.20.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją obuwia˅
    • 15.20.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją obuwia
 • 16. Drewno i wyroby z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; wyroby ze słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania˅
  • 16.1 Drewno przetarte i strugane
  • 16.2 Wyroby z drewna, korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania
  • 16.10 Drewno przetarte i strugane˅
   • 16.10.1 Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane
   • 16.10.2 Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni; wełna drzewna; mączka drzewna; drewno w postaci wiórów lub kawałków
   • 16.10.3 Drewno nieobrobione; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe impregnowane lub poddane innej obróbce
   • 16.10.9 Usługi suszenia, impregnowania i zabezpieczania drewna; usługi podwykonawców związane z produkcją przetartego i struganego drewna
   • 16.10.10 Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane˅
    • 16.10.10.0 Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane
   • 16.10.21 Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe˅
    • 16.10.21.0 Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe
   • 16.10.22 Wełna drzewna; mączka drzewna˅
    • 16.10.22.0 Wełna drzewna; mączka drzewna
   • 16.10.23 Drewno w postaci wiórów lub kawałków˅
    • 16.10.23.0 Drewno w postaci wiórów lub kawałków
   • 16.10.31 Drewno nieobrobione malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi˅
    • 16.10.31.0 Drewno nieobrobione, malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi
   • 16.10.32 Drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe impregnowane˅
    • 16.10.32.0 Drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe impregnowane
   • 16.10.39 Pozostałe drewno nieobrobione, włączając rozłupane pale i tyczki˅
    • 16.10.39.0 Pozostałe drewno nieobrobione, włączając rozłupane pale i tyczki
   • 16.10.91 Usługi suszenia, impregnowania i zabezpieczania drewna˅
    • 16.10.91.0 Usługi suszenia, impregnowania i zabezpieczania drewna
   • 16.10.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją drewna przetartego i struganego˅
    • 16.10.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją drewna przetartego i struganego
  • 16.21 Fornir i płyty na bazie drewna˅
   • 16.21.1 Sklejka, płyty fornirowane i podobne laminowane płyty i arkusze; płyty wiórowe i podobne płyty, z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych
   • 16.21.2 Fornir, arkusze do produkcji sklejki; drewno utwardzone
   • 16.21.9 Usługi związane z wykończaniem płyt i paneli; usługi podwykonawców związane z produkcją forniru i płyt drewnopochodnych
   • 16.21.11 Sklejka, płyty fornirowane i podobne laminowane płyty i arkusze z bambusa˅
    • 16.21.11.0 Sklejka, płyty fornirowane i podobne laminowane płyty i arkusze z bambusa
   • 16.21.12 Pozostałe rodzaje sklejki, płyt fornirowanych i podobnych laminowanych płyt i arkuszy˅
    • 16.21.12.0 Pozostałe rodzaje sklejki, płyt fornirowanych i podobnych laminowanych płyt i arkuszy
   • 16.21.13 Płyty wiórowe i podobne płyty z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych˅
    • 16.21.13.0 Płyty wiórowe i podobne płyty z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych
   • 16.21.14 Płyty pilśniowe z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych˅
    • 16.21.14.0 Płyty pilśniowe z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych
   • 16.21.21 Fornir, arkusze do produkcji sklejki i pozostałe drewno piłowane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, o grubości <= 6 mm˅
    • 16.21.21.0 Fornir, arkusze do produkcji sklejki i pozostałe drewno piłowane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, o grubości <= 6 mm
   • 16.21.22 Drewno utwardzone w postaci bloków, płyt, desek lub kształtowników profilowanych˅
    • 16.21.22.0 Drewno utwardzone w postaci bloków, płyt, desek lub kształtowników profilowanych
   • 16.21.91 Usługi związane z wykończaniem płyt i paneli˅
    • 16.21.91.0 Usługi związane z wykończaniem płyt i paneli
   • 16.21.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją forniru i płyt drewnopochodnych˅
    • 16.21.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją forniru i płyt drewnopochodnych
  • 16.22 Gotowe płyty podłogowe˅
   • 16.22.1 Gotowe płyty podłogowe
   • 16.22.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych płyt podłogowych
   • 16.22.10 Gotowe płyty podłogowe˅
    • 16.22.10.0 Gotowe płyty podłogowe
   • 16.22.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych płyt podłogowych˅
    • 16.22.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych płyt podłogowych
  • 16.23 Pozostałe wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa˅
   • 16.23.1 Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa z drewna, z wyłączeniem drewnianych budynków prefabrykowanych
   • 16.23.2 Prefabrykowane budynki z drewna
   • 16.23.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
   • 16.23.11 Okna i drzwi, ościeżnice i progi, z drewna˅
    • 16.23.11.0 Okna i drzwi, ościeżnice i progi, z drewna
   • 16.23.12 Płyty szalunkowe do prac betoniarskich, dachówki i gonty, z drewna˅
    • 16.23.12.0 Płyty szalunkowe do prac betoniarskich, dachówki i gonty, z drewna
   • 16.23.19 Wyroby stolarskie i ciesielskie z drewna, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 16.23.19.0 Wyroby stolarskie i ciesielskie z drewna, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 16.23.20 Prefabrykowane budynki z drewna˅
    • 16.23.20.0 Prefabrykowane budynki z drewna
   • 16.23.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa˅
    • 16.23.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
  • 16.24 Opakowania drewniane˅
   • 16.24.1 Opakowania drewniane
   • 16.24.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań drewnianych
   • 16.24.11 Palety, palety skrzyniowe i pozostałe płyty załadunkowe, z drewna˅
    • 16.24.11.0 Palety, palety skrzyniowe i pozostałe płyty załadunkowe, z drewna
   • 16.24.12 Beczki i pozostałe wyroby bednarskie, z drewna˅
    • 16.24.12.0 Beczki i pozostałe wyroby bednarskie, z drewna
   • 16.24.13 Pozostałe opakowania drewniane i ich części˅
    • 16.24.13.0 Pozostałe opakowania drewniane i ich części
   • 16.24.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań drewnianych˅
    • 16.24.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań drewnianych
  • 16.29 Pozostałe wyroby z drewna; wyroby z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania˅
   • 16.29.1 Pozostałe wyroby z drewna
   • 16.29.2 Wyroby z korka, słomy lub pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie
   • 16.29.9 Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania, z wyłączeniem mebli; usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania, z wyłączeniem mebli
   • 16.29.11 Narzędzia, oprawy i rękojeści narzędzi, części mioteł, szczotek i pędzli, bloki do wyrobu fajek, prawidła i kopyta do obuwia, z drewna˅
    • 16.29.11.0 Narzędzia, oprawy i rękojeści narzędzi, części mioteł, szczotek i pędzli, bloki do wyrobu fajek, prawidła i kopyta do obuwia, z drewna
   • 16.29.12 Przybory stołowe i kuchenne, z drewna˅
    • 16.29.12.0 Przybory stołowe i kuchenne, z drewna
   • 16.29.13 Intarsje i mozaiki, kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły, statuetki oraz pozostałe ozdoby, z drewna˅
    • 16.29.13.0 Intarsje i mozaiki, kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły, statuetki oraz pozostałe ozdoby, z drewna
   • 16.29.14 Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów oraz pozostałe wyroby, z drewna˅
    • 16.29.14.0 Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów oraz pozostałe wyroby, z drewna
   • 16.29.21 Korek naturalny, oczyszczony lub z grubsza ukształtowany w bloki, płyty, arkusze lub taśmy; kruszony, granulowany lub mielony; odpady z korka˅
    • 16.29.21.0 Korek naturalny, oczyszczony lub z grubsza ukształtowany w bloki, płyty, arkusze lub taśmy; kruszony, granulowany lub mielony; odpady z korka
   • 16.29.22 Wyroby z korka naturalnego˅
    • 16.29.22.0 Wyroby z korka naturalnego
   • 16.29.23 Bloki, płyty, arkusze lub taśmy, płytki dowolnego kształtu, pełne cylindry, ze sprasowanego korka˅
    • 16.29.23.0 Bloki, płyty, arkusze lub taśmy, płytki dowolnego kształtu, pełne cylindry, ze sprasowanego korka
   • 16.29.24 Korek prasowany; wyroby z korka prasowanego, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 16.29.24.0 Korek prasowany; wyroby z korka prasowanego, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 16.29.25 Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie˅
    • 16.29.25.0 Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie
   • 16.29.91 Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania, z wyłączeniem mebli˅
    • 16.29.91.0 Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania, z wyłączeniem mebli
   • 16.29.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania, z wyłączeniem mebli˅
    • 16.29.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania, z wyłączeniem mebli
 • 17. Papier i wyroby z papieru˅
  • 17.1 Masa włóknista, papier i tektura
  • 17.2 Wyroby z papieru i tektury
  • 17.11 Masa włóknista˅
   • 17.11.1 Masa włóknista drzewna lub z pozostałych włóknistych surowców celulozowych
   • 17.11.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją masy włóknistej
   • 17.11.11 Masa celulozowa drzewna do przerobu chemicznego˅
    • 17.11.11.0 Masa celulozowa drzewna do przerobu chemicznego
   • 17.11.12 Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, inna niż do przerobu chemicznego˅
    • 17.11.12.0 Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, inna niż do przerobu chemicznego
   • 17.11.13 Masa celulozowa drzewna siarczynowa, inna niż do przerobu chemicznego˅
    • 17.11.13.0 Masa celulozowa drzewna siarczynowa, inna niż do przerobu chemicznego
   • 17.11.14 Masy włókniste drzewne mechaniczne i półchemiczne, masy włókniste z pozostałych surowców celulozowych˅
    • 17.11.14.0 Masy włókniste drzewne mechaniczne i półchemiczne, masy włókniste z pozostałych surowców celulozowych
   • 17.11.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją masy włóknistej˅
    • 17.11.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją masy włóknistej
  • 17.12 Papier i tektura˅
   • 17.12.1 Papier gazetowy; papier i tektura czerpane; pozostały papier i tektura dla celów graficznych
   • 17.12.2 Bibułka tissue do produkcji papieru toaletowego, chusteczek higienicznych, ręczników, serwetek itp.; wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych
   • 17.12.3 Papier do produkcji tektury falistej
   • 17.12.4 Pozostały papier niepowleczony
   • 17.12.5 Tektura niepowleczona, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
   • 17.12.6 Pergamin roślinny, papier tłuszczoodporny, papierowa kalka kreślarska, papier pergaminowy satynowany i pozostałe satynowane papiery przezroczyste lub półprzezroczyste
   • 17.12.7 Papier i tektura przetworzone
   • 17.12.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru i tektury
   • 17.12.11 Papier gazetowy w zwojach lub arkuszach˅
    • 17.12.11.0 Papier gazetowy w zwojach lub arkuszach
   • 17.12.12 Papier i tektura czerpane˅
    • 17.12.12.0 Papier i tektura czerpane
   • 17.12.13 Papier i tektura w rodzaju stosowanych jako podłoże dla papieru lub tektury światłoczułych, ciepłoczułych lub elektroczułych; papier karbonizowany podłożowy; podłoże do tapet˅
    • 17.12.13.0 Papier i tektura w rodzaju stosowanych jako podłoże dla papieru lub tektury światłoczułych, ciepłoczułych lub elektroczułych; papier karbonizowany podłożowy; podłoże do tapet
   • 17.12.14 Pozostały papier i tektura do celów graficznych˅
    • 17.12.14.0 Pozostały papier i tektura do celów graficznych
   • 17.12.20 Bibułka tissue do produkcji papieru toaletowego, chusteczek higienicznych, ręczników, serwetek itp.; wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych˅
    • 17.12.20.0 Bibułka tissue do produkcji papieru toaletowego, chusteczek higienicznych, ręczników, serwetek itp.; wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych
   • 17.12.31 Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej niebielony˅
    • 17.12.31.0 Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej niebielony
   • 17.12.32 Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej bielony˅
    • 17.12.32.0 Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej bielony
   • 17.12.33 Papier półchemiczny na warstwę pofalowaną˅
    • 17.12.33.0 Papier półchemiczny na warstwę pofalowaną
   • 17.12.34 Papier z makulatury na warstwę pofalowaną i pozostały papier na warstwę pofalowaną˅
    • 17.12.34.0 Papier z makulatury na warstwę pofalowaną i pozostały papier na warstwę pofalowaną
   • 17.12.35 "Testliner" - papier z makulatury na pokrycie tektury falistej˅
    • 17.12.35.0 "Testliner" - papier z makulatury na pokrycie tektury falistej
   • 17.12.41 Pozostały papier siarczanowy niepowleczony; papier siarczanowy workowy, krepowany lub marszczony˅
    • 17.12.41.0 Pozostały papier siarczanowy niepowleczony; papier siarczanowy workowy, krepowany lub marszczony
   • 17.12.42 Papier pakowy siarczynowy i pozostały papier niepowleczony, z wyłączeniem w rodzaju stosowanego do pisania, drukowania lub innych celów graficznych˅
    • 17.12.42.0 Papier pakowy siarczynowy i pozostały papier niepowleczony, z wyłączeniem w rodzaju stosowanego do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
   • 17.12.43 Papier i tektura filtracyjne; papier dachowy˅
    • 17.12.43.0 Papier i tektura filtracyjne; papier dachowy
   • 17.12.44 Bibułka papierosowa niepocięta do wymiaru, nie w książeczkach i nie w tutkach˅
    • 17.12.44.0 Bibułka papierosowa niepocięta do wymiaru, nie w książeczkach i nie w tutkach
   • 17.12.51 Tektura niepowleczona, szara wewnątrz˅
    • 17.12.51.0 Tektura niepowleczona, szara wewnątrz
   • 17.12.59 Pozostała tektura niepowleczona˅
    • 17.12.59.0 Pozostała tektura niepowleczona
   • 17.12.60 Pergamin roślinny, papier tłuszczoodporny, papierowa kalka kreślarska, papier pergaminowy satynowany i pozostałe satynowane papiery przezroczyste lub półprzezroczyste˅
    • 17.12.60.0 Pergamin roślinny, papier tłuszczoodporny, papierowa kalka kreślarska, papier pergaminowy satynowany i pozostałe satynowane papiery przezroczyste lub półprzezroczyste
   • 17.12.71 Papier i tektura złożone niepowleczone powierzchniowo i nieimpregnowane˅
    • 17.12.71.0 Papier i tektura złożone niepowleczone powierzchniowo i nieimpregnowane
   • 17.12.72 Papier i tektura krepowane, marszczone, tłoczone lub perforowane˅
    • 17.12.72.0 Papier i tektura krepowane, marszczone, tłoczone lub perforowane
   • 17.12.73 Papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, powleczone kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi˅
    • 17.12.73.0 Papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, powleczone kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi
   • 17.12.74 Papier siarczanowy powleczony kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanego do pisania, drukowania lub innych celów graficznych˅
    • 17.12.74.0 Papier siarczanowy powleczony kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanego do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
   • 17.12.75 Tektura siarczanowa powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych˅
    • 17.12.75.0 Tektura siarczanowa powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
   • 17.12.76 Kalka maszynowa, papier samokopiujący i pozostałe papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe, w zwojach lub arkuszach˅
    • 17.12.76.0 Kalka maszynowa, papier samokopiujący i pozostałe papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe, w zwojach lub arkuszach
   • 17.12.77 Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych powleczone, impregnowane, pokryte, z nadrukiem lub barwione powierzchniowo, w zwojach lub arkuszach˅
    • 17.12.77.0 Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych powleczone, impregnowane, pokryte, z nadrukiem lub barwione powierzchniowo, w zwojach lub arkuszach
   • 17.12.78 Tektura szara wewnątrz, powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych˅
    • 17.12.78.0 Tektura szara wewnątrz, powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
   • 17.12.79 Pozostała tektura powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych˅
    • 17.12.79.0 Pozostała tektura powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
   • 17.12.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru i tektury˅
    • 17.12.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru i tektury
  • 17.21 Papier falisty i tektura falista oraz opakowania z papieru i tektury˅
   • 17.21.1 Papier falisty i tektura falista oraz opakowania z papieru i tektury
   • 17.21.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
   • 17.21.11 Papier falisty i tektura falista w zwojach lub arkuszach˅
    • 17.21.11.0 Papier falisty i tektura falista w zwojach lub arkuszach
   • 17.21.12 Worki i torby z papieru˅
    • 17.21.12.0 Worki i torby z papieru
   • 17.21.13 Kartony, pudła i pudełka z papieru falistego lub tektury falistej˅
    • 17.21.13.0 Kartony, pudła i pudełka z papieru falistego lub tektury falistej
   • 17.21.14 Kartony, pudła i pudełka składane, z papieru lub tektury innych niż faliste˅
    • 17.21.14.0 Kartony, pudła i pudełka składane, z papieru lub tektury innych niż faliste
   • 17.21.15 Segregatory, pudełka na listy i do przechowywania dokumentów oraz podobne wyroby w rodzaju stosowanych w biurach, sklepach itp., z papieru lub tektury˅
    • 17.21.15.0 Segregatory, pudełka na listy i do przechowywania dokumentów oraz podobne wyroby w rodzaju stosowanych w biurach, sklepach itp., z papieru lub tektury
   • 17.21.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań, z papieru i tektury˅
    • 17.21.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań, z papieru i tektury
  • 17.22 Artykuły dla gospodarstw domowych, toaletowe i sanitarne, z papieru˅
   • 17.22.1 Artykuły dla gospodarstw domowych, toaletowe i sanitarne, z papieru
   • 17.22.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów dla gospodarstw domowych, toaletowych i sanitarnych z papieru
   • 17.22.11 Papier toaletowy, chusteczki do nosa, chusteczki i ręczniki higieniczne lub kosmetyczne, obrusy i serwetki wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych˅
    • 17.22.11.0 Papier toaletowy, chusteczki do nosa, chusteczki i ręczniki higieniczne lub kosmetyczne, obrusy i serwetki wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych
   • 17.22.12 Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych˅
    • 17.22.12.0 Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych
   • 17.22.13 Tace, talerze, podstawki, kubki i podobne wyroby, z papieru lub tektury˅
    • 17.22.13.0 Tace, talerze, podstawki, kubki i podobne wyroby, z papieru lub tektury
   • 17.22.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów dla gospodarstw domowych, toaletowych i sanitarnych z papieru˅
    • 17.22.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów dla gospodarstw domowych, toaletowych i sanitarnych z papieru
  • 17.23 Artykuły piśmienne˅
   • 17.23.1 Artykuły piśmienne
   • 17.23.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów piśmiennych
   • 17.23.11 Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz pozostałe papiery do kopiowania i papiery przedrukowe inne niż sklasyfikowane w 17.12.76; matryce powielaczowe oraz płyty offsetowe wykonane z papieru; papier podgumowany lub samoprzylepny˅
    • 17.23.11.0 Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz pozostałe papiery do kopiowania i papiery przedrukowe inne niż sklasyfikowane w 17.12.76; matryce powielaczowe oraz płyty offsetowe wykonane z papieru; papier podgumowany lub samoprzylepny
   • 17.23.12 Koperty, papeterie, karty pocztowe i karty korespondencyjne, z papieru lub tektury; pudełka, torby, portfele i podobne opakowania z papieru lub tektury zawierające zestawy materiałów piśmiennych˅
    • 17.23.12.0 Koperty, papeterie, karty pocztowe i karty korespondencyjne, z papieru lub tektury; pudełka, torby, portfele i podobne opakowania z papieru lub tektury zawierające zestawy materiałów piśmiennych
   • 17.23.13 Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, zeszyty, formularze i pozostałe artykuły piśmienne, z papieru lub tektury˅
    • 17.23.13.0 Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, zeszyty, formularze i pozostałe artykuły piśmienne, z papieru lub tektury
   • 17.23.14 Pozostałe papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, z nadrukiem lub wytłaczane lub perforowane˅
    • 17.23.14.0 Pozostałe papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, z nadrukiem lub wytłaczane lub perforowane
   • 17.23.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów piśmiennych˅
    • 17.23.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów piśmiennych
  • 17.24 Tapety˅
   • 17.24.1 Tapety
   • 17.24.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją tapet
   • 17.24.11 Tapety papierowe i podobne pokrycia ścienne; przezroczyste papierowe materiały okienne˅
    • 17.24.11.0 Tapety papierowe i podobne pokrycia ścienne; przezroczyste papierowe materiały okienne
   • 17.24.12 Pokrycia ścienne tekstylne˅
    • 17.24.12.0 Pokrycia ścienne tekstylne
   • 17.24.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją tapet˅
    • 17.24.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją tapet
  • 17.29 Pozostałe wyroby z papieru i tektury˅
   • 17.29.1 Pozostałe wyroby z papieru i tektury
   • 17.29.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z papieru i tektury
   • 17.29.11 Etykiety z papieru i tektury˅
    • 17.29.11.0 Etykiety z papieru i tektury
   • 17.29.12 Bloki, płyty i płytki filtracyjne z masy papierniczej˅
    • 17.29.12.0 Bloki, płyty i płytki filtracyjne z masy papierniczej
   • 17.29.19 Papier do wyrobu papierosów, szpule, cewki, cewki przędzalnicze i podobne nośniki z masy papierniczej; papier i tektura filtracyjne; pozostałe artykuły z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 17.29.19.0 Papier do wyrobu papierosów, szpule, cewki, cewki przędzalnicze i podobne nośniki z masy papierniczej; papier i tektura filtracyjne; pozostałe artykuły z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 17.29.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z papieru i tektury˅
    • 17.29.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z papieru i tektury
 • 18. Usługi poligraficzne i usługi reprodukcji zapisanych nośników informacji˅
  • 18.1 Usługi poligraficzne i usługi pokrewne związane z drukowaniem
  • 18.2 Usługi reprodukcji zapisanych nośników informacji
  • 18.11 Usługi drukowania gazet˅
   • 18.11.1 Usługi drukowania gazet
   • 18.11.10 Usługi drukowania gazet˅
    • 18.11.10.0 Usługi drukowania gazet
  • 18.12 Pozostałe usługi poligraficzne˅
   • 18.12.1 Pozostałe usługi poligraficzne
   • 18.12.11 Usługi drukowania znaczków pocztowych, znaczków skarbowych, druków manipulacyjnych, kart magnetycznych, czeków i innych papierów wartościowych itp.˅
    • 18.12.11.0 Usługi drukowania znaczków pocztowych, znaczków skarbowych, druków manipulacyjnych, kart magnetycznych, czeków i innych papierów wartościowych itp.
   • 18.12.12 Usługi drukowania katalogów reklamowych, prospektów, plakatów i innych drukowanych materiałów reklamowych˅
    • 18.12.12.0 Usługi drukowania katalogów reklamowych, prospektów, plakatów i innych drukowanych materiałów reklamowych
   • 18.12.13 Usługi drukowania gazet i czasopism wydawanych rzadziej niż cztery razy w tygodniu˅
    • 18.12.13.0 Usługi drukowania gazet i czasopism wydawanych rzadziej niż cztery razy w tygodniu
   • 18.12.14 Usługi drukowania książek, różnego rodzaju map, obrazków, rysunków i fotografii, kart pocztowych˅
    • 18.12.14.0 Usługi drukowania książek, różnego rodzaju map, obrazków, rysunków i fotografii, kart pocztowych
   • 18.12.15 Usługi drukowania etykiet i metek˅
    • 18.12.15.0 Usługi drukowania etykiet i metek
   • 18.12.16 Usługi drukowania bezpośrednio na tworzywach sztucznych, szkle, metalu, drewnie i ceramice˅
    • 18.12.16.0 Usługi drukowania bezpośrednio na tworzywach sztucznych, szkle, metalu, drewnie i ceramice
   • 18.12.19 Pozostałe usługi drukowania, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 18.12.19.0 Pozostałe usługi drukowania, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 18.13 Usługi związane z przygotowaniem do druku i wspomagające drukowanie; wyroby w rodzaju stosowanych do drukowania˅
   • 18.13.1 Usługi związane z przygotowaniem do druku
   • 18.13.2 Klisze, płyty lub cylindry drukarskie i pozostałe wyroby w rodzaju stosowanych do drukowania
   • 18.13.3 Usługi wspomagające drukowanie
   • 18.13.10 Usługi związane z przygotowaniem do druku˅
    • 18.13.10.0 Usługi związane z przygotowaniem do druku
   • 18.13.20 Klisze, płyty lub cylindry drukarskie i pozostałe wyroby w rodzaju stosowanych do drukowania˅
    • 18.13.20.0 Klisze, płyty lub cylindry drukarskie i pozostałe wyroby w rodzaju stosowanych do drukowania
   • 18.13.30 Usługi wspomagające drukowanie˅
    • 18.13.30.0 Usługi wspomagające drukowanie
  • 18.14 Usługi introligatorskie i podobne usługi˅
   • 18.14.1 Usługi introligatorskie i podobne usługi
   • 18.14.10 Usługi introligatorskie i podobne usługi˅
    • 18.14.10.0 Usługi introligatorskie i podobne usługi
  • 18.20 Usługi reprodukcji zapisanych nośników informacji˅
   • 18.20.1 Usługi reprodukcji nagrań dźwiękowych
   • 18.20.2 Usługi reprodukcji nagrań wideo
   • 18.20.3 Usługi reprodukcji komputerowych nośników informacji
   • 18.20.10 Usługi reprodukcji nagrań dźwiękowych˅
    • 18.20.10.0 Usługi reprodukcji nagrań dźwiękowych
   • 18.20.20 Usługi reprodukcji nagrań wideo˅
    • 18.20.20.0 Usługi reprodukcji nagrań wideo
   • 18.20.30 Usługi reprodukcji komputerowych nośników informacji˅
    • 18.20.30.0 Usługi reprodukcji komputerowych nośników informacji
 • 19. Koks, brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej˅
  • 19.1 Produkty pieców koksowniczych
  • 19.2 Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej
  • 19.10 Produkty pieców koksowniczych˅
   • 19.10.1 Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy
   • 19.10.2 Smoła destylowana z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; pozostałe smoły mineralne
   • 19.10.3 Pak i koks pakowy
   • 19.10.9 Usługi podwykonawców związane z wytwarzaniem produktów pieców koksowniczych
   • 19.10.10 Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy˅
    • 19.10.10.0 Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy
   • 19.10.20 Smoła destylowana z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; pozostałe smoły mineralne˅
    • 19.10.20.0 Smoła destylowana z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; pozostałe smoły mineralne
   • 19.10.30 Pak i koks pakowy˅
    • 19.10.30.0 Pak i koks pakowy
   • 19.10.99 Usługi podwykonawców związane z wytwarzaniem produktów pieców koksowniczych˅
    • 19.10.99.0 Usługi podwykonawców związane z wytwarzaniem produktów pieców koksowniczych
  • 19.20 Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej˅
   • 19.20.1 Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu
   • 19.20.2 Paliwo silnikowe, oleje opałowe i napędowe; oleje smarowe
   • 19.20.3 Gazy i pozostałe węglowodory gazowe, z wyłączeniem gazu ziemnego
   • 19.20.4 Pozostałe produkty naftowe
   • 19.20.9 Usługi podwykonawców związane z wytwarzaniem brykietów i podobnych paliw stałych z węgla i torfu oraz produktów rafinacji ropy naftowej
   • 19.20.11 Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego˅
    • 19.20.11.0 Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego
   • 19.20.12 Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu)˅
    • 19.20.12.0 Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu)
   • 19.20.13 Brykiety i podobne paliwa stałe z torfu˅
    • 19.20.13.0 Brykiety i podobne paliwa stałe z torfu
   • 19.20.21 Benzyna silnikowa, włączając benzynę lotniczą˅
    • 19.20.21.0 Benzyna silnikowa, włączając benzynę lotniczą
   • 19.20.22 Paliwo typu benzyny do silników odrzutowych˅
    • 19.20.22.0 Paliwo typu benzyny do silników odrzutowych
   • 19.20.23 Oleje lekkie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty z lekkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 19.20.23.0 Oleje lekkie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty z lekkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 19.20.24 Nafta inna niż lotnicza˅
    • 19.20.24.0 Nafta inna niż lotnicza
   • 19.20.25 Paliwo typu nafty do silników odrzutowych˅
    • 19.20.25.0 Paliwo typu nafty do silników odrzutowych
   • 19.20.26 Oleje napędowe˅
    • 19.20.26.0 Oleje napędowe
   • 19.20.27 Oleje średnie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty ze średniej frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 19.20.27.0 Oleje średnie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty ze średniej frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 19.20.28 Oleje opałowe, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 19.20.28.0 Oleje opałowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 19.20.29 Oleje smarowe otrzymane z ropy naftowej; preparaty z ciężkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 19.20.29.0 Oleje smarowe otrzymane z ropy naftowej; preparaty z ciężkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 19.20.31 Propan i butan skroplone˅
    • 19.20.31.0 Propan i butan skroplone
   • 19.20.32 Etylen, propylen, butylen, butadien i pozostałe gazy pochodzenia naftowego, węglowodory gazowe, z wyłączeniem gazu ziemnego˅
    • 19.20.32.0 Etylen, propylen, butylen, butadien i pozostałe gazy pochodzenia naftowego, węglowodory gazowe, z wyłączeniem gazu ziemnego
   • 19.20.41 Wazelina; parafina; woski pochodzenia naftowego i pozostałe woski˅
    • 19.20.41.0 Wazelina; parafina; woski pochodzenia naftowego i pozostałe woski
   • 19.20.42 Koks naftowy; bitum naftowy i inne pozostałości olejów ropy naftowej˅
    • 19.20.42.0 Koks naftowy; bitum naftowy i inne pozostałości olejów ropy naftowej
   • 19.20.99 Usługi podwykonawców związane z wytwarzaniem brykietów i podobnych paliw stałych z węgla i torfu oraz produktów rafinacji ropy naftowej˅
    • 19.20.99.0 Usługi podwykonawców związane z wytwarzaniem brykietów i podobnych paliw stałych z węgla i torfu oraz produktów rafinacji ropy naftowej
 • 20. Chemikalia i wyroby chemiczne˅
  • 20.1 Chemikalia podstawowe, nawozy i związki azotowe, tworzywa sztuczne i kauczuk syntetyczny w formach podstawowych
  • 20.2 Pestycydy i pozostałe środki agrochemiczne
  • 20.3 Farby, lakiery i podobne środki pokrywające, farba drukarska, gotowe sykatywy i masy uszczelniające
  • 20.4 Mydło i detergenty, środki piorące, czyszczące i polerujące; wyroby kosmetyczne i toaletowe
  • 20.5 Pozostałe wyroby chemiczne
  • 20.6 Włókna chemiczne
  • 20.11 Gazy techniczne˅
   • 20.11.1 Gazy techniczne
   • 20.11.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją gazów technicznych
   • 20.11.11 Wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen˅
    • 20.11.11.0 Wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen
   • 20.11.12 Ditlenek węgla i pozostałe nieorganiczne związki tlenu z niemetalami˅
    • 20.11.12.0 Ditlenek węgla i pozostałe nieorganiczne związki tlenu z niemetalami
   • 20.11.13 Powietrze ciekłe i sprężone˅
    • 20.11.13.0 Powietrze ciekłe i sprężone
   • 20.11.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją gazów technicznych˅
    • 20.11.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją gazów technicznych
  • 20.12 Barwniki i pigmenty˅
   • 20.12.1 Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki metali
   • 20.12.2 Ekstrakty garbarskie lub barwiące; garbniki i ich pochodne; środki barwiące, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 20.12.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją barwników i pigmentów
   • 20.12.11 Tlenek i nadtlenek cynku; tlenki tytanu˅
    • 20.12.11.0 Tlenek i nadtlenek cynku; tlenki tytanu
   • 20.12.12 Tlenki i wodorotlenki chromu, manganu, ołowiu i miedzi˅
    • 20.12.12.0 Tlenki i wodorotlenki chromu, manganu, ołowiu i miedzi
   • 20.12.19 Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki pozostałych metali˅
    • 20.12.19.0 Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki pozostałych metali
   • 20.12.21 Środki barwiące organiczne syntetyczne oraz preparaty na ich bazie; organiczne wyroby syntetyczne w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory; laki barwnikowe i preparaty wytworzone na ich bazie˅
    • 20.12.21.0 Środki barwiące organiczne syntetyczne oraz preparaty na ich bazie; organiczne wyroby syntetyczne w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory; laki barwnikowe i preparaty wytworzone na ich bazie
   • 20.12.22 Ekstrakty garbarskie pochodzenia roślinnego; garbniki i ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne; środki barwiące pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego˅
    • 20.12.22.0 Ekstrakty garbarskie pochodzenia roślinnego; garbniki i ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne; środki barwiące pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego
   • 20.12.23 Syntetyczne organiczne substancje garbujące; nieorganiczne substancje garbujące; preparaty garbujące; preparaty enzymatyczne do garbowania wstępnego˅
    • 20.12.23.0 Syntetyczne organiczne substancje garbujące; nieorganiczne substancje garbujące; preparaty garbujące; preparaty enzymatyczne do garbowania wstępnego
   • 20.12.24 Środki barwiące, gdzie indziej niesklasyfikowane; produkty nieorganiczne w rodzaju stosowanych jako luminofory˅
    • 20.12.24.0 Środki barwiące, gdzie indziej niesklasyfikowane; produkty nieorganiczne w rodzaju stosowanych jako luminofory
   • 20.12.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją barwników i pigmentów˅
    • 20.12.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją barwników i pigmentów
  • 20.13 Pozostałe podstawowe chemikalia nieorganiczne˅
   • 20.13.1 Uran wzbogacony i pluton; uran zubożony i tor; pozostałe pierwiastki radioaktywne
   • 20.13.2 Pierwiastki chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane; kwasy i związki nieorganiczne
   • 20.13.3 Związki fluorowców z metalami; podchloryny, chlorany i nadchlorany
   • 20.13.4 Siarczki, siarczyny i siarczany; azotany, fosforany i węglany
   • 20.13.5 Sole pozostałych metali
   • 20.13.6 Pozostałe podstawowe chemikalia nieorganiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 20.13.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
   • 20.13.11 Uran wzbogacony i pluton oraz ich związki˅
    • 20.13.11.0 Uran wzbogacony i pluton oraz ich związki
   • 20.13.12 Uran zubożony i tor oraz ich związki˅
    • 20.13.12.0 Uran zubożony i tor oraz ich związki
   • 20.13.13 Pozostałe pierwiastki promieniotwórcze, ich izotopy i związki; stopy, dyspersje, wyroby ceramiczne i mieszaniny zawierające te pierwiastki, izotopy lub związki˅
    • 20.13.13.0 Pozostałe pierwiastki promieniotwórcze, ich izotopy i związki; stopy, dyspersje, wyroby ceramiczne i mieszaniny zawierające te pierwiastki, izotopy lub związki
   • 20.13.14 Sekcje paliwowe (kasety) nienapromieniowane, do reaktorów jądrowych˅
    • 20.13.14.0 Sekcje paliwowe (kasety) nienapromieniowane, do reaktorów jądrowych
   • 20.13.21 Niemetale (metaloidy)˅
    • 20.13.21.0 Niemetale (metaloidy)
   • 20.13.22 Związki halogenów i siarki z niemetalami˅
    • 20.13.22.0 Związki halogenów i siarki z niemetalami
   • 20.13.23 Metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych; metale ziem rzadkich, skand i itr; rtęć˅
    • 20.13.23.0 Metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych; metale ziem rzadkich, skand i itr; rtęć
   • 20.13.24 Chlorowodór; oleum; pentatlenek difosforu; pozostałe kwasy nieorganiczne; ditlenek krzemu i ditlenek siarki˅
    • 20.13.24.0 Chlorowodór; oleum; pentatlenek difosforu; pozostałe kwasy nieorganiczne; ditlenek krzemu i ditlenek siarki
   • 20.13.25 Tlenki, wodorotlenki i nadtlenki pozostałych pierwiastków chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych; hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne˅
    • 20.13.25.0 Tlenki, wodorotlenki i nadtlenki pozostałych pierwiastków chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych; hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne
   • 20.13.31 Związki fluorowców z metalami˅
    • 20.13.31.0 Związki fluorowców z metalami
   • 20.13.32 Podchloryny, chlorany i nadchlorany˅
    • 20.13.32.0 Podchloryny, chlorany i nadchlorany
   • 20.13.41 Siarczki, siarczyny i siarczany˅
    • 20.13.41.0 Siarczki, siarczyny i siarczany
   • 20.13.42 Podfosforany, fosforyny, fosforany i polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu˅
    • 20.13.42.0 Podfosforany, fosforyny, fosforany i polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu
   • 20.13.43 Węglany˅
    • 20.13.43.0 Węglany
   • 20.13.51 Sole tlenowych i nadtlenowych kwasów metalicznych; koloidy metali szlachetnych˅
    • 20.13.51.0 Sole tlenowych i nadtlenowych kwasów metalicznych; koloidy metali szlachetnych
   • 20.13.52 Związki nieorganiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane, włącznie z wodą destylowaną; amalgamaty inne niż amalgamaty metali szlachetnych˅
    • 20.13.52.0 Związki nieorganiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane, włącznie z wodą destylowaną; amalgamaty inne niż amalgamaty metali szlachetnych
   • 20.13.61 Izotopy gdzie indziej niesklasyfikowane i ich związki, włączając ciężką wodę (tlenek deuteru)˅
    • 20.13.61.0 Izotopy gdzie indziej niesklasyfikowane i ich związki, włączając ciężką wodę (tlenek deuteru)
   • 20.13.62 Cyjanki, tlenocyjanki i cyjanki złożone; pioruniany, cyjaniany i tiocyjaniany; krzemiany; borany; nadborany; pozostałe sole kwasów nieorganicznych lub kwasów nadtlenowych˅
    • 20.13.62.0 Cyjanki, tlenocyjanki i cyjanki złożone; pioruniany, cyjaniany i tiocyjaniany; krzemiany; borany; nadborany; pozostałe sole kwasów nieorganicznych lub kwasów nadtlenowych
   • 20.13.63 Nadtlenek wodoru˅
    • 20.13.63.0 Nadtlenek wodoru
   • 20.13.64 Fosforki, węgliki, wodorki, azotki, azydki, krzemki i borki˅
    • 20.13.64.0 Fosforki, węgliki, wodorki, azotki, azydki, krzemki i borki
   • 20.13.65 Związki metali ziem rzadkich, itru lub skandu˅
    • 20.13.65.0 Związki metali ziem rzadkich, itru lub skandu
   • 20.13.66 Siarka, z wyłączeniem siarki sublimowanej, strącanej i koloidalnej˅
    • 20.13.66.0 Siarka, z wyłączeniem siarki sublimowanej, strącanej i koloidalnej
   • 20.13.67 Piryty żelazowe wyprażone˅
    • 20.13.67.0 Piryty żelazowe wyprażone
   • 20.13.68 Kwarc piezoelektryczny; pozostałe kamienie syntetyczne lub odtworzone, szlachetne lub półszlachetne, nieobrobione˅
    • 20.13.68.0 Kwarc piezoelektryczny; pozostałe kamienie syntetyczne lub odtworzone, szlachetne lub półszlachetne, nieobrobione
   • 20.13.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych˅
    • 20.13.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
  • 20.14 Pozostałe podstawowe chemikalia organiczne˅
   • 20.14.1 Węglowodory i ich pochodne
   • 20.14.2 Alkohole, fenole, fenyloalkohole i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne; alkohole tłuszczowe przemysłowe
   • 20.14.3 Kwasy tłuszczowe monokarboksylowe przemysłowe; kwasy karboksylowe i ich pochodne
   • 20.14.4 Związki organiczne z azotową grupą funkcyjną
   • 20.14.5 Związki siarki organiczne i pozostałe związki organiczno-nieorganiczne; związki heterocykliczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 20.14.6 Etery, nadtlenki organiczne, epoksydy, acetale i półacetale; pozostałe związki organiczne
   • 20.14.7 Różne organiczne chemikalia podstawowe
   • 20.14.8 Ługi odpadowe z produkcji pulpy drzewnej, z wyłączeniem oleju talowego
   • 20.14.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
   • 20.14.11 Węglowodory alifatyczne˅
    • 20.14.11.0 Węglowodory alifatyczne
   • 20.14.12 Węglowodory cykliczne˅
    • 20.14.12.0 Węglowodory cykliczne
   • 20.14.13 Fluorowcowane pochodne węglowodorów alifatycznych˅
    • 20.14.13.0 Fluorowcowane pochodne węglowodorów alifatycznych
   • 20.14.14 Pochodne węglowodorów sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane, nawet fluorowcowane˅
    • 20.14.14.0 Pochodne węglowodorów sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane, nawet fluorowcowane
   • 20.14.19 Pozostałe pochodne węglowodorów˅
    • 20.14.19.0 Pozostałe pochodne węglowodorów
   • 20.14.21 Alkohole tłuszczowe przemysłowe˅
    • 20.14.21.0 Alkohole tłuszczowe przemysłowe
   • 20.14.22 Alkohole monowodorotlenowe˅
    • 20.14.22.1 Biometanol (włączając dla celów napędowych), z wyłączeniem zawartego w bioeterach
    • 20.14.22.9 Pozostałe alkohole monowodorotlenowe
   • 20.14.23 Diole, alkohole wielowodorotlenowe, alkohole cykliczne i ich pochodne˅
    • 20.14.23.0 Diole, alkohole wielowodorotlenowe, alkohole cykliczne i ich pochodne
   • 20.14.24 Fenole; fenyloalkohole i pochodne fenoli˅
    • 20.14.24.0 Fenole; fenyloalkohole i pochodne fenoli
   • 20.14.31 Kwasy tłuszczowe monokarboksylowe przemysłowe; kwaśne oleje z rafinacji˅
    • 20.14.31.0 Kwasy tłuszczowe monokarboksylowe przemysłowe; kwaśne oleje z rafinacji
   • 20.14.32 Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich pochodne˅
    • 20.14.32.0 Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich pochodne
   • 20.14.33 Nienasycone kwasy monokarboksylowe; kwasy polikarboksylowe alifatyczne, cykloalkanowe, cykloalkenowe i cykloterpenowe oraz ich pochodne˅
    • 20.14.33.0 Nienasycone kwasy monokarboksylowe; kwasy polikarboksylowe alifatyczne, cykloalkanowe, cykloalkenowe i cykloterpenowe oraz ich pochodne
   • 20.14.34 Kwasy aromatyczne polikarboksylowe i karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną; ich pochodne, z wyłączeniem kwasu salicylowego i jego soli˅
    • 20.14.34.0 Kwasy aromatyczne polikarboksylowe i karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną; ich pochodne, z wyłączeniem kwasu salicylowego i jego soli
   • 20.14.41 Związki z aminową grupą funkcyjną˅
    • 20.14.41.0 Związki z aminową grupą funkcyjną
   • 20.14.42 Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną, z wyłączeniem lizyny i kwasu glutaminowego˅
    • 20.14.42.0 Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną, z wyłączeniem lizyny i kwasu glutaminowego
   • 20.14.43 Ureiny; związki z karboksyamidową i nitrylową grupą funkcyjną; ich pochodne˅
    • 20.14.43.0 Ureiny; związki z karboksyamidową i nitrylową grupą funkcyjną; ich pochodne
   • 20.14.44 Związki z inną azotową grupą funkcyjną˅
    • 20.14.44.0 Związki z inną azotową grupą funkcyjną
   • 20.14.51 Związki siarki organiczne i pozostałe związki organiczno-nieorganiczne˅
    • 20.14.51.0 Związki siarki organiczne i pozostałe związki organiczno-nieorganiczne
   • 20.14.52 Związki heterocykliczne, gdzie indziej niesklasyfikowane; kwasy nukleinowe i ich sole˅
    • 20.14.52.0 Związki heterocykliczne, gdzie indziej niesklasyfikowane; kwasy nukleinowe i ich sole
   • 20.14.53 Estry fosforowe i ich sole lub estry pozostałych kwasów nieorganicznych (z wyłączeniem estrów halogenków wodoru) i ich sole; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne˅
    • 20.14.53.0 Estry fosforowe i ich sole lub estry pozostałych kwasów nieorganicznych (z wyłączeniem estrów halogenków wodoru) i ich sole; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
   • 20.14.61 Związki z aldehydową grupą funkcyjną˅
    • 20.14.61.0 Związki z aldehydową grupą funkcyjną
   • 20.14.62 Związki z ketonową i chinonową grupą funkcyjną˅
    • 20.14.62.0 Związki z ketonową i chinonową grupą funkcyjną
   • 20.14.63 Etery, nadtlenki organiczne, epoksydy, acetale i półacetale i ich pochodne˅
    • 20.14.63.1 Etery zawierające biometanol lub bioetanol
    • 20.14.63.2 Etery pozostałe, nadtlenki organiczne, epoksydy, acetale i półacetale i ich pochodne
   • 20.14.64 Enzymy i pozostałe związki organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 20.14.64.0 Enzymy i pozostałe związki organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 20.14.71 Pochodne produktów roślinnych, włączając pochodne produktów żywicznych˅
    • 20.14.71.0 Pochodne produktów roślinnych, włączając pochodne produktów żywicznych
   • 20.14.72 Węgiel drzewny˅
    • 20.14.72.0 Węgiel drzewny
   • 20.14.73 Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej oraz podobne produkty˅
    • 20.14.73.0 Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej oraz podobne produkty
   • 20.14.74 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu => 80% obj.˅
    • 20.14.74.0 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu => 80% obj.
   • 20.14.75 Alkohol etylowy skażony i pozostałe skażone wyroby alkoholowe o dowolnej mocy˅
    • 20.14.75.1 Bioetanol (włączając do celów napędowych), z wyłączeniem zawartego w bioeterach
    • 20.14.75.9 Pozostały alkohol etylowy skażony i pozostałe skażone wyroby alkoholowe o dowolnej mocy
   • 20.14.80 Ługi odpadowe z produkcji pulpy drzewnej, z wyłączeniem oleju talowego˅
    • 20.14.80.0 Ługi odpadowe z produkcji pulpy drzewnej, z wyłączeniem oleju talowego
   • 20.14.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych˅
    • 20.14.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
  • 20.15 Nawozy i związki azotowe˅
   • 20.15.1 Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące; amoniak
   • 20.15.2 Chlorek amonu; azotyny
   • 20.15.3 Nawozy azotowe mineralne
   • 20.15.4 Nawozy fosforowe mineralne
   • 20.15.5 Nawozy potasowe mineralne
   • 20.15.6 Azotan sodu
   • 20.15.7 Nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 20.15.8 Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 20.15.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją nawozów i związków azotowych
   • 20.15.10 Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące; amoniak˅
    • 20.15.10.0 Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące; amoniak
   • 20.15.20 Chlorek amonu; azotyny˅
    • 20.15.20.0 Chlorek amonu; azotyny
   • 20.15.31 Mocznik˅
    • 20.15.31.0 Mocznik
   • 20.15.32 Siarczan amonu˅
    • 20.15.32.0 Siarczan amonu
   • 20.15.33 Azotan amonu˅
    • 20.15.33.0 Azotan amonu
   • 20.15.34 Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu˅
    • 20.15.34.0 Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu
   • 20.15.35 Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami˅
    • 20.15.35.0 Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami
   • 20.15.39 Pozostałe nawozy azotowe i ich mieszaniny˅
    • 20.15.39.0 Pozostałe nawozy azotowe i ich mieszaniny
   • 20.15.41 Superfosfaty˅
    • 20.15.41.0 Superfosfaty
   • 20.15.49 Pozostałe nawozy fosforowe˅
    • 20.15.49.0 Pozostałe nawozy fosforowe
   • 20.15.51 Chlorek potasu˅
    • 20.15.51.0 Chlorek potasu
   • 20.15.52 Siarczan potasu˅
    • 20.15.52.0 Siarczan potasu
   • 20.15.59 Pozostałe nawozy potasowe˅
    • 20.15.59.0 Pozostałe nawozy potasowe
   • 20.15.60 Azotan sodu˅
    • 20.15.60.0 Azotan sodu
   • 20.15.71 Nawozy zawierające trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas˅
    • 20.15.71.0 Nawozy zawierające trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas
   • 20.15.72 Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu)˅
    • 20.15.72.0 Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu)
   • 20.15.73 Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu)˅
    • 20.15.73.0 Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu)
   • 20.15.74 Nawozy zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor˅
    • 20.15.74.0 Nawozy zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor
   • 20.15.75 Nawozy zawierające dwa pierwiastki nawozowe: fosfor i potas˅
    • 20.15.75.0 Nawozy zawierające dwa pierwiastki nawozowe: fosfor i potas
   • 20.15.76 Azotan potasu˅
    • 20.15.76.0 Azotan potasu
   • 20.15.79 Nawozy mineralne zawierające co najmniej dwa z pierwiastków nawozowych (azot, fosfor, potas), gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 20.15.79.0 Nawozy mineralne zawierające co najmniej dwa z pierwiastków nawozowych (azot, fosfor, potas), gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 20.15.80 Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 20.15.80.0 Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 20.15.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją nawozów i związków azotowych˅
    • 20.15.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją nawozów i związków azotowych
  • 20.16 Tworzywa sztuczne w formach podstawowych˅
   • 20.16.1 Polimery etylenu w formach podstawowych
   • 20.16.2 Polimery styrenu w formach podstawowych
   • 20.16.3 Polimery chlorku winylu i pozostałych fluorowcowanych alkenów, w formach podstawowych
   • 20.16.4 Poliacetale, pozostałe polietery i żywice epoksydowe w formach podstawowych; poliwęglany, żywice alkidowe, poliestry allilowe i pozostałe poliestry w formach podstawowych
   • 20.16.5 Pozostałe tworzywa sztuczne w formach podstawowych; wymieniacze jonów
   • 20.16.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją tworzyw sztucznych w formach podstawowych
   • 20.16.10 Polimery etylenu w formach podstawowych˅
    • 20.16.10.0 Polimery etylenu w formach podstawowych
   • 20.16.20 Polimery styrenu w formach podstawowych˅
    • 20.16.20.0 Polimery styrenu w formach podstawowych
   • 20.16.30 Polimery chlorku winylu i pozostałych fluorowcowanych alkenów, w formach podstawowych˅
    • 20.16.30.0 Polimery chlorku winylu i pozostałych fluorowcowanych alkenów, w formach podstawowych
   • 20.16.40 Poliacetale, pozostałe polietery i żywice epoksydowe w formach podstawowych; poliwęglany, żywice alkidowe, poliestry allilowe i pozostałe poliestry w formach podstawowych˅
    • 20.16.40.0 Poliacetale, pozostałe polietery i żywice epoksydowe w formach podstawowych; poliwęglany, żywice alkidowe, poliestry allilowe i pozostałe poliestry w formach podstawowych
   • 20.16.51 Polimery propylenu lub pozostałych alkenów, w formach podstawowych˅
    • 20.16.51.0 Polimery propylenu lub pozostałych alkenów, w formach podstawowych
   • 20.16.52 Polimery octanu winylu, pozostałych estrów winylowych lub pozostałych polimerów winylowych, w formach podstawowych˅
    • 20.16.52.0 Polimery octanu winylu, pozostałych estrów winylowych lub pozostałych polimerów winylowych, w formach podstawowych
   • 20.16.53 Polimery akrylu w formach podstawowych˅
    • 20.16.53.0 Polimery akrylu w formach podstawowych
   • 20.16.54 Poliamidy w formach podstawowych˅
    • 20.16.54.0 Poliamidy w formach podstawowych
   • 20.16.55 Żywice mocznikowe, żywice tiomocznikowe i melaminowe, w formach podstawowych˅
    • 20.16.55.0 Żywice mocznikowe, żywice tiomocznikowe i melaminowe, w formach podstawowych
   • 20.16.56 Pozostałe żywice aminowe, żywice fenolowe i poliuretany, w formach podstawowych˅
    • 20.16.56.0 Pozostałe żywice aminowe, żywice fenolowe i poliuretany, w formach podstawowych
   • 20.16.57 Silikony w formach podstawowych˅
    • 20.16.57.0 Silikony w formach podstawowych
   • 20.16.59 Wymieniacze jonów; pozostałe tworzywa sztuczne w formach podstawowych, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 20.16.59.0 Wymieniacze jonów; pozostałe tworzywa sztuczne w formach podstawowych, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 20.16.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją tworzyw sztucznych w formach podstawowych˅
    • 20.16.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją tworzyw sztucznych w formach podstawowych
  • 20.17 Kauczuk syntetyczny w formach podstawowych˅
   • 20.17.1 Kauczuk syntetyczny w formach podstawowych
   • 20.17.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
   • 20.17.10 Kauczuk syntetyczny w formach podstawowych˅
    • 20.17.10.0 Kauczuk syntetyczny w formach podstawowych
   • 20.17.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją kauczuku syntetycznego w formach podstawowych˅
    • 20.17.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
  • 20.20 Pestycydy i pozostałe środki agrochemiczne˅
   • 20.20.1 Pestycydy i pozostałe środki agrochemiczne
   • 20.20.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
   • 20.20.11 Środki owadobójcze˅
    • 20.20.11.0 Środki owadobójcze
   • 20.20.12 Środki chwastobójcze˅
    • 20.20.12.0 Środki chwastobójcze
   • 20.20.13 Środki opóźniające kiełkowanie oraz regulatory wzrostu roślin˅
    • 20.20.13.0 Środki opóźniające kiełkowanie oraz regulatory wzrostu roślin
   • 20.20.14 Środki odkażające˅
    • 20.20.14.0 Środki odkażające
   • 20.20.15 Środki grzybobójcze˅
    • 20.20.15.0 Środki grzybobójcze
   • 20.20.19 Pozostałe pestycydy i środki agrochemiczne˅
    • 20.20.19.0 Pozostałe pestycydy i środki agrochemiczne
   • 20.20.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych˅
    • 20.20.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
  • 20.30 Farby, lakiery i podobne środki pokrywające, farba drukarska, gotowe sykatywy i masy uszczelniające˅
   • 20.30.1 Farby i pokosty na bazie tworzyw sztucznych
   • 20.30.2 Pozostałe farby i pokosty oraz związane z nimi wyroby; farby do celów artystycznych i farba drukarska
   • 20.30.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją farb, lakierów i podobnych środków pokrywających, farb drukarskich, gotowych sykatyw i mas uszczelniających
   • 20.30.11 Farby i pokosty na bazie polimerów akrylowych lub winylowych, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku wodnym˅
    • 20.30.11.0 Farby i pokosty na bazie polimerów akrylowych lub winylowych, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku wodnym
   • 20.30.12 Farby i pokosty na bazie poliestrów, polimerów akrylowych i winylowych, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku niewodnym; roztwory˅
    • 20.30.12.0 Farby i pokosty na bazie poliestrów, polimerów akrylowych i winylowych, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku niewodnym; roztwory
   • 20.30.21 Gotowe pigmenty, środki matujące i farby; szkliste emalie i glazury; pobiałki (masy lejne); ciekłe materiały do nadawania połysku itp.; fryta szklana˅
    • 20.30.21.0 Gotowe pigmenty, środki matujące i farby; szkliste emalie i glazury; pobiałki (masy lejne); ciekłe materiały do nadawania połysku itp.; fryta szklana
   • 20.30.22 Pozostałe farby i pokosty; gotowe sykatywy i masy uszczelniające˅
    • 20.30.22.0 Pozostałe farby i pokosty; gotowe sykatywy i masy uszczelniające
   • 20.30.23 Farby do celów artystycznych, szkolnych i reklamowych; środki modyfikujące odcienie, farby do celów rozrywkowych i podobne˅
    • 20.30.23.0 Farby do celów artystycznych, szkolnych i reklamowych; środki modyfikujące odcienie, farby do celów rozrywkowych i podobne
   • 20.30.24 Farba drukarska˅
    • 20.30.24.0 Farba drukarska
   • 20.30.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją farb, lakierów i podobnych środków pokrywających, farb drukarskich, gotowych sykatyw i mas uszczelniających˅
    • 20.30.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją farb, lakierów i podobnych środków pokrywających, farb drukarskich, gotowych sykatyw i mas uszczelniających
  • 20.41 Mydło i detergenty, środki piorące, czyszczące i polerujące˅
   • 20.41.1 Gliceryna
   • 20.41.2 Organiczne środki powierzchniowo czynne, z wyłączeniem mydła
   • 20.41.3 Mydło, środki piorące i czyszczące
   • 20.41.4 Preparaty zapachowe, woski oraz pozostałe preparaty do czyszczenia
   • 20.41.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją mydła i detergentów, środków piorących, czyszczących i polerujących
   • 20.41.10 Gliceryna˅
    • 20.41.10.0 Gliceryna
   • 20.41.20 Organiczne środki powierzchniowo czynne, z wyłączeniem mydła˅
    • 20.41.20.0 Organiczne środki powierzchniowo czynne, z wyłączeniem mydła
   • 20.41.31 Mydło oraz organiczne środki i preparaty powierzchniowo czynne do stosowania jako mydło; papier, watolina, filc i włóknina, impregnowane, powleczone lub pokryte mydłem lub detergentem˅
    • 20.41.31.0 Mydło oraz organiczne środki i preparaty powierzchniowo czynne do stosowania jako mydło; papier, watolina, filc i włóknina, impregnowane, powleczone lub pokryte mydłem lub detergentem
   • 20.41.32 Detergenty i preparaty do prania˅
    • 20.41.32.0 Detergenty i preparaty do prania
   • 20.41.41 Preparaty do perfumowania lub odwaniania pomieszczeń˅
    • 20.41.41.0 Preparaty do perfumowania lub odwaniania pomieszczeń
   • 20.41.42 Woski sztuczne i preparowane˅
    • 20.41.42.0 Woski sztuczne i preparowane
   • 20.41.43 Pasty i kremy do obuwia, mebli, podłóg, nadwozi, szkła lub metalu˅
    • 20.41.43.0 Pasty i kremy do obuwia, mebli, podłóg, nadwozi, szkła lub metalu
   • 20.41.44 Pasty, proszki i pozostałe preparaty do czyszczenia˅
    • 20.41.44.0 Pasty, proszki i pozostałe preparaty do czyszczenia
   • 20.41.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją mydła i detergentów, środków piorących, czyszczących i polerujących˅
    • 20.41.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją mydła i detergentów, środków piorących, czyszczących i polerujących
  • 20.42 Wyroby kosmetyczne i toaletowe˅
   • 20.42.1 Wyroby kosmetyczne i toaletowe
   • 20.42.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów kosmetycznych i toaletowych
   • 20.42.11 Perfumy i wody toaletowe˅
    • 20.42.11.0 Perfumy i wody toaletowe
   • 20.42.12 Kosmetyki do makijażu ust i makijażu oczu˅
    • 20.42.12.0 Kosmetyki do makijażu ust i makijażu oczu
   • 20.42.13 Kosmetyki do manicure i pedicure˅
    • 20.42.13.0 Kosmetyki do manicure i pedicure
   • 20.42.14 Pudry kosmetyczne lub toaletowe˅
    • 20.42.14.0 Pudry kosmetyczne lub toaletowe
   • 20.42.15 Preparaty kosmetyczne lub upiększające, preparaty do pielęgnacji skóry (włączając preparaty do opalania), gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 20.42.15.0 Preparaty kosmetyczne lub upiększające, preparaty do pielęgnacji skóry (włączając preparaty do opalania), gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 20.42.16 Szampony, lakiery do włosów, preparaty do trwałej ondulacji lub prostowania włosów˅
    • 20.42.16.0 Szampony, lakiery do włosów, preparaty do trwałej ondulacji lub prostowania włosów
   • 20.42.17 Płyny do włosów i pozostałe preparaty do pielęgnacji włosów, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 20.42.17.0 Płyny do włosów i pozostałe preparaty do pielęgnacji włosów, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 20.42.18 Preparaty do higieny zębów lub jamy ustnej (włączając pasty i proszki do przytwierdzania protez), nić dentystyczna˅
    • 20.42.18.0 Preparaty do higieny zębów lub jamy ustnej (włączając pasty i proszki do przytwierdzania protez), nić dentystyczna
   • 20.42.19 Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu; dezodoranty osobiste i środki przeciwpotowe; preparaty do kąpieli; pozostałe wyroby kosmetyczne lub toaletowe, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 20.42.19.0 Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu; dezodoranty osobiste i środki przeciwpotowe; preparaty do kąpieli; pozostałe wyroby kosmetyczne lub toaletowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 20.42.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów kosmetycznych i toaletowych˅
    • 20.42.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów kosmetycznych i toaletowych
  • 20.51 Materiały wybuchowe; zapałki˅
   • 20.51.1 Materiały wybuchowe gotowe; lonty prochowe; lonty detonujące; spłonki nabojowe lub detonujące; zapalniki; detonatory elektryczne; ognie sztuczne
   • 20.51.2 Zapałki
   • 20.51.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją materiałów wybuchowych i zapałek
   • 20.51.11 Proch strzelniczy i pozostałe gotowe materiały wybuchowe˅
    • 20.51.11.0 Proch strzelniczy i pozostałe gotowe materiały wybuchowe
   • 20.51.12 Lonty prochowe; lonty detonujące; spłonki; zapalniki; detonatory elektryczne˅
    • 20.51.12.0 Lonty prochowe; lonty detonujące; spłonki; zapalniki; detonatory elektryczne
   • 20.51.13 Ognie sztuczne˅
    • 20.51.13.0 Ognie sztuczne
   • 20.51.14 Petardy sygnalizacyjne, rakiety do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu i pozostałe artykuły pirotechniczne, z wyłączeniem ogni sztucznych˅
    • 20.51.14.0 Petardy sygnalizacyjne, rakiety do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu i pozostałe artykuły pirotechniczne, z wyłączeniem ogni sztucznych
   • 20.51.20 Zapałki˅
    • 20.51.20.0 Zapałki
   • 20.51.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją materiałów wybuchowych i zapałek˅
    • 20.51.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją materiałów wybuchowych i zapałek
  • 20.52 Kleje˅
   • 20.52.1 Kleje
   • 20.52.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją klejów
   • 20.52.10 Kleje˅
    • 20.52.10.0 Kleje
   • 20.52.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją klejów˅
    • 20.52.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją klejów
  • 20.53 Olejki eteryczne; mieszaniny substancji zapachowych˅
   • 20.53.1 Olejki eteryczne; mieszaniny substancji zapachowych
   • 20.53.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją olejków eterycznych i mieszanin substancji zapachowych
   • 20.53.10 Olejki eteryczne; mieszaniny substancji zapachowych˅
    • 20.53.10.0 Olejki eteryczne; mieszaniny substancji zapachowych
   • 20.53.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją olejków eterycznych i mieszanin substancji zapachowych˅
    • 20.53.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją olejków eterycznych i mieszanin substancji zapachowych
  • 20.59 Pozostałe wyroby chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
   • 20.59.1 Płyty i filmy fotograficzne, filmy do natychmiastowych odbitek; preparaty chemiczne i niezmieszane wyroby do stosowania w fotografice
   • 20.59.2 Tłuszcze i oleje zwierzęce i roślinne, chemicznie modyfikowane; niejadalne mieszaniny tłuszczów i olejów zwierzęcych i roślinnych
   • 20.59.3 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze
   • 20.59.4 Preparaty smarowe; dodatki; środki zapobiegające zamarzaniu
   • 20.59.5 Różne wyroby chemiczne
   • 20.59.6 Żelatyny i ich pochodne, włączając albuminy mleka
   • 20.59.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
   • 20.59.11 Płyty i filmy fotograficzne, filmy do natychmiastowych odbitek, światłoczułe, nienaświetlone; papier fotograficzny˅
    • 20.59.11.0 Płyty i filmy fotograficzne, filmy do natychmiastowych odbitek, światłoczułe, nienaświetlone; papier fotograficzny
   • 20.59.12 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 20.59.20 Tłuszcze i oleje zwierzęce i roślinne, chemicznie modyfikowane; niejadalne mieszaniny tłuszczów i olejów zwierzęcych i roślinnych˅
    • 20.59.20.0 Tłuszcze i oleje zwierzęce i roślinne, chemicznie modyfikowane; niejadalne mieszaniny tłuszczów i olejów zwierzęcych i roślinnych
   • 20.59.30 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze˅
    • 20.59.30.0 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze
   • 20.59.41 Preparaty smarowe˅
    • 20.59.41.0 Preparaty smarowe
   • 20.59.42 Środki przeciwstukowe; dodatki do olejów mineralnych i podobnych wyrobów˅
    • 20.59.42.0 Środki przeciwstukowe; dodatki do olejów mineralnych i podobnych wyrobów
   • 20.59.43 Płyny hydrauliczne hamulcowe; środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe˅
    • 20.59.43.0 Płyny hydrauliczne hamulcowe; środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe
   • 20.59.51 Peptony, pozostałe substancje białkowe i ich pochodne, gdzie indziej niesklasyfikowane; proszek skórzany˅
    • 20.59.51.0 Peptony, pozostałe substancje białkowe i ich pochodne, gdzie indziej niesklasyfikowane; proszek skórzany
   • 20.59.52 Pasty modelarskie; wosk dentystyczny i pozostałe preparaty dentystyczne na bazie gipsu; preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów; złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 20.59.52.0 Pasty modelarskie; wosk dentystyczny i pozostałe preparaty dentystyczne na bazie gipsu; preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów; złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 20.59.53 Pierwiastki chemiczne w formie krążków i związki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice˅
    • 20.59.53.0 Pierwiastki chemiczne w formie krążków i związki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice
   • 20.59.54 Węgiel aktywny˅
    • 20.59.54.0 Węgiel aktywny
   • 20.59.55 Środki wykończalnicze, nośniki barwników przyspieszające barwienie, utrwalacze barwników i podobne wyroby˅
    • 20.59.55.0 Środki wykończalnicze, nośniki barwników przyspieszające barwienie, utrwalacze barwników i podobne wyroby
   • 20.59.56 Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; gotowe przyspieszacze wulkanizacji; złożone plastyfikatory i stabilizatory kauczuku lub tworzyw sztucznych; preparaty katalityczne, gdzie indziej niesklasyfikowane; zmieszane alkilobenzeny i zmieszane alkilonaftaleny, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 20.59.56.0 Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; gotowe przyspieszacze wulkanizacji; złożone plastyfikatory i stabilizatory kauczuku lub tworzyw sztucznych; preparaty katalityczne, gdzie indziej niesklasyfikowane; zmieszane alkilobenzeny i zmieszane alkilonaftaleny, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 20.59.57 Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; kwasy naftalenowe, ich sole nierozpuszczalne w wodzie oraz ich estry; nieaglomerowane węgliki metali zmieszane razem lub ze spoiwem metalicznym; przygotowane dodatki do cementów, zapraw lub betonów; sorbit, z wyłączeniem D-sorbitu˅
    • 20.59.57.0 Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; kwasy naftalenowe, ich sole nierozpuszczalne w wodzie oraz ich estry; nieaglomerowane węgliki metali zmieszane razem lub ze spoiwem metalicznym; przygotowane dodatki do cementów, zapraw lub betonów; sorbit, z wyłączeniem D-sorbitu
   • 20.59.59 Pozostałe różne wyroby chemiczne˅
    • 20.59.59.1 Estry kwasów tłuszczowych
    • 20.59.59.9 Pozostałe różne wyroby chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 20.59.60 Żelatyny i ich pochodne, włączając albuminy mleka˅
    • 20.59.60.0 Żelatyny i ich pochodne, włączając albuminy mleka
   • 20.59.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych˅
    • 20.59.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
  • 20.60 Włókna chemiczne˅
   • 20.60.1 Włókna syntetyczne
   • 20.60.2 Włókna sztuczne
   • 20.60.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją włókien chemicznych
   • 20.60.11 Kabel z włókna ciągłego syntetycznego i włókna odcinkowe syntetyczne niezgrzeblone ani nieczesane˅
    • 20.60.11.0 Kabel z włókna ciągłego syntetycznego i włókna odcinkowe syntetyczne niezgrzeblone ani nieczesane
   • 20.60.12 Przędza o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliamidów i poliestrów˅
    • 20.60.12.0 Przędza o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliamidów i poliestrów
   • 20.60.13 Pozostała pojedyncza przędza syntetyczna˅
    • 20.60.13.0 Pozostała pojedyncza przędza syntetyczna
   • 20.60.14 Monofilament (przędza jednowłóknowa) syntetyczny; paski itp. wyroby z syntetycznych materiałów włókienniczych˅
    • 20.60.14.0 Monofilament (przędza jednowłóknowa) syntetyczny; paski itp. wyroby z syntetycznych materiałów włókienniczych
   • 20.60.21 Kabel z włókna ciągłego sztucznego i włókna odcinkowe sztuczne niezgrzeblone ani nieczesane˅
    • 20.60.21.0 Kabel z włókna ciągłego sztucznego i włókna odcinkowe sztuczne niezgrzeblone ani nieczesane
   • 20.60.22 Przędza z włókna ciągłego wiskozowego o dużej wytrzymałości na rozciąganie˅
    • 20.60.22.0 Przędza z włókna ciągłego wiskozowego o dużej wytrzymałości na rozciąganie
   • 20.60.23 Pozostała pojedyncza przędza z włókna ciągłego sztucznego˅
    • 20.60.23.0 Pozostała pojedyncza przędza z włókna ciągłego sztucznego
   • 20.60.24 Monofilament (przędza jednowłóknowa) sztuczny; paski itp. wyroby ze sztucznych materiałów włókienniczych˅
    • 20.60.24.0 Monofilament (przędza jednowłóknowa) sztuczny; paski itp. wyroby ze sztucznych materiałów włókienniczych
   • 20.60.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją włókien chemicznych˅
    • 20.60.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją włókien chemicznych
 • 21. Podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne˅
  • 21.1 Podstawowe substancje farmaceutyczne
  • 21.2 Leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne
  • 21.10 Podstawowe substancje farmaceutyczne˅
   • 21.10.1 Kwas salicylowy, kwas o-acetylosalicylowy, ich sole i estry
   • 21.10.2 Lizyna, kwas glutaminowy i ich sole; czwartorzędowe sole i wodorotlenki amonowe; fosfoaminolipidy; amidy i ich pochodne oraz ich sole
   • 21.10.3 Laktony, gdzie indziej niesklasyfikowane; związki heterocykliczne z heteroatomem (-ami) tlenu, zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień pirazolowy, pierścień pirymidynowy, pierścień piperazynowy, nieskondensowany pierścień triazynowy lub fenotiazynowy układ pierścieniowy nieskondensowany dalej; hydantoina i jej pochodne; sulfonamidy
   • 21.10.4 Cukry chemicznie czyste, gdzie indziej niesklasyfikowane; etery cukrów i estry cukrów oraz ich sole, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 21.10.5 Prowitaminy, witaminy i hormony; glikozydy i alkaloidy roślinne oraz ich pochodne; antybiotyki
   • 21.10.6 Gruczoły i pozostałe narządy; ich ekstrakty oraz pozostałe substancje pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 21.10.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją podstawowych substancji farmaceutycznych
   • 21.10.10 Kwas salicylowy, kwas o-acetylosalicylowy, ich sole i estry˅
    • 21.10.10.0 Kwas salicylowy, kwas o-acetylosalicylowy, ich sole i estry
   • 21.10.20 Lizyna, kwas glutaminowy i ich sole; czwartorzędowe sole i wodorotlenki amonowe; fosfoaminolipidy; amidy i ich pochodne oraz ich sole˅
    • 21.10.20.0 Lizyna, kwas glutaminowy i ich sole; czwartorzędowe sole i wodorotlenki amonowe; fosfoaminolipidy; amidy i ich pochodne oraz ich sole
   • 21.10.31 Laktony, gdzie indziej niesklasyfikowane; związki heterocykliczne z heteroatomem (-ami) tlenu, zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień pirazolowy, pierścień pirymidynowy, pierścień piperazynowy, nieskondensowany pierścień triazynowy lub fenotiazynowy układ pierścieniowy nieskondensowany dalej; hydantoina i jej pochodne˅
    • 21.10.31.0 Laktony, gdzie indziej niesklasyfikowane; związki heterocykliczne z heteroatomem (-ami) tlenu, zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień pirazolowy, pierścień pirymidynowy, pierścień piperazynowy, nieskondensowany pierścień triazynowy lub fenotiazynowy układ pierścieniowy nieskondensowany dalej; hydantoina i jej pochodne
   • 21.10.32 Sulfonamidy˅
    • 21.10.32.0 Sulfonamidy
   • 21.10.40 Cukry chemicznie czyste, gdzie indziej niesklasyfikowane; etery cukrów i estry cukrów oraz ich sole, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 21.10.40.0 Cukry chemicznie czyste, gdzie indziej niesklasyfikowane; etery cukrów i estry cukrów oraz ich sole, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 21.10.51 Prowitaminy, witaminy i ich pochodne˅
    • 21.10.51.0 Prowitaminy, witaminy i ich pochodne
   • 21.10.52 Hormony i ich pochodne; pozostałe steroidy stosowane głównie jako hormony˅
    • 21.10.52.0 Hormony i ich pochodne; pozostałe steroidy stosowane głównie jako hormony
   • 21.10.53 Glikozydy i alkoloidy roślinne oraz ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne˅
    • 21.10.53.0 Glikozydy i alkoloidy roślinne oraz ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne
   • 21.10.54 Antybiotyki˅
    • 21.10.54.0 Antybiotyki
   • 21.10.60 Gruczoły i pozostałe narządy; ich ekstrakty oraz pozostałe substancje pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 21.10.60.0 Gruczoły i pozostałe narządy; ich ekstrakty oraz pozostałe substancje pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 21.10.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją podstawowych substancji farmaceutycznych˅
    • 21.10.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją podstawowych substancji farmaceutycznych
  • 21.20 Leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne˅
   • 21.20.1 Leki
   • 21.20.2 Pozostałe wyroby farmaceutyczne
   • 21.20.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
   • 21.20.11 Leki zawierające penicyliny lub pozostałe antybiotyki˅
    • 21.20.11.0 Leki zawierające penicyliny lub pozostałe antybiotyki
   • 21.20.12 Leki zawierające hormony, ale niezawierające antybiotyków˅
    • 21.20.12.0 Leki zawierające hormony, ale niezawierające antybiotyków
   • 21.20.13 Leki zawierające alkaloidy lub ich pochodne, ale niezawierające hormonów lub antybiotyków; leki pozostałe˅
    • 21.20.13.0 Leki zawierające alkaloidy lub ich pochodne, ale niezawierające hormonów lub antybiotyków; leki pozostałe
   • 21.20.21 Antysurowice i szczepionki˅
    • 21.20.21.0 Antysurowice i szczepionki
   • 21.20.22 Chemiczne środki antykoncepcyjne na bazie hormonów lub środków plemnikobójczych˅
    • 21.20.22.0 Chemiczne środki antykoncepcyjne na bazie hormonów lub środków plemnikobójczych
   • 21.20.23 Odczynniki diagnostyczne i pozostałe wyroby farmaceutyczne˅
    • 21.20.23.0 Odczynniki diagnostyczne i pozostałe wyroby farmaceutyczne
   • 21.20.24 Opatrunki przylepne, katgut i podobne materiały; zestawy pierwszej pomocy˅
    • 21.20.24.0 Opatrunki przylepne, katgut i podobne materiały; zestawy pierwszej pomocy
   • 21.20.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych˅
    • 21.20.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
 • 22. Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych˅
  • 22.1 Wyroby z gumy
  • 22.2 Wyroby z tworzyw sztucznych
  • 22.11 Opony i dętki z gumy; bieżnikowane i regenerowane opony z gumy˅
   • 22.11.1 Opony i dętki z gumy, nowe
   • 22.11.2 Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy
   • 22.11.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją opon i dętek, z gumy; z bieżnikowaniem i regenerowaniem opon z gumy
   • 22.11.11 Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych˅
    • 22.11.11.0 Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych
   • 22.11.12 Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w motocyklach i rowerach˅
    • 22.11.12.0 Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w motocyklach i rowerach
   • 22.11.13 Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w autobusach, samochodach ciężarowych i samolotach˅
    • 22.11.13.0 Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w autobusach, samochodach ciężarowych i samolotach
   • 22.11.14 Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w urządzeniach i maszynach rolniczych; pozostałe nowe opony pneumatyczne z gumy˅
    • 22.11.14.0 Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w urządzeniach i maszynach rolniczych; pozostałe nowe opony pneumatyczne z gumy
   • 22.11.15 Dętki, opony pełne lub z poduszką powietrzną, wymienialne bieżniki opon i ochraniacze dętek z gumy˅
    • 22.11.15.0 Dętki, opony pełne lub z poduszką powietrzną, wymienialne bieżniki opon i ochraniacze dętek z gumy
   • 22.11.16 Taśmy bieżnikowe do bieżnikowania opon z gumy˅
    • 22.11.16.0 Taśmy bieżnikowe do bieżnikowania opon z gumy
   • 22.11.20 Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy˅
    • 22.11.20.0 Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy
   • 22.11.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją opon i dętek, z gumy; z bieżnikowaniem i regenerowaniem opon z gumy˅
    • 22.11.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją opon i dętek, z gumy; z bieżnikowaniem i regenerowaniem opon z gumy
  • 22.19 Pozostałe wyroby z gumy˅
   • 22.19.1 Regenerat gumowy w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach
   • 22.19.2 Kauczuk niewulkanizowany i wyroby z niego; guma (z wyłączeniem ebonitu), w formie nici, sznurka, płyt, arkuszy, taśm, prętów i profili
   • 22.19.3 Przewody, rury i węże z gumy innej niż ebonit
   • 22.19.4 Pasy napędowe lub taśmy przenośnikowe, z gumy
   • 22.19.5 Tkaniny gumowane, z wyłączeniem tkaniny kordowej na opony
   • 22.19.6 Odzież i dodatki odzieżowe z gumy innej niż ebonit
   • 22.19.7 Wyroby z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane; ebonit; wyroby z ebonitu
   • 22.19.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z gumy
   • 22.19.10 Regenerat gumowy w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach˅
    • 22.19.10.0 Regenerat gumowy w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach
   • 22.19.20 Kauczuk niewulkanizowany i wyroby z niego; guma (z wyłączeniem ebonitu), w formie nici, sznurka, płyt, arkuszy, taśm, prętów i profili˅
    • 22.19.20.0 Kauczuk niewulkanizowany i wyroby z niego; guma (z wyłączeniem ebonitu), w formie nici, sznurka, płyt, arkuszy, taśm, prętów i profili
   • 22.19.30 Przewody, rury i węże z gumy innej niż ebonit˅
    • 22.19.30.0 Przewody, rury i węże z gumy innej niż ebonit
   • 22.19.40 Pasy napędowe lub taśmy przenośnikowe, z gumy˅
    • 22.19.40.0 Pasy napędowe lub taśmy przenośnikowe, z gumy
   • 22.19.50 Tkaniny gumowane, z wyłączeniem tkaniny kordowej na opony˅
    • 22.19.50.0 Tkaniny gumowane, z wyłączeniem tkaniny kordowej na opony
   • 22.19.60 Odzież i dodatki odzieżowe z gumy innej niż ebonit˅
    • 22.19.60.0 Odzież i dodatki odzieżowe z gumy innej niż ebonit
   • 22.19.71 Wyroby higieniczne lub farmaceutyczne (włączając smoczki), z gumy innej niż ebonit˅
    • 22.19.71.0 Wyroby higieniczne lub farmaceutyczne (włączając smoczki), z gumy innej niż ebonit
   • 22.19.72 Pokrycia podłogowe i maty z gumy innej niż guma komórkowa˅
    • 22.19.72.0 Pokrycia podłogowe i maty z gumy innej niż guma komórkowa
   • 22.19.73 Pozostałe wyroby z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane; ebonit we wszystkich postaciach i wyroby z niego; pokrycia podłogowe i maty z gumy komórkowej˅
    • 22.19.73.0 Pozostałe wyroby z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane; ebonit we wszystkich postaciach i wyroby z niego; pokrycia podłogowe i maty z gumy komórkowej
   • 22.19.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z gumy˅
    • 22.19.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z gumy
  • 22.21 Płyty, arkusze, rury i kształtowniki z tworzyw sztucznych˅
   • 22.21.1 Włókna pojedyncze o przekroju poprzecznym > 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki, z tworzyw sztucznych
   • 22.21.2 Rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie, z tworzyw sztucznych
   • 22.21.3 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami
   • 22.21.4 Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych
   • 22.21.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
   • 22.21.10 Włókna pojedyncze o przekroju poprzecznym > 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki, z tworzyw sztucznych˅
    • 22.21.10.0 Włókna pojedyncze o przekroju poprzecznym > 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki, z tworzyw sztucznych
   • 22.21.21 Sztuczne jelita z utwardzonych białek lub materiałów celulozowych; rury, przewody i węże, sztywne, z tworzyw sztucznych˅
    • 22.21.21.0 Sztuczne jelita z utwardzonych białek lub materiałów celulozowych; rury, przewody i węże, sztywne, z tworzyw sztucznych
   • 22.21.29 Pozostałe rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie, z tworzyw sztucznych˅
    • 22.21.29.0 Pozostałe rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie, z tworzyw sztucznych
   • 22.21.30 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami˅
    • 22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami
   • 22.21.41 Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych komórkowych˅
    • 22.21.41.0 Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych komórkowych
   • 22.21.42 Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych innych niż komórkowe˅
    • 22.21.42.0 Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych innych niż komórkowe
   • 22.21.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych˅
    • 22.21.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
  • 22.22 Opakowania z tworzyw sztucznych˅
   • 22.22.1 Opakowania z tworzyw sztucznych
   • 22.22.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań z tworzyw sztucznych
   • 22.22.11 Worki i torby, włączając stożki, z polimerów etylenu˅
    • 22.22.11.0 Worki i torby, włączając stożki, z polimerów etylenu
   • 22.22.12 Worki i torby, włączając stożki, z tworzyw sztucznych innych niż polimery etylenu˅
    • 22.22.12.0 Worki i torby, włączając stożki, z tworzyw sztucznych innych niż polimery etylenu
   • 22.22.13 Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły z tworzyw sztucznych˅
    • 22.22.13.0 Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły z tworzyw sztucznych
   • 22.22.14 Balony, butelki, kolby i podobne artykuły z tworzyw sztucznych˅
    • 22.22.14.0 Balony, butelki, kolby i podobne artykuły z tworzyw sztucznych
   • 22.22.19 Pozostałe opakowania z tworzyw sztucznych˅
    • 22.22.19.0 Pozostałe opakowania z tworzyw sztucznych
   • 22.22.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań z tworzyw sztucznych˅
    • 22.22.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań z tworzyw sztucznych
  • 22.23 Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa˅
   • 22.23.1 Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa; linoleum i pozostałe twarde pokrycia podłogowe inne niż z tworzyw sztucznych
   • 22.23.2 Budynki prefabrykowane z tworzyw sztucznych
   • 22.23.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
   • 22.23.11 Pokrycia podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych, w rolkach lub w formie płytek˅
    • 22.23.11.0 Pokrycia podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych, w rolkach lub w formie płytek
   • 22.23.12 Wanny, umywalki, miski i pokrywy klozetowe, spłuczki ustępowe i podobne wyroby sanitarne, z tworzyw sztucznych˅
    • 22.23.12.0 Wanny, umywalki, miski i pokrywy klozetowe, spłuczki ustępowe i podobne wyroby sanitarne, z tworzyw sztucznych
   • 22.23.13 Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki o pojemności > 300 l, z tworzyw sztucznych˅
    • 22.23.13.0 Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki o pojemności > 300 l, z tworzyw sztucznych
   • 22.23.14 Drzwi, okna, ościeżnice i progi drzwiowe; okiennice, żaluzje i podobne wyroby oraz ich części, z tworzyw sztucznych˅
    • 22.23.14.0 Drzwi, okna, ościeżnice i progi drzwiowe; okiennice, żaluzje i podobne wyroby oraz ich części, z tworzyw sztucznych
   • 22.23.15 Linoleum i pozostałe twarde pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkład włókienniczy˅
    • 22.23.15.0 Linoleum i pozostałe twarde pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkład włókienniczy
   • 22.23.19 Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 22.23.19.0 Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 22.23.20 Budynki prefabrykowane z tworzyw sztucznych˅
    • 22.23.20.0 Budynki prefabrykowane z tworzyw sztucznych
   • 22.23.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa˅
    • 22.23.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
  • 22.29 Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych˅
   • 22.29.1 Odzież i dodatki do odzieży, włączając rękawiczki, z tworzyw sztucznych
   • 22.29.2 Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 22.29.9 Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych; usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
   • 22.29.10 Odzież i dodatki do odzieży, włączając rękawiczki, z tworzyw sztucznych˅
    • 22.29.10.0 Odzież i dodatki do odzieży, włączając rękawiczki, z tworzyw sztucznych
   • 22.29.21 Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i pozostałe płaskie kształty, z tworzyw sztucznych, w rolkach o szerokości <= 20 cm˅
    • 22.29.21.0 Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i pozostałe płaskie kształty, z tworzyw sztucznych, w rolkach o szerokości <= 20 cm
   • 22.29.22 Pozostałe samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i pozostałe płaskie kształty, z tworzyw sztucznych˅
    • 22.29.22.0 Pozostałe samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i pozostałe płaskie kształty, z tworzyw sztucznych
   • 22.29.23 Naczynia stołowe, naczynia kuchenne, pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i artykuły toaletowe, z tworzyw sztucznych˅
    • 22.29.23.0 Naczynia stołowe, naczynia kuchenne, pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i artykuły toaletowe, z tworzyw sztucznych
   • 22.29.24 Części gdzie indziej niesklasyfikowane, do lamp i sprzętu oświetleniowego, podświetlanych tablic i podobnych wyrobów, z tworzyw sztucznych˅
    • 22.29.24.0 Części gdzie indziej niesklasyfikowane, do lamp i sprzętu oświetleniowego, podświetlanych tablic i podobnych wyrobów, z tworzyw sztucznych
   • 22.29.25 Artykuły biurowe i szkolne z tworzyw sztucznych˅
    • 22.29.25.0 Artykuły biurowe i szkolne z tworzyw sztucznych
   • 22.29.26 Okucia do mebli, elementy do nadwozi itp., statuetki i pozostałe artykuły dekoracyjne, z tworzyw sztucznych˅
    • 22.29.26.0 Okucia do mebli, elementy do nadwozi itp., statuetki i pozostałe artykuły dekoracyjne, z tworzyw sztucznych
   • 22.29.29 Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych˅
    • 22.29.29.0 Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych
   • 22.29.91 Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych˅
    • 22.29.91.0 Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
   • 22.29.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych˅
    • 22.29.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 23. Wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych˅
  • 23.1 Szkło i wyroby ze szkła
  • 23.2 Wyroby ogniotrwałe
  • 23.3 Materiały budowlane ceramiczne
  • 23.4 Pozostałe wyroby z porcelany i ceramiki
  • 23.5 Cement, wapno i gips
  • 23.6 Wyroby z betonu, cementu i gipsu
  • 23.7 Kamienie cięte, formowane i wykończone
  • 23.9 Wyroby ścierne i pozostałe wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych
  • 23.11 Szkło płaskie˅
   • 23.11.1 Szkło płaskie
   • 23.11.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła płaskiego
   • 23.11.11 Szkło lane i walcowane, ciągnione i dmuchane, w arkuszach, ale nieobrobione inaczej˅
    • 23.11.11.0 Szkło lane i walcowane, ciągnione i dmuchane, w arkuszach, ale nieobrobione inaczej
   • 23.11.12 Szkło typu float i szkło powierzchniowo zagruntowane lub polerowane, w arkuszach, ale nieobrobione inaczej˅
    • 23.11.12.0 Szkło typu float i szkło powierzchniowo zagruntowane lub polerowane, w arkuszach, ale nieobrobione inaczej
   • 23.11.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła płaskiego˅
    • 23.11.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła płaskiego
  • 23.12 Szkło płaskie, profilowane i poddane dalszej obróbce˅
   • 23.12.1 Szkło płaskie profilowane i poddane dalszej obróbce
   • 23.12.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła płaskiego, profilowanego i poddanego dalszej obróbce
   • 23.12.11 Szkło w arkuszach, gięte, o obrobionych krawędziach, grawerowane, wiercone, emaliowane lub inaczej obrobione, ale nieoprawione ani nieobramowane˅
    • 23.12.11.0 Szkło w arkuszach, gięte, o obrobionych krawędziach, grawerowane, wiercone, emaliowane lub inaczej obrobione, ale nieoprawione ani nieobramowane
   • 23.12.12 Szkło bezpieczne˅
    • 23.12.12.0 Szkło bezpieczne
   • 23.12.13 Lustra ze szkła; wielościenne elementy izolacyjne ze szkła˅
    • 23.12.13.0 Lustra ze szkła; wielościenne elementy izolacyjne ze szkła
   • 23.12.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła płaskiego, profilowanego i poddanego dalszej obróbce˅
    • 23.12.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła płaskiego, profilowanego i poddanego dalszej obróbce
  • 23.13 Szkło gospodarcze˅
   • 23.13.1 Szkło gospodarcze
   • 23.13.9 Usługi wykończeniowe w zakresie szkła gospodarczego; usługi podwykonawców związane z produkcją szkła gospodarczego
   • 23.13.11 Butelki, słoje i pozostałe pojemniki, ze szkła, z wyłączeniem ampułek; korki, przykrywki i pozostałe zamknięcia ze szkła˅
    • 23.13.11.0 Butelki, słoje i pozostałe pojemniki, ze szkła, z wyłączeniem ampułek; korki, przykrywki i pozostałe zamknięcia ze szkła
   • 23.13.12 Kieliszki i szklanki, z wyłączeniem szklano-ceramicznych˅
    • 23.13.12.0 Kieliszki i szklanki, z wyłączeniem szklano-ceramicznych
   • 23.13.13 Wyroby ze szkła w rodzaju stosowanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, do dekoracji wnętrz itp.˅
    • 23.13.13.0 Wyroby ze szkła w rodzaju stosowanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, do dekoracji wnętrz itp.
   • 23.13.14 Wkłady szklane do termosów lub innych naczyń próżniowych˅
    • 23.13.14.0 Wkłady szklane do termosów lub innych naczyń próżniowych
   • 23.13.91 Usługi wykończeniowe w zakresie kieliszków i szklanek oraz innych wyrobów ze szkła w rodzaju stosowanych do celów stołowych lub kuchennych˅
    • 23.13.91.0 Usługi wykończeniowe w zakresie kieliszków i szklanek oraz innych wyrobów ze szkła w rodzaju stosowanych do celów stołowych lub kuchennych
   • 23.13.92 Usługi wykończeniowe w zakresie pojemników szklanych˅
    • 23.13.92.0 Usługi wykończeniowe w zakresie pojemników szklanych
   • 23.13.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła gospodarczego˅
    • 23.13.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła gospodarczego
  • 23.14 Włókna szklane˅
   • 23.14.1 Włókna szklane
   • 23.14.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją włókien szklanych
   • 23.14.11 Taśmy przędzy, niedoprzędy, przędza i nici cięte, z włókien szklanych˅
    • 23.14.11.0 Taśmy przędzy, niedoprzędy, przędza i nici cięte, z włókien szklanych
   • 23.14.12 Arkusze cienkie (woale), taśmy, maty, wojłoki, płyty i pozostałe wyroby z włókien szklanych, z wyłączeniem tkanin˅
    • 23.14.12.0 Arkusze cienkie (woale), taśmy, maty, wojłoki, płyty i pozostałe wyroby z włókien szklanych, z wyłączeniem tkanin
   • 23.14.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją włókien szklanych˅
    • 23.14.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją włókien szklanych
  • 23.19 Pozostałe szkło przetworzone, włączając szkło techniczne˅
   • 23.19.1 Pozostałe szkło w postaci półprzetworzonej
   • 23.19.2 Szkło techniczne i pozostałe rodzaje szkła
   • 23.19.9 Usługi wykończeniowe w zakresie pozostałego szkła przetworzonego, włączając szkło techniczne; usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałego szkła przetworzonego, włączając szkło techniczne
   • 23.19.11 Szkło w masie, w postaci kulek (z wyłączeniem mikrokulek), prętów lub rur, nieobrobione˅
    • 23.19.11.0 Szkło w masie, w postaci kulek (z wyłączeniem mikrokulek), prętów lub rur, nieobrobione
   • 23.19.12 Kształtki chodnikowe, cegły, dachówki, płytki do wykładania podłóg, ścian i inne wyroby ze szkła prasowanego lub formowanego; szkło witrażowe i podobne; szkło wielokomórkowe lub piankowe w blokach, płytach lub podobnych postaciach˅
    • 23.19.12.0 Kształtki chodnikowe, cegły, dachówki, płytki do wykładania podłóg, ścian i inne wyroby ze szkła prasowanego lub formowanego; szkło witrażowe i podobne; szkło wielokomórkowe lub piankowe w blokach, płytach lub podobnych postaciach
   • 23.19.21 Osłony szklane otwarte oraz ich szklane części do lamp elektrycznych, lamp elektronopromieniowych i podobnych˅
    • 23.19.21.0 Osłony szklane otwarte oraz ich szklane części do lamp elektrycznych, lamp elektronopromieniowych i podobnych
   • 23.19.22 Szkło do zegarów, zegarków lub okularów, nieobrobione optycznie; wydrążone kule szklane i ich segmenty, do produkcji takich szkieł˅
    • 23.19.22.0 Szkło do zegarów, zegarków lub okularów, nieobrobione optycznie; wydrążone kule szklane i ich segmenty, do produkcji takich szkieł
   • 23.19.23 Wyroby ze szkła do celów laboratoryjnych, higienicznych lub farmaceutycznych; ampułki szklane˅
    • 23.19.23.0 Wyroby ze szkła do celów laboratoryjnych, higienicznych lub farmaceutycznych; ampułki szklane
   • 23.19.24 Części szklane do lamp i osprzętu oświetleniowego, podświetlane tablice informacyjne itp.˅
    • 23.19.24.0 Części szklane do lamp i osprzętu oświetleniowego, podświetlane tablice informacyjne itp.
   • 23.19.25 Izolatory elektryczne szklane˅
    • 23.19.25.0 Izolatory elektryczne szklane
   • 23.19.26 Wyroby szklane, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 23.19.26.0 Wyroby szklane, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 23.19.91 Usługi wykończeniowe w zakresie pozostałego szkła przetworzonego, włączając szkło techniczne˅
    • 23.19.91.0 Usługi wykończeniowe w zakresie pozostałego szkła przetworzonego, włączając szkło techniczne
   • 23.19.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałego szkła przetworzonego, włączając szkło techniczne˅
    • 23.19.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałego szkła przetworzonego, włączając szkło techniczne
  • 23.20 Wyroby ogniotrwałe˅
   • 23.20.1 Wyroby ogniotrwałe
   • 23.20.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ogniotrwałych
   • 23.20.11 Cegły, bloki, płytki, dachówki i pozostałe wyroby ceramiczne z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych˅
    • 23.20.11.0 Cegły, bloki, płytki, dachówki i pozostałe wyroby ceramiczne z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych
   • 23.20.12 Cegły, bloki, płytki, dachówki i podobne ogniotrwałe ceramiczne wyroby konstrukcyjne inne niż z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych˅
    • 23.20.12.0 Cegły, bloki, płytki, dachówki i podobne ogniotrwałe ceramiczne wyroby konstrukcyjne inne niż z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych
   • 23.20.13 Cementy, zaprawy, masy betonowe i podobne wyroby ogniotrwałe, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 23.20.13.0 Cementy, zaprawy, masy betonowe i podobne wyroby ogniotrwałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 23.20.14 Wyroby ogniotrwałe niewypalane i pozostałe ogniotrwałe wyroby ceramiczne˅
    • 23.20.14.0 Wyroby ogniotrwałe niewypalane i pozostałe ogniotrwałe wyroby ceramiczne
   • 23.20.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ogniotrwałych˅
    • 23.20.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ogniotrwałych
  • 23.31 Płytki ceramiczne i płyty chodnikowe ceramiczne˅
   • 23.31.1 Płytki ceramiczne i płyty chodnikowe ceramiczne
   • 23.31.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją płytek ceramicznych i płyt chodnikowych ceramicznych
   • 23.31.10 Płytki ceramiczne i płyty chodnikowe ceramiczne˅
    • 23.31.10.0 Płytki ceramiczne i płyty chodnikowe ceramiczne
   • 23.31.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją płytek ceramicznych i płyt chodnikowych ceramicznych˅
    • 23.31.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją płytek ceramicznych i płyt chodnikowych ceramicznych
  • 23.32 Cegły, dachówki i materiały budowlane, z wypalanej gliny˅
   • 23.32.1 Cegły, dachówki i materiały budowlane, z wypalanej gliny
   • 23.32.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
   • 23.32.11 Cegły budowlane ceramiczne i nieogniotrwałe, bloki posadzkowe, pustaki ścienne i stropowe itp.˅
    • 23.32.11.0 Cegły budowlane ceramiczne i nieogniotrwałe, bloki posadzkowe, pustaki ścienne i stropowe itp.
   • 23.32.12 Dachówki, nasady kominowe, wkłady kominowe, ozdoby architektoniczne i pozostałe ceramiczne materiały budowlane˅
    • 23.32.12.0 Dachówki, nasady kominowe, wkłady kominowe, ozdoby architektoniczne i pozostałe ceramiczne materiały budowlane
   • 23.32.13 Rury, przewody, rynny i osprzęt do rur, ceramiczne˅
    • 23.32.13.0 Rury, przewody, rynny i osprzęt do rur, ceramiczne
   • 23.32.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny˅
    • 23.32.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją cegieł, płytek, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
  • 23.41 Wyroby ceramiczne stołowe i ozdobne˅
   • 23.41.1 Wyroby ceramiczne stołowe i ozdobne
   • 23.41.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ceramicznych stołowych i ozdobnych
   • 23.41.11 Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z porcelany, również chińskiej˅
    • 23.41.11.0 Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z porcelany, również chińskiej
   • 23.41.12 Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z wyłączeniem z porcelany, również chińskiej˅
    • 23.41.12.0 Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z wyłączeniem z porcelany, również chińskiej
   • 23.41.13 Statuetki i pozostałe ceramiczne wyroby dekoracyjne˅
    • 23.41.13.0 Statuetki i pozostałe ceramiczne wyroby dekoracyjne
   • 23.41.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ceramicznych stołowych i ozdobnych˅
    • 23.41.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ceramicznych stołowych i ozdobnych
  • 23.42 Wyroby sanitarne ceramiczne˅
   • 23.42.1 Wyroby sanitarne ceramiczne
   • 23.42.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją ceramicznych wyrobów sanitarnych
   • 23.42.10 Wyroby sanitarne ceramiczne˅
    • 23.42.10.0 Wyroby sanitarne ceramiczne
   • 23.42.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją ceramicznych wyrobów sanitarnych˅
    • 23.42.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją ceramicznych wyrobów sanitarnych
  • 23.43 Izolatory ceramiczne i elementy ceramicznego osprzętu izolacyjnego˅
   • 23.43.1 Izolatory elektryczne ceramiczne; elementy ceramicznego osprzętu izolacyjnego do maszyn, urządzeń i sprzętu elektrycznego
   • 23.43.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją izolatorów ceramicznych i elementów ceramicznego osprzętu izolacyjnego
   • 23.43.10 Izolatory elektryczne ceramiczne; elementy ceramicznego osprzętu izolacyjnego do maszyn, urządzeń i sprzętu elektrycznego˅
    • 23.43.10.0 Izolatory elektryczne ceramiczne; elementy ceramicznego osprzętu izolacyjnego do maszyn, urządzeń i sprzętu elektrycznego
   • 23.43.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją izolatorów ceramicznych i elementów ceramicznego osprzętu izolacyjnego˅
    • 23.43.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją izolatorów ceramicznych i elementów ceramicznego osprzętu izolacyjnego
  • 23.44 Pozostałe wyroby ceramiczne do celów technicznych˅
   • 23.44.1 Pozostałe wyroby ceramiczne do celów technicznych
   • 23.44.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów ceramicznych do celów technicznych
   • 23.44.11 Wyroby ceramiczne do celów laboratoryjnych, chemicznych lub innych technicznych, z porcelany, również chińskiej˅
    • 23.44.11.0 Wyroby ceramiczne do celów laboratoryjnych, chemicznych lub innych technicznych, z porcelany, również chińskiej
   • 23.44.12 Wyroby ceramiczne do celów laboratoryjnych, chemicznych lub innych technicznych, z wyłączeniem z porcelany, również chińskiej˅
    • 23.44.12.0 Wyroby ceramiczne do celów laboratoryjnych, chemicznych lub innych technicznych, z wyłączeniem z porcelany, również chińskiej
   • 23.44.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów ceramicznych do celów technicznych˅
    • 23.44.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów ceramicznych do celów technicznych
  • 23.49 Pozostałe wyroby ceramiczne˅
   • 23.49.1 Pozostałe wyroby ceramiczne
   • 23.49.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów ceramicznych
   • 23.49.11 Wyroby ceramiczne w rodzaju stosowanych w rolnictwie, do transportu lub pakowania towarów˅
    • 23.49.11.0 Wyroby ceramiczne w rodzaju stosowanych w rolnictwie, do transportu lub pakowania towarów
   • 23.49.12 Pozostałe wyroby ceramiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 23.49.12.0 Pozostałe wyroby ceramiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 23.49.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów ceramicznych˅
    • 23.49.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów ceramicznych
  • 23.51 Cement˅
   • 23.51.1 Cement
   • 23.51.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją cementu
   • 23.51.11 Klinkier cementowy˅
    • 23.51.11.0 Klinkier cementowy
   • 23.51.12 Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy i podobne rodzaje cementu hydraulicznego˅
    • 23.51.12.0 Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy i podobne rodzaje cementu hydraulicznego
   • 23.51.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją cementu˅
    • 23.51.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją cementu
  • 23.52 Wapno i gips˅
   • 23.52.1 Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne
   • 23.52.2 Gips
   • 23.52.3 Dolomit kalcynowany lub spiekany
   • 23.52.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją wapna i gipsu
   • 23.52.10 Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne˅
    • 23.52.10.0 Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne
   • 23.52.20 Gips˅
    • 23.52.20.0 Gips
   • 23.52.30 Dolomit kalcynowany lub spiekany˅
    • 23.52.30.0 Dolomit kalcynowany lub spiekany
   • 23.52.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wapna i gipsu˅
    • 23.52.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wapna i gipsu
  • 23.61 Wyroby z betonu do celów budowlanych˅
   • 23.61.1 Wyroby z betonu do celów budowlanych
   • 23.61.2 Budynki prefabrykowane z betonu
   • 23.61.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z betonu do celów budowlanych
   • 23.61.11 Płytki, płyty chodnikowe, bloczki i podobne wyroby z cementu, betonu lub ze sztucznego kamienia˅
    • 23.61.11.1 Płyty chodnikowe, bloczki i podobne wyroby z betonu
    • 23.61.11.2 Płytki, płyty chodnikowe, bloczki i podobne wyroby z cementu lub ze sztucznego kamienia
   • 23.61.12 Prefabrykowane elementy konstrukcyjne dla budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej z cementu, betonu lub ze sztucznego kamienia˅
    • 23.61.12.1 Prefabrykowane elementy konstrukcyjne dla budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej z betonu
    • 23.61.12.2 Prefabrykowane elementy konstrukcyjne dla budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej z cementu lub ze sztucznego kamienia
   • 23.61.20 Budynki prefabrykowane z betonu˅
    • 23.61.20.0 Budynki prefabrykowane z betonu
   • 23.61.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z betonu do celów budowlanych˅
    • 23.61.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z betonu do celów budowlanych
  • 23.62 Wyroby z gipsu do celów budowlanych˅
   • 23.62.1 Wyroby z gipsu do celów budowlanych
   • 23.62.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z gipsu do celów budowlanych
   • 23.62.10 Wyroby z gipsu do celów budowlanych˅
    • 23.62.10.0 Wyroby z gipsu do celów budowlanych
   • 23.62.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z gipsu do celów budowlanych˅
    • 23.62.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z gipsu do celów budowlanych
  • 23.63 Masa betonowa prefabrykowana˅
   • 23.63.1 Masa betonowa prefabrykowana
   • 23.63.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją masy betonowej prefabrykowanej
   • 23.63.10 Masa betonowa prefabrykowana˅
    • 23.63.10.0 Masa betonowa prefabrykowana
   • 23.63.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją masy betonowej prefabrykowanej˅
    • 23.63.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją masy betonowej prefabrykowanej
  • 23.64 Zaprawy murarskie˅
   • 23.64.1 Zaprawy murarskie
   • 23.64.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją zapraw murarskich
   • 23.64.10 Zaprawy murarskie˅
    • 23.64.10.0 Zaprawy murarskie
   • 23.64.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją zapraw murarskich˅
    • 23.64.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją zapraw murarskich
  • 23.65 Wyroby włókno–cementowe˅
   • 23.65.1 Wyroby włókno–cementowe
   • 23.65.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów włókno-cementowych itp.
   • 23.65.11 Tafle, płyty, płytki, bloki i podobne wyroby z włókien roślinnych, słomy lub odpadów drewna aglomerowanych spoiwem mineralnym˅
    • 23.65.11.0 Tafle, płyty, płytki, bloki i podobne wyroby z włókien roślinnych, słomy lub odpadów drewna aglomerowanych spoiwem mineralnym
   • 23.65.12 Wyroby azbestowo-cementowe, wiórowo-cementowe itp.˅
    • 23.65.12.0 Wyroby azbestowo-cementowe, wiórowo-cementowe itp.
   • 23.65.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów włókno-cementowych itp.˅
    • 23.65.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów włókno-cementowych itp.
  • 23.69 Pozostałe wyroby z betonu, gipsu i cementu˅
   • 23.69.1 POZOSTAŁE WYROBY Z BETONU, GIPSU I CEMENTU
   • 23.69.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z betonu, gipsu lub cementu
   • 23.69.11 Pozostałe wyroby z gipsu lub mieszanek na bazie gipsu, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 23.69.11.0 Pozostałe wyroby z gipsu lub mieszanek na bazie gipsu, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 23.69.19 Wyroby z cementu, betonu lub sztucznego kamienia, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 23.69.19.0 Wyroby z cementu, betonu lub sztucznego kamienia, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 23.69.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z betonu, gipsu lub cementu˅
    • 23.69.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z betonu, gipsu lub cementu
  • 23.70 Kamienie cięte, formowane i wykończone˅
   • 23.70.1 Kamienie cięte, formowane i wykończone
   • 23.70.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją kamieni ciętych, formowanych i wykończonych
   • 23.70.11 Marmur, trawertyn i alabaster poddane obróbce oraz wyroby z nich, z wyłączeniem kostki brukowej, płyt chodnikowych i krawężników, płytek, kostek i podobnych wyrobów; sztucznie barwione ziarna, odłamki i proszek z marmuru, trawertynu i alabastru˅
    • 23.70.11.0 Marmur, trawertyn i alabaster poddane obróbce oraz wyroby z nich, z wyłączeniem kostki brukowej, płyt chodnikowych i krawężników, płytek, kostek i podobnych wyrobów; sztucznie barwione ziarna, odłamki i proszek z marmuru, trawertynu i alabastru
   • 23.70.12 Pozostałe kamienie ozdobne i budowlane poddane obróbce oraz wyroby z nich; pozostałe sztucznie barwione ziarna i proszek z kamienia naturalnego; wyroby z łupków aglomerowanych˅
    • 23.70.12.0 Pozostałe kamienie ozdobne i budowlane poddane obróbce oraz wyroby z nich; pozostałe sztucznie barwione ziarna i proszek z kamienia naturalnego; wyroby z łupków aglomerowanych
   • 23.70.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją kamieni ciętych, formowanych i wykończonych˅
    • 23.70.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją kamieni ciętych, formowanych i wykończonych
  • 23.91 Wyroby ścierne˅
   • 23.91.1 Wyroby ścierne
   • 23.91.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ściernych
   • 23.91.11 Kamienie młyńskie, kamienie szlifierskie, tarcze ścierne i podobne wyroby bez opraw do obróbki kamieni oraz ich części, z kamienia naturalnego, aglomerowanych materiałów ściernych naturalnych lub sztucznych lub z ceramiki˅
    • 23.91.11.0 Kamienie młyńskie, kamienie szlifierskie, tarcze ścierne i podobne wyroby bez opraw do obróbki kamieni oraz ich części, z kamienia naturalnego, aglomerowanych materiałów ściernych naturalnych lub sztucznych lub z ceramiki
   • 23.91.12 Proszek ścierny lub ziarno ścierne na podłożu z tkanin, papieru lub tektury˅
    • 23.91.12.0 Proszek ścierny lub ziarno ścierne na podłożu z tkanin, papieru lub tektury
   • 23.91.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ściernych˅
    • 23.91.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ściernych
  • 23.99 Pozostałe wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
   • 23.99.1 Pozostałe wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 23.99.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
   • 23.99.11 Włókna azbestowe obrobione; mieszaniny na bazie azbestu i węglanu magnezu; wyroby z takich mieszanin lub z azbestu; materiały cierne do hamulców, sprzęgieł lub podobnych, niezmontowane˅
    • 23.99.11.0 Włókna azbestowe obrobione; mieszaniny na bazie azbestu i węglanu magnezu; wyroby z takich mieszanin lub z azbestu; materiały cierne do hamulców, sprzęgieł lub podobnych, niezmontowane
   • 23.99.12 Wyroby z asfaltu i podobnych materiałów˅
    • 23.99.12.0 Wyroby z asfaltu i podobnych materiałów
   • 23.99.13 Mieszanki bitumiczne oparte na naturalnych i sztucznych materiałach mineralnych i bitumie, naturalnym asfalcie lub podobnych substancjach wiążących˅
    • 23.99.13.0 Mieszanki bitumiczne oparte na naturalnych i sztucznych materiałach mineralnych i bitumie, naturalnym asfalcie lub podobnych substancjach wiążących
   • 23.99.14 Grafit sztuczny; grafit koloidalny i półkoloidalny; preparaty na bazie grafitu lub pozostałego węgla w postaci półproduktów˅
    • 23.99.14.0 Grafit sztuczny; grafit koloidalny i półkoloidalny; preparaty na bazie grafitu lub pozostałego węgla w postaci półproduktów
   • 23.99.15 Korund sztuczny˅
    • 23.99.15.0 Korund sztuczny
   • 23.99.19 Wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 23.99.19.0 Wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 23.99.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych˅
    • 23.99.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
 • 24. Metale˅
  • 24.1 Żeliwo, stal i żelazostopy
  • 24.2 Rury, przewody rurowe, profile drążone i łączniki, ze stali
  • 24.3 Pozostałe wyroby ze stali poddanej wstępnej obróbce
  • 24.4 Metale szlachetne i pozostałe metale nieżelazne
  • 24.5 Usługi wykonywania odlewów z metali
  • 24.10 Żeliwo, stal i żelazostopy˅
   • 24.10.1 Podstawowe rodzaje żelaza, stali i żelazostopów
   • 24.10.2 Stal surowa
   • 24.10.3 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, ze stali
   • 24.10.4 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali
   • 24.10.5 Wyroby płaskie walcowane ze stali, platerowane, powlekane lub pokrywane oraz wyroby płaskie walcowane, ze stali krzemowej elektrotechnicznej i szybkotnącej
   • 24.10.6 Pręty walcowane na gorąco, ze stali
   • 24.10.7 Kształtowniki otwarte, obrobione na gorąco ze stali, ścianka szczelna ze stali oraz elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych ze stali
   • 24.10.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją żeliwa, stali i stopów żelaza
   • 24.10.11 Surówka i surówka zwierciadlista w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach˅
    • 24.10.11.0 Surówka i surówka zwierciadlista w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach
   • 24.10.12 Żelazostopy˅
    • 24.10.12.0 Żelazostopy
   • 24.10.13 Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo w bryłach, granulkach lub podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub podobnych formach˅
    • 24.10.13.0 Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo w bryłach, granulkach lub podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub podobnych formach
   • 24.10.14 Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali˅
    • 24.10.14.0 Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali
   • 24.10.21 Stal niestopowa w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych i półwyroby ze stali niestopowej˅
    • 24.10.21.0 Stal niestopowa w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych i półwyroby ze stali niestopowej
   • 24.10.22 Stal nierdzewna w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych i półwyroby ze stali nierdzewnej˅
    • 24.10.22.0 Stal nierdzewna w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych i półwyroby ze stali nierdzewnej
   • 24.10.23 Pozostała stal stopowa w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych i półwyroby z pozostałej stali stopowej˅
    • 24.10.23.0 Pozostała stal stopowa w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych i półwyroby z pozostałej stali stopowej
   • 24.10.31 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej˅
    • 24.10.31.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
   • 24.10.32 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej˅
    • 24.10.32.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej
   • 24.10.33 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali nierdzewnej˅
    • 24.10.33.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali nierdzewnej
   • 24.10.34 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali nierdzewnej˅
    • 24.10.34.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali nierdzewnej
   • 24.10.35 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej˅
    • 24.10.35.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
   • 24.10.36 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej˅
    • 24.10.36.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
   • 24.10.41 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej˅
    • 24.10.41.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
   • 24.10.42 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali nierdzewnej˅
    • 24.10.42.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali nierdzewnej
   • 24.10.43 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej˅
    • 24.10.43.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
   • 24.10.51 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane˅
    • 24.10.51.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
   • 24.10.52 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane˅
    • 24.10.52.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
   • 24.10.53 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali krzemowej elektrotechnicznej˅
    • 24.10.53.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali krzemowej elektrotechnicznej
   • 24.10.54 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości < 600 mm, ze stali krzemowej elektrotechnicznej˅
    • 24.10.54.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości < 600 mm, ze stali krzemowej elektrotechnicznej
   • 24.10.55 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości < 600 mm, ze stali szybkotnącej˅
    • 24.10.55.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości < 600 mm, ze stali szybkotnącej
   • 24.10.61 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej˅
    • 24.10.61.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej
   • 24.10.62 Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone˅
    • 24.10.62.0 Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
   • 24.10.63 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali nierdzewnej˅
    • 24.10.63.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali nierdzewnej
   • 24.10.64 Pozostałe pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone˅
    • 24.10.64.0 Pozostałe pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
   • 24.10.65 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej˅
    • 24.10.65.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej
   • 24.10.66 Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone˅
    • 24.10.66.0 Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
   • 24.10.67 Pręty drążone nadające się do celów wiertniczych˅
    • 24.10.67.0 Pręty drążone nadające się do celów wiertniczych
   • 24.10.71 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej˅
    • 24.10.71.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej
   • 24.10.72 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali nierdzewnej˅
    • 24.10.72.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali nierdzewnej
   • 24.10.73 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej˅
    • 24.10.73.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej
   • 24.10.74 Ścianka szczelna oraz kątowniki spawane, ze stali˅
    • 24.10.74.0 Ścianka szczelna oraz kątowniki spawane, ze stali
   • 24.10.75 Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, ze stali˅
    • 24.10.75.0 Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, ze stali
   • 24.10.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją żeliwa, stali i stopów żelaza˅
    • 24.10.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją żeliwa, stali i stopów żelaza
  • 24.20 Rury, przewody rurowe, profile drążone i łączniki, ze stali˅
   • 24.20.1 Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, ze stali
   • 24.20.2 Rury i przewody rurowe spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali
   • 24.20.3 Rury i przewody rurowe spawane o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali
   • 24.20.4 Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali
   • 24.20.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją rur, przewodów rurowych, profili drążonych i łączników, ze stali
   • 24.20.11 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali˅
    • 24.20.11.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali
   • 24.20.12 Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali˅
    • 24.20.12.0 Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali
   • 24.20.13 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali˅
    • 24.20.13.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali
   • 24.20.14 Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły oraz profile drążone, bez szwu, ze stali˅
    • 24.20.14.0 Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły oraz profile drążone, bez szwu, ze stali
   • 24.20.21 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali˅
    • 24.20.21.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali
   • 24.20.22 Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali˅
    • 24.20.22.0 Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali
   • 24.20.23 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali˅
    • 24.20.23.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali
   • 24.20.24 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym (np. z otwartym szwem, nitowane lub zamykane w podobny sposób), o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali˅
    • 24.20.24.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym (np. z otwartym szwem, nitowane lub zamykane w podobny sposób), o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali
   • 24.20.31 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali˅
    • 24.20.31.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali
   • 24.20.32 Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali˅
    • 24.20.32.0 Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali
   • 24.20.33 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali˅
    • 24.20.33.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali
   • 24.20.34 Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali˅
    • 24.20.34.0 Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali
   • 24.20.35 Pozostałe rury i przewody rurowe (np. z otwartym szwem, nitowane lub zamykane w podobny sposób), o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali˅
    • 24.20.35.0 Pozostałe rury i przewody rurowe (np. z otwartym szwem, nitowane lub zamykane w podobny sposób), o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali
   • 24.20.40 Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali˅
    • 24.20.40.0 Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali
   • 24.20.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją rur, przewodów rurowych, profili drążonych i łączników, ze stali˅
    • 24.20.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją rur, przewodów rurowych, profili drążonych i łączników, ze stali
  • 24.31 Pręty ciągnione na zimno˅
   • 24.31.1 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej
   • 24.31.2 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej
   • 24.31.3 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej
   • 24.31.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją prętów poprzez ciągnienie na zimno
   • 24.31.10 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej˅
    • 24.31.10.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej
   • 24.31.20 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej˅
    • 24.31.20.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej
   • 24.31.30 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej˅
    • 24.31.30.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej
   • 24.31.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją prętów poprzez ciągnienie na zimno˅
    • 24.31.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją prętów poprzez ciągnienie na zimno
  • 24.32 Wyroby płaskie walcowane na zimno, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej˅
   • 24.32.1 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane
   • 24.32.2 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane
   • 24.32.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów płaskich walcowanych na zimno
   • 24.32.10 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane˅
    • 24.32.10.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane
   • 24.32.20 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane˅
    • 24.32.20.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane
   • 24.32.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów płaskich walcowanych na zimno˅
    • 24.32.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów płaskich walcowanych na zimno
  • 24.33 Wyroby formowane lub profilowane na zimno˅
   • 24.33.1 Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno
   • 24.33.2 Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej
   • 24.33.3 Panele wielowarstwowe z cienkiej blachy stalowej
   • 24.33.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów formowanych lub profilowanych na zimno
   • 24.33.11 Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej˅
    • 24.33.11.0 Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej
   • 24.33.12 Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali nierdzewnej lub pozostałej stali stopowej˅
    • 24.33.12.1 Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali nierdzewnej
    • 24.33.12.2 Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, z pozostałej stali stopowej
   • 24.33.20 Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej˅
    • 24.33.20.0 Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej
   • 24.33.30 Panele wielowarstwowe z cienkiej blachy stalowej˅
    • 24.33.30.0 Panele wielowarstwowe z cienkiej blachy stalowej
   • 24.33.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów formowanych lub profilowanych na zimno˅
    • 24.33.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów formowanych lub profilowanych na zimno
  • 24.34 Drut ciągniony na zimno˅
   • 24.34.1 Drut ciągniony na zimno
   • 24.34.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją drutu poprzez ciągnienie na zimno
   • 24.34.11 Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej˅
    • 24.34.11.0 Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej
   • 24.34.12 Drut ciągniony na zimno, ze stali nierdzewnej˅
    • 24.34.12.0 Drut ciągniony na zimno, ze stali nierdzewnej
   • 24.34.13 Drut ciągniony na zimno, z pozostałej stali stopowej˅
    • 24.34.13.0 Drut ciągniony na zimno, z pozostałej stali stopowej
   • 24.34.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją drutu poprzez ciągnienie na zimno˅
    • 24.34.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją drutu poprzez ciągnienie na zimno
  • 24.41 Metale szlachetne˅
   • 24.41.1 Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
   • 24.41.2 Złoto nieobrobione plastycznie, lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
   • 24.41.3 Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
   • 24.41.4 Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
   • 24.41.5 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
   • 24.41.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją metali szlachetnych
   • 24.41.10 Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku˅
    • 24.41.10.0 Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
   • 24.41.20 Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku˅
    • 24.41.20.0 Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
   • 24.41.30 Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku˅
    • 24.41.30.0 Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
   • 24.41.40 Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu˅
    • 24.41.40.0 Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
   • 24.41.50 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu˅
    • 24.41.50.0 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
   • 24.41.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją metali szlachetnych˅
    • 24.41.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją metali szlachetnych
  • 24.42 Aluminium˅
   • 24.42.1 Aluminium nieobrobione plastycznie; tlenek glinu
   • 24.42.2 Półprodukty z aluminium i stopów aluminium
   • 24.42.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją stopów aluminium
   • 24.42.11 Aluminium nieobrobione plastycznie˅
    • 24.42.11.0 Aluminium nieobrobione plastycznie
   • 24.42.12 Tlenek glinu, z wyłączeniem sztucznego korundu˅
    • 24.42.12.0 Tlenek glinu, z wyłączeniem sztucznego korundu
   • 24.42.21 Proszki i płatki z aluminium˅
    • 24.42.21.0 Proszki i płatki z aluminium
   • 24.42.22 Płaskowniki, walcówka, pręty i kształtowniki, z aluminium i stopów aluminium˅
    • 24.42.22.0 Płaskowniki, walcówka, pręty i kształtowniki, z aluminium i stopów aluminium
   • 24.42.23 Drut z aluminium i stopów aluminium˅
    • 24.42.23.0 Drut z aluminium i stopów aluminium
   • 24.42.24 Płyty, blachy i taśmy z aluminium i stopów aluminium, o grubości > 0,2 mm˅
    • 24.42.24.0 Płyty, blachy i taśmy z aluminium i stopów aluminium, o grubości > 0,2 mm
   • 24.42.25 Folia z aluminium i stopów aluminium, o grubości <= 0,2 mm˅
    • 24.42.25.0 Folia z aluminium i stopów aluminium, o grubości <= 0,2 mm
   • 24.42.26 Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z aluminium i stopów aluminium˅
    • 24.42.26.0 Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z aluminium i stopów aluminium
   • 24.42.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją stopów aluminium˅
    • 24.42.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją stopów aluminium
  • 24.43 Ołów, cynk i cyna˅
   • 24.43.1 Ołów, cynk i cyna, nieobrobione plastycznie
   • 24.43.2 Półprodukty z ołowiu, cynku, cyny i ich stopów
   • 24.43.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją ołowiu, cynku i cyny
   • 24.43.11 Ołów nieobrobiony plastycznie˅
    • 24.43.11.0 Ołów nieobrobiony plastycznie
   • 24.43.12 Cynk nieobrobiony plastycznie˅
    • 24.43.12.0 Cynk nieobrobiony plastycznie
   • 24.43.13 Cyna nieobrobiona plastycznie˅
    • 24.43.13.0 Cyna nieobrobiona plastycznie
   • 24.43.21 Blachy grube, cienkie, taśmy i folie, druty, z ołowiu; proszki i płatki ołowiu˅
    • 24.43.21.0 Blachy grube, cienkie, taśmy i folie, druty, z ołowiu; proszki i płatki ołowiu
   • 24.43.22 Pył cynkowy, proszki i płatki cynku˅
    • 24.43.22.0 Pył cynkowy, proszki i płatki cynku
   • 24.43.23 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i druty, z cynku; blachy grube, cienkie, taśmy, z cynku i jego stopów˅
    • 24.43.23.0 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i druty, z cynku; blachy grube, cienkie, taśmy, z cynku i jego stopów
   • 24.43.24 Pręty i druty, z cyny i stopów cyny˅
    • 24.43.24.0 Pręty i druty, z cyny i stopów cyny
   • 24.43.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją ołowiu, cynku i cyny˅
    • 24.43.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją ołowiu, cynku i cyny
  • 24.44 Miedź˅
   • 24.44.1 Miedź nieobrobiona plastycznie; kamienie miedziowe; miedź cementacyjna
   • 24.44.2 Półprodukty z miedzi i stopów miedzi
   • 24.44.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją miedzi
   • 24.44.11 Kamienie miedziowe; miedź cementacyjna˅
    • 24.44.11.0 Kamienie miedziowe; miedź cementacyjna
   • 24.44.12 Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej˅
    • 24.44.12.0 Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej
   • 24.44.13 Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi˅
    • 24.44.13.0 Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi
   • 24.44.21 Proszki i płatki z miedzi i jej stopów˅
    • 24.44.21.0 Proszki i płatki z miedzi i jej stopów
   • 24.44.22 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów˅
    • 24.44.22.0 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów
   • 24.44.23 Druty z miedzi i jej stopów˅
    • 24.44.23.0 Druty z miedzi i jej stopów
   • 24.44.24 Blachy grube, cienkie i taśma, o grubości > 0,15 mm, z miedzi i jej stopów˅
    • 24.44.24.0 Blachy grube, cienkie i taśma, o grubości > 0,15 mm, z miedzi i jej stopów
   • 24.44.25 Folia z miedzi o grubości <= 0,15 mm˅
    • 24.44.25.0 Folia z miedzi o grubości <= 0,15 mm
   • 24.44.26 Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z miedzi i jej stopów˅
    • 24.44.26.0 Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z miedzi i jej stopów
   • 24.44.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją miedzi˅
    • 24.44.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją miedzi
  • 24.45 Pozostałe metale nieżelazne˅
   • 24.45.1 Nikiel nieobrobiony plastycznie; produkty pośrednie hutnictwa niklu
   • 24.45.2 Półprodukty z niklu i stopów niklu
   • 24.45.3 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali
   • 24.45.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych metali nieżelaznych
   • 24.45.11 Nikiel nieobrobiony plastycznie˅
    • 24.45.11.0 Nikiel nieobrobiony plastycznie
   • 24.45.12 Kamienie niklowe, spieki tlenku niklu oraz pozostałe produkty pośrednie hutnictwa niklu˅
    • 24.45.12.0 Kamienie niklowe, spieki tlenku niklu oraz pozostałe produkty pośrednie hutnictwa niklu
   • 24.45.21 Proszki i płatki niklu i stopów niklu˅
    • 24.45.21.0 Proszki i płatki niklu i stopów niklu
   • 24.45.22 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i druty, z niklu i stopów niklu˅
    • 24.45.22.0 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i druty, z niklu i stopów niklu
   • 24.45.23 Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z niklu i stopów niklu˅
    • 24.45.23.0 Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z niklu i stopów niklu
   • 24.45.24 Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z niklu i stopów niklu˅
    • 24.45.24.0 Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z niklu i stopów niklu
   • 24.45.30 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali˅
    • 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali
   • 24.45.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych metali nieżelaznych˅
    • 24.45.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych metali nieżelaznych
  • 24.46 Paliwo jądrowe przetworzone˅
   • 24.46.1 Uran naturalny i jego związki; stopy, dyspersje (włączając cermetale), produkty ceramiczne oraz mieszaniny zawierające uran naturalny lub naturalne związki uranu
   • 24.46.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją paliwa jądrowego przetworzonego
   • 24.46.10 Uran naturalny i jego związki; stopy, dyspersje (włączając cermetale), produkty ceramiczne oraz mieszaniny zawierające uran naturalny lub naturalne związki uranu˅
    • 24.46.10.0 Uran naturalny i jego związki; stopy, dyspersje (włączając cermetale), produkty ceramiczne oraz mieszaniny zawierające uran naturalny lub naturalne związki uranu
   • 24.46.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją paliwa jądrowego przetworzonego˅
    • 24.46.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją paliwa jądrowego przetworzonego
  • 24.51 Usługi wykonywania odlewów żeliwnych˅
   • 24.51.1 Usługi wykonywania odlewów żeliwnych
   • 24.51.2 Rury, przewody rurowe i profile drążone odlewane z żeliwa
   • 24.51.3 Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa
   • 24.51.9 Usługi podwykonawców w zakresie wykonywania odlewów żeliwnych
   • 24.51.11 Usługi wykonywania odlewów z żeliwa ciągliwego˅
    • 24.51.11.0 Usługi wykonywania odlewów z żeliwa ciągliwego
   • 24.51.12 Usługi wykonywania odlewów z żeliwa sferoidalnego˅
    • 24.51.12.0 Usługi wykonywania odlewów z żeliwa sferoidalnego
   • 24.51.13 Usługi wykonywania odlewów z żeliwa szarego˅
    • 24.51.13.0 Usługi wykonywania odlewów z żeliwa szarego
   • 24.51.20 Rury, przewody rurowe i profile drążone odlewane z żeliwa˅
    • 24.51.20.0 Rury, przewody rurowe i profile drążone odlewane z żeliwa
   • 24.51.30 Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa˅
    • 24.51.30.0 Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa
   • 24.51.99 Usługi podwykonawców w zakresie wykonywania odlewów żeliwnych˅
    • 24.51.99.0 Usługi podwykonawców w zakresie wykonywania odlewów żeliwnych
  • 24.52 Usługi wykonywania odlewów staliwnych˅
   • 24.52.1 Usługi wykonywania odlewów staliwnych
   • 24.52.2 Rury i przewody rurowe ze staliwa odlewanego odśrodkowo
   • 24.52.3 Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane ze staliwa
   • 24.52.10 Usługi wykonywania odlewów staliwnych˅
    • 24.52.10.0 Usługi wykonywania odlewów staliwnych
   • 24.52.20 Rury i przewody rurowe ze staliwa odlewanego odśrodkowo˅
    • 24.52.20.0 Rury i przewody rurowe ze staliwa odlewanego odśrodkowo
   • 24.52.30 Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane ze staliwa˅
    • 24.52.30.0 Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane ze staliwa
  • 24.53 Usługi wykonywania odlewów z metali lekkich˅
   • 24.53.1 Usługi wykonywania odlewów z metali lekkich
   • 24.53.10 Usługi wykonywania odlewów z metali lekkich˅
    • 24.53.10.0 Usługi wykonywania odlewów z metali lekkich
  • 24.54 Usługi wykonywania odlewów z pozostałych metali nieżelaznych˅
   • 24.54.1 Usługi wykonywania odlewów z pozostałych metali nieżelaznych
   • 24.54.10 Usługi wykonywania odlewów z pozostałych metali nieżelaznych˅
    • 24.54.10.1 Usługi wykonywania odlewów ze stopów miedzi – brązy
    • 24.54.10.2 Usługi wykonywania odlewów ze stopów miedzi – mosiądze
    • 24.54.10.3 Usługi wykonywania odlewów ze stopów cynku
    • 24.54.10.9 Usługi wykonywania odlewów ze stopów innych metali nieżelaznych
 • 25. Wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i urządzeń˅
  • 25.1 Metalowe elementy konstrukcyjne
  • 25.2 Zbiorniki, cysterny i pojemniki metalowe
  • 25.3 Wytwornice pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą
  • 25.4 Broń i amunicja
  • 25.5 Usługi kucia, prasowania, wytłaczania i walcowania metali; usługi w zakresie metalurgii proszków
  • 25.6 Usługi obróbki metali i nakładania powłok na metale; usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych
  • 25.7 Wyroby nożownicze, sztućce, narzędzia i wyroby metalowe ogólnego przeznaczenia
  • 25.9 Pozostałe gotowe wyroby metalowe
  • 25.11 Konstrukcje metalowe i ich części˅
   • 25.11.1 Budynki prefabrykowane z metalu
   • 25.11.2 Konstrukcyjne wyroby metalowe i ich części
   • 25.11.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją konstrukcji metalowych i ich części
   • 25.11.10 Budynki prefabrykowane z metalu˅
    • 25.11.10.0 Budynki prefabrykowane z metalu
   • 25.11.21 Mosty i części mostów z żeliwa lub stali˅
    • 25.11.21.0 Mosty i części mostów z żeliwa lub stali
   • 25.11.22 Wieże i maszty kratowe z żeliwa lub stali˅
    • 25.11.22.0 Wieże i maszty kratowe z żeliwa lub stali
   • 25.11.23 Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium˅
    • 25.11.23.0 Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium
   • 25.11.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją konstrukcji metalowych i ich części˅
    • 25.11.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją konstrukcji metalowych i ich części
  • 25.12 Metalowe elementy stolarki budowlanej˅
   • 25.12.1 Drzwi i progi drzwiowe, okna i ramy do nich, bramy, żaluzje oraz ścianki działowe mocowane do podłogi, z metalu
   • 25.12.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją metalowych elementów stolarki budowlanej
   • 25.12.10 Drzwi i progi drzwiowe, okna i ramy do nich, bramy, żaluzje oraz ścianki działowe mocowane do podłogi, z metalu˅
    • 25.12.10.0 Drzwi i progi drzwiowe, okna i ramy do nich, bramy, żaluzje oraz ścianki działowe mocowane do podłogi, z metalu
   • 25.12.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją metalowych elementów stolarki budowlanej˅
    • 25.12.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją metalowych elementów stolarki budowlanej
  • 25.21 Grzejniki i kotły centralnego ogrzewania˅
   • 25.21.1 Grzejniki i kotły centralnego ogrzewania
   • 25.21.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
   • 25.21.11 Grzejniki centralnego ogrzewania oraz ich części, z żeliwa lub stali, z wyłączeniem ogrzewanych elektrycznie˅
    • 25.21.11.0 Grzejniki centralnego ogrzewania oraz ich części, z żeliwa lub stali, z wyłączeniem ogrzewanych elektrycznie
   • 25.21.12 Kotły centralnego ogrzewania wytwarzające gorącą wodę lub parę o niskim ciśnieniu˅
    • 25.21.12.0 Kotły centralnego ogrzewania wytwarzające gorącą wodę lub parę o niskim ciśnieniu
   • 25.21.13 Części kotłów centralnego ogrzewania˅
    • 25.21.13.0 Części kotłów centralnego ogrzewania
   • 25.21.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją grzejników i kotłów centralnego ogrzewania˅
    • 25.21.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
  • 25.29 Pozostałe zbiorniki, cysterny i pojemniki metalowe˅
   • 25.29.1 Pozostałe zbiorniki, cysterny i pojemniki metalowe
   • 25.29.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją zbiorników, cystern i pojemników metalowych
   • 25.29.11 Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki (z wyłączeniem pojemników na sprężony lub skroplony gaz), z żeliwa, stali lub aluminium, o pojemności > 300 l, niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne˅
    • 25.29.11.0 Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki (z wyłączeniem pojemników na sprężony lub skroplony gaz), z żeliwa, stali lub aluminium, o pojemności > 300 l, niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne
   • 25.29.12 Pojemniki metalowe na sprężony lub skroplony gaz˅
    • 25.29.12.0 Pojemniki metalowe na sprężony lub skroplony gaz
   • 25.29.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją zbiorników, cystern i pojemników metalowych˅
    • 25.29.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją zbiorników, cystern i pojemników metalowych
  • 25.30 Wytwornice pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą˅
   • 25.30.1 Wytwornice pary i ich części
   • 25.30.2 Reaktory jądrowe i części reaktorów jądrowych
   • 25.30.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą
   • 25.30.11 Kotły wytwarzające parę wodną lub inną parę; kotły wodne wysokotemperaturowe˅
    • 25.30.11.0 Kotły wytwarzające parę wodną lub inną parę; kotły wodne wysokotemperaturowe
   • 25.30.12 Instalacje pomocnicze przeznaczone do współpracy z kotłami; skraplacze do siłowni na parę wodną lub inną˅
    • 25.30.12.0 Instalacje pomocnicze przeznaczone do współpracy z kotłami; skraplacze do siłowni na parę wodną lub inną
   • 25.30.13 Części wytwornic pary˅
    • 25.30.13.0 Części wytwornic pary
   • 25.30.21 Reaktory jądrowe, z wyłączeniem maszyn i urządzeń do rozdzielania izotopów˅
    • 25.30.21.0 Reaktory jądrowe, z wyłączeniem maszyn i urządzeń do rozdzielania izotopów
   • 25.30.22 Części reaktorów jądrowych, z wyłączeniem części maszyn i urządzeń do rozdzielania izotopów˅
    • 25.30.22.0 Części reaktorów jądrowych, z wyłączeniem części maszyn i urządzeń do rozdzielania izotopów
   • 25.30.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą˅
    • 25.30.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą
  • 25.40 Broń i amunicja˅
   • 25.40.1 Broń i amunicja oraz ich części
   • 25.40.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją broni i amunicji
   • 25.40.11 Broń wojskowa, z wyłączeniem rewolwerów, pistoletów i podobnego sprzętu˅
    • 25.40.11.0 Broń wojskowa, z wyłączeniem rewolwerów, pistoletów i podobnego sprzętu
   • 25.40.12 Rewolwery, pistolety, pozostała broń palna i podobny sprzęt˅
    • 25.40.12.0 Rewolwery, pistolety, pozostała broń palna i podobny sprzęt
   • 25.40.13 Bomby, pociski i podobne rodzaje wyposażenia wojennego; naboje, pozostałe rodzaje amunicji, pocisków oraz ich części˅
    • 25.40.13.0 Bomby, pociski i podobne rodzaje wyposażenia wojennego; naboje, pozostałe rodzaje amunicji, pocisków oraz ich części
   • 25.40.14 Części uzbrojenia i broni wojskowej˅
    • 25.40.14.0 Części uzbrojenia i broni wojskowej
   • 25.40.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją broni i amunicji˅
    • 25.40.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją broni i amunicji
  • 25.50 Usługi kucia, prasowania, wytłaczania i walcowania metali; usługi w zakresie metalurgii proszków˅
   • 25.50.1 Usługi kucia, prasowania, wytłaczania i walcowania metali
   • 25.50.2 Usługi w zakresie metalurgii proszków
   • 25.50.11 Usługi kucia metali˅
    • 25.50.11.0 Usługi kucia metali
   • 25.50.12 Usługi wytłaczania, prasowania metali˅
    • 25.50.12.0 Usługi wytłaczania, prasowania metali
   • 25.50.13 Usługi formowania metali pozostałymi technikami˅
    • 25.50.13.0 Usługi formowania metali pozostałymi technikami
   • 25.50.20 Usługi w zakresie metalurgii proszków˅
    • 25.50.20.0 Usługi w zakresie metalurgii proszków
  • 25.61 Usługi obróbki metali i nakładania powłok na metale˅
   • 25.61.1 Usługi nakładania powłok na metale
   • 25.61.2 Pozostałe usługi obróbki metali
   • 25.61.11 Usługi pokrywania powierzchni metali różnymi metalami˅
    • 25.61.11.0 Usługi pokrywania powierzchni metali różnymi metalami
   • 25.61.12 Usługi pokrywania powierzchni metali substancjami niemetalicznymi˅
    • 25.61.12.0 Usługi pokrywania powierzchni metali substancjami niemetalicznymi
   • 25.61.21 Usługi obróbki cieplnej, z wyłączeniem pokrywania metali innymi materiałami˅
    • 25.61.21.0 Usługi obróbki cieplnej, z wyłączeniem pokrywania metali innymi materiałami
   • 25.61.22 Pozostałe usługi powierzchniowej obróbki metali˅
    • 25.61.22.0 Pozostałe usługi powierzchniowej obróbki metali
  • 25.62 Usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych˅
   • 25.62.1 Toczenie elementów metalowych
   • 25.62.2 Pozostałe usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych
   • 25.62.10 Toczenie elementów metalowych˅
    • 25.62.10.0 Toczenie elementów metalowych
   • 25.62.20 Pozostałe usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych˅
    • 25.62.20.0 Pozostałe usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych
  • 25.71 Wyroby nożownicze i sztućce˅
   • 25.71.1 Wyroby nożownicze i sztućce
   • 25.71.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów nożowniczych i sztućców
   • 25.71.11 Noże (z wyłączeniem noży do maszyn) i nożyczki oraz ostrza do nich˅
    • 25.71.11.0 Noże (z wyłączeniem noży do maszyn) i nożyczki oraz ostrza do nich
   • 25.71.12 Golarki (maszynki do golenia, brzytwy itp.) i ostrza do nich (np. żyletki), włączając żyletki w taśmach˅
    • 25.71.12.0 Golarki (maszynki do golenia, brzytwy itp.) i ostrza do nich (np. żyletki), włączając żyletki w taśmach
   • 25.71.13 Pozostałe wyroby nożownicze; zestawy i przyrządy do manicure lub pedicure˅
    • 25.71.13.0 Pozostałe wyroby nożownicze; zestawy i przyrządy do manicure lub pedicure
   • 25.71.14 Łyżki, widelce, łyżki wazowe, cedzaki, łopatki do nakładania tortów, noże do ryb, noże do masła, szczypce do cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołowe˅
    • 25.71.14.0 Łyżki, widelce, łyżki wazowe, cedzaki, łopatki do nakładania tortów, noże do ryb, noże do masła, szczypce do cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołowe
   • 25.71.15 Szpady, szable, kordy, bagnety, lance oraz podobna broń i jej części˅
    • 25.71.15.0 Szpady, szable, kordy, bagnety, lance oraz podobna broń i jej części
   • 25.71.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów nożowniczych i sztućców˅
    • 25.71.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów nożowniczych i sztućców
  • 25.72 Zamki i zawiasy˅
   • 25.72.1 Zamki i zawiasy
   • 25.72.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją zamków i zawiasów
   • 25.72.11 Kłódki, zamki w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych i meblach, z metali nieszlachetnych˅
    • 25.72.11.0 Kłódki, zamki w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych i meblach, z metali nieszlachetnych
   • 25.72.12 Pozostałe zamki z metali nieszlachetnych˅
    • 25.72.12.0 Pozostałe zamki z metali nieszlachetnych
   • 25.72.13 Zamknięcia i okucia z zamknięciami, zawierające zamki; części; klucze występujące oddzielnie˅
    • 25.72.13.0 Zamknięcia i okucia z zamknięciami, zawierające zamki; części; klucze występujące oddzielnie
   • 25.72.14 Zawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do pojazdów silnikowych, drzwi, okien, mebli itp., wykonane z metali nieszlachetnych˅
    • 25.72.14.0 Zawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do pojazdów silnikowych, drzwi, okien, mebli itp., wykonane z metali nieszlachetnych
   • 25.72.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją zamków i zawiasów˅
    • 25.72.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją zamków i zawiasów
  • 25.73 Narzędzia˅
   • 25.73.1 Narzędzia ręczne w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie lub leśnictwie
   • 25.73.2 Piły ręczne; brzeszczoty do pił wszelkiego rodzaju
   • 25.73.3 Pozostałe narzędzia
   • 25.73.4 Elementy narzędziowe wymienne do narzędzi ręcznych (włączając elektryczne) lub do obrabiarek
   • 25.73.5 Formy odlewnicze do metali; skrzynki formierskie; płyty podmodelowe; modele odlewnicze
   • 25.73.6 Pozostałe narzędzia ręczne
   • 25.73.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją narzędzi
   • 25.73.10 Narzędzia ręczne w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie lub leśnictwie˅
    • 25.73.10.0 Narzędzia ręczne w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie lub leśnictwie
   • 25.73.20 Piły ręczne; brzeszczoty do pił wszelkiego rodzaju˅
    • 25.73.20.0 Piły ręczne; brzeszczoty do pił wszelkiego rodzaju
   • 25.73.30 Pozostałe narzędzia˅
    • 25.73.30.0 Pozostałe narzędzia
   • 25.73.40 Elementy narzędziowe wymienne do narzędzi ręcznych (włączając elektryczne) lub do obrabiarek˅
    • 25.73.40.0 Elementy narzędziowe wymienne do narzędzi ręcznych (włączając elektryczne) lub do obrabiarek
   • 25.73.50 Formy odlewnicze do metali; skrzynki formierskie; płyty podmodelowe; modele odlewnicze˅
    • 25.73.50.0 Formy odlewnicze do metali; skrzynki formierskie; płyty podmodelowe; modele odlewnicze
   • 25.73.60 Pozostałe narzędzia ręczne˅
    • 25.73.60.0 Pozostałe narzędzia ręczne
   • 25.73.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją narzędzi˅
    • 25.73.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją narzędzi
  • 25.91 Pojemniki metalowe˅
   • 25.91.1 Pojemniki metalowe
   • 25.91.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją pojemników metalowych
   • 25.91.11 Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (z wyłączeniem gazu), z żeliwa lub stali, o pojemności >= 50 l, ale <= 300 l, niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne˅
    • 25.91.11.0 Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (z wyłączeniem gazu), z żeliwa lub stali, o pojemności >= 50 l, ale <= 300 l, niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne
   • 25.91.12 Cysterny, beczki, bębny, puszki (z wyłączeniem zamykanych przez lutowanie lub obciskanie), skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (z wyłączeniem gazu), z żeliwa lub stali, o pojemności < 50 l, niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne˅
    • 25.91.12.0 Cysterny, beczki, bębny, puszki (z wyłączeniem zamykanych przez lutowanie lub obciskanie), skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (z wyłączeniem gazu), z żeliwa lub stali, o pojemności < 50 l, niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne
   • 25.91.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pojemników metalowych˅
    • 25.91.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pojemników metalowych
  • 25.92 Opakowania z metali˅
   • 25.92.1 Opakowania z metali
   • 25.92.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań z metali
   • 25.92.11 Puszki zamykane przez lutowanie lub obciskanie, o pojemności < 50 l, z żeliwa lub stali˅
    • 25.92.11.0 Puszki zamykane przez lutowanie lub obciskanie, o pojemności < 50 l, z żeliwa lub stali
   • 25.92.12 Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (z wyłączeniem gazu), o pojemności <= 300 l, z aluminium˅
    • 25.92.12.0 Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (z wyłączeniem gazu), o pojemności <= 300 l, z aluminium
   • 25.92.13 Kapsle i zatyczki, pokrywki i wieczka, z metali nieszlachetnych˅
    • 25.92.13.0 Kapsle i zatyczki, pokrywki i wieczka, z metali nieszlachetnych
   • 25.92.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań z metali˅
    • 25.92.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań z metali
  • 25.93 Wyroby z drutu, łańcuchy i sprężyny˅
   • 25.93.1 Wyroby z drutu, łańcuchy i sprężyny
   • 25.93.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
   • 25.93.11 Drut splatany i skręcany, liny, kable, taśmy plecione, zawiesia i podobne wyroby z żeliwa lub stali, bez izolacji elektrycznej˅
    • 25.93.11.0 Drut splatany i skręcany, liny, kable, taśmy plecione, zawiesia i podobne wyroby z żeliwa lub stali, bez izolacji elektrycznej
   • 25.93.12 Drut kolczasty z żeliwa lub stali; drut splatany i skręcany, kable, taśmy plecione i podobne wyroby z miedzi lub aluminium, bez izolacji elektrycznej˅
    • 25.93.12.0 Drut kolczasty z żeliwa lub stali; drut splatany i skręcany, kable, taśmy plecione i podobne wyroby z miedzi lub aluminium, bez izolacji elektrycznej
   • 25.93.13 Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi˅
    • 25.93.13.0 Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi
   • 25.93.14 Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, zszywki i podobne wyroby˅
    • 25.93.14.0 Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, zszywki i podobne wyroby
   • 25.93.15 Drut, pręty, rury, płyty, elektrody, pokryte lub z rdzeniem z topnika˅
    • 25.93.15.0 Drut, pręty, rury, płyty, elektrody, pokryte lub z rdzeniem z topnika
   • 25.93.16 Sprężyny i pióra do resorów z żeliwa lub stali; sprężyny z miedzi˅
    • 25.93.16.0 Sprężyny i pióra do resorów z żeliwa lub stali; sprężyny z miedzi
   • 25.93.17 Łańcuchy (z wyłączeniem łańcuchów przegubowych) i ich części˅
    • 25.93.17.0 Łańcuchy (z wyłączeniem łańcuchów przegubowych) i ich części
   • 25.93.18 Igły do szycia, igły dziewiarskie, iglice, szydełka, igły do haftowania oraz podobne artykuły do prac ręcznych, z żeliwa lub stali; agrafki i pozostałe szpilki, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 25.93.18.0 Igły do szycia, igły dziewiarskie, iglice, szydełka, igły do haftowania oraz podobne artykuły do prac ręcznych, z żeliwa lub stali; agrafki i pozostałe szpilki, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 25.93.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn˅
    • 25.93.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
  • 25.94 Elementy złączne, śruby i wkręty˅
   • 25.94.1 Elementy złączne, śruby i wkręty
   • 25.94.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją elementów złącznych, śrub i wkrętów
   • 25.94.11 Elementy złączne, śruby i wkręty z żeliwa lub stali, gwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 25.94.11.0 Elementy złączne, śruby i wkręty z żeliwa lub stali, gwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 25.94.12 Elementy złączne z żeliwa lub stali, niegwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 25.94.12.0 Elementy złączne z żeliwa lub stali, niegwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 25.94.13 Elementy złączne, śruby i wkręty miedziane, gwintowane i niegwintowane˅
    • 25.94.13.0 Elementy złączne, śruby i wkręty miedziane, gwintowane i niegwintowane
   • 25.94.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją elementów złącznych, śrub i wkrętów˅
    • 25.94.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją elementów złącznych, śrub i wkrętów
  • 25.99 Pozostałe gotowe wyroby metalowe, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
   • 25.99.1 Wyroby metalowe przeznaczone do łazienek i kuchni
   • 25.99.2 Pozostałe wyroby z metali nieszlachetnych
   • 25.99.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
   • 25.99.11 Zlewy, umywalki, wanny i pozostałe elementy wyposażenia sanitarnego oraz ich części, z żeliwa, stali, miedzi lub aluminium˅
    • 25.99.11.0 Zlewy, umywalki, wanny i pozostałe elementy wyposażenia sanitarnego oraz ich części, z żeliwa, stali, miedzi lub aluminium
   • 25.99.12 Wyroby gospodarstwa domowego, stołowe i kuchenne oraz ich części z: żeliwa, stali, miedzi lub aluminium˅
    • 25.99.12.0 Wyroby gospodarstwa domowego, stołowe i kuchenne oraz ich części z: żeliwa, stali, miedzi lub aluminium
   • 25.99.21 Sejfy, kasy, drzwi i szafki na depozyty do skarbców, kasetki na pieniądze lub dokumenty i podobne wyroby, z metali nieszlachetnych, opancerzone lub wzmocnione˅
    • 25.99.21.0 Sejfy, kasy, drzwi i szafki na depozyty do skarbców, kasetki na pieniądze lub dokumenty i podobne wyroby, z metali nieszlachetnych, opancerzone lub wzmocnione
   • 25.99.22 Pojemniki na dokumenty i papiery, korytka na przybory do pisania, stojaki na stemple biurowe i podobne wyposażenie biurowe lub biurkowe, z metali nieszlachetnych, z wyłączeniem mebli biurowych˅
    • 25.99.22.0 Pojemniki na dokumenty i papiery, korytka na przybory do pisania, stojaki na stemple biurowe i podobne wyposażenie biurowe lub biurkowe, z metali nieszlachetnych, z wyłączeniem mebli biurowych
   • 25.99.23 Okucia do skoroszytów lub segregatorów, spinacze do pism i podobne artykuły biurowe, zszywki w pasmach, z metali nieszlachetnych˅
    • 25.99.23.0 Okucia do skoroszytów lub segregatorów, spinacze do pism i podobne artykuły biurowe, zszywki w pasmach, z metali nieszlachetnych
   • 25.99.24 Statuetki i pozostałe wyroby dekoracyjne oraz ramki do fotografii, obrazków lub podobne, ramki z lusterkami, z metali nieszlachetnych˅
    • 25.99.24.0 Statuetki i pozostałe wyroby dekoracyjne oraz ramki do fotografii, obrazków lub podobne, ramki z lusterkami, z metali nieszlachetnych
   • 25.99.25 Zatrzaski, okucia z zatrzaskami, klamerki, sprzączki, zapinki, haczyki, oczka, pętelki i podobne wyroby, z metali nieszlachetnych, w rodzaju stosowanych do odzieży, obuwia, zasłon, torebek damskich, toreb podróżnych lub innych wyrobów gotowych; nity rurkowe lub rozwidlone z metali nieszlachetnych; koraliki i cekiny, z metali nieszlachetnych˅
    • 25.99.25.0 Zatrzaski, okucia z zatrzaskami, klamerki, sprzączki, zapinki, haczyki, oczka, pętelki i podobne wyroby, z metali nieszlachetnych, w rodzaju stosowanych do odzieży, obuwia, zasłon, torebek damskich, toreb podróżnych lub innych wyrobów gotowych; nity rurkowe lub rozwidlone z metali nieszlachetnych; koraliki i cekiny, z metali nieszlachetnych
   • 25.99.26 Śruby napędowe do statków lub łodzi i ich łopatki˅
    • 25.99.26.0 Śruby napędowe do statków lub łodzi i ich łopatki
   • 25.99.29 Pozostałe wyroby z metali nieszlachetnych, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 25.99.29.0 Pozostałe wyroby z metali nieszlachetnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 25.99.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych˅
    • 25.99.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
 • 26. Komputery, wyroby elektroniczne i optyczne˅
  • 26.1 Elementy i obwody drukowane, elektroniczne
  • 26.2 Komputery i urządzenia peryferyjne
  • 26.3 Sprzęt telekomunikacyjny
  • 26.4 Elektroniczny sprzęt powszechnego użytku
  • 26.5 Instrumenty i przyrządy pomiarowe, kontrolne i nawigacyjne; zegarki i zegary
  • 26.6 Urządzenia napromieniowujące, sprzęt elektromedyczny i elektroterapeutyczny
  • 26.7 Instrumenty optyczne i sprzęt fotograficzny
  • 26.8 Magnetyczne i optyczne niezapisane nośniki informacji
  • 26.11 Elementy elektroniczne˅
   • 26.11.1 Lampy elektronowe z gorącą katodą (termokatodą), katodą zimną lub fotokatodą, włączając lampy elektronopromieniowe
   • 26.11.2 Diody i tranzystory
   • 26.11.3 Elektroniczne układy scalone
   • 26.11.4 Części lamp elektronowych i elektronopromieniowych oraz pozostałe elementy elektroniczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 26.11.9 Usługi związane z produkcją elektronicznych układów scalonych; usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych elementów elektronicznych
   • 26.11.11 Kineskopy do odbiorników telewizyjnych; lampy analizujące do kamer telewizyjnych; pozostałe lampy elektronopromieniowe˅
    • 26.11.11.0 Kineskopy do odbiorników telewizyjnych; lampy analizujące do kamer telewizyjnych; pozostałe lampy elektronopromieniowe
   • 26.11.12 Lampy mikrofalowe (np. magnetrony, klistrony) i pozostałe lampy elektronowe˅
    • 26.11.12.0 Lampy mikrofalowe (np. magnetrony, klistrony) i pozostałe lampy elektronowe
   • 26.11.21 Diody; tranzystory; tyrystory, diaki i triaki, z wyłączeniem światłoczułych˅
    • 26.11.21.0 Diody; tranzystory; tyrystory, diaki i triaki, z wyłączeniem światłoczułych
   • 26.11.22 Elementy półprzewodnikowe światłoczułe; diody świecące (elektroluminescencyjne); kryształy piezoelektryczne oprawione; ich części˅
    • 26.11.22.0 Elementy półprzewodnikowe światłoczułe; diody świecące (elektroluminescencyjne); kryształy piezoelektryczne oprawione; ich części
   • 26.11.30 Elektroniczne układy scalone˅
    • 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone
   • 26.11.40 Części lamp elektronowych i elektronopromieniowych oraz pozostałe elementy elektroniczne, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 26.11.40.0 Części lamp elektronowych i elektronopromieniowych oraz pozostałe elementy elektroniczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 26.11.91 Usługi związane z produkcją elektronicznych układów scalonych˅
    • 26.11.91.0 Usługi związane z produkcją elektronicznych układów scalonych
   • 26.11.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych elementów elektronicznych˅
    • 26.11.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych elementów elektronicznych
  • 26.12 Elektroniczne obwody drukowane˅
   • 26.12.1 Obwody drukowane zmontowane
   • 26.12.2 Karty interfejsu (np. dźwięk, obraz, sieć i podobne) do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
   • 26.12.3 Karty inteligentne
   • 26.12.9 Usługi związane z drukowaniem obwodów elektronicznych; usługi podwykonawców związane z produkcją zapełnionych kart elektronicznych
   • 26.12.10 Obwody drukowane zmontowane˅
    • 26.12.10.0 Obwody drukowane zmontowane
   • 26.12.20 Karty interfejsu (np. dźwięk, obraz, sieć i podobne) do maszyn do automatycznego przetwarzania danych˅
    • 26.12.20.0 Karty interfejsu (np. dźwięk, obraz, sieć i podobne) do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
   • 26.12.30 Karty inteligentne˅
    • 26.12.30.0 Karty inteligentne
   • 26.12.91 Usługi związane z drukowaniem obwodów elektronicznych˅
    • 26.12.91.0 Usługi związane z drukowaniem obwodów elektronicznych
   • 26.12.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją zapełnionych kart elektronicznych˅
    • 26.12.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją zapełnionych kart elektronicznych
  • 26.20 Komputery i urządzenia peryferyjne˅
   • 26.20.1 Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych
   • 26.20.2 Jednostki pamięci i półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej
   • 26.20.3 Pozostałe urządzenia do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
   • 26.20.4 Części i akcesoria do komputerów i urządzeń peryferyjnych
   • 26.20.9 Usługi związane z produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych; usługi podwykonawców związane z produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych
   • 26.20.11 Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne˅
    • 26.20.11.0 Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne
   • 26.20.12 Terminale kasowe (POS), bankomaty (typu ATM) i podobne maszyny, które można podłączyć do maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci˅
    • 26.20.12.0 Terminale kasowe (POS), bankomaty (typu ATM) i podobne maszyny, które można podłączyć do maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci
   • 26.20.13 Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych, zawierające w tej samej obudowie co najmniej jednostkę centralną oraz urządzenia wejścia i wyjścia, nawet połączone˅
    • 26.20.13.0 Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych, zawierające w tej samej obudowie co najmniej jednostkę centralną oraz urządzenia wejścia i wyjścia, nawet połączone
   • 26.20.14 Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych w formie systemów˅
    • 26.20.14.0 Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych w formie systemów
   • 26.20.15 Pozostałe maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych, zawierające lub niezawierające w tej samej obudowie jedno lub dwa urządzenia następującego typu: urządzenia pamięci, urządzenia wejścia, urządzenia wyjścia˅
    • 26.20.15.0 Pozostałe maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych, zawierające lub niezawierające w tej samej obudowie jedno lub dwa urządzenia następującego typu: urządzenia pamięci, urządzenia wejścia, urządzenia wyjścia
   • 26.20.16 Urządzenia wejścia lub wyjścia, zawierające w tej samej obudowie urządzenia pamięci lub ich niezawierające˅
    • 26.20.16.0 Urządzenia wejścia lub wyjścia, zawierające w tej samej obudowie urządzenia pamięci lub ich niezawierające
   • 26.20.17 Monitory i projektory, wykorzystywane głównie w systemach automatycznego przetwarzania danych˅
    • 26.20.17.0 Monitory i projektory, wykorzystywane głównie w systemach automatycznego przetwarzania danych
   • 26.20.18 Urządzenia wykonujące co najmniej dwie z następujących funkcji: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie˅
    • 26.20.18.0 Urządzenia wykonujące co najmniej dwie z następujących funkcji: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie
   • 26.20.21 Jednostki pamięci˅
    • 26.20.21.0 Jednostki pamięci
   • 26.20.22 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej˅
    • 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej
   • 26.20.30 Pozostałe urządzenia do maszyn do automatycznego przetwarzania danych˅
    • 26.20.30.0 Pozostałe urządzenia do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
   • 26.20.40 Części i akcesoria do komputerów i urządzeń peryferyjnych˅
    • 26.20.40.0 Części i akcesoria do komputerów i urządzeń peryferyjnych
   • 26.20.91 Usługi związane z produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych˅
    • 26.20.91.0 Usługi związane z produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych
   • 26.20.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych˅
    • 26.20.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych
  • 26.30 Sprzęt telekomunikacyjny˅
   • 26.30.1 Urządzenia nadawcze dla radiofonii i telewizji; kamery telewizyjne
   • 26.30.2 Urządzenia elektryczne dla telefonii i telegrafii; wideofony
   • 26.30.3 Części elektrycznych urządzeń telefonicznych i telegraficznych
   • 26.30.4 Anteny i reflektory antenowe wszelkich typów i części do nich; części do urządzeń nadawczych dla radiofonii i telewizji oraz kamer telewizyjnych
   • 26.30.5 Urządzenia przeciwwłamaniowe, przeciwpożarowe oraz inne tym podobne
   • 26.30.6 Części urządzeń przeciwwłamaniowych, przeciwpożarowych oraz innych tym podobnych
   • 26.30.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu telekomunikacyjnego
   • 26.30.11 Urządzenia nadawczo-odbiorcze˅
    • 26.30.11.0 Urządzenia nadawczo-odbiorcze
   • 26.30.12 Urządzenia nadawcze niezawierające aparatury odbiorczej˅
    • 26.30.12.0 Urządzenia nadawcze niezawierające aparatury odbiorczej
   • 26.30.13 Kamery telewizyjne˅
    • 26.30.13.0 Kamery telewizyjne
   • 26.30.21 Przewodowe aparaty telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową˅
    • 26.30.21.0 Przewodowe aparaty telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową
   • 26.30.22 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych˅
    • 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych
   • 26.30.23 Pozostałe aparaty telefoniczne i aparatura do transmisji lub odbioru głosu, obrazu lub innych danych, włączając aparaturę do komunikacji w sieci przewodowej lub bezprzewodowej (takiej jak lokalna lub rozległa sieć komputerowa); wideofony˅
    • 26.30.23.0 Pozostałe aparaty telefoniczne i aparatura do transmisji lub odbioru głosu, obrazu lub innych danych, włączając aparaturę do komunikacji w sieci przewodowej lub bezprzewodowej (takiej jak lokalna lub rozległa sieć komputerowa); wideofony
   • 26.30.30 Części elektrycznych urządzeń telefonicznych i telegraficznych˅
    • 26.30.30.0 Części elektrycznych urządzeń telefonicznych i telegraficznych
   • 26.30.40 Anteny i reflektory antenowe wszelkich typów i części do nich; części do urządzeń nadawczych dla radiofonii i telewizji oraz kamer telewizyjnych˅
    • 26.30.40.0 Anteny i reflektory antenowe wszelkich typów i części do nich; części do urządzeń nadawczych dla radiofonii i telewizji oraz kamer telewizyjnych
   • 26.30.50 Urządzenia przeciwwłamaniowe, przeciwpożarowe oraz inne tym podobne˅
    • 26.30.50.0 Urządzenia przeciwwłamaniowe, przeciwpożarowe oraz inne tym podobne
   • 26.30.60 Części urządzeń przeciwwłamaniowych, przeciwpożarowych oraz innych tym podobnych˅
    • 26.30.60.0 Części urządzeń przeciwwłamaniowych, przeciwpożarowych oraz innych tym podobnych
   • 26.30.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu telekomunikacyjnego˅
    • 26.30.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu telekomunikacyjnego
  • 26.40 Elektroniczny sprzęt powszechnego użytku˅
   • 26.40.1 Odbiorniki radiowe
   • 26.40.2 Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu
   • 26.40.3 Urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu
   • 26.40.4 Mikrofony, głośniki, urządzenia odbiorcze dla radiotelefonii i radiotelegrafii
   • 26.40.5 Części urządzeń do odbioru i zapisu dźwięku i obrazu
   • 26.40.6 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem
   • 26.40.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
   • 26.40.11 Odbiorniki radiowe (z wyłączeniem samochodowych) zdolne do pracy bez zewnętrznego źródła zasilania˅
    • 26.40.11.0 Odbiorniki radiowe (z wyłączeniem samochodowych) zdolne do pracy bez zewnętrznego źródła zasilania
   • 26.40.12 Odbiorniki radiowe nieprzystosowane do pracy bez zewnętrznego źródła zasilania˅
    • 26.40.12.0 Odbiorniki radiowe nieprzystosowane do pracy bez zewnętrznego źródła zasilania
   • 26.40.20 Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu˅
    • 26.40.20.0 Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu
   • 26.40.31 Gramofony, odtwarzacze CD i DVD oraz pozostałe urządzenia do odtwarzania dźwięku˅
    • 26.40.31.0 Gramofony, odtwarzacze CD i DVD oraz pozostałe urządzenia do odtwarzania dźwięku
   • 26.40.32 Magnetofony i pozostałe urządzenia do zapisu dźwięku˅
    • 26.40.32.0 Magnetofony i pozostałe urządzenia do zapisu dźwięku
   • 26.40.33 Kamery wideo i pozostałe urządzenia wideo do nagrywania i odtwarzania˅
    • 26.40.33.0 Kamery wideo i pozostałe urządzenia wideo do nagrywania i odtwarzania
   • 26.40.34 Monitory i projektory wideo, niezawierające urządzeń odbiorczych dla telewizji oraz niewykorzystywane głównie w systemach automatycznego przetwarzania danych˅
    • 26.40.34.0 Monitory i projektory wideo, niezawierające urządzeń odbiorczych dla telewizji oraz niewykorzystywane głównie w systemach automatycznego przetwarzania danych
   • 26.40.41 Mikrofony i ich stojaki˅
    • 26.40.41.0 Mikrofony i ich stojaki
   • 26.40.42 Głośniki; słuchawki nagłowne i douszne oraz zestawy składające się z mikrofonu i głośnika lub głośników˅
    • 26.40.42.0 Głośniki; słuchawki nagłowne i douszne oraz zestawy składające się z mikrofonu i głośnika lub głośników
   • 26.40.43 Wzmacniacze częstotliwości akustycznych elektryczne; aparatura wzmacniająca sygnały akustyczne elektryczna˅
    • 26.40.43.0 Wzmacniacze częstotliwości akustycznych elektryczne; aparatura wzmacniająca sygnały akustyczne elektryczna
   • 26.40.44 Radiokomunikacyjne urządzenia odbiorcze, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 26.40.44.0 Radiokomunikacyjne urządzenia odbiorcze, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 26.40.51 Części i akcesoria urządzeń do odbioru i zapisu dźwięku i obrazu˅
    • 26.40.51.0 Części i akcesoria urządzeń do odbioru i zapisu dźwięku i obrazu
   • 26.40.52 Części odbiorników i nadajników radiowych lub telewizyjnych˅
    • 26.40.52.0 Części odbiorników i nadajników radiowych lub telewizyjnych
   • 26.40.60 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem˅
    • 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem
   • 26.40.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją elektronicznego sprzętu powszechnego użytku˅
    • 26.40.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
  • 26.51 Instrumenty i przyrządy pomiarowe, kontrolne i nawigacyjne˅
   • 26.51.1 Instrumenty i przyrządy nawigacyjne, meteorologiczne, geofizyczne itp.
   • 26.51.2 Urządzenia radarowe i radionawigacyjne oraz do zdalnego sterowania drogą radiową
   • 26.51.3 Wagi o wysokiej dokładności; instrumenty i przyrządy kreślarskie do dokonywania obliczeń, pomiaru odległości itp.
   • 26.51.4 Przyrządy i aparatura do pomiaru wielkości elektrycznych lub promieniowania jonizującego
   • 26.51.5 Przyrządy i aparatura do pomiaru i kontroli pozostałych właściwości fizycznych
   • 26.51.6 Pozostałe instrumenty i przyrządy pomiarowe i kontrolne
   • 26.51.7 Termostaty, manostaty i pozostałe przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji lub kontroli
   • 26.51.8 Części i akcesoria do instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
   • 26.51.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
   • 26.51.11 Kompasy i busole; pozostałe instrumenty i przyrządy nawigacyjne˅
    • 26.51.11.0 Kompasy i busole; pozostałe instrumenty i przyrządy nawigacyjne
   • 26.51.12 Dalmierze, teodolity i tachymetry; pozostałe instrumenty i przyrządy pomiarowe, hydrograficzne, oceanograficzne, hydrologiczne, meteorologiczne lub geofizyczne˅
    • 26.51.12.0 Dalmierze, teodolity i tachymetry; pozostałe instrumenty i przyrządy pomiarowe, hydrograficzne, oceanograficzne, hydrologiczne, meteorologiczne lub geofizyczne
   • 26.51.20 Urządzenia radarowe i radionawigacyjne oraz do zdalnego sterowania drogą radiową˅
    • 26.51.20.0 Urządzenia radarowe i radionawigacyjne oraz do zdalnego sterowania drogą radiową
   • 26.51.31 Wagi o czułości 5 cg lub lepszej oraz ich części i akcesoria˅
    • 26.51.31.0 Wagi o czułości 5 cg lub lepszej oraz ich części i akcesoria
   • 26.51.32 Stoły i maszyny kreślarskie i pozostałe przyrządy kreślarskie, traserskie lub do obliczeń rachunkowych˅
    • 26.51.32.0 Stoły i maszyny kreślarskie i pozostałe przyrządy kreślarskie, traserskie lub do obliczeń rachunkowych
   • 26.51.33 Przyrządy ręczne do pomiaru długości (włączając mikrometry i suwmiarki), gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 26.51.33.0 Przyrządy ręczne do pomiaru długości (włączając mikrometry i suwmiarki), gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 26.51.41 Przyrządy i aparatura do pomiaru lub wykrywania promieniowania jonizującego˅
    • 26.51.41.0 Przyrządy i aparatura do pomiaru lub wykrywania promieniowania jonizującego
   • 26.51.42 Oscyloskopy katodowe i oscylografy katodowe˅
    • 26.51.42.0 Oscyloskopy katodowe i oscylografy katodowe
   • 26.51.43 Przyrządy i aparatura do pomiaru wielkości elektrycznych bez urządzenia rejestrującego˅
    • 26.51.43.0 Przyrządy i aparatura do pomiaru wielkości elektrycznych bez urządzenia rejestrującego
   • 26.51.44 Przyrządy i aparatura pomiarowa dla telekomunikacji˅
    • 26.51.44.0 Przyrządy i aparatura pomiarowa dla telekomunikacji
   • 26.51.45 Przyrządy i aparatura do pomiaru i kontroli wielkości elektrycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 26.51.45.0 Przyrządy i aparatura do pomiaru i kontroli wielkości elektrycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 26.51.51 Hydrometry, termometry, pirometry, barometry, higrometry i psychrometry˅
    • 26.51.51.0 Hydrometry, termometry, pirometry, barometry, higrometry i psychrometry
   • 26.51.52 Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub pozostałych zmiennych parametrów cieczy lub gazów˅
    • 26.51.52.0 Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub pozostałych zmiennych parametrów cieczy lub gazów
   • 26.51.53 Przyrządy i aparatura do analizy fizycznej lub chemicznej, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 26.51.53.0 Przyrządy i aparatura do analizy fizycznej lub chemicznej, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 26.51.61 Mikroskopy (z wyłączeniem mikroskopów optycznych) i aparatura dyfrakcyjna˅
    • 26.51.61.0 Mikroskopy (z wyłączeniem mikroskopów optycznych) i aparatura dyfrakcyjna
   • 26.51.62 Maszyny i urządzenia do testowania mechanicznych właściwości materiałów˅
    • 26.51.62.0 Maszyny i urządzenia do testowania mechanicznych właściwości materiałów
   • 26.51.63 Gazomierze, liczniki do cieczy lub liczniki do pomiaru zużycia lub produkcji prądu˅
    • 26.51.63.0 Gazomierze, liczniki do cieczy lub liczniki do pomiaru zużycia lub produkcji prądu
   • 26.51.64 Obrotomierze, liczniki produkcji, taksometry, drogomierze i podobne; szybkościomierze i tachometry; stroboskopy˅
    • 26.51.64.0 Obrotomierze, liczniki produkcji, taksometry, drogomierze i podobne; szybkościomierze i tachometry; stroboskopy
   • 26.51.65 Przyrządy, maszyny i urządzenia do automatycznej regulacji lub kontroli, hydrauliczne lub pneumatyczne˅
    • 26.51.65.0 Przyrządy, maszyny i urządzenia do automatycznej regulacji lub kontroli, hydrauliczne lub pneumatyczne
   • 26.51.66 Instrumenty, przyrządy i aparatura pomiarowe i kontrolne, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 26.51.66.0 Instrumenty, przyrządy i aparatura pomiarowe i kontrolne, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 26.51.70 Termostaty, manostaty i pozostałe przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji lub kontroli˅
    • 26.51.70.0 Termostaty, manostaty i pozostałe przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji lub kontroli
   • 26.51.81 Części i akcesoria do urządzeń radarowych i radionawigacyjnych˅
    • 26.51.81.0 Części i akcesoria do urządzeń radarowych i radionawigacyjnych
   • 26.51.82 Części i akcesoria do wyrobów objętych grupowaniami: 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 i 26.51.5; mikrotomy˅
    • 26.51.82.0 Części i akcesoria do wyrobów objętych grupowaniami: 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 i 26.51.5; mikrotomy
   • 26.51.83 Części i akcesoria do mikroskopów (z wyłączeniem mikroskopów optycznych) i aparatury dyfrakcyjnej˅
    • 26.51.83.0 Części i akcesoria do mikroskopów (z wyłączeniem mikroskopów optycznych) i aparatury dyfrakcyjnej
   • 26.51.84 Części i akcesoria do wyrobów objętych grupowaniami: 26.51.63 i 26.51.64˅
    • 26.51.84.0 Części i akcesoria do wyrobów objętych grupowaniami: 26.51.63 i 26.51.64
   • 26.51.85 Części i akcesoria do wyrobów objętych grupowaniami: 26.51.65, 26.51.66 i 26.51.70˅
    • 26.51.85.0 Części i akcesoria do wyrobów objętych grupowaniami: 26.51.65, 26.51.66 i 26.51.70
   • 26.51.86 Części i akcesoria do instrumentów i przyrządów objętych grupowaniami: 26.51.11 i 26.51.62˅
    • 26.51.86.0 Części i akcesoria do instrumentów i przyrządów objętych grupowaniami: 26.51.11 i 26.51.62
   • 26.51.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych˅
    • 26.51.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
  • 26.52 Zegarki i zegary˅
   • 26.52.1 Zegarki i zegary, z wyłączeniem ich mechanizmów i części
   • 26.52.2 Mechanizmy zegarkowe i zegarowe oraz ich części
   • 26.52.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją zegarków i zegarów
   • 26.52.11 Zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe, w kopertach z metalu szlachetnego lub metalu pokrytego metalem szlachetnym˅
    • 26.52.11.0 Zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe, w kopertach z metalu szlachetnego lub metalu pokrytego metalem szlachetnym
   • 26.52.12 Pozostałe zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe i podobne, włączając stopery˅
    • 26.52.12.0 Pozostałe zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe i podobne, włączając stopery
   • 26.52.13 Zegary kontrolne instalowane na tablicach rozdzielczych i podobnego typu zegary przeznaczone do pojazdów˅
    • 26.52.13.0 Zegary kontrolne instalowane na tablicach rozdzielczych i podobnego typu zegary przeznaczone do pojazdów
   • 26.52.14 Zegary z mechanizmami zegarkowymi; budziki i zegary ścienne; pozostałe zegary˅
    • 26.52.14.0 Zegary z mechanizmami zegarkowymi; budziki i zegary ścienne; pozostałe zegary
   • 26.52.21 Mechanizmy zegarkowe, kompletne i zmontowane˅
    • 26.52.21.0 Mechanizmy zegarkowe, kompletne i zmontowane
   • 26.52.22 Mechanizmy zegarowe, kompletne i zmontowane˅
    • 26.52.22.0 Mechanizmy zegarowe, kompletne i zmontowane
   • 26.52.23 Mechanizmy zegarkowe, kompletne i niezmontowane lub częściowo zmontowane; niekompletne mechanizmy zegarkowe zmontowane˅
    • 26.52.23.0 Mechanizmy zegarkowe, kompletne i niezmontowane lub częściowo zmontowane; niekompletne mechanizmy zegarkowe zmontowane
   • 26.52.24 Mechanizmy zegarkowe wstępnie zmontowane˅
    • 26.52.24.0 Mechanizmy zegarkowe wstępnie zmontowane
   • 26.52.25 Mechanizmy zegarowe kompletne, niekompletne i wstępnie zmontowane, niezmontowane˅
    • 26.52.25.0 Mechanizmy zegarowe kompletne, niekompletne i wstępnie zmontowane, niezmontowane
   • 26.52.26 Koperty do zegarków, obudowy zegarów i ich części˅
    • 26.52.26.0 Koperty do zegarków, obudowy zegarów i ich części
   • 26.52.27 Pozostałe części do zegarków i zegarów˅
    • 26.52.27.0 Pozostałe części do zegarków i zegarów
   • 26.52.28 Urządzenia rejestrujące czas, przyrządy do pomiaru czasu, parkometry; wyłączniki czasowe wyposażone w mechanizmy zegarkowe lub zegarowe lub w silniki synchroniczne˅
    • 26.52.28.0 Urządzenia rejestrujące czas, przyrządy do pomiaru czasu, parkometry; wyłączniki czasowe wyposażone w mechanizmy zegarkowe lub zegarowe lub w silniki synchroniczne
   • 26.52.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją zegarków i zegarów˅
    • 26.52.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją zegarków i zegarów
  • 26.60 Urządzenia napromieniowujące, sprzęt elektromedyczny i elektroterapeutyczny˅
   • 26.60.1 Urządzenia napromieniowujące, sprzęt elektromedyczny i elektroterapeutyczny
   • 26.60.9 Usługi związane z produkcją instrumentów urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego; usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
   • 26.60.11 Aparatura wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie lub promieniowanie alfa, beta lub gamma˅
    • 26.60.11.0 Aparatura wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie lub promieniowanie alfa, beta lub gamma
   • 26.60.12 Aparatura elektrodiagnostyczna do zastosowań medycznych˅
    • 26.60.12.0 Aparatura elektrodiagnostyczna do zastosowań medycznych
   • 26.60.13 Aparatura wykorzystująca promienie nadfioletowe lub podczerwone do zastosowań medycznych, chirurgicznych, dentystycznych i weterynaryjnych˅
    • 26.60.13.0 Aparatura wykorzystująca promienie nadfioletowe lub podczerwone do zastosowań medycznych, chirurgicznych, dentystycznych i weterynaryjnych
   • 26.60.14 Stymulatory serca, aparaty słuchowe˅
    • 26.60.14.0 Stymulatory serca, aparaty słuchowe
   • 26.60.91 Usługi związane z produkcją instrumentów urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego˅
    • 26.60.91.0 Usługi związane z produkcją instrumentów urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
   • 26.60.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego˅
    • 26.60.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
  • 26.70 Instrumenty optyczne i sprzęt fotograficzny˅
   • 26.70.1 Sprzęt fotograficzny i jego części
   • 26.70.2 Pozostałe instrumenty optyczne i ich części
   • 26.70.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
   • 26.70.11 Soczewki obiektywów do aparatów fotograficznych, projektorów, powiększalników lub pomniejszalników˅
    • 26.70.11.0 Soczewki obiektywów do aparatów fotograficznych, projektorów, powiększalników lub pomniejszalników
   • 26.70.12 Aparaty fotograficzne do sporządzania klisz lub cylindrów drukarskich; aparaty fotograficzne w rodzaju stosowanych do rejestracji dokumentów na mikrofilmach, mikrofiszach itp.˅
    • 26.70.12.0 Aparaty fotograficzne do sporządzania klisz lub cylindrów drukarskich; aparaty fotograficzne w rodzaju stosowanych do rejestracji dokumentów na mikrofilmach, mikrofiszach itp.
   • 26.70.13 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe˅
    • 26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe
   • 26.70.14 Aparaty fotograficzne dające natychmiastowe odbitki i pozostałe aparaty fotograficzne˅
    • 26.70.14.0 Aparaty fotograficzne dające natychmiastowe odbitki i pozostałe aparaty fotograficzne
   • 26.70.15 Kamery filmowe˅
    • 26.70.15.0 Kamery filmowe
   • 26.70.16 Projektory filmowe; rzutniki przeźroczy; pozostałe projektory obrazów˅
    • 26.70.16.0 Projektory filmowe; rzutniki przeźroczy; pozostałe projektory obrazów
   • 26.70.17 Lampy błyskowe; powiększalniki fotograficzne; wyposażenie laboratoriów fotograficznych; negatywoskopy, ekrany projekcyjne˅
    • 26.70.17.0 Lampy błyskowe; powiększalniki fotograficzne; wyposażenie laboratoriów fotograficznych; negatywoskopy, ekrany projekcyjne
   • 26.70.18 Czytniki mikrofilmów, mikrofiszek oraz pozostałych zminiaturyzowanych form zapisu˅
    • 26.70.18.0 Czytniki mikrofilmów, mikrofiszek oraz pozostałych zminiaturyzowanych form zapisu
   • 26.70.19 Części i akcesoria do sprzętu fotograficznego˅
    • 26.70.19.0 Części i akcesoria do sprzętu fotograficznego
   • 26.70.21 Arkusze i płyty z materiałów polaryzujących; soczewki, pryzmaty, zwierciadła i pozostałe elementy optyczne (z wyłączeniem wykonanych ze szkła nieobrobionego optycznie), nawet oprawione, z wyłączeniem przeznaczonych do aparatów fotograficznych, projektorów, powiększalników lub pomniejszalników fotograficznych˅
    • 26.70.21.0 Arkusze i płyty z materiałów polaryzujących; soczewki, pryzmaty, zwierciadła i pozostałe elementy optyczne (z wyłączeniem wykonanych ze szkła nieobrobionego optycznie), nawet oprawione, z wyłączeniem przeznaczonych do aparatów fotograficznych, projektorów, powiększalników lub pomniejszalników fotograficznych
   • 26.70.22 Lornetki, lunety i pozostałe teleskopy optyczne; pozostałe przyrządy astronomiczne; mikroskopy optyczne˅
    • 26.70.22.0 Lornetki, lunety i pozostałe teleskopy optyczne; pozostałe przyrządy astronomiczne; mikroskopy optyczne
   • 26.70.23 Urządzenia ciekłokrystaliczne; lasery, z wyłączeniem diod laserowych; pozostałe urządzenia i przyrządy optyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 26.70.23.0 Urządzenia ciekłokrystaliczne; lasery, z wyłączeniem diod laserowych; pozostałe urządzenia i przyrządy optyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 26.70.24 Części i akcesoria do lornetek, lunet i pozostałych teleskopów optycznych, do pozostałych przyrządów astronomicznych i mikroskopów optycznych˅
    • 26.70.24.0 Części i akcesoria do lornetek, lunet i pozostałych teleskopów optycznych, do pozostałych przyrządów astronomicznych i mikroskopów optycznych
   • 26.70.25 Części i akcesoria do urządzeń ciekłokrystalicznych, laserów (z wyłączeniem diod laserowych), pozostałych urządzeń i przyrządów optycznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych˅
    • 26.70.25.0 Części i akcesoria do urządzeń ciekłokrystalicznych, laserów (z wyłączeniem diod laserowych), pozostałych urządzeń i przyrządów optycznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
   • 26.70.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego˅
    • 26.70.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
  • 26.80 Magnetyczne i optyczne niezapisane nośniki informacji˅
   • 26.80.1 Magnetyczne i optyczne niezapisane nośniki informacji
   • 26.80.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
   • 26.80.11 Magnetyczne niezapisane nośniki informacji, z wyłączeniem kart z paskiem magnetycznym˅
    • 26.80.11.0 Magnetyczne niezapisane nośniki informacji, z wyłączeniem kart z paskiem magnetycznym
   • 26.80.12 Optyczne niezapisane nośniki informacji˅
    • 26.80.12.0 Optyczne niezapisane nośniki informacji
   • 26.80.13 Pozostałe niezapisane nośniki informacji, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków˅
    • 26.80.13.0 Pozostałe niezapisane nośniki informacji, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków
   • 26.80.14 Karty z paskiem magnetycznym˅
    • 26.80.14.0 Karty z paskiem magnetycznym
   • 26.80.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji˅
    • 26.80.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
 • 27. Urządzenia elektryczne i nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego˅
  • 27.1 Silniki elektryczne, prądnice, transformatory oraz aparatura rozdzielcza i sterownicza energii elektrycznej
  • 27.2 Baterie i akumulatory
  • 27.3 Przewody i kable izolowane oraz sprzęt instalacyjny
  • 27.4 Sprzęt oświetleniowy elektryczny
  • 27.5 Sprzęt gospodarstwa domowego
  • 27.9 Pozostały sprzęt elektryczny
  • 27.11 Silniki elektryczne, prądnice i transformatory˅
   • 27.11.1 Silniki o mocy wyjściowej <= 37,5 W; pozostałe silniki prądu stałego; prądnice prądu stałego
   • 27.11.2 Silniki uniwersalne prądu stałego i przemiennego, o mocy wyjściowej > 37,5 W; pozostałe silniki prądu przemiennego; prądnice prądu przemiennego (alternatory)
   • 27.11.3 Zespoły prądotwórcze oraz przetwornice jednotwornikowe
   • 27.11.4 Transformatory elektryczne
   • 27.11.5 Stateczniki lamp wyładowczych lub rurowych; przekształtniki; pozostałe wzbudniki
   • 27.11.6 Części silników elektrycznych, prądnic i transformatorów
   • 27.11.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją silników elektrycznych, prądnic i transformatorów
   • 27.11.10 Silniki o mocy wyjściowej <= 37,5 W; pozostałe silniki prądu stałego; prądnice prądu stałego˅
    • 27.11.10.0 Silniki o mocy wyjściowej <= 37,5 W; pozostałe silniki prądu stałego; prądnice prądu stałego
   • 27.11.21 Silniki uniwersalne prądu stałego i przemiennego, o mocy wyjściowej > 37,5 W˅
    • 27.11.21.0 Silniki uniwersalne prądu stałego i przemiennego, o mocy wyjściowej > 37,5 W
   • 27.11.22 Silniki prądu przemiennego jednofazowe˅
    • 27.11.22.0 Silniki prądu przemiennego jednofazowe
   • 27.11.23 Silniki prądu przemiennego wielofazowe, o mocy wyjściowej <= 750 W˅
    • 27.11.23.0 Silniki prądu przemiennego wielofazowe, o mocy wyjściowej <= 750 W
   • 27.11.24 Silniki prądu przemiennego wielofazowe, o mocy wyjściowej > 750 W, ale <= 75 kW˅
    • 27.11.24.0 Silniki prądu przemiennego wielofazowe, o mocy wyjściowej > 750 W, ale <= 75 kW
   • 27.11.25 Silniki prądu przemiennego wielofazowe, o mocy wyjściowej > 75 kW˅
    • 27.11.25.0 Silniki prądu przemiennego wielofazowe, o mocy wyjściowej > 75 kW
   • 27.11.26 Prądnice prądu przemiennego (alternatory)˅
    • 27.11.26.0 Prądnice prądu przemiennego (alternatory)
   • 27.11.31 Zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym˅
    • 27.11.31.0 Zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym
   • 27.11.32 Zespoły prądotwórcze z silnikami o zapłonie iskrowym; pozostałe zespoły prądotwórcze; elektryczne przetwornice jednotwornikowe˅
    • 27.11.32.0 Zespoły prądotwórcze z silnikami o zapłonie iskrowym; pozostałe zespoły prądotwórcze; elektryczne przetwornice jednotwornikowe
   • 27.11.41 Transformatory z ciekłym dielektrykiem˅
    • 27.11.41.0 Transformatory z ciekłym dielektrykiem
   • 27.11.42 Pozostałe transformatory o mocy wyjściowej <= 16 kVA˅
    • 27.11.42.0 Pozostałe transformatory o mocy wyjściowej <= 16 kVA
   • 27.11.43 Pozostałe transformatory o mocy wyjściowej > 16 kVA˅
    • 27.11.43.0 Pozostałe transformatory o mocy wyjściowej > 16 kVA
   • 27.11.50 Stateczniki lamp wyładowczych lub rurowych; przekształtniki; pozostałe wzbudniki˅
    • 27.11.50.0 Stateczniki lamp wyładowczych lub rurowych; przekształtniki; pozostałe wzbudniki
   • 27.11.61 Części silników elektrycznych i prądnic˅
    • 27.11.61.0 Części silników elektrycznych i prądnic
   • 27.11.62 Części transformatorów, wzbudników i przekształtników˅
    • 27.11.62.0 Części transformatorów, wzbudników i przekształtników
   • 27.11.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją silników elektrycznych, prądnic i transformatorów˅
    • 27.11.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją silników elektrycznych, prądnic i transformatorów
  • 27.12 Aparatura rozdzielcza i sterownicza energii elektrycznej˅
   • 27.12.1 Aparatura elektryczna do przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych do napięć > 1000 V
   • 27.12.2 Aparatura elektryczna do przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych do napięć <= 1000 V
   • 27.12.3 Tablice i inne urządzenia sterujące
   • 27.12.4 Części do aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
   • 27.12.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
   • 27.12.10 Aparatura elektryczna do przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych do napięć > 1000 V˅
    • 27.12.10.0 Aparatura elektryczna do przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych do napięć > 1000 V
   • 27.12.21 Bezpieczniki do napięć <= 1000 V˅
    • 27.12.21.0 Bezpieczniki do napięć <= 1000 V
   • 27.12.22 Wyłączniki automatyczne do napięć <= 1000 V˅
    • 27.12.22.0 Wyłączniki automatyczne do napięć <= 1000 V
   • 27.12.23 Aparatura do zabezpieczania obwodów elektrycznych do napięć <= 1000 V, gdzie indziej niesklasyfikowana˅
    • 27.12.23.0 Aparatura do zabezpieczania obwodów elektrycznych do napięć <= 1000 V, gdzie indziej niesklasyfikowana
   • 27.12.24 Przekaźniki do napięć <= 1000 V˅
    • 27.12.24.0 Przekaźniki do napięć <= 1000 V
   • 27.12.31 Tablice i inne urządzenia sterujące, wyposażone w aparaturę łączeniową lub zabezpieczającą do napięć <= 1000 V˅
    • 27.12.31.0 Tablice i inne urządzenia sterujące, wyposażone w aparaturę łączeniową lub zabezpieczającą do napięć <= 1000 V
   • 27.12.32 Tablice i inne urządzenia sterujące, wyposażone w aparaturę łączeniową lub zabezpieczającą do napięć > 1000 V˅
    • 27.12.32.0 Tablice i inne urządzenia sterujące, wyposażone w aparaturę łączeniową lub zabezpieczającą do napięć > 1000 V
   • 27.12.40 Części do aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej˅
    • 27.12.40.0 Części do aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
   • 27.12.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej˅
    • 27.12.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
  • 27.20 Baterie i akumulatory˅
   • 27.20.1 Ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części
   • 27.20.2 Akumulatory elektryczne i ich części
   • 27.20.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją baterii i akumulatorów
   • 27.20.11 Ogniwa i baterie galwaniczne˅
    • 27.20.11.0 Ogniwa i baterie galwaniczne
   • 27.20.12 Części ogniw i baterii galwanicznych˅
    • 27.20.12.0 Części ogniw i baterii galwanicznych
   • 27.20.21 Akumulatory kwasowo-ołowiowe do uruchamiania silników tłokowych˅
    • 27.20.21.0 Akumulatory kwasowo-ołowiowe do uruchamiania silników tłokowych
   • 27.20.22 Akumulatory kwasowo-ołowiowe, z wyłączeniem akumulatorów do uruchamiania silników tłokowych˅
    • 27.20.22.0 Akumulatory kwasowo-ołowiowe, z wyłączeniem akumulatorów do uruchamiania silników tłokowych
   • 27.20.23 Akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo-wodorkowe, litowo-jonowe, litowo-polimerowe, niklowo-żelazowe i pozostałe akumulatory elektryczne˅
    • 27.20.23.0 Akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo-wodorkowe, litowo-jonowe, litowo-polimerowe, niklowo-żelazowe i pozostałe akumulatory elektryczne
   • 27.20.24 Części do akumulatorów elektrycznych, włączając separatory˅
    • 27.20.24.0 Części do akumulatorów elektrycznych, włączając separatory
   • 27.20.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją baterii i akumulatorów˅
    • 27.20.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją baterii i akumulatorów
  • 27.31 Kable światłowodowe˅
   • 27.31.1 Kable światłowodowe
   • 27.31.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją kabli światłowodowych
   • 27.31.11 Kable światłowodowe z włókien indywidualnie powlekanych˅
    • 27.31.11.0 Kable światłowodowe z włókien indywidualnie powlekanych
   • 27.31.12 Włókna optyczne oraz wiązki włókien optycznych; kable światłowodowe, z wyłączeniem kabli światłowodowych z włókien indywidualnie powlekanych˅
    • 27.31.12.0 Włókna optyczne oraz wiązki włókien optycznych; kable światłowodowe, z wyłączeniem kabli światłowodowych z włókien indywidualnie powlekanych
   • 27.31.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją kabli światłowodowych˅
    • 27.31.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją kabli światłowodowych
  • 27.32 Pozostałe elektroniczne i elektryczne przewody i kable˅
   • 27.32.1 Pozostałe elektroniczne i elektryczne przewody i kable
   • 27.32.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
   • 27.32.11 Drut nawojowy izolowany˅
    • 27.32.11.0 Drut nawojowy izolowany
   • 27.32.12 Kabel koncentryczny i pozostałe przewody elektryczne koncentryczne˅
    • 27.32.12.0 Kabel koncentryczny i pozostałe przewody elektryczne koncentryczne
   • 27.32.13 Pozostałe przewody elektryczne do napięć <= 1 000 V˅
    • 27.32.13.0 Pozostałe przewody elektryczne do napięć <= 1 000 V
   • 27.32.14 Pozostałe przewody elektryczne do napięć > 1 000 V˅
    • 27.32.14.0 Pozostałe przewody elektryczne do napięć > 1 000 V
   • 27.32.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli˅
    • 27.32.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
  • 27.33 Sprzęt instalacyjny˅
   • 27.33.1 Sprzęt instalacyjny
   • 27.33.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu instalacyjnego
   • 27.33.11 Przełączniki do napięć <= 1000 V˅
    • 27.33.11.0 Przełączniki do napięć <= 1000 V
   • 27.33.12 Oprawy lamp do napięć <= 1000 V˅
    • 27.33.12.0 Oprawy lamp do napięć <= 1000 V
   • 27.33.13 Wtyczki i gniazda wtykowe oraz inne rodzaje aparatury łączeniowej lub zabezpieczającej obwody elektryczne, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 27.33.13.0 Wtyczki i gniazda wtykowe oraz inne rodzaje aparatury łączeniowej lub zabezpieczającej obwody elektryczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 27.33.14 Elementy izolacyjne z tworzyw sztucznych˅
    • 27.33.14.0 Elementy izolacyjne z tworzyw sztucznych
   • 27.33.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu instalacyjnego˅
    • 27.33.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu instalacyjnego
  • 27.40 Sprzęt oświetleniowy elektryczny˅
   • 27.40.1 Żarówki i elektryczne lampy wyładowcze; lampy łukowe
   • 27.40.2 Lampy i sprzęt oświetleniowy
   • 27.40.3 Pozostałe lampy i oprawy oświetleniowe
   • 27.40.4 Części lamp i sprzętu oświetleniowego
   • 27.40.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją elektrycznego sprzętu oświetleniowego
   • 27.40.11 Wkłady do reflektorów, nierozbieralne˅
    • 27.40.11.0 Wkłady do reflektorów, nierozbieralne
   • 27.40.12 Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym, z wyłączeniem lamp ultrafioletowych i lampowych promienników podczerwieni˅
    • 27.40.12.0 Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym, z wyłączeniem lamp ultrafioletowych i lampowych promienników podczerwieni
   • 27.40.13 Żarówki o mocy <= 200 W i do napięć > 100 V, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 27.40.13.0 Żarówki o mocy <= 200 W i do napięć > 100 V, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 27.40.14 Żarówki, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 27.40.14.0 Żarówki, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 27.40.15 Lampy wyładowcze; lampy ultrafioletowe oraz lampowe promienniki podczerwieni; lampy łukowe˅
    • 27.40.15.0 Lampy wyładowcze; lampy ultrafioletowe oraz lampowe promienniki podczerwieni; lampy łukowe
   • 27.40.21 Lampy elektryczne przenośne, przystosowane do pobierania prądu z suchych baterii, akumulatorów, induktorów˅
    • 27.40.21.0 Lampy elektryczne przenośne, przystosowane do pobierania prądu z suchych baterii, akumulatorów, induktorów
   • 27.40.22 Lampy elektryczne stołowe, biurkowe, nocne lub podłogowe˅
    • 27.40.22.0 Lampy elektryczne stołowe, biurkowe, nocne lub podłogowe
   • 27.40.23 Lampy i oprawy oświetleniowe, nieelektryczne˅
    • 27.40.23.0 Lampy i oprawy oświetleniowe, nieelektryczne
   • 27.40.24 Reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne˅
    • 27.40.24.0 Reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne
   • 27.40.25 Żyrandole oraz pozostałe oprawy oświetleniowe instalowane na suficie lub ścianach˅
    • 27.40.25.0 Żyrandole oraz pozostałe oprawy oświetleniowe instalowane na suficie lub ścianach
   • 27.40.31 Lampy błyskowe (flesze), żarówki błyskowe, kostki błyskowe itp. wyroby do celów fotograficznych˅
    • 27.40.31.0 Lampy błyskowe (flesze), żarówki błyskowe, kostki błyskowe itp. wyroby do celów fotograficznych
   • 27.40.32 Zestawy oświetleniowe w rodzaju stosowanych do choinek˅
    • 27.40.32.0 Zestawy oświetleniowe w rodzaju stosowanych do choinek
   • 27.40.33 Reflektory poszukiwawcze i punktowe˅
    • 27.40.33.0 Reflektory poszukiwawcze i punktowe
   • 27.40.39 Pozostałe lampy i sprzęt oświetleniowy, gdzie indziej niesklasyfikowany˅
    • 27.40.39.0 Pozostałe lampy i sprzęt oświetleniowy, gdzie indziej niesklasyfikowany
   • 27.40.41 Części do żarówek lub lamp wyładowczych lub lamp łukowych˅
    • 27.40.41.0 Części do żarówek lub lamp wyładowczych lub lamp łukowych
   • 27.40.42 Części lamp i opraw oświetleniowych, z wyłączeniem części ze szkła i tworzyw sztucznych˅
    • 27.40.42.0 Części lamp i opraw oświetleniowych, z wyłączeniem części ze szkła i tworzyw sztucznych
   • 27.40.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją elektrycznego sprzętu oświetleniowego˅
    • 27.40.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją elektrycznego sprzętu oświetleniowego
  • 27.51 Sprzęt gospodarstwa domowego elektryczny˅
   • 27.51.1 Chłodziarki i zamrażarki; pralki; koce elektryczne; wentylatory
   • 27.51.2 Pozostały elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, gdzie indziej niesklasyfikowany
   • 27.51.3 Części elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, z wyłączeniem części do wentylatorów, okapów wyciągowych i recyrkulacyjnych typu domowego
   • 27.51.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
   • 27.51.11 Chłodziarki i zamrażarki typu domowego˅
    • 27.51.11.0 Chłodziarki i zamrażarki typu domowego
   • 27.51.12 Zmywarki do naczyń typu domowego˅
    • 27.51.12.0 Zmywarki do naczyń typu domowego
   • 27.51.13 Pralki i suszarki typu domowego˅
    • 27.51.13.0 Pralki i suszarki typu domowego
   • 27.51.14 Koce elektryczne˅
    • 27.51.14.0 Koce elektryczne
   • 27.51.15 Wentylatory, okapy wyciągowe i recyrkulacyjne typu domowego˅
    • 27.51.15.0 Wentylatory, okapy wyciągowe i recyrkulacyjne typu domowego
   • 27.51.21 Sprzęt gospodarstwa domowego elektromechaniczny, z własnym silnikiem elektrycznym˅
    • 27.51.21.0 Sprzęt gospodarstwa domowego elektromechaniczny, z własnym silnikiem elektrycznym
   • 27.51.22 Golarki, depilatory i maszynki do strzyżenia włosów, z własnym silnikiem elektrycznym˅
    • 27.51.22.0 Golarki, depilatory i maszynki do strzyżenia włosów, z własnym silnikiem elektrycznym
   • 27.51.23 Suszarki do włosów lub rąk, elektrotermiczne; żelazka elektryczne˅
    • 27.51.23.0 Suszarki do włosów lub rąk, elektrotermiczne; żelazka elektryczne
   • 27.51.24 Pozostały sprzęt elektrotermiczny˅
    • 27.51.24.0 Pozostały sprzęt elektrotermiczny
   • 27.51.25 Podgrzewacze wody elektryczne o działaniu natychmiastowym lub zbiornikowe oraz grzałki nurnikowe˅
    • 27.51.25.0 Podgrzewacze wody elektryczne o działaniu natychmiastowym lub zbiornikowe oraz grzałki nurnikowe
   • 27.51.26 Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń i ogrzewania gleby, elektryczne˅
    • 27.51.26.0 Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń i ogrzewania gleby, elektryczne
   • 27.51.27 Kuchenki mikrofalowe˅
    • 27.51.27.0 Kuchenki mikrofalowe
   • 27.51.28 Pozostałe piece; kuchenki, płyty kuchenne, pierścienie do gotowania; ruszty do smażenia i pieczenia˅
    • 27.51.28.0 Pozostałe piece; kuchenki, płyty kuchenne, pierścienie do gotowania; ruszty do smażenia i pieczenia
   • 27.51.29 Rezystory grzejne elektryczne˅
    • 27.51.29.0 Rezystory grzejne elektryczne
   • 27.51.30 Części elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, z wyłączeniem części do wentylatorów, okapów wyciągowych i recyrkulacyjnych typu domowego˅
    • 27.51.30.0 Części elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, z wyłączeniem części do wentylatorów, okapów wyciągowych i recyrkulacyjnych typu domowego
   • 27.51.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego˅
    • 27.51.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
  • 27.52 Sprzęt gospodarstwa domowego nieelektryczny˅
   • 27.52.1 Sprzęt gospodarstwa domowego do gotowania i ogrzewania, nieelektryczny
   • 27.52.2 Części pieców, kuchenek, podgrzewaczy płytowych i podobnego nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
   • 27.52.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
   • 27.52.11 Sprzęt gospodarstwa domowego do gotowania i podgrzewacze płytowe, z żeliwa, stali lub miedzi, nieelektryczny˅
    • 27.52.11.0 Sprzęt gospodarstwa domowego do gotowania i podgrzewacze płytowe, z żeliwa, stali lub miedzi, nieelektryczny
   • 27.52.12 Pozostały sprzęt gospodarstwa domowego na gaz lub na gaz i inne paliwo oraz na paliwo płynne lub stałe˅
    • 27.52.12.0 Pozostały sprzęt gospodarstwa domowego na gaz lub na gaz i inne paliwo oraz na paliwo płynne lub stałe
   • 27.52.13 Nagrzewnice powietrza lub rozdzielacze gorącego powietrza, z żeliwa lub stali, nieelektryczne, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 27.52.13.0 Nagrzewnice powietrza lub rozdzielacze gorącego powietrza, z żeliwa lub stali, nieelektryczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 27.52.14 Podgrzewacze wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne˅
    • 27.52.14.0 Podgrzewacze wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne
   • 27.52.20 Części pieców, kuchenek, podgrzewaczy płytowych i podobnego nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego˅
    • 27.52.20.0 Części pieców, kuchenek, podgrzewaczy płytowych i podobnego nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
   • 27.52.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego˅
    • 27.52.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
  • 27.90 Pozostały sprzęt elektryczny˅
   • 27.90.1 Pozostały sprzęt elektryczny i jego części
   • 27.90.2 Tablice sygnalizacyjne zawierające urządzenia ciekłokrystaliczne lub diody elektroluminescencyjne; elektryczna aparatura do sygnalizacji dźwiękowej lub wizualnej
   • 27.90.3 Maszyny i aparatura do lutowania miękkiego lub twardego, spawania lub zgrzewania i ich części; maszyny i aparatura do natryskiwania na gorąco metali lub cermetali i ich części; części do pozostałego sprzętu elektrycznego; części elektryczne maszyn lub aparatury, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 27.90.4 Pozostały sprzęt elektryczny (włączając elektromagnesy; elektromagnetyczne sprzęgła i hamulce i ich części; elektromagnetyczne głowice podnośnikowe i ich części; elektryczne akceleratory cząstek; elektryczne generatory sygnałów), gdzie indziej niesklasyfikowany
   • 27.90.5 Kondensatory elektryczne
   • 27.90.6 Rezystory elektryczne, z wyłączeniem rezystorów grzejnych
   • 27.90.7 Urządzenia sygnalizacyjne elektryczne, zapewniające bezpieczeństwo lub regulujące ruch kolejowy, tramwajowy, drogowy, na wodach śródlądowych, parkingach, w portach lub na lotniskach
   • 27.90.8 Części kondensatorów elektrycznych, rezystorów elektrycznych, reostatów i potencjometrów
   • 27.90.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałego sprzętu elektrycznego
   • 27.90.11 Maszyny i aparatura elektryczne, wykonujące funkcje indywidualne˅
    • 27.90.11.0 Maszyny i aparatura elektryczne, wykonujące funkcje indywidualne
   • 27.90.12 Izolatory elektryczne; elementy izolacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych; przewody rurowe do kabli elektrycznych˅
    • 27.90.12.0 Izolatory elektryczne; elementy izolacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych; przewody rurowe do kabli elektrycznych
   • 27.90.13 Elektrody węglowe i pozostałe wyroby z grafitu lub innych rodzajów węgla, do zastosowań elektrotechnicznych˅
    • 27.90.13.0 Elektrody węglowe i pozostałe wyroby z grafitu lub innych rodzajów węgla, do zastosowań elektrotechnicznych
   • 27.90.20 Tablice sygnalizacyjne zawierające urządzenia ciekłokrystaliczne lub diody elektroluminescencyjne; elektryczna aparatura do sygnalizacji dźwiękowej lub wizualnej˅
    • 27.90.20.0 Tablice sygnalizacyjne zawierające urządzenia ciekłokrystaliczne lub diody elektroluminescencyjne; elektryczna aparatura do sygnalizacji dźwiękowej lub wizualnej
   • 27.90.31 Maszyny i aparatura do lutowania miękkiego lub twardego, spawania lub zgrzewania, elektryczne; elektryczne maszyny i aparatura do natryskiwania na gorąco metali lub cermetali˅
    • 27.90.31.0 Maszyny i aparatura do lutowania miękkiego lub twardego, spawania lub zgrzewania, elektryczne; elektryczne maszyny i aparatura do natryskiwania na gorąco metali lub cermetali
   • 27.90.32 Części elektrycznych maszyn i aparatury do lutowania miękkiego lub twardego, spawania lub zgrzewania i elektrycznych maszyn i aparatury do natryskiwania na gorąco metali lub cermetali˅
    • 27.90.32.0 Części elektrycznych maszyn i aparatury do lutowania miękkiego lub twardego, spawania lub zgrzewania i elektrycznych maszyn i aparatury do natryskiwania na gorąco metali lub cermetali
   • 27.90.33 Części do pozostałego sprzętu elektrycznego; części elektryczne maszyn lub aparatury, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 27.90.33.0 Części do pozostałego sprzętu elektrycznego; części elektryczne maszyn lub aparatury, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 27.90.40 Pozostały sprzęt elektryczny (włączając elektromagnesy; elektromagnetyczne sprzęgła i hamulce i ich części; elektromagnetyczne głowice podnośnikowe i ich części; elektryczne akceleratory cząstek; elektryczne generatory sygnałów), gdzie indziej niesklasyfikowany˅
    • 27.90.40.0 Pozostały sprzęt elektryczny (włączając elektromagnesy; elektromagnetyczne sprzęgła i hamulce i ich części; elektromagnetyczne głowice podnośnikowe i ich części; elektryczne akceleratory cząstek; elektryczne generatory sygnałów), gdzie indziej niesklasyfikowany
   • 27.90.51 Kondensatory stałe przeznaczone do stosowania w obwodach prądu o częstotliwości 50/60 Hz dla mocy biernej >= 0,5 kVar˅
    • 27.90.51.0 Kondensatory stałe przeznaczone do stosowania w obwodach prądu o częstotliwości 50/60 Hz dla mocy biernej >= 0,5 kVar
   • 27.90.52 Pozostałe kondensatory stałe˅
    • 27.90.52.0 Pozostałe kondensatory stałe
   • 27.90.53 Kondensatory nastawne lub strojeniowe˅
    • 27.90.53.0 Kondensatory nastawne lub strojeniowe
   • 27.90.60 Rezystory elektryczne, z wyłączeniem rezystorów grzejnych˅
    • 27.90.60.0 Rezystory elektryczne, z wyłączeniem rezystorów grzejnych
   • 27.90.70 Urządzenia sygnalizacyjne elektryczne, zapewniające bezpieczeństwo lub regulujące ruch kolejowy, tramwajowy, drogowy, na wodach śródlądowych, parkingach, w portach lub na lotniskach˅
    • 27.90.70.0 Urządzenia sygnalizacyjne elektryczne, zapewniające bezpieczeństwo lub regulujące ruch kolejowy, tramwajowy, drogowy, na wodach śródlądowych, parkingach, w portach lub na lotniskach
   • 27.90.81 Części kondensatorów elektrycznych˅
    • 27.90.81.0 Części kondensatorów elektrycznych
   • 27.90.82 Części rezystorów elektrycznych, reostatów i potencjometrów˅
    • 27.90.82.0 Części rezystorów elektrycznych, reostatów i potencjometrów
   • 27.90.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałego sprzętu elektrycznego˅
    • 27.90.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałego sprzętu elektrycznego
 • 28. Maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
  • 28.1 Maszyny ogólnego przeznaczenia
  • 28.2 Pozostałe maszyny ogólnego przeznaczenia
  • 28.3 Maszyny dla rolnictwa i leśnictwa
  • 28.4 Maszyny i narzędzia mechaniczne
  • 28.9 Pozostałe maszyny specjalnego przeznaczenia
  • 28.11 Silniki i turbiny, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych˅
   • 28.11.1 Silniki, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
   • 28.11.2 Turbiny
   • 28.11.3 Części turbin
   • 28.11.4 Części do silników
   • 28.11.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
   • 28.11.11 Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym przyczepne, do napędu jednostek pływających˅
    • 28.11.11.0 Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym przyczepne, do napędu jednostek pływających
   • 28.11.12 Pozostałe silniki spalinowe z zapłonem iskrowym, do napędu jednostek pływających; pozostałe silniki spalinowe z zapłonem iskrowym˅
    • 28.11.12.0 Pozostałe silniki spalinowe z zapłonem iskrowym, do napędu jednostek pływających; pozostałe silniki spalinowe z zapłonem iskrowym
   • 28.11.13 Pozostałe silniki spalinowe wewnętrznego spalania, tłokowe, z zapłonem samoczynnym˅
    • 28.11.13.0 Pozostałe silniki spalinowe wewnętrznego spalania, tłokowe, z zapłonem samoczynnym
   • 28.11.21 Turbiny na parę wodną i turbiny na inne rodzaje pary˅
    • 28.11.21.0 Turbiny na parę wodną i turbiny na inne rodzaje pary
   • 28.11.22 Turbiny hydrauliczne i koła wodne˅
    • 28.11.22.0 Turbiny hydrauliczne i koła wodne
   • 28.11.23 Turbiny gazowe, z wyłączeniem silników turboodrzutowych i turbośmigłowych˅
    • 28.11.23.0 Turbiny gazowe, z wyłączeniem silników turboodrzutowych i turbośmigłowych
   • 28.11.24 Turbiny wiatrowe˅
    • 28.11.24.0 Turbiny wiatrowe
   • 28.11.31 Części turbin na parę wodną i turbin na inne rodzaje pary˅
    • 28.11.31.0 Części turbin na parę wodną i turbin na inne rodzaje pary
   • 28.11.32 Części turbin hydraulicznych, kół wodnych, w tym regulatory˅
    • 28.11.32.0 Części turbin hydraulicznych, kół wodnych, w tym regulatory
   • 28.11.33 Części turbin gazowych, z wyłączeniem turboodrzutowych i turbośmigłowych˅
    • 28.11.33.0 Części turbin gazowych, z wyłączeniem turboodrzutowych i turbośmigłowych
   • 28.11.41 Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych˅
    • 28.11.41.0 Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych
   • 28.11.42 Części do pozostałych silników, gdzie indziej niesklasyfikowanych˅
    • 28.11.42.0 Części do pozostałych silników, gdzie indziej niesklasyfikowanych
   • 28.11.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych˅
    • 28.11.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
  • 28.12 Sprzęt i wyposażenie do napędu hydraulicznego i pneumatycznego˅
   • 28.12.1 Silniki hydrauliczne i pneumatyczne, z wyłączeniem części do nich
   • 28.12.2 Części sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
   • 28.12.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
   • 28.12.11 Silniki liniowe (cylindry), hydrauliczne i pneumatyczne˅
    • 28.12.11.0 Silniki liniowe (cylindry), hydrauliczne i pneumatyczne
   • 28.12.12 Silniki wirnikowe, hydrauliczne i pneumatyczne˅
    • 28.12.12.0 Silniki wirnikowe, hydrauliczne i pneumatyczne
   • 28.12.13 Pompy hydrauliczne˅
    • 28.12.13.0 Pompy hydrauliczne
   • 28.12.14 Zawory hydrauliczne i pneumatyczne˅
    • 28.12.14.0 Zawory hydrauliczne i pneumatyczne
   • 28.12.15 Zespoły hydrauliczne˅
    • 28.12.15.0 Zespoły hydrauliczne
   • 28.12.16 Układy hydrauliczne˅
    • 28.12.16.0 Układy hydrauliczne
   • 28.12.20 Części sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego˅
    • 28.12.20.0 Części sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
   • 28.12.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego˅
    • 28.12.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
  • 28.13 Pozostałe pompy i sprężarki˅
   • 28.13.1 Pompy do cieczy; podnośniki do cieczy
   • 28.13.2 Pompy powietrzne lub próżniowe; sprężarki powietrza lub innych rodzajów gazu
   • 28.13.3 Części pomp i sprężarek
   • 28.13.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych pomp i sprężarek
   • 28.13.11 Pompy do paliwa, smarów, chłodziwa oraz do betonu˅
    • 28.13.11.0 Pompy do paliwa, smarów, chłodziwa oraz do betonu
   • 28.13.12 Pozostałe pompy tłokowe wyporowe do cieczy˅
    • 28.13.12.0 Pozostałe pompy tłokowe wyporowe do cieczy
   • 28.13.13 Pozostałe pompy obrotowe wyporowe do cieczy˅
    • 28.13.13.0 Pozostałe pompy obrotowe wyporowe do cieczy
   • 28.13.14 Pozostałe pompy odśrodkowe do cieczy; pozostałe pompy do cieczy; podnośniki do cieczy˅
    • 28.13.14.0 Pozostałe pompy odśrodkowe do cieczy; pozostałe pompy do cieczy; podnośniki do cieczy
   • 28.13.21 Pompy próżniowe˅
    • 28.13.21.0 Pompy próżniowe
   • 28.13.22 Pompy powietrzne ręczne lub nożne˅
    • 28.13.22.0 Pompy powietrzne ręczne lub nożne
   • 28.13.23 Sprężarki do urządzeń chłodniczych˅
    • 28.13.23.0 Sprężarki do urządzeń chłodniczych
   • 28.13.24 Sprężarki powietrza zainstalowane na podwoziu kołowym i przeznaczone do holowania przez inny pojazd˅
    • 28.13.24.0 Sprężarki powietrza zainstalowane na podwoziu kołowym i przeznaczone do holowania przez inny pojazd
   • 28.13.25 Turbosprężarki˅
    • 28.13.25.0 Turbosprężarki
   • 28.13.26 Sprężarki wyporowe tłokowe˅
    • 28.13.26.0 Sprężarki wyporowe tłokowe
   • 28.13.27 Sprężarki wyporowe-rotacyjne, jednowałowe i wielowałowe˅
    • 28.13.27.0 Sprężarki wyporowe-rotacyjne, jednowałowe i wielowałowe
   • 28.13.28 Pozostałe sprężarki˅
    • 28.13.28.0 Pozostałe sprężarki
   • 28.13.31 Części pomp do cieczy; części podnośników do cieczy˅
    • 28.13.31.0 Części pomp do cieczy; części podnośników do cieczy
   • 28.13.32 Części pomp powietrznych i próżniowych, sprężarek powietrza i innych rodzajów gazu, wentylatorów i wyciągów˅
    • 28.13.32.0 Części pomp powietrznych i próżniowych, sprężarek powietrza i innych rodzajów gazu, wentylatorów i wyciągów
   • 28.13.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych pomp i sprężarek˅
    • 28.13.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych pomp i sprężarek
  • 28.14 Pozostałe kurki i zawory˅
   • 28.14.1 Krany, kurki, zawory i podobna armatura do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi itp.
   • 28.14.2 Części kurków, kranów, zaworów i podobnych wyrobów
   • 28.14.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych kurków i zaworów
   • 28.14.11 Zawory ciśnieniowe: redukcyjne, sterujące, kontrolne i zawory bezpieczeństwa˅
    • 28.14.11.0 Zawory ciśnieniowe: redukcyjne, sterujące, kontrolne i zawory bezpieczeństwa
   • 28.14.12 Krany, kurki i zawory do zlewozmywaków, umywalek, bidetów, płuczek ustępowych, wanien i podobnej armatury; zawory do grzejników centralnego ogrzewania˅
    • 28.14.12.0 Krany, kurki i zawory do zlewozmywaków, umywalek, bidetów, płuczek ustępowych, wanien i podobnej armatury; zawory do grzejników centralnego ogrzewania
   • 28.14.13 Zawory do sterowania procesami, zawory zasuwowe, zawory talerzowe o kadłubie kulistym i pozostałe zawory˅
    • 28.14.13.0 Zawory do sterowania procesami, zawory zasuwowe, zawory talerzowe o kadłubie kulistym i pozostałe zawory
   • 28.14.20 Części kurków, kranów, zaworów i podobnych wyrobów˅
    • 28.14.20.0 Części kurków, kranów, zaworów i podobnych wyrobów
   • 28.14.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych kurków i zaworów˅
    • 28.14.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych kurków i zaworów
  • 28.15 Łożyska, koła zębate, przekładnie zębate i elementy napędowe˅
   • 28.15.1 Łożyska toczne kulkowe lub wałeczkowe
   • 28.15.2 Pozostałe łożyska, koła zębate, przekładnie zębate i elementy napędowe
   • 28.15.3 Części łożysk, kół i przekładni zębatych i elementów napędowych
   • 28.15.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
   • 28.15.10 Łożyska toczne kulkowe lub wałeczkowe˅
    • 28.15.10.0 Łożyska toczne kulkowe lub wałeczkowe
   • 28.15.21 Łańcuchy przegubowe z żeliwa lub stali˅
    • 28.15.21.0 Łańcuchy przegubowe z żeliwa lub stali
   • 28.15.22 Wały napędowe (włączając wały krzywkowe i wały wykorbione) oraz korby˅
    • 28.15.22.0 Wały napędowe (włączając wały krzywkowe i wały wykorbione) oraz korby
   • 28.15.23 Obudowy łożysk i łożyska ślizgowe˅
    • 28.15.23.0 Obudowy łożysk i łożyska ślizgowe
   • 28.15.24 Koła zębate i przekładnie zębate; mechanizmy śrubowo-kulkowe lub śrubowo-wałeczkowe; skrzynie przekładniowe i pozostałe układy zmieniające prędkość˅
    • 28.15.24.0 Koła zębate i przekładnie zębate; mechanizmy śrubowo-kulkowe lub śrubowo-wałeczkowe; skrzynie przekładniowe i pozostałe układy zmieniające prędkość
   • 28.15.25 Koła zamachowe i koła pasowe lub linowe, włączając wielokrążki i zblocza˅
    • 28.15.25.0 Koła zamachowe i koła pasowe lub linowe, włączając wielokrążki i zblocza
   • 28.15.26 Sprzęgła rozłączne i nierozłączne, włączając przeguby uniwersalne˅
    • 28.15.26.0 Sprzęgła rozłączne i nierozłączne, włączając przeguby uniwersalne
   • 28.15.31 Kulki, igiełki i wałeczki łożysk; części łożysk kulkowych i wałeczkowych˅
    • 28.15.31.0 Kulki, igiełki i wałeczki łożysk; części łożysk kulkowych i wałeczkowych
   • 28.15.32 Części łańcuchów przegubowych z żeliwa lub stali˅
    • 28.15.32.0 Części łańcuchów przegubowych z żeliwa lub stali
   • 28.15.39 Części pozostałych łożysk i elementów napędowych, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 28.15.39.0 Części pozostałych łożysk i elementów napędowych, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 28.15.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych˅
    • 28.15.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
  • 28.21 Piece, paleniska i palniki piecowe˅
   • 28.21.1 Piece, paleniska i palniki piecowe oraz ich części
   • 28.21.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją pieców, palenisk i palników piecowych
   • 28.21.11 Palniki piecowe; mechaniczne podawacze węgla, włączając ich ruszty mechaniczne; mechaniczne urządzenia do usuwania popiołu oraz podobne urządzenia˅
    • 28.21.11.0 Palniki piecowe; mechaniczne podawacze węgla, włączając ich ruszty mechaniczne; mechaniczne urządzenia do usuwania popiołu oraz podobne urządzenia
   • 28.21.12 Piece i paleniska przemysłowe lub laboratoryjne, nieelektryczne, włączając piece do spopielania, ale z wyłączeniem pieców piekarskich˅
    • 28.21.12.0 Piece i paleniska przemysłowe lub laboratoryjne, nieelektryczne, włączając piece do spopielania, ale z wyłączeniem pieców piekarskich
   • 28.21.13 Piece przemysłowe lub laboratoryjne, elektryczne; urządzenia działające na zasadzie indukcji lub strat dielektrycznych˅
    • 28.21.13.0 Piece przemysłowe lub laboratoryjne, elektryczne; urządzenia działające na zasadzie indukcji lub strat dielektrycznych
   • 28.21.14 Części pieców, palenisk i palników piecowych˅
    • 28.21.14.0 Części pieców, palenisk i palników piecowych
   • 28.21.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pieców, palenisk i palników piecowych˅
    • 28.21.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pieców, palenisk i palników piecowych
  • 28.22 Urządzenia dźwigowe i chwytaki˅
   • 28.22.1 Urządzenia dźwigowe i chwytaki oraz ich części
   • 28.22.2 Czerpaki, kubły, łyżki, szufle i chwytaki do dźwigów, koparek i podobne
   • 28.22.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń dźwigowych i chwytaków
   • 28.22.11 Wielokrążki i wciągniki, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 28.22.11.0 Wielokrążki i wciągniki, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 28.22.12 Windy kopalniane; wciągarki zaprojektowane specjalnie do pracy pod powierzchnią ziemi; pozostałe wciągarki; przyciągarki˅
    • 28.22.12.0 Windy kopalniane; wciągarki zaprojektowane specjalnie do pracy pod powierzchnią ziemi; pozostałe wciągarki; przyciągarki
   • 28.22.13 Podnośniki; wciągniki w rodzaju stosowanych do podnoszenia pojazdów˅
    • 28.22.13.0 Podnośniki; wciągniki w rodzaju stosowanych do podnoszenia pojazdów
   • 28.22.14 Żurawie; dźwignice; bramownice drogowe, wozy okraczające podsiębierne oraz wozy i wózki transportu wewnętrznego z urządzeniami dźwigowymi˅
    • 28.22.14.0 Żurawie; dźwignice; bramownice drogowe, wozy okraczające podsiębierne oraz wozy i wózki transportu wewnętrznego z urządzeniami dźwigowymi
   • 28.22.15 Wózki widłowe, pozostałe wozy i wózki transportu wewnętrznego; ciągniki w rodzaju stosowanych na peronach kolejowych˅
    • 28.22.15.0 Wózki widłowe, pozostałe wozy i wózki transportu wewnętrznego; ciągniki w rodzaju stosowanych na peronach kolejowych
   • 28.22.16 Wyciągi pionowe i pochyłe, schody ruchome i chodniki ruchome˅
    • 28.22.16.0 Wyciągi pionowe i pochyłe, schody ruchome i chodniki ruchome
   • 28.22.17 Wyciągi i przenośniki pneumatyczne oraz pozostałe wyciągi i przenośniki o pracy ciągłej, do transportu towarów lub materiałów˅
    • 28.22.17.0 Wyciągi i przenośniki pneumatyczne oraz pozostałe wyciągi i przenośniki o pracy ciągłej, do transportu towarów lub materiałów
   • 28.22.18 Pozostałe urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, załadowywania lub rozładowywania˅
    • 28.22.18.0 Pozostałe urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, załadowywania lub rozładowywania
   • 28.22.19 Części urządzeń dźwigowych i chwytaków˅
    • 28.22.19.0 Części urządzeń dźwigowych i chwytaków
   • 28.22.20 Czerpaki, kubły, łyżki, szufle i chwytaki do dźwigów, koparek i podobne˅
    • 28.22.20.0 Czerpaki, kubły, łyżki, szufle i chwytaki do dźwigów, koparek i podobne
   • 28.22.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń dźwigowych i chwytaków˅
    • 28.22.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń dźwigowych i chwytaków
  • 28.23 Maszyny i sprzęt biurowy, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych˅
   • 28.23.1 Maszyny do pisania, maszyny do redagowania tekstów i maszyny liczące
   • 28.23.2 Pozostałe maszyny biurowe; części i akcesoria do maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
   • 28.23.9 Usługi związane z produkcją maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych; usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
   • 28.23.11 Maszyny do pisania i maszyny do redagowania tekstów˅
    • 28.23.11.0 Maszyny do pisania i maszyny do redagowania tekstów
   • 28.23.12 Kalkulatory elektroniczne i kieszonkowe maszyny elektroniczne z funkcjami liczącymi do zapisu, odtwarzania i wyświetlania danych˅
    • 28.23.12.0 Kalkulatory elektroniczne i kieszonkowe maszyny elektroniczne z funkcjami liczącymi do zapisu, odtwarzania i wyświetlania danych
   • 28.23.13 Maszyny do księgowania, kasy rejestrujące, maszyny do frankowania, maszyny do wydawania biletów i podobne maszyny, wyposażone w urządzenia liczące˅
    • 28.23.13.0 Maszyny do księgowania, kasy rejestrujące, maszyny do frankowania, maszyny do wydawania biletów i podobne maszyny, wyposażone w urządzenia liczące
   • 28.23.21 Fotokopiarki optyczne, kopiarki stykowe lub termokopiarki˅
    • 28.23.21.0 Fotokopiarki optyczne, kopiarki stykowe lub termokopiarki
   • 28.23.22 Maszyny drukarskie offsetowe z podawaniem papieru w arkuszach, typu biurowego˅
    • 28.23.22.0 Maszyny drukarskie offsetowe z podawaniem papieru w arkuszach, typu biurowego
   • 28.23.23 Pozostałe maszyny biurowe˅
    • 28.23.23.0 Pozostałe maszyny biurowe
   • 28.23.24 Części i akcesoria do maszyn do pisania oraz maszyn liczących˅
    • 28.23.24.0 Części i akcesoria do maszyn do pisania oraz maszyn liczących
   • 28.23.25 Części i akcesoria do pozostałych maszyn biurowych, z wyłączeniem fotokopiarek˅
    • 28.23.25.0 Części i akcesoria do pozostałych maszyn biurowych, z wyłączeniem fotokopiarek
   • 28.23.26 Części i akcesoria do fotokopiarek˅
    • 28.23.26.0 Części i akcesoria do fotokopiarek
   • 28.23.91 Usługi związane z produkcją maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych˅
    • 28.23.91.0 Usługi związane z produkcją maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
   • 28.23.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych˅
    • 28.23.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
  • 28.24 Narzędzia ręczne mechaniczne˅
   • 28.24.1 Narzędzia ręczne elektromechaniczne z samodzielnym silnikiem elektrycznym; pozostałe przenośne mechaniczne narzędzia ręczne
   • 28.24.2 Części do mechanicznych narzędzi ręcznych
   • 28.24.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją mechanicznych narzędzi ręcznych
   • 28.24.11 Narzędzia ręczne elektromechaniczne z samodzielnym silnikiem elektrycznym˅
    • 28.24.11.0 Narzędzia ręczne elektromechaniczne z samodzielnym silnikiem elektrycznym
   • 28.24.12 Pozostałe przenośne mechaniczne narzędzia ręczne˅
    • 28.24.12.0 Pozostałe przenośne mechaniczne narzędzia ręczne
   • 28.24.21 Części do elektromechanicznych narzędzi ręcznych z samodzielnym silnikiem elektrycznym˅
    • 28.24.21.0 Części do elektromechanicznych narzędzi ręcznych z samodzielnym silnikiem elektrycznym
   • 28.24.22 Części do pozostałych przenośnych mechanicznych narzędzi ręcznych˅
    • 28.24.22.0 Części do pozostałych przenośnych mechanicznych narzędzi ręcznych
   • 28.24.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją mechanicznych narzędzi ręcznych˅
    • 28.24.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją mechanicznych narzędzi ręcznych
  • 28.25 Przemysłowe urządzenia chłodnicze i wentylacyjne˅
   • 28.25.1 Wymienniki ciepła; urządzenia klimatyzacyjne, z wyłączeniem przeznaczonych dla gospodarstw domowych; urządzenia chłodnicze lub zamrażające
   • 28.25.2 Wentylatory, z wyłączeniem stołowych, podłogowych, ściennych, okiennych, sufitowych lub dachowych
   • 28.25.3 Części przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
   • 28.25.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
   • 28.25.11 Wymienniki ciepła i urządzenia do skraplania powietrza lub innych gazów˅
    • 28.25.11.0 Wymienniki ciepła i urządzenia do skraplania powietrza lub innych gazów
   • 28.25.12 Urządzenia klimatyzacyjne, z wyłączeniem przeznaczonych dla gospodarstw domowych˅
    • 28.25.12.0 Urządzenia klimatyzacyjne, z wyłączeniem przeznaczonych dla gospodarstw domowych
   • 28.25.13 Urządzenia chłodnicze lub zamrażające i pompy cieplne, z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych˅
    • 28.25.13.0 Urządzenia chłodnicze lub zamrażające i pompy cieplne, z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych
   • 28.25.14 Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 28.25.14.0 Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 28.25.20 Wentylatory, z wyłączeniem stołowych, podłogowych, ściennych, okiennych, sufitowych lub dachowych˅
    • 28.25.20.0 Wentylatory, z wyłączeniem stołowych, podłogowych, ściennych, okiennych, sufitowych lub dachowych
   • 28.25.30 Części przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych˅
    • 28.25.30.0 Części przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
   • 28.25.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych˅
    • 28.25.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
  • 28.29 Pozostałe maszyny ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
   • 28.29.1 Wytwornice gazu, urządzenia i aparatura do destylacji i filtrowania
   • 28.29.2 Urządzenia do czyszczenia, napełniania, pakowania lub paczkowania butelek lub innych pojemników; gaśnice, pistolety natryskowe, maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku; uszczelki
   • 28.29.3 Urządzenia do ważenia i mierzenia przemysłowe, domowe i inne
   • 28.29.4 Wirówki, kalandry i automaty sprzedające
   • 28.29.5 Zmywarki do naczyń typu przemysłowego
   • 28.29.6 Urządzenia do obróbki materiałów poprzez proces obejmujący zmianę temperatury, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 28.29.7 Maszyny i urządzenia do lutowania miękkiego i twardego, spawania lub zgrzewania, nieelektryczne; maszyny i urządzenia do gazowego odpuszczania powierzchniowego
   • 28.29.8 Części do pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 28.29.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 28.29.11 Wytwornice gazu generatorowego lub wodnego; wytwornice acetylenu i podobne; instalacje do destylacji lub rektyfikacji˅
    • 28.29.11.0 Wytwornice gazu generatorowego lub wodnego; wytwornice acetylenu i podobne; instalacje do destylacji lub rektyfikacji
   • 28.29.12 Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy˅
    • 28.29.12.0 Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy
   • 28.29.13 Filtry do oleju lub paliwa oraz filtry powietrza dolotowego do silników spalinowych˅
    • 28.29.13.0 Filtry do oleju lub paliwa oraz filtry powietrza dolotowego do silników spalinowych
   • 28.29.21 Urządzenia do czyszczenia, napełniania, pakowania lub paczkowania butelek lub innych pojemników˅
    • 28.29.21.0 Urządzenia do czyszczenia, napełniania, pakowania lub paczkowania butelek lub innych pojemników
   • 28.29.22 Gaśnice, pistolety natryskowe, maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku oraz podobne urządzenia mechaniczne, z wyłączeniem przeznaczonych dla rolnictwa˅
    • 28.29.22.0 Gaśnice, pistolety natryskowe, maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku oraz podobne urządzenia mechaniczne, z wyłączeniem przeznaczonych dla rolnictwa
   • 28.29.23 Uszczelki z cienkiej blachy; uszczelnienia mechaniczne˅
    • 28.29.23.0 Uszczelki z cienkiej blachy; uszczelnienia mechaniczne
   • 28.29.31 Urządzenia do ważenia do celów przemysłowych; wagi do ciągłego ważenia towarów na przenośnikach; wagi do porównywania ważonej masy z zadaną wartością stałą oraz wagi służące do podawania ustalonej z góry masy materiału˅
    • 28.29.31.0 Urządzenia do ważenia do celów przemysłowych; wagi do ciągłego ważenia towarów na przenośnikach; wagi do porównywania ważonej masy z zadaną wartością stałą oraz wagi służące do podawania ustalonej z góry masy materiału
   • 28.29.32 Wagi do ważenia osób i wagi do stosowania w gospodarstwie domowym˅
    • 28.29.32.0 Wagi do ważenia osób i wagi do stosowania w gospodarstwie domowym
   • 28.29.39 Pozostałe urządzenia do ważenia i mierzenia˅
    • 28.29.39.0 Pozostałe urządzenia do ważenia i mierzenia
   • 28.29.41 Wirówki, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 28.29.41.0 Wirówki, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 28.29.42 Kalandry lub inne maszyny do walcowania, z wyłączeniem maszyn do walcowania metalu lub szkła˅
    • 28.29.42.0 Kalandry lub inne maszyny do walcowania, z wyłączeniem maszyn do walcowania metalu lub szkła
   • 28.29.43 Automaty sprzedające˅
    • 28.29.43.0 Automaty sprzedające
   • 28.29.50 Zmywarki do naczyń typu przemysłowego˅
    • 28.29.50.0 Zmywarki do naczyń typu przemysłowego
   • 28.29.60 Urządzenia do obróbki materiałów poprzez proces obejmujący zmianę temperatury, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 28.29.60.0 Urządzenia do obróbki materiałów poprzez proces obejmujący zmianę temperatury, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 28.29.70 Maszyny i urządzenia do lutowania miękkiego i twardego, spawania lub zgrzewania, nieelektryczne; maszyny i urządzenia do gazowego odpuszczania powierzchniowego˅
    • 28.29.70.0 Maszyny i urządzenia do lutowania miękkiego i twardego, spawania lub zgrzewania, nieelektryczne; maszyny i urządzenia do gazowego odpuszczania powierzchniowego
   • 28.29.81 Części do wytwornic gazu generatorowego lub gazu wodnego˅
    • 28.29.81.0 Części do wytwornic gazu generatorowego lub gazu wodnego
   • 28.29.82 Części wirówek; części do urządzeń i aparatury do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów˅
    • 28.29.82.0 Części wirówek; części do urządzeń i aparatury do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów
   • 28.29.83 Części kalandrów lub pozostałych urządzeń mechanicznych do walcowania; części mechanicznych urządzeń rozpylających, odważniki i części do urządzeń ważących; części automatów sprzedających˅
    • 28.29.83.0 Części kalandrów lub pozostałych urządzeń mechanicznych do walcowania; części mechanicznych urządzeń rozpylających, odważniki i części do urządzeń ważących; części automatów sprzedających
   • 28.29.84 Części maszyn i urządzeń niezawierające złączy elektrycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 28.29.84.0 Części maszyn i urządzeń niezawierające złączy elektrycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 28.29.85 Części przemysłowych zmywarek do naczyń oraz maszyn do czyszczenia, napełniania, pakowania lub paczkowania˅
    • 28.29.85.0 Części przemysłowych zmywarek do naczyń oraz maszyn do czyszczenia, napełniania, pakowania lub paczkowania
   • 28.29.86 Części nieelektrycznych maszyn i urządzeń do lutowania miękkiego i twardego, spawania lub zgrzewania; części maszyn i urządzeń do gazowego odpuszczania powierzchniowego˅
    • 28.29.86.0 Części nieelektrycznych maszyn i urządzeń do lutowania miękkiego i twardego, spawania lub zgrzewania; części maszyn i urządzeń do gazowego odpuszczania powierzchniowego
   • 28.29.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 28.29.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 28.30 Maszyny dla rolnictwa i leśnictwa˅
   • 28.30.1 Ciągniki kierowane przez pieszego
   • 28.30.2 Pozostałe ciągniki rolnicze
   • 28.30.3 Maszyny dla rolnictwa i leśnictwa do uprawy gleby
   • 28.30.4 Kosiarki do pielęgnacji trawników, parków lub terenów sportowych
   • 28.30.5 Maszyny do zbioru płodów rolnych
   • 28.30.6 Maszyny do wyrzucania, rozpylania i rozpryskiwania płynów lub proszków dla celów rolniczych lub ogrodnictwa
   • 28.30.7 Przyczepy samozaładowcze lub samowyładowcze oraz naczepy dla celów rolniczych
   • 28.30.8 Pozostałe urządzenia dla rolnictwa i leśnictwa
   • 28.30.9 Części maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa; usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
   • 28.30.10 Ciągniki kierowane przez pieszego˅
    • 28.30.10.0 Ciągniki kierowane przez pieszego
   • 28.30.21 Ciągniki o mocy silnika <= 37 kW˅
    • 28.30.21.0 Ciągniki o mocy silnika <= 37 kW
   • 28.30.22 Ciągniki o mocy silnika > 37 kW i <= 59 kW˅
    • 28.30.22.0 Ciągniki o mocy silnika > 37 kW i <= 59 kW
   • 28.30.23 Ciągniki o mocy silnika > 59 kW˅
    • 28.30.23.0 Ciągniki o mocy silnika > 59 kW
   • 28.30.31 Pługi˅
    • 28.30.31.0 Pługi
   • 28.30.32 Brony, spulchniarki, kultywatory, brony-chwastowniki i glebogryzarki˅
    • 28.30.32.0 Brony, spulchniarki, kultywatory, brony-chwastowniki i glebogryzarki
   • 28.30.33 Siewniki, sadzarki oraz maszyny do przesadzania˅
    • 28.30.33.0 Siewniki, sadzarki oraz maszyny do przesadzania
   • 28.30.34 Roztrząsacze obornika i rozsiewacze nawozów˅
    • 28.30.34.0 Roztrząsacze obornika i rozsiewacze nawozów
   • 28.30.39 Pozostałe maszyny dla rolnictwa i leśnictwa do uprawy gleby˅
    • 28.30.39.0 Pozostałe maszyny dla rolnictwa i leśnictwa do uprawy gleby
   • 28.30.40 Kosiarki do pielęgnacji trawników, parków lub terenów sportowych˅
    • 28.30.40.0 Kosiarki do pielęgnacji trawników, parków lub terenów sportowych
   • 28.30.51 Kosiarki, włączając zespoły tnące montowane na ciągnikach, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 28.30.51.0 Kosiarki, włączając zespoły tnące montowane na ciągnikach, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 28.30.52 Maszyny do zbioru siana˅
    • 28.30.52.0 Maszyny do zbioru siana
   • 28.30.53 Prasy do belowania słomy lub paszy, włączając prasy zbierające˅
    • 28.30.53.0 Prasy do belowania słomy lub paszy, włączając prasy zbierające
   • 28.30.54 Maszyny do zbioru roślin okopowych˅
    • 28.30.54.0 Maszyny do zbioru roślin okopowych
   • 28.30.59 Maszyny żniwne i omłotowe, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 28.30.59.0 Maszyny żniwne i omłotowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 28.30.60 Maszyny do wyrzucania, rozpylania i rozpryskiwania płynów lub proszków dla celów rolniczych lub ogrodnictwa˅
    • 28.30.60.0 Maszyny do wyrzucania, rozpylania i rozpryskiwania płynów lub proszków dla celów rolniczych lub ogrodnictwa
   • 28.30.70 Przyczepy samozaładowcze lub samowyładowcze oraz naczepy dla celów rolniczych˅
    • 28.30.70.0 Przyczepy samozaładowcze lub samowyładowcze oraz naczepy dla celów rolniczych
   • 28.30.81 Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców lub pozostałych produktów rolnych, z wyłączeniem nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych˅
    • 28.30.81.0 Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców lub pozostałych produktów rolnych, z wyłączeniem nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych
   • 28.30.82 Dojarki mechaniczne˅
    • 28.30.82.0 Dojarki mechaniczne
   • 28.30.83 Urządzenia do przygotowania karmy i paszy dla zwierząt˅
    • 28.30.83.0 Urządzenia do przygotowania karmy i paszy dla zwierząt
   • 28.30.84 Inkubatory i wylęgarnie drobiu˅
    • 28.30.84.0 Inkubatory i wylęgarnie drobiu
   • 28.30.85 Urządzenia drobiarskie˅
    • 28.30.85.0 Urządzenia drobiarskie
   • 28.30.86 Maszyny i urządzenia dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, hodowli drobiu lub pszczół, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 28.30.86.0 Maszyny i urządzenia dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, hodowli drobiu lub pszczół, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 28.30.91 Części maszyn żniwnych i omłotowych, kosiarek, urządzeń do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców lub pozostałych produktów rolnych (z wyłączeniem nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych)˅
    • 28.30.91.0 Części maszyn żniwnych i omłotowych, kosiarek, urządzeń do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców lub pozostałych produktów rolnych (z wyłączeniem nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych)
   • 28.30.92 Części maszyn do uprawy gleby˅
    • 28.30.92.0 Części maszyn do uprawy gleby
   • 28.30.93 Części pozostałych urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa˅
    • 28.30.93.0 Części pozostałych urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa
   • 28.30.94 Części dojarek mechanicznych i części urządzeń mleczarskich˅
    • 28.30.94.0 Części dojarek mechanicznych i części urządzeń mleczarskich
   • 28.30.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla rolnictwa i leśnictwa˅
    • 28.30.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
  • 28.41 Maszyny do obróbki metalu˅
   • 28.41.1 Obrabiarki do obróbki metalu polegającej na usuwaniu materiału za pomocą lasera itp.; centra obróbkowe itp.
   • 28.41.2 Tokarki, wytaczarki i frezarki do obróbki metalu
   • 28.41.3 Pozostałe maszyny do obróbki metalu
   • 28.41.4 Części i akcesoria maszyn do obróbki metalu
   • 28.41.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn do obróbki metalu
   • 28.41.11 Obrabiarki do obróbki metalu polegającej na usuwaniu materiału za pomocą lasera, metodą ultradźwiękową lub podobną˅
    • 28.41.11.0 Obrabiarki do obróbki metalu polegającej na usuwaniu materiału za pomocą lasera, metodą ultradźwiękową lub podobną
   • 28.41.12 Centra obróbkowe, obrabiarki zespołowe i wielostanowiskowe obrabiarki przestawialne, do metalu˅
    • 28.41.12.0 Centra obróbkowe, obrabiarki zespołowe i wielostanowiskowe obrabiarki przestawialne, do metalu
   • 28.41.21 Tokarki do usuwania metalu˅
    • 28.41.21.0 Tokarki do usuwania metalu
   • 28.41.22 Obrabiarki do wiercenia, wytaczania, frezowania metalu; obrabiarki do gwintowania otworów w metalu, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 28.41.22.0 Obrabiarki do wiercenia, wytaczania, frezowania metalu; obrabiarki do gwintowania otworów w metalu, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 28.41.23 Obrabiarki do stępiania ostrych krawędzi, ostrzenia, szlifowania lub innego rodzaju operacji wykończeniowych w obróbce metalu˅
    • 28.41.23.0 Obrabiarki do stępiania ostrych krawędzi, ostrzenia, szlifowania lub innego rodzaju operacji wykończeniowych w obróbce metalu
   • 28.41.24 Obrabiarki do strugania wzdłużnego, piłowania, obcinania lub innego rodzaju skrawania w metalu˅
    • 28.41.24.0 Obrabiarki do strugania wzdłużnego, piłowania, obcinania lub innego rodzaju skrawania w metalu
   • 28.41.31 Giętarki, krawędziarki i prostownice do metalu˅
    • 28.41.31.0 Giętarki, krawędziarki i prostownice do metalu
   • 28.41.32 Nożyce mechaniczne, dziurkarki i wykrawarki do metalu˅
    • 28.41.32.0 Nożyce mechaniczne, dziurkarki i wykrawarki do metalu
   • 28.41.33 Kuźniarki lub prasy kuźnicze oraz młoty; prasy hydrauliczne i prasy do obróbki metali, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 28.41.33.0 Kuźniarki lub prasy kuźnicze oraz młoty; prasy hydrauliczne i prasy do obróbki metali, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 28.41.34 Maszyny do obróbki metalu, cermetali, bez usuwania materiału, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 28.41.34.0 Maszyny do obróbki metalu, cermetali, bez usuwania materiału, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 28.41.40 Części i akcesoria maszyn do obróbki metalu˅
    • 28.41.40.0 Części i akcesoria maszyn do obróbki metalu
   • 28.41.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn do obróbki metalu˅
    • 28.41.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn do obróbki metalu
  • 28.49 Pozostałe narzędzia mechaniczne˅
   • 28.49.1 Obrabiarki do kamienia, drewna i podobnych twardych materiałów
   • 28.49.2 Uchwyty narzędziowe i pozostałe części narzędzi mechanicznych
   • 28.49.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych narzędzi mechanicznych
   • 28.49.11 Obrabiarki do kamienia, materiałów ceramicznych, betonu lub podobnych materiałów mineralnych lub do obróbki szkła na zimno˅
    • 28.49.11.0 Obrabiarki do kamienia, materiałów ceramicznych, betonu lub podobnych materiałów mineralnych lub do obróbki szkła na zimno
   • 28.49.12 Obrabiarki do drewna, korka, kości, ebonitu, twardych tworzyw sztucznych lub podobnych twardych materiałów; urządzenia do galwanizacji˅
    • 28.49.12.0 Obrabiarki do drewna, korka, kości, ebonitu, twardych tworzyw sztucznych lub podobnych twardych materiałów; urządzenia do galwanizacji
   • 28.49.21 Uchwyty narzędziowe i głowice gwinciarskie, maszynowe do obrabiarek˅
    • 28.49.21.0 Uchwyty narzędziowe i głowice gwinciarskie, maszynowe do obrabiarek
   • 28.49.22 Uchwyty przedmiotów obrabianych˅
    • 28.49.22.0 Uchwyty przedmiotów obrabianych
   • 28.49.23 Podzielnice i pozostałe urządzenia specjalne do obrabiarek˅
    • 28.49.23.0 Podzielnice i pozostałe urządzenia specjalne do obrabiarek
   • 28.49.24 Części obrabiarek do drewna, korka, kamienia, ebonitu lub podobnych twardych materiałów˅
    • 28.49.24.0 Części obrabiarek do drewna, korka, kamienia, ebonitu lub podobnych twardych materiałów
   • 28.49.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych narzędzi mechanicznych˅
    • 28.49.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych narzędzi mechanicznych
  • 28.91 Maszyny dla metalurgii˅
   • 28.91.1 Maszyny dla metalurgii oraz części do nich
   • 28.91.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla metalurgii
   • 28.91.11 Konwertory, kadzie, wlewnice i maszyny odlewnicze; walcarki do metalu˅
    • 28.91.11.0 Konwertory, kadzie, wlewnice i maszyny odlewnicze; walcarki do metalu
   • 28.91.12 Części maszyn dla metalurgii; części walcarek do metalu˅
    • 28.91.12.0 Części maszyn dla metalurgii; części walcarek do metalu
   • 28.91.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla metalurgii˅
    • 28.91.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla metalurgii
  • 28.92 Maszyny dla górnictwa i do wydobywania oraz dla budownictwa˅
   • 28.92.1 Maszyny dla górnictwa i do wydobywania
   • 28.92.2 Pozostałe samobieżne maszyny do przemieszczania, równania, niwelowania, zgarniania, kopania, ubijania, zagęszczania, wybierania lub wiercenia ziemi, minerałów lub rud, włączając spycharki czołowe, koparki i walce drogowe
   • 28.92.3 Pozostałe maszyny przeznaczone do przygotowania wykopów
   • 28.92.4 Maszyny do sortowania, rozdrabniania, mieszania ziemi, kamieni, rud i pozostałych substancji mineralnych; maszyny formierskie
   • 28.92.5 Ciągniki gąsienicowe
   • 28.92.6 Części maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
   • 28.92.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz dla budownictwa
   • 28.92.11 Wyciągi i przenośniki zaprojektowane do pracy pod powierzchnią ziemi˅
    • 28.92.11.0 Wyciągi i przenośniki zaprojektowane do pracy pod powierzchnią ziemi
   • 28.92.12 Wrębiarki do węgla lub skał, maszyny do drążenia tuneli; pozostałe maszyny do wierceń i do głębienia szybów˅
    • 28.92.12.0 Wrębiarki do węgla lub skał, maszyny do drążenia tuneli; pozostałe maszyny do wierceń i do głębienia szybów
   • 28.92.21 Spycharki czołowe i skośne samobieżne˅
    • 28.92.21.0 Spycharki czołowe i skośne samobieżne
   • 28.92.22 Równiarki i niwelatory samobieżne˅
    • 28.92.22.0 Równiarki i niwelatory samobieżne
   • 28.92.23 Zgarniarki samobieżne˅
    • 28.92.23.0 Zgarniarki samobieżne
   • 28.92.24 Podbijarki mechaniczne i walce drogowe, samobieżne˅
    • 28.92.24.0 Podbijarki mechaniczne i walce drogowe, samobieżne
   • 28.92.25 Ładowarki czołowe samobieżne˅
    • 28.92.25.0 Ładowarki czołowe samobieżne
   • 28.92.26 Koparki, czerparki i ładowarki samobieżne, których część robocza wraz z kabiną może wykonywać pełny obrót (o 360°) względem podwozia, z wyłączeniem ładowarek czołowych˅
    • 28.92.26.0 Koparki, czerparki i ładowarki samobieżne, których część robocza wraz z kabiną może wykonywać pełny obrót (o 360°) względem podwozia, z wyłączeniem ładowarek czołowych
   • 28.92.27 Pozostałe samobieżne koparki, czerparki i ładowarki; pozostałe samobieżne maszyny dla górnictwa i do wydobywania˅
    • 28.92.27.0 Pozostałe samobieżne koparki, czerparki i ładowarki; pozostałe samobieżne maszyny dla górnictwa i do wydobywania
   • 28.92.28 Lemiesze do spycharek czołowych lub skośnych˅
    • 28.92.28.0 Lemiesze do spycharek czołowych lub skośnych
   • 28.92.29 Pojazdy samowyładowcze przeznaczone do użytku poza drogami publicznymi˅
    • 28.92.29.0 Pojazdy samowyładowcze przeznaczone do użytku poza drogami publicznymi
   • 28.92.30 Pozostałe maszyny przeznaczone do przygotowania wykopów˅
    • 28.92.30.0 Pozostałe maszyny przeznaczone do przygotowania wykopów
   • 28.92.40 Maszyny do sortowania, rozdrabniania, mieszania ziemi, kamieni, rud i pozostałych substancji mineralnych; maszyny formierskie˅
    • 28.92.40.0 Maszyny do sortowania, rozdrabniania, mieszania ziemi, kamieni, rud i pozostałych substancji mineralnych; maszyny formierskie
   • 28.92.50 Ciągniki gąsienicowe˅
    • 28.92.50.0 Ciągniki gąsienicowe
   • 28.92.61 Części maszyn do wiercenia, do głębienia szybów; części żurawi; części maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa˅
    • 28.92.61.0 Części maszyn do wiercenia, do głębienia szybów; części żurawi; części maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
   • 28.92.62 Części maszyn do sortowania, rozdrabniania lub podobnej obróbki ziemi, kamieni i podobnych materiałów˅
    • 28.92.62.0 Części maszyn do sortowania, rozdrabniania lub podobnej obróbki ziemi, kamieni i podobnych materiałów
   • 28.92.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz dla budownictwa˅
    • 28.92.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz dla budownictwa
  • 28.93 Maszyny stosowane w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów˅
   • 28.93.1 Maszyny stosowane w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów oraz części do nich
   • 28.93.2 Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych
   • 28.93.3 Części maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
   • 28.93.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
   • 28.93.11 Wirówki do mleka˅
    • 28.93.11.0 Wirówki do mleka
   • 28.93.12 Urządzenia mleczarskie˅
    • 28.93.12.0 Urządzenia mleczarskie
   • 28.93.13 Maszyny i urządzenia do przemiału lub innego rodzaju przerobu zbóż lub suszonych warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 28.93.13.0 Maszyny i urządzenia do przemiału lub innego rodzaju przerobu zbóż lub suszonych warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 28.93.14 Maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wina, cydru, soków owocowych lub podobnych napojów˅
    • 28.93.14.0 Maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wina, cydru, soków owocowych lub podobnych napojów
   • 28.93.15 Piece piekarskie nieelektryczne; przemysłowe urządzenia do gotowania i ogrzewania˅
    • 28.93.15.0 Piece piekarskie nieelektryczne; przemysłowe urządzenia do gotowania i ogrzewania
   • 28.93.16 Suszarnie do produktów rolniczych˅
    • 28.93.16.0 Suszarnie do produktów rolniczych
   • 28.93.17 Maszyny do przemysłowego przygotowania lub produkcji żywności, włącznie z olejami lub innymi tłuszczami, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 28.93.17.0 Maszyny do przemysłowego przygotowania lub produkcji żywności, włącznie z olejami lub innymi tłuszczami, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 28.93.19 Maszyny do przetwórstwa tytoniu, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 28.93.19.0 Maszyny do przetwórstwa tytoniu, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 28.93.20 Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych˅
    • 28.93.20.0 Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych
   • 28.93.31 Części maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji napojów˅
    • 28.93.31.0 Części maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji napojów
   • 28.93.32 Części maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności˅
    • 28.93.32.0 Części maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności
   • 28.93.33 Części maszyn stosowanych w przetwórstwie tytoniu˅
    • 28.93.33.0 Części maszyn stosowanych w przetwórstwie tytoniu
   • 28.93.34 Części urządzeń do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych˅
    • 28.93.34.0 Części urządzeń do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych
   • 28.93.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów˅
    • 28.93.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
  • 28.94 Maszyny dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego˅
   • 28.94.1 Maszyny do obróbki wstępnej, przędzenia, tkania i dziania
   • 28.94.2 Maszyny dla przemysłu tekstylnego i odzieżowego, włączając maszyny do szycia
   • 28.94.3 Maszyny do obróbki skór garbarskich lub futerkowych surowych lub wyprawionych lub do wyrobu i naprawy obuwia i pozostałych wyrobów ze skór garbarskich lub futerkowych surowych lub wyprawionych
   • 28.94.4 Maszyny do szycia typu domowego
   • 28.94.5 Części i akcesoria maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
   • 28.94.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
   • 28.94.11 Maszyny do wytłaczania, rozciągania, teksturowania lub cięcia włókien chemicznych, materiałów lub przędzy z włókien chemicznych; maszyny do przygotowywania włókien tekstylnych˅
    • 28.94.11.0 Maszyny do wytłaczania, rozciągania, teksturowania lub cięcia włókien chemicznych, materiałów lub przędzy z włókien chemicznych; maszyny do przygotowywania włókien tekstylnych
   • 28.94.12 Przędzarki włókiennicze; łączniarki, skręcarki, motarki lub przewijarki włókiennicze˅
    • 28.94.12.0 Przędzarki włókiennicze; łączniarki, skręcarki, motarki lub przewijarki włókiennicze
   • 28.94.13 Maszyny tkackie (krosna)˅
    • 28.94.13.0 Maszyny tkackie (krosna)
   • 28.94.14 Dziewiarki; zszywarki-trykotarki i podobne; maszyny do igłowania˅
    • 28.94.14.0 Dziewiarki; zszywarki-trykotarki i podobne; maszyny do igłowania
   • 28.94.15 Urządzenia pomocnicze stosowane wraz z maszynami do obróbki materiałów włókienniczych; maszyny do drukowania na materiałach włókienniczych˅
    • 28.94.15.0 Urządzenia pomocnicze stosowane wraz z maszynami do obróbki materiałów włókienniczych; maszyny do drukowania na materiałach włókienniczych
   • 28.94.21 Maszyny do prania, czyszczenia, wyżymania, prasowania, tłoczenia, farbowania, nawijania i podobnej obróbki przędzy włókienniczej i tkanin; urządzenia do produkcji i wykończania filcu˅
    • 28.94.21.0 Maszyny do prania, czyszczenia, wyżymania, prasowania, tłoczenia, farbowania, nawijania i podobnej obróbki przędzy włókienniczej i tkanin; urządzenia do produkcji i wykończania filcu
   • 28.94.22 Maszyny pralnicze typu profesjonalnego; maszyny do prania na sucho; suszarki o pojemności jednorazowej > 10 kg suchej bielizny˅
    • 28.94.22.0 Maszyny pralnicze typu profesjonalnego; maszyny do prania na sucho; suszarki o pojemności jednorazowej > 10 kg suchej bielizny
   • 28.94.23 Suszarki wirówkowe˅
    • 28.94.23.0 Suszarki wirówkowe
   • 28.94.24 Maszyny do szycia, z wyłączeniem maszyn do zszywania książek i maszyn do szycia typu domowego˅
    • 28.94.24.0 Maszyny do szycia, z wyłączeniem maszyn do zszywania książek i maszyn do szycia typu domowego
   • 28.94.30 Maszyny do obróbki skór garbarskich lub futerkowych surowych lub wyprawionych lub do wyrobu i naprawy obuwia i pozostałych wyrobów ze skór garbarskich lub futerkowych surowych lub wyprawionych˅
    • 28.94.30.0 Maszyny do obróbki skór garbarskich lub futerkowych surowych lub wyprawionych lub do wyrobu i naprawy obuwia i pozostałych wyrobów ze skór garbarskich lub futerkowych surowych lub wyprawionych
   • 28.94.40 Maszyny do szycia typu domowego˅
    • 28.94.40.0 Maszyny do szycia typu domowego
   • 28.94.51 Części i akcesoria maszyn tkackich i przędzarek˅
    • 28.94.51.0 Części i akcesoria maszyn tkackich i przędzarek
   • 28.94.52 Części i akcesoria pozostałych maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego˅
    • 28.94.52.0 Części i akcesoria pozostałych maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
   • 28.94.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego˅
    • 28.94.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
  • 28.95 Maszyny dla przemysłu papierniczego˅
   • 28.95.1 Maszyny dla przemysłu papierniczego oraz części do nich
   • 28.95.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla przemysłu papierniczego
   • 28.95.11 Maszyny dla przemysłu papierniczego, z wyłączeniem części do nich˅
    • 28.95.11.0 Maszyny dla przemysłu papierniczego, z wyłączeniem części do nich
   • 28.95.12 Części maszyn dla przemysłu papierniczego˅
    • 28.95.12.0 Części maszyn dla przemysłu papierniczego
   • 28.95.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla przemysłu papierniczego˅
    • 28.95.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla przemysłu papierniczego
  • 28.96 Maszyny do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych˅
   • 28.96.1 Maszyny do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 28.96.2 Części maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 28.96.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
   • 28.96.10 Maszyny do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 28.96.10.0 Maszyny do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 28.96.20 Części maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 28.96.20.0 Części maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 28.96.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych˅
    • 28.96.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
  • 28.99 Pozostałe maszyny specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
   • 28.99.1 Maszyny drukarskie i introligatorskie
   • 28.99.2 Maszyny i urządzenia w rodzaju używanych wyłącznie lub głównie do produkcji półprzewodnikowych kryształów lub półprzewodnikowych płytek, urządzeń półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub płaskich ekranów
   • 28.99.3 Maszyny i urządzenia specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 28.99.4 Części maszyn drukarskich i introligatorskich
   • 28.99.5 Części maszyn i urządzeń w rodzaju używanych wyłącznie lub głównie do produkcji kryształów półprzewodnikowych lub płytek półprzewodnikowych, urządzeń półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub płaskich ekranów; części do pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
   • 28.99.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 28.99.11 Maszyny introligatorskie, włączając niciarki˅
    • 28.99.11.0 Maszyny introligatorskie, włączając niciarki
   • 28.99.12 Maszyny, urządzenia i wyposażenie do składu drukarskiego, do przygotowywania lub wykonywania matryc i płyt˅
    • 28.99.12.0 Maszyny, urządzenia i wyposażenie do składu drukarskiego, do przygotowywania lub wykonywania matryc i płyt
   • 28.99.13 Maszyny drukarskie offsetowe, z wyłączeniem maszyn typu biurowego˅
    • 28.99.13.0 Maszyny drukarskie offsetowe, z wyłączeniem maszyn typu biurowego
   • 28.99.14 Pozostałe maszyny drukarskie, z wyłączeniem maszyn typu biurowego˅
    • 28.99.14.0 Pozostałe maszyny drukarskie, z wyłączeniem maszyn typu biurowego
   • 28.99.20 Maszyny i urządzenia w rodzaju używanych wyłącznie lub głównie do produkcji półprzewodnikowych kryształów lub półprzewodnikowych płytek, urządzeń półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub płaskich ekranów˅
    • 28.99.20.0 Maszyny i urządzenia w rodzaju używanych wyłącznie lub głównie do produkcji półprzewodnikowych kryształów lub półprzewodnikowych płytek, urządzeń półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub płaskich ekranów
   • 28.99.31 Suszarki do drewna, masy papierniczej, papieru lub tektury; pozostałe suszarki (z wyłączeniem stosowanych w gospodarstwie domowym), gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 28.99.31.0 Suszarki do drewna, masy papierniczej, papieru lub tektury; pozostałe suszarki (z wyłączeniem stosowanych w gospodarstwie domowym), gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 28.99.32 Karuzele, huśtawki, strzelnice i pozostałe urządzenia do rozrywki na wolnym powietrzu˅
    • 28.99.32.0 Karuzele, huśtawki, strzelnice i pozostałe urządzenia do rozrywki na wolnym powietrzu
   • 28.99.39 Maszyny i urządzenia startowe do statków powietrznych; maszyny i urządzenia umożliwiające lądowanie na lotniskowcu lub podobne maszyny i urządzenia; urządzenia do wyważania kół; maszyny i urządzenia specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 28.99.39.0 Maszyny i urządzenia startowe do statków powietrznych; maszyny i urządzenia umożliwiające lądowanie na lotniskowcu lub podobne maszyny i urządzenia; urządzenia do wyważania kół; maszyny i urządzenia specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 28.99.40 Części maszyn drukarskich i introligatorskich˅
    • 28.99.40.0 Części maszyn drukarskich i introligatorskich
   • 28.99.51 Części maszyn i urządzeń w rodzaju używanych wyłącznie lub głównie do produkcji kryształów półprzewodnikowych lub płytek półprzewodnikowych, urządzeń półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub płaskich ekranów˅
    • 28.99.51.0 Części maszyn i urządzeń w rodzaju używanych wyłącznie lub głównie do produkcji kryształów półprzewodnikowych lub płytek półprzewodnikowych, urządzeń półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub płaskich ekranów
   • 28.99.52 Części do pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia˅
    • 28.99.52.0 Części do pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
   • 28.99.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 28.99.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 29. Pojazdy samochodowe (z wyłączeniem motocykli), przyczepy i naczepy˅
  • 29.1 Pojazdy samochodowe, z wyłączeniem motocykli
  • 29.2 Nadwozia do pojazdów silnikowych; przyczepy i naczepy
  • 29.3 Części i akcesoria do pojazdów
  • 29.10 Pojazdy samochodowe, z wyłączeniem motocykli˅
   • 29.10.1 Silniki spalinowe wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów
   • 29.10.2 Samochody osobowe
   • 29.10.3 Pojazdy samochodowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób
   • 29.10.4 Pojazdy samochodowe do transportu towarów, z wyłączeniem motocykli
   • 29.10.5 Pojazdy samochodowe przeznaczone do celów specjalnych, z wyłączeniem motocykli
   • 29.10.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
   • 29.10.11 Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej <= 1000 cm3, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów˅
    • 29.10.11.0 Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej <= 1000 cm3, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów
   • 29.10.12 Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej > 1000 cm3, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów˅
    • 29.10.12.0 Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej > 1000 cm3, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów
   • 29.10.13 Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów˅
    • 29.10.13.0 Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów
   • 29.10.21 Samochody osobowe nowe, wyposażone w silnik spalinowy o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej <= 1500 cm3˅
    • 29.10.21.0 Samochody osobowe nowe, wyposażone w silnik spalinowy o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej <= 1500 cm3
   • 29.10.22 Samochody osobowe nowe, wyposażone w silnik spalinowy o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej > 1500 cm3˅
    • 29.10.22.0 Samochody osobowe nowe, wyposażone w silnik spalinowy o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej > 1500 cm3
   • 29.10.23 Samochody osobowe nowe z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym˅
    • 29.10.23.0 Samochody osobowe nowe z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym
   • 29.10.24 Pozostałe samochody osobowe˅
    • 29.10.24.0 Pozostałe samochody osobowe
   • 29.10.30 Pojazdy samochodowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób˅
    • 29.10.30.0 Pojazdy samochodowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób
   • 29.10.41 Pojazdy samochodowe nowe, do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym˅
    • 29.10.41.0 Pojazdy samochodowe nowe, do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym
   • 29.10.42 Pojazdy samochodowe nowe (z wyłączeniem motocykli), do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym; pozostałe pojazdy samochodowe do transportu towarów, z wyłączeniem motocykli˅
    • 29.10.42.0 Pojazdy samochodowe nowe (z wyłączeniem motocykli), do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym; pozostałe pojazdy samochodowe do transportu towarów, z wyłączeniem motocykli
   • 29.10.43 Ciągniki samochodowe do ciągnięcia naczep˅
    • 29.10.43.0 Ciągniki samochodowe do ciągnięcia naczep
   • 29.10.44 Podwozia do pojazdów samochodowych wyposażone w silniki˅
    • 29.10.44.0 Podwozia do pojazdów samochodowych wyposażone w silniki
   • 29.10.51 Żurawie samochodowe i samojezdne˅
    • 29.10.51.0 Żurawie samochodowe i samojezdne
   • 29.10.52 Pojazdy samochodowe przeznaczone do poruszania się po śniegu, pojazdy golfowe itp., wyposażone w silnik˅
    • 29.10.52.0 Pojazdy samochodowe przeznaczone do poruszania się po śniegu, pojazdy golfowe itp., wyposażone w silnik
   • 29.10.59 Pojazdy samochodowe przeznaczone do celów specjalnych, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 29.10.59.0 Pojazdy samochodowe przeznaczone do celów specjalnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 29.10.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli˅
    • 29.10.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  • 29.20 Nadwozia do pojazdów silnikowych; przyczepy i naczepy˅
   • 29.20.1 Nadwozia do pojazdów silnikowych
   • 29.20.2 Przyczepy i naczepy; kontenery
   • 29.20.3 Części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego
   • 29.20.4 Usługi związane z przebudową, montażem, wyposażaniem nadwozi do pojazdów silnikowych
   • 29.20.5 Usługi związane z wyposażaniem przyczep mieszkalnych i turystycznych (kempingowych)
   • 29.20.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją nadwozi do pojazdów silnikowych, przyczep i naczep
   • 29.20.10 Nadwozia do pojazdów silnikowych˅
    • 29.20.10.0 Nadwozia do pojazdów silnikowych
   • 29.20.21 Kontenery przystosowane do przewozu jednym lub kilkoma środkami transportu˅
    • 29.20.21.0 Kontenery przystosowane do przewozu jednym lub kilkoma środkami transportu
   • 29.20.22 Przyczepy i naczepy, mieszkalne lub turystyczne (kempingowe)˅
    • 29.20.22.0 Przyczepy i naczepy, mieszkalne lub turystyczne (kempingowe)
   • 29.20.23 Pozostałe przyczepy i naczepy˅
    • 29.20.23.0 Pozostałe przyczepy i naczepy
   • 29.20.30 Części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego˅
    • 29.20.30.0 Części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego
   • 29.20.40 Usługi związane z przebudową, montażem, wyposażaniem nadwozi do pojazdów silnikowych˅
    • 29.20.40.0 Usługi związane z przebudową, montażem, wyposażaniem nadwozi do pojazdów silnikowych
   • 29.20.50 Usługi związane z wyposażaniem przyczep mieszkalnych i turystycznych (kempingowych)˅
    • 29.20.50.0 Usługi związane z wyposażaniem przyczep mieszkalnych i turystycznych (kempingowych)
   • 29.20.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją nadwozi do pojazdów silnikowych, przyczep i naczep˅
    • 29.20.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją nadwozi do pojazdów silnikowych, przyczep i naczep
  • 29.31 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne do pojazdów˅
   • 29.31.1 Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, statkach powietrznych lub pływających
   • 29.31.2 Pozostałe wyposażenie elektryczne do pojazdów oraz części do nich
   • 29.31.3 Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów
   • 29.31.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów
   • 29.31.10 Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, statkach powietrznych lub pływających˅
    • 29.31.10.0 Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, statkach powietrznych lub pływających
   • 29.31.21 Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe˅
    • 29.31.21.0 Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe
   • 29.31.22 Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych˅
    • 29.31.22.0 Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych
   • 29.31.23 Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach˅
    • 29.31.23.0 Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach
   • 29.31.30 Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów˅
    • 29.31.30.0 Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów
   • 29.31.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów˅
    • 29.31.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów
  • 29.32 Pozostałe części i akcesoria do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli˅
   • 29.32.1 Fotele w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych
   • 29.32.2 Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi
   • 29.32.3 Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 29.32.9 Usługi związane z montażem kompletnych podzespołów konstrukcyjnych stosowanych w pojazdach silnikowych w ramach procesu produkcyjnego; usługi związane z montażem części i akcesoriów stosowanych w pojazdach silnikowych, gdzie indziej niesklasyfikowane; usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych części i akcesoriów stosowanych w pojazdach silnikowych, z wyłączeniem motocykli
   • 29.32.10 Fotele w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych˅
    • 29.32.10.0 Fotele w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych
   • 29.32.20 Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi˅
    • 29.32.20.0 Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi
   • 29.32.30 Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 29.32.30.0 Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 29.32.91 Usługi związane z montażem kompletnych podzespołów konstrukcyjnych stosowanych w pojazdach silnikowych w ramach procesu produkcyjnego˅
    • 29.32.91.0 Usługi związane z montażem kompletnych podzespołów konstrukcyjnych stosowanych w pojazdach silnikowych w ramach procesu produkcyjnego
   • 29.32.92 Usługi związane z montażem części i akcesoriów stosowanych w pojazdach silnikowych, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 29.32.92.0 Usługi związane z montażem części i akcesoriów stosowanych w pojazdach silnikowych, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 29.32.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych części i akcesoriów stosowanych w pojazdach silnikowych, z wyłączeniem motocykli˅
    • 29.32.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych części i akcesoriów stosowanych w pojazdach silnikowych, z wyłączeniem motocykli
 • 30. Produkcja pozostałego sprzętu transportowego˅
  • 30.1 Statki i łodzie
  • 30.2 Lokomotywy kolejowe oraz tabor szynowy
  • 30.3 Statki powietrzne, statki kosmiczne i podobne maszyny
  • 30.4 Wojskowe pojazdy bojowe
  • 30.9 Sprzęt transportowy, gdzie indziej niesklasyfikowany
  • 30.11 Statki i konstrukcje pływające˅
   • 30.11.1 Okręty wojenne
   • 30.11.2 Statki i podobne jednostki pływające przeznaczone do przewozu osób lub towarów
   • 30.11.3 Statki rybackie oraz pozostałe statki specjalnego przeznaczenia
   • 30.11.4 Platformy wiertnicze lub produkcyjne, pływające lub podwodne
   • 30.11.5 Pozostałe konstrukcje pływające, włączając tratwy, zbiorniki, koferdamy, przystanie, boje i znaki nawigacyjne
   • 30.11.9 Usługi związane z przebudową, odbudową i wyposażaniem statków, platform i konstrukcji pływających; usługi podwykonawców związane z produkcją statków i konstrukcji pływających
   • 30.11.10 Okręty wojenne˅
    • 30.11.10.0 Okręty wojenne
   • 30.11.21 Liniowce pasażerskie, statki wycieczkowe itp. jednostki pływające do przewozu osób; promy wszelkiego typu˅
    • 30.11.21.0 Liniowce pasażerskie, statki wycieczkowe itp. jednostki pływające do przewozu osób; promy wszelkiego typu
   • 30.11.22 Tankowce do przewozu ropy naftowej, produktów przerobu ropy naftowej, chemikaliów, gazów skroplonych˅
    • 30.11.22.0 Tankowce do przewozu ropy naftowej, produktów przerobu ropy naftowej, chemikaliów, gazów skroplonych
   • 30.11.23 Chłodniowce, z wyłączeniem tankowców˅
    • 30.11.23.0 Chłodniowce, z wyłączeniem tankowców
   • 30.11.24 Pozostałe statki do przewozu ładunków suchych (stałych)˅
    • 30.11.24.0 Pozostałe statki do przewozu ładunków suchych (stałych)
   • 30.11.31 Statki rybackie; statki przetwórnie oraz pozostałe jednostki pływające do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa˅
    • 30.11.31.0 Statki rybackie; statki przetwórnie oraz pozostałe jednostki pływające do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa
   • 30.11.32 Holowniki i pchacze˅
    • 30.11.32.0 Holowniki i pchacze
   • 30.11.33 Pogłębiarki; latarniowce, dźwigi pływające i pozostałe jednostki pływające˅
    • 30.11.33.0 Pogłębiarki; latarniowce, dźwigi pływające i pozostałe jednostki pływające
   • 30.11.40 Platformy wiertnicze lub produkcyjne, pływające lub podwodne˅
    • 30.11.40.0 Platformy wiertnicze lub produkcyjne, pływające lub podwodne
   • 30.11.50 Pozostałe konstrukcje pływające, włączając tratwy, zbiorniki, koferdamy, przystanie, boje i znaki nawigacyjne˅
    • 30.11.50.0 Pozostałe konstrukcje pływające, włączając tratwy, zbiorniki, koferdamy, przystanie, boje i znaki nawigacyjne
   • 30.11.91 Usługi związane z przebudową i odbudową statków, platform i konstrukcji pływających˅
    • 30.11.91.0 Usługi związane z przebudową i odbudową statków, platform i konstrukcji pływających
   • 30.11.92 Usługi związane z wyposażaniem statków, platform i konstrukcji pływających˅
    • 30.11.92.0 Usługi związane z wyposażaniem statków, platform i konstrukcji pływających
   • 30.11.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją statków i konstrukcji pływających˅
    • 30.11.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją statków i konstrukcji pływających
  • 30.12 Łodzie wycieczkowe i sportowe˅
   • 30.12.1 Łodzie wycieczkowe i sportowe
   • 30.12.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją łodzi wycieczkowych i sportowych
   • 30.12.11 Łodzie żaglowe wypoczynkowe lub sportowe, włączając z silnikiem pomocniczym˅
    • 30.12.11.0 Łodzie żaglowe wypoczynkowe lub sportowe, włączając z silnikiem pomocniczym
   • 30.12.12 Łodzie nadmuchiwane wypoczynkowe lub sportowe˅
    • 30.12.12.0 Łodzie nadmuchiwane wypoczynkowe lub sportowe
   • 30.12.19 Pozostałe pływające jednostki wypoczynkowe lub sportowe; łodzie wiosłowe i kajaki˅
    • 30.12.19.0 Pozostałe pływające jednostki wypoczynkowe lub sportowe; łodzie wiosłowe i kajaki
   • 30.12.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją łodzi wycieczkowych i sportowych˅
    • 30.12.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją łodzi wycieczkowych i sportowych
  • 30.20 Lokomotywy kolejowe oraz tabor szynowy˅
   • 30.20.1 Lokomotywy kolejowe i tendry
   • 30.20.2 Wagony osobowe, towarowe lub transportowe, kolejowe lub tramwajowe, o napędzie własnym, z wyłączeniem szynowych pojazdów naprawczych lub serwisowych
   • 30.20.3 Pozostały tabor szynowy
   • 30.20.4 Części lokomotyw kolejowych i taboru szynowego; wyposażenie i jego części; mechaniczne urządzenia sygnalizacyjne, bezpieczeństwa i sterowania ruchem
   • 30.20.9 Usługi remontów i wyposażania pojazdów szynowych; usługi podwykonawców związane z produkcją lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
   • 30.20.11 Lokomotywy kolejowe zasilane energią elektryczną ze źródła zewnętrznego˅
    • 30.20.11.0 Lokomotywy kolejowe zasilane energią elektryczną ze źródła zewnętrznego
   • 30.20.12 Lokomotywy spalinowo-elektryczne˅
    • 30.20.12.0 Lokomotywy spalinowo-elektryczne
   • 30.20.13 Pozostałe lokomotywy kolejowe; tendry˅
    • 30.20.13.0 Pozostałe lokomotywy kolejowe; tendry
   • 30.20.20 Wagony osobowe, towarowe lub transportowe, kolejowe lub tramwajowe, o napędzie własnym, z wyłączeniem szynowych pojazdów naprawczych lub serwisowych˅
    • 30.20.20.0 Wagony osobowe, towarowe lub transportowe, kolejowe lub tramwajowe, o napędzie własnym, z wyłączeniem szynowych pojazdów naprawczych lub serwisowych
   • 30.20.31 Pojazdy szynowe naprawcze lub serwisowe˅
    • 30.20.31.0 Pojazdy szynowe naprawcze lub serwisowe
   • 30.20.32 Wagony kolejowe lub tramwajowe, pasażerskie, bez własnego napędu; wagony bagażowe oraz pozostałe wagony specjalnego przeznaczenia˅
    • 30.20.32.0 Wagony kolejowe lub tramwajowe, pasażerskie, bez własnego napędu; wagony bagażowe oraz pozostałe wagony specjalnego przeznaczenia
   • 30.20.33 Wagony kolejowe lub tramwajowe, towarowe, bez własnego napędu˅
    • 30.20.33.0 Wagony kolejowe lub tramwajowe, towarowe, bez własnego napędu
   • 30.20.40 Części lokomotyw kolejowych i taboru szynowego; wyposażenie i jego części; mechaniczne urządzenia sygnalizacyjne, bezpieczeństwa i sterowania ruchem˅
    • 30.20.40.0 Części lokomotyw kolejowych i taboru szynowego; wyposażenie i jego części; mechaniczne urządzenia sygnalizacyjne, bezpieczeństwa i sterowania ruchem
   • 30.20.91 Usługi remontów i wyposażania pojazdów szynowych˅
    • 30.20.91.0 Usługi remontów i wyposażania pojazdów szynowych
   • 30.20.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego˅
    • 30.20.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
  • 30.30 Statki powietrzne, statki kosmiczne i podobne maszyny˅
   • 30.30.1 Silniki lotnicze i silniki do statków kosmicznych; naziemne szkoleniowe symulatory lotu i ich części
   • 30.30.2 Balony i sterowce; szybowce, lotnie oraz pozostałe statki powietrzne, bez napędu
   • 30.30.3 Śmigłowce i samoloty
   • 30.30.4 Statki kosmiczne (włącznie ze sztucznymi satelitami) oraz pojazdy nośne statków kosmicznych
   • 30.30.5 Pozostałe części do statków powietrznych i statków kosmicznych
   • 30.30.6 Usługi związane z remontami i przebudową statków powietrznych oraz silników lotniczych
   • 30.30.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
   • 30.30.11 Silniki lotnicze spalinowe z zapłonem iskrowym˅
    • 30.30.11.0 Silniki lotnicze spalinowe z zapłonem iskrowym
   • 30.30.12 Silniki turboodrzutowe i turbośmigłowe˅
    • 30.30.12.0 Silniki turboodrzutowe i turbośmigłowe
   • 30.30.13 Silniki odrzutowe, z wyłączeniem silników turboodrzutowych i turbośmigłowych˅
    • 30.30.13.0 Silniki odrzutowe, z wyłączeniem silników turboodrzutowych i turbośmigłowych
   • 30.30.14 Naziemne szkoleniowe symulatory lotu i ich części˅
    • 30.30.14.0 Naziemne szkoleniowe symulatory lotu i ich części
   • 30.30.15 Części do spalinowych silników lotniczych o zapłonie iskrowym˅
    • 30.30.15.0 Części do spalinowych silników lotniczych o zapłonie iskrowym
   • 30.30.16 Części do silników odrzutowych, turboodrzutowych lub turbośmigłowych˅
    • 30.30.16.0 Części do silników odrzutowych, turboodrzutowych lub turbośmigłowych
   • 30.30.20 Balony i sterowce; szybowce, lotnie oraz pozostałe statki powietrzne, bez napędu˅
    • 30.30.20.0 Balony i sterowce; szybowce, lotnie oraz pozostałe statki powietrzne, bez napędu
   • 30.30.31 Śmigłowce˅
    • 30.30.31.0 Śmigłowce
   • 30.30.32 Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej <= 2 000 kg˅
    • 30.30.32.0 Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej <= 2 000 kg
   • 30.30.33 Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej > 2 000 kg, ale <= 15 000 kg˅
    • 30.30.33.0 Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej > 2 000 kg, ale <= 15 000 kg
   • 30.30.34 Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej > 15 000 kg˅
    • 30.30.34.0 Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej > 15 000 kg
   • 30.30.40 Statki kosmiczne (włącznie ze sztucznymi satelitami) oraz pojazdy nośne statków kosmicznych˅
    • 30.30.40.0 Statki kosmiczne (włącznie ze sztucznymi satelitami) oraz pojazdy nośne statków kosmicznych
   • 30.30.50 Pozostałe części do statków powietrznych i statków kosmicznych˅
    • 30.30.50.0 Pozostałe części do statków powietrznych i statków kosmicznych
   • 30.30.60 Usługi związane z remontami i przebudową statków powietrznych oraz silników lotniczych˅
    • 30.30.60.0 Usługi związane z remontami i przebudową statków powietrznych oraz silników lotniczych
   • 30.30.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn˅
    • 30.30.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
  • 30.40 Wojskowe pojazdy bojowe˅
   • 30.40.1 Czołgi oraz pozostałe opancerzone pojazdy bojowe i ich części
   • 30.40.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją wojskowych pojazdów bojowych
   • 30.40.10 Czołgi oraz pozostałe opancerzone pojazdy bojowe i ich części˅
    • 30.40.10.0 Czołgi oraz pozostałe opancerzone pojazdy bojowe i ich części
   • 30.40.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wojskowych pojazdów bojowych˅
    • 30.40.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wojskowych pojazdów bojowych
  • 30.91 Motocykle˅
   • 30.91.1 Motocykle i przyczepy motocyklowe boczne
   • 30.91.2 Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych
   • 30.91.3 Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach
   • 30.91.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją motocykli
   • 30.91.11 Motocykle i rowery wyposażone w pomocniczy silnik tłokowy wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej <= 50 cm3˅
    • 30.91.11.0 Motocykle i rowery wyposażone w pomocniczy silnik tłokowy wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej <= 50 cm3
   • 30.91.12 Motocykle z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej > 50 cm3˅
    • 30.91.12.0 Motocykle z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej > 50 cm3
   • 30.91.13 Motocykle gdzie indziej niesklasyfikowane; przyczepy motocyklowe boczne˅
    • 30.91.13.0 Motocykle gdzie indziej niesklasyfikowane; przyczepy motocyklowe boczne
   • 30.91.20 Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych˅
    • 30.91.20.0 Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych
   • 30.91.31 Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej <= 1000 cm3, do motocykli˅
    • 30.91.31.0 Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej <= 1000 cm3, do motocykli
   • 30.91.32 Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej > 1000 cm3, do motocykli˅
    • 30.91.32.0 Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej > 1000 cm3, do motocykli
   • 30.91.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją motocykli˅
    • 30.91.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją motocykli
  • 30.92 Rowery i wózki inwalidzkie˅
   • 30.92.1 Rowery dwukołowe i pozostałe rowery bezsilnikowe, z wyłączeniem części i akcesoriów
   • 30.92.2 Wózki inwalidzkie, z wyłączeniem części i akcesoriów
   • 30.92.3 Części i akcesoria do rowerów dwukołowych i pozostałych rowerów bezsilnikowych oraz do wózków inwalidzkich
   • 30.92.4 Wózki dziecięce i ich części
   • 30.92.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją rowerów i wózków inwalidzkich
   • 30.92.10 Rowery dwukołowe i pozostałe rowery bezsilnikowe, z wyłączeniem części i akcesoriów˅
    • 30.92.10.0 Rowery dwukołowe i pozostałe rowery bezsilnikowe, z wyłączeniem części i akcesoriów
   • 30.92.20 Wózki inwalidzkie, z wyłączeniem części i akcesoriów˅
    • 30.92.20.0 Wózki inwalidzkie, z wyłączeniem części i akcesoriów
   • 30.92.30 Części i akcesoria do rowerów dwukołowych i pozostałych rowerów bezsilnikowych oraz do wózków inwalidzkich˅
    • 30.92.30.0 Części i akcesoria do rowerów dwukołowych i pozostałych rowerów bezsilnikowych oraz do wózków inwalidzkich
   • 30.92.40 Wózki dziecięce i ich części˅
    • 30.92.40.0 Wózki dziecięce i ich części
   • 30.92.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją rowerów i wózków inwalidzkich˅
    • 30.92.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją rowerów i wózków inwalidzkich
  • 30.99 Pozostały sprzęt transportowy, gdzie indziej niesklasyfikowany˅
   • 30.99.1 Pozostały sprzęt transportowy, gdzie indziej niesklasyfikowany
   • 30.99.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowanego
   • 30.99.10 Pozostały sprzęt transportowy, gdzie indziej niesklasyfikowany˅
    • 30.99.10.0 Pozostały sprzęt transportowy, gdzie indziej niesklasyfikowany
   • 30.99.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowanego˅
    • 30.99.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowanego
 • 31. Meble˅
  • 31.0 Meble
  • 31.00 Meble do siedzenia i ich części; części pozostałych mebli˅
   • 31.00.1 Meble do siedzenia i ich części
   • 31.00.2 Części mebli, z wyłączeniem części mebli do siedzenia
   • 31.00.9 Usługi związane z tapicerowaniem krzeseł i pozostałych mebli do siedzenia; usługi podwykonawców związane z produkcją mebli do siedzenia i ich części oraz części pozostałych mebli
   • 31.00.11 Meble do siedzenia, o konstrukcji głównie metalowej˅
    • 31.00.11.0 Meble do siedzenia, o konstrukcji głównie metalowej
   • 31.00.12 Meble do siedzenia, o konstrukcji głównie drewnianej˅
    • 31.00.12.0 Meble do siedzenia, o konstrukcji głównie drewnianej
   • 31.00.13 Pozostałe meble do siedzenia˅
    • 31.00.13.0 Pozostałe meble do siedzenia
   • 31.00.14 Części mebli do siedzenia˅
    • 31.00.14.0 Części mebli do siedzenia
   • 31.00.20 Części mebli, z wyłączeniem części mebli do siedzenia˅
    • 31.00.20.0 Części mebli, z wyłączeniem części mebli do siedzenia
   • 31.00.91 Usługi związane z tapicerowaniem krzeseł i pozostałych mebli do siedzenia˅
    • 31.00.91.0 Usługi związane z tapicerowaniem krzeseł i pozostałych mebli do siedzenia
   • 31.00.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją mebli do siedzenia i ich części oraz części pozostałych mebli˅
    • 31.00.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją mebli do siedzenia i ich części oraz części pozostałych mebli
  • 31.01 Meble biurowe i sklepowe˅
   • 31.01.1 Meble biurowe i sklepowe
   • 31.01.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją mebli biurowych i sklepowych
   • 31.01.11 Meble metalowe w rodzaju używanych w biurze˅
    • 31.01.11.0 Meble metalowe w rodzaju używanych w biurze
   • 31.01.12 Meble drewniane w rodzaju używanych w biurze˅
    • 31.01.12.0 Meble drewniane w rodzaju używanych w biurze
   • 31.01.13 Meble drewniane w rodzaju używanych w sklepie˅
    • 31.01.13.0 Meble drewniane w rodzaju używanych w sklepie
   • 31.01.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją mebli biurowych i sklepowych˅
    • 31.01.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją mebli biurowych i sklepowych
  • 31.02 Meble kuchenne˅
   • 31.02.1 Meble kuchenne
   • 31.02.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją mebli kuchennych
   • 31.02.10 Meble kuchenne˅
    • 31.02.10.0 Meble kuchenne
   • 31.02.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją mebli kuchennych˅
    • 31.02.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją mebli kuchennych
  • 31.03 Materace˅
   • 31.03.1 Stelaże pod materace i materace
   • 31.03.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją materacy
   • 31.03.11 Stelaże pod materace˅
    • 31.03.11.0 Stelaże pod materace
   • 31.03.12 Materace˅
    • 31.03.12.0 Materace
   • 31.03.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją materacy˅
    • 31.03.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją materacy
  • 31.09 Pozostałe meble˅
   • 31.09.1 Pozostałe meble
   • 31.09.9 Usługi w zakresie wykończania nowych mebli, z wyłączeniem tapicerowania krzeseł i pozostałych mebli do siedzenia; usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych mebli
   • 31.09.11 Meble metalowe, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 31.09.11.0 Meble metalowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 31.09.12 Meble drewniane, w rodzaju używanych w sypialniach, pokojach stołowych i salonach˅
    • 31.09.12.0 Meble drewniane, w rodzaju używanych w sypialniach, pokojach stołowych i salonach
   • 31.09.13 Meble drewniane, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 31.09.13.0 Meble drewniane, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 31.09.14 Meble z tworzyw sztucznych oraz meble wykonane z pozostałych materiałów (np. z trzciny, wikliny, bambusa)˅
    • 31.09.14.0 Meble z tworzyw sztucznych oraz meble wykonane z pozostałych materiałów (np. z trzciny, wikliny, bambusa)
   • 31.09.91 Usługi w zakresie wykończania nowych mebli, z wyłączeniem tapicerowania krzeseł i pozostałych mebli do siedzenia˅
    • 31.09.91.0 Usługi w zakresie wykończania nowych mebli, z wyłączeniem tapicerowania krzeseł i pozostałych mebli do siedzenia
   • 31.09.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych mebli˅
    • 31.09.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych mebli
 • 32. Pozostałe wyroby˅
  • 32.1 Wyroby jubilerskie, biżuteria i podobne wyroby
  • 32.2 Instrumenty muzyczne
  • 32.3 Sprzęt sportowy
  • 32.4 Gry i zabawki
  • 32.5 Urządzenia, instrumenty i wyroby medyczne, włączając dentystyczne
  • 32.9 Wyroby gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 32.11 Monety˅
   • 32.11.1 Monety
   • 32.11.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją monet
   • 32.11.10 Monety˅
    • 32.11.10.0 Monety
   • 32.11.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją monet˅
    • 32.11.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją monet
  • 32.12 Wyroby jubilerskie i podobne˅
   • 32.12.1 Wyroby jubilerskie i podobne
   • 32.12.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów jubilerskich i podobnych wyrobów
   • 32.12.11 Perły hodowlane, kamienie szlachetne i półszlachetne, włączając syntetyczne lub odtworzone, obrobione, ale nieobsadzone˅
    • 32.12.11.0 Perły hodowlane, kamienie szlachetne i półszlachetne, włączając syntetyczne lub odtworzone, obrobione, ale nieobsadzone
   • 32.12.12 Diamenty przemysłowe obrobione; pył i proszek z kamieni naturalnych lub syntetycznych, szlachetnych lub półszlachetnych˅
    • 32.12.12.0 Diamenty przemysłowe obrobione; pył i proszek z kamieni naturalnych lub syntetycznych, szlachetnych lub półszlachetnych
   • 32.12.13 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym˅
    • 32.12.13.0 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym
   • 32.12.14 Pozostałe wyroby wykonane z metali szlachetnych; wyroby z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych˅
    • 32.12.14.0 Pozostałe wyroby wykonane z metali szlachetnych; wyroby z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych
   • 32.12.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów jubilerskich i podobnych wyrobów˅
    • 32.12.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów jubilerskich i podobnych wyrobów
  • 32.13 Biżuteria sztuczna i podobne wyroby˅
   • 32.13.1 Biżuteria sztuczna i podobne wyroby
   • 32.13.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją biżuterii sztucznej i podobnych wyrobów
   • 32.13.10 Biżuteria sztuczna i podobne wyroby˅
    • 32.13.10.0 Biżuteria sztuczna i podobne wyroby
   • 32.13.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją biżuterii sztucznej i podobnych wyrobów˅
    • 32.13.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją biżuterii sztucznej i podobnych wyrobów
  • 32.20 Instrumenty muzyczne˅
   • 32.20.1 Fortepiany, organy oraz pozostałe strunowe, dęte i klawiszowe instrumenty muzyczne; metronomy, kamertony, mechanizmy pozytywek
   • 32.20.2 Części i akcesoria do instrumentów muzycznych
   • 32.20.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów muzycznych
   • 32.20.11 Fortepiany i pozostałe klawiszowe instrumenty strunowe˅
    • 32.20.11.0 Fortepiany i pozostałe klawiszowe instrumenty strunowe
   • 32.20.12 Pozostałe strunowe instrumenty muzyczne˅
    • 32.20.12.0 Pozostałe strunowe instrumenty muzyczne
   • 32.20.13 Organy piszczałkowe klawiszowe, fisharmonie i podobne instrumenty klawiszowe; akordeony i podobne instrumenty; harmonijki ustne; instrumenty muzyczne dęte˅
    • 32.20.13.0 Organy piszczałkowe klawiszowe, fisharmonie i podobne instrumenty klawiszowe; akordeony i podobne instrumenty; harmonijki ustne; instrumenty muzyczne dęte
   • 32.20.14 Instrumenty muzyczne (włączając klawiszowe), których dźwięk jest wytwarzany lub musi być wzmacniany elektrycznie˅
    • 32.20.14.0 Instrumenty muzyczne (włączając klawiszowe), których dźwięk jest wytwarzany lub musi być wzmacniany elektrycznie
   • 32.20.15 Pozostałe instrumenty muzyczne˅
    • 32.20.15.0 Pozostałe instrumenty muzyczne
   • 32.20.16 Metronomy, widełki stroikowe oraz kamertony dęte; mechanizmy pozytywek; struny do instrumentów muzycznych˅
    • 32.20.16.0 Metronomy, widełki stroikowe oraz kamertony dęte; mechanizmy pozytywek; struny do instrumentów muzycznych
   • 32.20.20 Części i akcesoria do instrumentów muzycznych˅
    • 32.20.20.0 Części i akcesoria do instrumentów muzycznych
   • 32.20.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów muzycznych˅
    • 32.20.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów muzycznych
  • 32.30 Sprzęt sportowy˅
   • 32.30.1 Sprzęt sportowy
   • 32.30.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu sportowego
   • 32.30.11 Narty śniegowe i pozostały sprzęt narciarski oraz osprzęt, z wyłączeniem obuwia; łyżwy i wrotki, włączając buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami lub wrotkami; części˅
    • 32.30.11.0 Narty śniegowe i pozostały sprzęt narciarski oraz osprzęt, z wyłączeniem obuwia; łyżwy i wrotki, włączając buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami lub wrotkami; części
   • 32.30.12 Obuwie narciarskie˅
    • 32.30.12.0 Obuwie narciarskie
   • 32.30.13 Narty wodne, deski surfingowe, deski windsurfingowe oraz pozostały sprzęt do sportów wodnych˅
    • 32.30.13.0 Narty wodne, deski surfingowe, deski windsurfingowe oraz pozostały sprzęt do sportów wodnych
   • 32.30.14 Sprzęt gimnastyczny lub lekkoatletyczny˅
    • 32.30.14.0 Sprzęt gimnastyczny lub lekkoatletyczny
   • 32.30.15 Pozostały sprzęt do uprawiania sportów lub do gier na wolnym powietrzu; baseny i brodziki˅
    • 32.30.15.0 Pozostały sprzęt do uprawiania sportów lub do gier na wolnym powietrzu; baseny i brodziki
   • 32.30.16 Wędki i pozostały sprzęt wędkarski; przybory łowieckie lub strzeleckie, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 32.30.16.0 Wędki i pozostały sprzęt wędkarski; przybory łowieckie lub strzeleckie, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 32.30.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu sportowego˅
    • 32.30.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu sportowego
  • 32.40 Gry i zabawki˅
   • 32.40.1 Lalki przedstawiające wyłącznie ludzkie postacie; zabawki przedstawiające zwierzęta lub postacie inne niż ludzkie; ich części
   • 32.40.2 Kolejki elektryczne oraz ich wyposażenie dodatkowe; pozostałe modele w zmniejszonej skali lub zestawy i zabawki konstrukcyjne
   • 32.40.3 Pozostałe zabawki, włączając instrumenty muzyczne do zabawy
   • 32.40.4 Pozostałe gry
   • 32.40.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją gier i zabawek
   • 32.40.11 Lalki przedstawiające wyłącznie postacie ludzkie˅
    • 32.40.11.0 Lalki przedstawiające wyłącznie postacie ludzkie
   • 32.40.12 Zabawki przedstawiające zwierzęta lub postacie inne niż ludzkie˅
    • 32.40.12.0 Zabawki przedstawiające zwierzęta lub postacie inne niż ludzkie
   • 32.40.13 Części i akcesoria lalek przedstawiających postacie ludzkie˅
    • 32.40.13.0 Części i akcesoria lalek przedstawiających postacie ludzkie
   • 32.40.20 Kolejki elektryczne oraz ich wyposażenie dodatkowe; pozostałe modele w zmniejszonej skali lub zestawy i zabawki konstrukcyjne˅
    • 32.40.20.0 Kolejki elektryczne oraz ich wyposażenie dodatkowe; pozostałe modele w zmniejszonej skali lub zestawy i zabawki konstrukcyjne
   • 32.40.31 Zabawki na kółkach przeznaczone do jazdy dla dzieci; wózki dla lalek˅
    • 32.40.31.0 Zabawki na kółkach przeznaczone do jazdy dla dzieci; wózki dla lalek
   • 32.40.32 Układanki˅
    • 32.40.32.0 Układanki
   • 32.40.39 Gry i zabawki, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 32.40.39.0 Gry i zabawki, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 32.40.41 Karty do gry˅
    • 32.40.41.0 Karty do gry
   • 32.40.42 Artykuły przeznaczone do gry w bilard, do gier towarzyskich, stołowych lub salonowych; pozostałe gry uruchamiane przez wrzucenie monety lub żetonu˅
    • 32.40.42.0 Artykuły przeznaczone do gry w bilard, do gier towarzyskich, stołowych lub salonowych; pozostałe gry uruchamiane przez wrzucenie monety lub żetonu
   • 32.40.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją gier i zabawek˅
    • 32.40.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją gier i zabawek
  • 32.50 Urządzenia, instrumenty i wyroby medyczne, włączając dentystyczne˅
   • 32.50.1 Urządzenia i instrumenty medyczne, włączając chirurgiczne i dentystyczne
   • 32.50.2 Instrumenty i urządzenia do zastosowań terapeutycznych; wyroby protetyki dentystycznej i wyroby ortopedyczne
   • 32.50.3 Meble lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne; fotele dentystyczne, fryzjerskie i podobne oraz ich części
   • 32.50.4 Okulary, soczewki i ich części
   • 32.50.5 Pozostałe wyroby medyczne, włączając dentystyczne
   • 32.50.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń, instrumentów i wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
   • 32.50.11 Urządzenia i instrumenty do zastosowań dentystycznych˅
    • 32.50.11.0 Urządzenia i instrumenty do zastosowań dentystycznych
   • 32.50.12 Sterylizatory medyczne, włączając chirurgiczne i laboratoryjne˅
    • 32.50.12.0 Sterylizatory medyczne, włączając chirurgiczne i laboratoryjne
   • 32.50.13 Strzykawki, igły, cewniki, kaniule itp.; przyrządy okulistyczne oraz pozostałe instrumenty i urządzenia do zastosowań medycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 32.50.13.0 Strzykawki, igły, cewniki, kaniule itp.; przyrządy okulistyczne oraz pozostałe instrumenty i urządzenia do zastosowań medycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 32.50.21 Instrumenty i urządzenia do zastosowań terapeutycznych; respiratory˅
    • 32.50.21.0 Instrumenty i urządzenia do zastosowań terapeutycznych; respiratory
   • 32.50.22 Sztuczne stawy; sprzęt i aparaty ortopedyczne; sztuczne zęby; wyroby protetyki dentystycznej; protezy pozostałych części ciała, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 32.50.22.0 Sztuczne stawy; sprzęt i aparaty ortopedyczne; sztuczne zęby; wyroby protetyki dentystycznej; protezy pozostałych części ciała, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 32.50.23 Części i akcesoria protez i przyrządów ortopedycznych˅
    • 32.50.23.0 Części i akcesoria protez i przyrządów ortopedycznych
   • 32.50.30 Meble lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne; fotele dentystyczne, fryzjerskie i podobne oraz ich części˅
    • 32.50.30.0 Meble lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne; fotele dentystyczne, fryzjerskie i podobne oraz ich części
   • 32.50.41 Soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła i innych materiałów˅
    • 32.50.41.0 Soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła i innych materiałów
   • 32.50.42 Okulary, gogle itp. wyroby korekcyjne, ochronne lub do innych celów˅
    • 32.50.42.0 Okulary, gogle itp. wyroby korekcyjne, ochronne lub do innych celów
   • 32.50.43 Oprawki do okularów i podobnych wyrobów˅
    • 32.50.43.0 Oprawki do okularów i podobnych wyrobów
   • 32.50.44 Części oprawek do okularów i podobnych wyrobów˅
    • 32.50.44.0 Części oprawek do okularów i podobnych wyrobów
   • 32.50.50 Pozostałe wyroby medyczne, włączając dentystyczne˅
    • 32.50.50.0 Pozostałe wyroby medyczne, włączając dentystyczne
   • 32.50.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń, instrumentów i wyrobów medycznych, włączając dentystyczne˅
    • 32.50.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń, instrumentów i wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
  • 32.91 Miotły, szczotki i pędzle˅
   • 32.91.1 Miotły, szczotki i pędzle
   • 32.91.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją mioteł, szczotek i pędzli
   • 32.91.11 Miotły, szczotki i pędzle do stosowania w gospodarstwie domowym˅
    • 32.91.11.0 Miotły, szczotki i pędzle do stosowania w gospodarstwie domowym
   • 32.91.12 Szczoteczki do zębów, szczotki do włosów oraz pozostałe pędzle i szczotki toaletowe do użytku osobistego; pędzle artystyczne, pędzle do pisania oraz pędzle kosmetyczne˅
    • 32.91.12.0 Szczoteczki do zębów, szczotki do włosów oraz pozostałe pędzle i szczotki toaletowe do użytku osobistego; pędzle artystyczne, pędzle do pisania oraz pędzle kosmetyczne
   • 32.91.19 Pozostałe szczotki i pędzle, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 32.91.19.0 Pozostałe szczotki i pędzle, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 32.91.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją mioteł, szczotek i pędzli˅
    • 32.91.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją mioteł, szczotek i pędzli
  • 32.99 Pozostałe wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
   • 32.99.1 Nakrycia głowy ochronne; pióra, długopisy i ołówki, tablice, datowniki, pieczęcie i poduszki do tuszu; taśmy do maszyn do pisania
   • 32.99.2 Parasole; laski; guziki; formy do guzików; zatrzaski; ich części
   • 32.99.3 Wyroby z włosów ludzkich lub sierści zwierzęcej; podobne wyroby z materiałów włókienniczych
   • 32.99.4 Zapalniczki, fajki oraz części do nich; artykuły z materiałów łatwopalnych; paliwa ciekłe lub ze skroplonego gazu
   • 32.99.5 Pozostałe wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 32.99.6 Usługi związane z preparowaniem i wypychaniem zwierząt
   • 32.99.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych
   • 32.99.11 Nakrycia głowy ochronne i pozostałe wyroby ochronne˅
    • 32.99.11.0 Nakrycia głowy ochronne i pozostałe wyroby ochronne
   • 32.99.12 Pióra kulkowe i długopisy; pisaki i pióra z końcówkami filcowymi lub innego rodzaju porowatymi końcówkami; ołówki automatyczne˅
    • 32.99.12.0 Pióra kulkowe i długopisy; pisaki i pióra z końcówkami filcowymi lub innego rodzaju porowatymi końcówkami; ołówki automatyczne
   • 32.99.13 Pióra do kreślenia tuszem; pióra wieczne, rapidografy i pozostałe pióra˅
    • 32.99.13.0 Pióra do kreślenia tuszem; pióra wieczne, rapidografy i pozostałe pióra
   • 32.99.14 Przybory do pisania w kompletach, obsadki do piór i długopisów, obsadki do ołówków i podobne; części do nich˅
    • 32.99.14.0 Przybory do pisania w kompletach, obsadki do piór i długopisów, obsadki do ołówków i podobne; części do nich
   • 32.99.15 Ołówki, kredki, pręciki ołówkowe, pastele, węgle rysunkowe, kredy do pisania lub rysowania, kredy krawieckie˅
    • 32.99.15.0 Ołówki, kredki, pręciki ołówkowe, pastele, węgle rysunkowe, kredy do pisania lub rysowania, kredy krawieckie
   • 32.99.16 Tabliczki i tablice do pisania, kreślenia lub rysowania; datowniki, pieczęcie lub numeratory itp.; taśmy do maszyn do pisania i inne podobne; poduszki do tuszu˅
    • 32.99.16.0 Tabliczki i tablice do pisania, kreślenia lub rysowania; datowniki, pieczęcie lub numeratory itp.; taśmy do maszyn do pisania i inne podobne; poduszki do tuszu
   • 32.99.21 Parasole, parasole przeciwsłoneczne; laski, stołki myśliwskie, szpicruty, bicze itp.˅
    • 32.99.21.0 Parasole, parasole przeciwsłoneczne; laski, stołki myśliwskie, szpicruty, bicze itp.
   • 32.99.22 Części, szkielety i akcesoria do parasoli, parasoli przeciwsłonecznych, lasek, stołków myśliwskich, szpicrut, biczów itp.˅
    • 32.99.22.0 Części, szkielety i akcesoria do parasoli, parasoli przeciwsłonecznych, lasek, stołków myśliwskich, szpicrut, biczów itp.
   • 32.99.23 Zatrzaski, zatrzaski guzikowe i ich części; guziki; zamki błyskawiczne˅
    • 32.99.23.0 Zatrzaski, zatrzaski guzikowe i ich części; guziki; zamki błyskawiczne
   • 32.99.24 Formy do guzików i pozostałe ich części; półprodukty guzików; części zamków błyskawicznych˅
    • 32.99.24.0 Formy do guzików i pozostałe ich części; półprodukty guzików; części zamków błyskawicznych
   • 32.99.30 Wyroby z włosów ludzkich lub sierści zwierzęcej; podobne wyroby z materiałów włókienniczych˅
    • 32.99.30.0 Wyroby z włosów ludzkich lub sierści zwierzęcej; podobne wyroby z materiałów włókienniczych
   • 32.99.41 Zapalniczki do papierosów i pozostałe zapalniczki; fajki do tytoniu (włączając cybuchy), cygarniczki oraz części tych wyrobów˅
    • 32.99.41.0 Zapalniczki do papierosów i pozostałe zapalniczki; fajki do tytoniu (włączając cybuchy), cygarniczki oraz części tych wyrobów
   • 32.99.42 Części zapalniczek; stopy samozapalne; wyroby z substancji palnych˅
    • 32.99.42.0 Części zapalniczek; stopy samozapalne; wyroby z substancji palnych
   • 32.99.43 Paliwa do zapalniczek w pojemnikach o pojemności <= 300 cm3˅
    • 32.99.43.0 Paliwa do zapalniczek w pojemnikach o pojemności <= 300 cm3
   • 32.99.51 Wyroby świąteczne, festiwalowe, karnawałowe lub inne służące rozrywce, włączając akcesoria do sztuk magicznych i żartów˅
    • 32.99.51.0 Wyroby świąteczne, festiwalowe, karnawałowe lub inne służące rozrywce, włączając akcesoria do sztuk magicznych i żartów
   • 32.99.52 Grzebienie, wsuwki do włosów itp.; szpilki do włosów; lokówki; szpilki do lokówek, rozpylacze do perfum oraz ich oprawy i głowice˅
    • 32.99.52.0 Grzebienie, wsuwki do włosów itp.; szpilki do włosów; lokówki; szpilki do lokówek, rozpylacze do perfum oraz ich oprawy i głowice
   • 32.99.53 Przyrządy, aparaty i modele przeznaczone wyłącznie do celów pokazowych˅
    • 32.99.53.0 Przyrządy, aparaty i modele przeznaczone wyłącznie do celów pokazowych
   • 32.99.54 Świece i podobne wyroby˅
    • 32.99.54.0 Świece i podobne wyroby
   • 32.99.55 Sztuczne kwiaty, liście i owoce oraz ich części˅
    • 32.99.55.0 Sztuczne kwiaty, liście i owoce oraz ich części
   • 32.99.59 Pozostałe różne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 32.99.59.0 Pozostałe różne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 32.99.60 Usługi związane z preparowaniem i wypychaniem zwierząt˅
    • 32.99.60.0 Usługi związane z preparowaniem i wypychaniem zwierząt
   • 32.99.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych˅
    • 32.99.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych
 • 33. Usługi naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń˅
  • 33.1 Usługi naprawy i konserwacji metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń
  • 33.2 Usługi instalowania maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
  • 33.11 Usługi naprawy i konserwacji metalowych wyrobów gotowych˅
   • 33.11.1 Usługi naprawy i konserwacji metalowych wyrobów gotowych
   • 33.11.11 Usługi naprawy i konserwacji metalowych elementów konstrukcyjnych˅
    • 33.11.11.0 Usługi naprawy i konserwacji metalowych elementów konstrukcyjnych
   • 33.11.12 Usługi naprawy i konserwacji zbiorników, cystern i pojemników metalowych˅
    • 33.11.12.0 Usługi naprawy i konserwacji zbiorników, cystern i pojemników metalowych
   • 33.11.13 Usługi naprawy i konserwacji wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą˅
    • 33.11.13.0 Usługi naprawy i konserwacji wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą
   • 33.11.14 Usługi naprawy i konserwacji broni i sprzętu bojowego˅
    • 33.11.14.0 Usługi naprawy i konserwacji broni i sprzętu bojowego
   • 33.11.19 Usługi naprawy i konserwacji pozostałych metalowych wyrobów gotowych˅
    • 33.11.19.0 Usługi naprawy i konserwacji pozostałych metalowych wyrobów gotowych
  • 33.12 Usługi naprawy i konserwacji maszyn˅
   • 33.12.1 Usługi naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia
   • 33.12.2 Usługi naprawy i konserwacji maszyn specjalnego przeznaczenia
   • 33.12.11 Usługi naprawy i konserwacji silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych˅
    • 33.12.11.0 Usługi naprawy i konserwacji silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
   • 33.12.12 Usługi naprawy i konserwacji sprzętu do napędu hydraulicznego i pneumatycznego, pozostałych pomp, sprężarek, kurków i zaworów˅
    • 33.12.12.0 Usługi naprawy i konserwacji sprzętu do napędu hydraulicznego i pneumatycznego, pozostałych pomp, sprężarek, kurków i zaworów
   • 33.12.13 Usługi naprawy i konserwacji łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych˅
    • 33.12.13.0 Usługi naprawy i konserwacji łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
   • 33.12.14 Usługi naprawy i konserwacji pieców, palenisk i palników piecowych˅
    • 33.12.14.0 Usługi naprawy i konserwacji pieców, palenisk i palników piecowych
   • 33.12.15 Usługi naprawy i konserwacji urządzeń dźwigowych i chwytaków˅
    • 33.12.15.0 Usługi naprawy i konserwacji urządzeń dźwigowych i chwytaków
   • 33.12.16 Usługi naprawy i konserwacji maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych˅
    • 33.12.16.0 Usługi naprawy i konserwacji maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
   • 33.12.17 Usługi naprawy i konserwacji mechanicznych narzędzi ręcznych˅
    • 33.12.17.0 Usługi naprawy i konserwacji mechanicznych narzędzi ręcznych
   • 33.12.18 Usługi naprawy i konserwacji urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych˅
    • 33.12.18.0 Usługi naprawy i konserwacji urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych
   • 33.12.19 Usługi naprawy i konserwacji pozostałych maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych˅
    • 33.12.19.0 Usługi naprawy i konserwacji pozostałych maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych
   • 33.12.21 Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla rolnictwa i leśnictwa˅
    • 33.12.21.0 Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
   • 33.12.22 Usługi naprawy i konserwacji maszyn do obróbki metalu i narzędzi mechanicznych˅
    • 33.12.22.0 Usługi naprawy i konserwacji maszyn do obróbki metalu i narzędzi mechanicznych
   • 33.12.23 Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla metalurgii˅
    • 33.12.23.0 Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla metalurgii
   • 33.12.24 Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz dla budownictwa˅
    • 33.12.24.0 Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz dla budownictwa
   • 33.12.25 Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla przetwórstwa żywności i tytoniu oraz do produkcji napojów˅
    • 33.12.25.0 Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla przetwórstwa żywności i tytoniu oraz do produkcji napojów
   • 33.12.26 Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego˅
    • 33.12.26.0 Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
   • 33.12.27 Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla przemysłu papierniczego˅
    • 33.12.27.0 Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla przemysłu papierniczego
   • 33.12.28 Usługi naprawy i konserwacji maszyn do obróbki tworzyw sztucznych i gumy˅
    • 33.12.28.0 Usługi naprawy i konserwacji maszyn do obróbki tworzyw sztucznych i gumy
   • 33.12.29 Usługi naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia˅
    • 33.12.29.0 Usługi naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
  • 33.13 Usługi naprawy i konserwacji urządzeń elektronicznych i optycznych˅
   • 33.13.1 Usługi naprawy i konserwacji urządzeń elektronicznych i optycznych
   • 33.13.11 Usługi naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych˅
    • 33.13.11.0 Usługi naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
   • 33.13.12 Usługi naprawy i konserwacji urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego˅
    • 33.13.12.0 Usługi naprawy i konserwacji urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
   • 33.13.13 Usługi naprawy i konserwacji instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego˅
    • 33.13.13.0 Usługi naprawy i konserwacji instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
   • 33.13.19 Usługi naprawy i konserwacji pozostałego profesjonalnego sprzętu elektronicznego˅
    • 33.13.19.0 Usługi naprawy i konserwacji pozostałego profesjonalnego sprzętu elektronicznego
  • 33.14 Usługi naprawy i konserwacji urządzeń elektrycznych˅
   • 33.14.1 Usługi naprawy i konserwacji urządzeń elektrycznych
   • 33.14.11 Usługi naprawy i konserwacji silników elektrycznych, prądnic, transformatorów oraz aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej˅
    • 33.14.11.0 Usługi naprawy i konserwacji silników elektrycznych, prądnic, transformatorów oraz aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
   • 33.14.19 Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu elektrycznego˅
    • 33.14.19.0 Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu elektrycznego
  • 33.15 Usługi naprawy i konserwacji statków, łodzi i pozostałych konstrukcji pływających˅
   • 33.15.1 Usługi naprawy i konserwacji statków, łodzi i pozostałych konstrukcji pływających
   • 33.15.10 Usługi naprawy i konserwacji statków, łodzi i pozostałych konstrukcji pływających˅
    • 33.15.10.0 Usługi naprawy i konserwacji statków, łodzi i pozostałych konstrukcji pływających
  • 33.16 Usługi naprawy i konserwacji statków powietrznych i statków kosmicznych˅
   • 33.16.1 Usługi naprawy i konserwacji statków powietrznych i statków kosmicznych
   • 33.16.10 Usługi naprawy i konserwacji statków powietrznych i statków kosmicznych˅
    • 33.16.10.0 Usługi naprawy i konserwacji statków powietrznych i statków kosmicznych
  • 33.17 Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu transportowego˅
   • 33.17.1 Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu transportowego
   • 33.17.11 Usługi naprawy i konserwacji lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego˅
    • 33.17.11.0 Usługi naprawy i konserwacji lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
   • 33.17.19 Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowanego˅
    • 33.17.19.0 Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowanego
  • 33.19 Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu i wyposażenia˅
   • 33.19.1 Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu i wyposażenia
   • 33.19.10 Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu i wyposażenia˅
    • 33.19.10.0 Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu i wyposażenia
  • 33.20 Usługi instalowania maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia˅
   • 33.20.1 Usługi instalowania metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
   • 33.20.2 Usługi instalowania pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia
   • 33.20.3 Usługi instalowania maszyn specjalnego przeznaczenia
   • 33.20.4 Usługi instalowania urządzeń elektronicznych i optycznych
   • 33.20.5 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych
   • 33.20.6 Usługi instalowania systemów do sterowania procesami przemysłowymi
   • 33.20.7 Usługi instalowania pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych
   • 33.20.11 Usługi instalowania wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą, włączając usługi instalowania związanej z nimi sieci metalowych rurociągów w zakładach przemysłowych˅
    • 33.20.11.0 Usługi instalowania wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą, włączając usługi instalowania związanej z nimi sieci metalowych rurociągów w zakładach przemysłowych
   • 33.20.12 Usługi instalowania pozostałych metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń˅
    • 33.20.12.0 Usługi instalowania pozostałych metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
   • 33.20.21 Usługi instalowania maszyn do księgowania i pozostałych maszyn biurowych˅
    • 33.20.21.0 Usługi instalowania maszyn do księgowania i pozostałych maszyn biurowych
   • 33.20.29 Usługi instalowania pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 33.20.29.0 Usługi instalowania pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 33.20.31 Usługi instalowania przemysłowych maszyn i urządzeń dla rolnictwa˅
    • 33.20.31.0 Usługi instalowania przemysłowych maszyn i urządzeń dla rolnictwa
   • 33.20.32 Usługi instalowania maszyn do obróbki metalu˅
    • 33.20.32.0 Usługi instalowania maszyn do obróbki metalu
   • 33.20.33 Usługi instalowania przemysłowych maszyn i urządzeń dla metalurgii˅
    • 33.20.33.0 Usługi instalowania przemysłowych maszyn i urządzeń dla metalurgii
   • 33.20.34 Usługi instalowania przemysłowych maszyn i urządzeń dla górnictwa i do wydobywania˅
    • 33.20.34.0 Usługi instalowania przemysłowych maszyn i urządzeń dla górnictwa i do wydobywania
   • 33.20.35 Usługi instalowania maszyn dla przetwórstwa żywności i tytoniu oraz do produkcji napojów˅
    • 33.20.35.0 Usługi instalowania maszyn dla przetwórstwa żywności i tytoniu oraz do produkcji napojów
   • 33.20.36 Usługi instalowania maszyn i urządzeń dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego˅
    • 33.20.36.0 Usługi instalowania maszyn i urządzeń dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
   • 33.20.37 Usługi instalowania maszyn i urządzeń dla przemysłu papierniczego˅
    • 33.20.37.0 Usługi instalowania maszyn i urządzeń dla przemysłu papierniczego
   • 33.20.38 Usługi instalowania maszyn i urządzeń do obróbki tworzyw sztucznych i gumy˅
    • 33.20.38.0 Usługi instalowania maszyn i urządzeń do obróbki tworzyw sztucznych i gumy
   • 33.20.39 Usługi instalowania pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia˅
    • 33.20.39.0 Usługi instalowania pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
   • 33.20.41 Usługi instalowania profesjonalnych przyrządów medycznych oraz instrumentów precyzyjnych i optycznych˅
    • 33.20.41.0 Usługi instalowania profesjonalnych przyrządów medycznych oraz instrumentów precyzyjnych i optycznych
   • 33.20.42 Usługi instalowania profesjonalnych urządzeń elektronicznych˅
    • 33.20.42.0 Usługi instalowania profesjonalnych urządzeń elektronicznych
   • 33.20.50 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych˅
    • 33.20.50.0 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych
   • 33.20.60 Usługi instalowania systemów do sterowania procesami przemysłowymi˅
    • 33.20.60.0 Usługi instalowania systemów do sterowania procesami przemysłowymi
   • 33.20.70 Usługi instalowania pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych˅
    • 33.20.70.0 Usługi instalowania pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych
 • 35. Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych˅
  • 35.1 Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej
  • 35.2 Gazy wytworzone; usługi związane z dystrybucją paliw gazowych w systemie sieciowym
  • 35.3 Usługi wytwarzania i zaopatrywania w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
  • 35.11 Energia elektryczna˅
   • 35.11.1 Energia elektryczna
   • 35.11.10 Energia elektryczna˅
    • 35.11.10.0 Energia elektryczna
  • 35.12 Usługi w zakresie przesyłania energii elektrycznej˅
   • 35.12.1 Usługi w zakresie przesyłania energii elektrycznej
   • 35.12.10 Usługi w zakresie przesyłania energii elektrycznej˅
    • 35.12.10.0 Usługi w zakresie przesyłania energii elektrycznej
  • 35.13 Usługi związane z dystrybucją energii elektrycznej˅
   • 35.13.1 Usługi związane z dystrybucją energii elektrycznej
   • 35.13.10 Usługi związane z dystrybucją energii elektrycznej˅
    • 35.13.10.0 Usługi związane z dystrybucją energii elektrycznej
  • 35.14 Usługi związane z handlem energią elektryczną˅
   • 35.14.1 Usługi związane z handlem energią elektryczną
   • 35.14.10 Usługi związane z handlem energią elektryczną˅
    • 35.14.10.0 Usługi związane z handlem energią elektryczną
  • 35.21 Gaz wytworzony˅
   • 35.21.1 Gaz węglowy, gaz wodny, gaz generatorowy i podobne gazy, inne niż gazy z ropy naftowej
   • 35.21.10 Gaz węglowy, gaz wodny, gaz generatorowy i podobne gazy, inne niż gazy z ropy naftowej˅
    • 35.21.10.0 Gaz węglowy, gaz wodny, gaz generatorowy i podobne gazy, inne niż gazy z ropy naftowej
  • 35.22 Usługi związane z dystrybucją paliw gazowych w systemie sieciowym˅
   • 35.22.1 Usługi w zakresie dystrybucji paliw gazowych w systemie sieciowym
   • 35.22.10 Usługi w zakresie dystrybucji paliw gazowych w systemie sieciowym˅
    • 35.22.10.0 Usługi w zakresie dystrybucji paliw gazowych w systemie sieciowym
  • 35.23 Usługi związane ze sprzedażą detaliczną i sprzedażą hurtową paliw gazowych w systemie sieciowym˅
   • 35.23.1 Usługi związane ze sprzedażą detaliczną i sprzedażą hurtową paliw gazowych w systemie sieciowym
   • 35.23.10 Usługi związane ze sprzedażą detaliczną i sprzedażą hurtową paliw gazowych w systemie sieciowym˅
    • 35.23.10.0 Usługi związane ze sprzedażą detaliczną i sprzedażą hurtową paliw gazowych w systemie sieciowym
  • 35.30 Usługi wytwarzania i zaopatrywania w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych˅
   • 35.30.1 Para wodna i gorąca woda; usługi dostarczania pary wodnej i gorącej wody
   • 35.30.2 Lód; usługi dostarczania chłodnego powietrza i schłodzonej wody
   • 35.30.11 Para wodna i gorąca woda˅
    • 35.30.11.0 Para wodna i gorąca woda
   • 35.30.12 Usługi dostarczania pary wodnej i gorącej wody w systemie sieciowym˅
    • 35.30.12.0 Usługi dostarczania pary wodnej i gorącej wody w systemie sieciowym
   • 35.30.21 Lód, włączając lód do celów chłodniczych innych niż żywnościowe˅
    • 35.30.21.0 Lód, włączając lód do celów chłodniczych innych niż żywnościowe
   • 35.30.22 Usługi dostarczania chłodnego powietrza i schłodzonej wody˅
    • 35.30.22.0 Usługi dostarczania chłodnego powietrza i schłodzonej wody
 • 36. Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody˅
  • 36.0 Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody
  • 36.00 Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody˅
   • 36.00.1 Woda w postaci naturalnej
   • 36.00.2 Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych
   • 36.00.3 Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych
   • 36.00.11 Woda w postaci naturalnej zdatna do picia˅
    • 36.00.11.0 Woda w postaci naturalnej zdatna do picia
   • 36.00.12 Woda w postaci naturalnej niezdatna do picia˅
    • 36.00.12.0 Woda w postaci naturalnej niezdatna do picia
   • 36.00.20 Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych˅
    • 36.00.20.0 Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych
   • 36.00.30 Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych˅
    • 36.00.30.0 Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych
 • 37. Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych˅
  • 37.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych
  • 37.00 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych˅
   • 37.00.1 Usługi związane ze ściekami
   • 37.00.2 Osady ze ścieków kanalizacyjnych
   • 37.00.11 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków˅
    • 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków
   • 37.00.12 Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych˅
    • 37.00.12.0 Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych
   • 37.00.20 Osady ze ścieków kanalizacyjnych˅
    • 37.00.20.0 Osady ze ścieków kanalizacyjnych
 • 38. Usługi związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców˅
  • 38.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów
  • 38.2 Usługi związane z przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów
  • 38.3 Usługi w zakresie odzysku surowców; surowce wtórne
  • 38.11 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne˅
   • 38.11.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu
   • 38.11.2 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu
   • 38.11.3 Odpady inne niż niebezpieczne nienadające się do recyklingu
   • 38.11.4 Wraki przeznaczone do złomowania
   • 38.11.5 Odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu
   • 38.11.6 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne
   • 38.11.11 Usługi związane ze zbieraniem odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu˅
    • 38.11.11.0 Usługi związane ze zbieraniem odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu
   • 38.11.19 Usługi związane ze zbieraniem pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu˅
    • 38.11.19.0 Usługi związane ze zbieraniem pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu
   • 38.11.21 Usługi związane ze zbieraniem odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu˅
    • 38.11.21.0 Usługi związane ze zbieraniem odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu
   • 38.11.29 Usługi związane ze zbieraniem pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu˅
    • 38.11.29.0 Usługi związane ze zbieraniem pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu
   • 38.11.31 Odpady komunalne inne niż niebezpieczne nienadające się do recyklingu˅
    • 38.11.31.0 Odpady komunalne inne niż niebezpieczne nienadające się do recyklingu
   • 38.11.39 Pozostałe odpady inne niż niebezpieczne nienadające się do recyklingu˅
    • 38.11.39.0 Pozostałe odpady inne niż niebezpieczne nienadające się do recyklingu
   • 38.11.41 Statki i pozostałe konstrukcje pływające przeznaczone do złomowania˅
    • 38.11.41.0 Statki i pozostałe konstrukcje pływające przeznaczone do złomowania
   • 38.11.49 Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające˅
    • 38.11.49.0 Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające
   • 38.11.51 Odpady szklane˅
    • 38.11.51.0 Odpady szklane
   • 38.11.52 Odpady z papieru i tektury˅
    • 38.11.52.0 Odpady z papieru i tektury
   • 38.11.53 Opony pneumatyczne, używane˅
    • 38.11.53.0 Opony pneumatyczne, używane
   • 38.11.54 Pozostałe odpady gumowe˅
    • 38.11.54.0 Pozostałe odpady gumowe
   • 38.11.55 Odpady z tworzyw sztucznych˅
    • 38.11.55.0 Odpady z tworzyw sztucznych
   • 38.11.56 Odpady włókiennicze˅
    • 38.11.56.0 Odpady włókiennicze
   • 38.11.57 Odpady ze skór˅
    • 38.11.57.0 Odpady ze skór
   • 38.11.58 Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal˅
    • 38.11.58.0 Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal
   • 38.11.59 Pozostałe odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 38.11.59.0 Pozostałe odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 38.11.61 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu˅
    • 38.11.61.0 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu
   • 38.11.69 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne˅
    • 38.11.69.0 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne
  • 38.12 Odpady niebezpieczne; usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych˅
   • 38.12.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych
   • 38.12.2 Odpady niebezpieczne
   • 38.12.3 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu
   • 38.12.11 Usługi związane ze zbieraniem niebezpiecznych odpadów szpitalnych i innych odpadów stwarzających zagrożenie biologiczne˅
    • 38.12.11.0 Usługi związane ze zbieraniem niebezpiecznych odpadów szpitalnych i innych odpadów stwarzających zagrożenie biologiczne
   • 38.12.12 Usługi związane ze zbieraniem pozostałych niebezpiecznych odpadów przemysłowych˅
    • 38.12.12.0 Usługi związane ze zbieraniem pozostałych niebezpiecznych odpadów przemysłowych
   • 38.12.13 Usługi związane ze zbieraniem niebezpiecznych odpadów komunalnych˅
    • 38.12.13.0 Usługi związane ze zbieraniem niebezpiecznych odpadów komunalnych
   • 38.12.21 Zużyte (napromieniowane) elementy paliwowe (wsady) do reaktorów jądrowych˅
    • 38.12.21.0 Zużyte (napromieniowane) elementy paliwowe (wsady) do reaktorów jądrowych
   • 38.12.22 Odpady farmaceutyczne˅
    • 38.12.22.0 Odpady farmaceutyczne
   • 38.12.23 Pozostałe niebezpieczne odpady szpitalne˅
    • 38.12.23.0 Pozostałe niebezpieczne odpady szpitalne
   • 38.12.24 Niebezpieczne odpady chemiczne˅
    • 38.12.24.0 Niebezpieczne odpady chemiczne
   • 38.12.25 Oleje odpadowe˅
    • 38.12.25.0 Oleje odpadowe
   • 38.12.26 Niebezpieczne odpady zawierające metal˅
    • 38.12.26.0 Niebezpieczne odpady zawierające metal
   • 38.12.27 Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne˅
    • 38.12.27.1 Odpady i braki oraz zużyte ogniwa i baterie galwaniczne
    • 38.12.27.2 Odpady i braki oraz zużyte akumulatory ołowiowe
    • 38.12.27.3 Odpady i braki oraz zużyte baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
    • 38.12.27.9 Pozostałe odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; pozostałe zużyte ogniwa i baterie oraz akumulatory
   • 38.12.29 Pozostałe odpady niebezpieczne˅
    • 38.12.29.0 Pozostałe odpady niebezpieczne
   • 38.12.30 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu˅
    • 38.12.30.0 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu
  • 38.21 Usługi związane z obróbką i usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne˅
   • 38.21.1 Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia
   • 38.21.2 Usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne
   • 38.21.3 Odpady rozpuszczalników organicznych
   • 38.21.4 Popioły i pozostałości ze spalania odpadów komunalnych
   • 38.21.10 Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia˅
    • 38.21.10.0 Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia
   • 38.21.21 Usługi związane ze składowiskami odpadów spełniającymi określone normy prawne i wymogi sanitarne˅
    • 38.21.21.0 Usługi związane ze składowiskami odpadów spełniającymi określone normy prawne i wymogi sanitarne
   • 38.21.22 Usługi związane z pozostałymi składowiskami odpadów˅
    • 38.21.22.0 Usługi związane z pozostałymi składowiskami odpadów
   • 38.21.23 Usługi związane ze spalaniem odpadów innych niż niebezpieczne˅
    • 38.21.23.0 Usługi związane ze spalaniem odpadów innych niż niebezpieczne
   • 38.21.29 Pozostałe usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne˅
    • 38.21.29.0 Pozostałe usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne
   • 38.21.30 Odpady rozpuszczalników organicznych˅
    • 38.21.30.0 Odpady rozpuszczalników organicznych
   • 38.21.40 Popioły i pozostałości ze spalania odpadów komunalnych˅
    • 38.21.40.0 Popioły i pozostałości ze spalania odpadów komunalnych
  • 38.22 Usługi związane z przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych˅
   • 38.22.1 Usługi związane z przetwarzaniem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych
   • 38.22.2 Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych
   • 38.22.11 Usługi związane z przetwarzaniem odpadów promieniotwórczych˅
    • 38.22.11.0 Usługi związane z przetwarzaniem odpadów promieniotwórczych
   • 38.22.19 Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych˅
    • 38.22.19.0 Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych
   • 38.22.21 Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych˅
    • 38.22.21.0 Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych
   • 38.22.29 Usługi związane z unieszkodliwianiem pozostałych odpadów niebezpiecznych˅
    • 38.22.29.0 Usługi związane z unieszkodliwianiem pozostałych odpadów niebezpiecznych
  • 38.31 Usługi w zakresie demontażu wyrobów zużytych˅
   • 38.31.1 Usługi w zakresie demontażu wyrobów zużytych
   • 38.31.11 Usługi demontażu statków i konstrukcji pływających˅
    • 38.31.11.0 Usługi demontażu statków i konstrukcji pływających
   • 38.31.12 Usługi w zakresie demontażu zużytych urządzeń innych niż statki i konstrukcje pływające˅
    • 38.31.12.0 Usługi w zakresie demontażu zużytych urządzeń innych niż statki i konstrukcje pływające
  • 38.32 Usługi w zakresie odzysku surowców z materiałów segregowanych; surowce wtórne˅
   • 38.32.1 Usługi w zakresie odzysku surowców z materiałów segregowanych
   • 38.32.2 Surowce wtórne metalowe
   • 38.32.3 Surowce wtórne niemetalowe
   • 38.32.11 Usługi w zakresie odzysku surowców metalowych z materiałów segregowanych˅
    • 38.32.11.0 Usługi w zakresie odzysku surowców metalowych z materiałów segregowanych
   • 38.32.12 Usługi w zakresie odzysku surowców niemetalowych z materiałów segregowanych˅
    • 38.32.12.0 Usługi w zakresie odzysku surowców niemetalowych z materiałów segregowanych
   • 38.32.21 Surowce wtórne z metali szlachetnych˅
    • 38.32.21.0 Surowce wtórne z metali szlachetnych
   • 38.32.22 Surowce wtórne z metali żelaznych˅
    • 38.32.22.0 Surowce wtórne z metali żelaznych
   • 38.32.23 Surowce wtórne z miedzi i stopów miedzi˅
    • 38.32.23.0 Surowce wtórne z miedzi i stopów miedzi
   • 38.32.24 Surowce wtórne z niklu i stopów niklu˅
    • 38.32.24.0 Surowce wtórne z niklu i stopów niklu
   • 38.32.25 Surowce wtórne z aluminium i stopów aluminium˅
    • 38.32.25.0 Surowce wtórne z aluminium i stopów aluminium
   • 38.32.29 Surowce wtórne z pozostałych metali˅
    • 38.32.29.0 Surowce wtórne z pozostałych metali
   • 38.32.31 Surowce wtórne ze szkła˅
    • 38.32.31.0 Surowce wtórne ze szkła
   • 38.32.32 Surowce wtórne z papieru i tektury˅
    • 38.32.32.0 Surowce wtórne z papieru i tektury
   • 38.32.33 Surowce wtórne z tworzyw sztucznych˅
    • 38.32.33.0 Surowce wtórne z tworzyw sztucznych
   • 38.32.34 Surowce wtórne z gumy˅
    • 38.32.34.0 Surowce wtórne z gumy
   • 38.32.35 Surowce wtórne z materiałów włókienniczych˅
    • 38.32.35.0 Surowce wtórne z materiałów włókienniczych
   • 38.32.39 Pozostałe surowce wtórne niemetalowe˅
    • 38.32.39.0 Pozostałe surowce wtórne niemetalowe
 • 39. Usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami˅
  • 39.0 Usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami
  • 39.00 Usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami˅
   • 39.00.1 Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem
   • 39.00.2 Pozostałe usługi związane z rekultywacją oraz specjalistyczne usługi w zakresie kontroli zanieczyszczeń
   • 39.00.11 Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem gleby i wód gruntowych˅
    • 39.00.11.0 Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem gleby i wód gruntowych
   • 39.00.12 Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem wód powierzchniowych˅
    • 39.00.12.0 Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem wód powierzchniowych
   • 39.00.13 Usługi związane z odkażaniem i oczyszczaniem powietrza˅
    • 39.00.13.0 Usługi związane z odkażaniem i oczyszczaniem powietrza
   • 39.00.14 Usługi związane z odkażaniem budynków˅
    • 39.00.14.0 Usługi związane z odkażaniem budynków
   • 39.00.21 Usługi związane z odkażaniem, kontrolą i monitoringiem zakładów i terenów przemysłowych, włączając zakłady i tereny elektrowni jądrowych˅
    • 39.00.21.0 Usługi związane z odkażaniem, kontrolą i monitoringiem zakładów i terenów przemysłowych, włączając zakłady i tereny elektrowni jądrowych
   • 39.00.22 Pozostałe usługi związane z rekultywacją˅
    • 39.00.22.0 Pozostałe usługi związane z rekultywacją
   • 39.00.23 Pozostałe usługi specjalistyczne związane z kontrolą zanieczyszczeń˅
    • 39.00.23.0 Pozostałe usługi specjalistyczne związane z kontrolą zanieczyszczeń
 • 41. Budynki i roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków˅
  • 41.0 Budynki i roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
  • 41.00 Budynki i roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków˅
   • 41.00.1 Budynki mieszkalne
   • 41.00.2 Budynki niemieszkalne
   • 41.00.3 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
   • 41.00.4 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
   • 41.00.10 Budynki mieszkalne˅
    • 41.00.10.0 Budynki mieszkalne
   • 41.00.20 Budynki niemieszkalne˅
    • 41.00.20.0 Budynki niemieszkalne
   • 41.00.30 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)˅
    • 41.00.30.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
   • 41.00.40 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)˅
    • 41.00.40.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
 • 42. Budowle i roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej˅
  • 42.1 Drogi kołowe i szynowe; roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg kołowych i szynowych
  • 42.2 Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne; roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
  • 42.9 Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej; roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
  • 42.11 Drogi i autostrady; roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg i autostrad˅
   • 42.11.1 Autostrady, drogi, ulice i inne drogi dla pojazdów lub pieszych oraz pasy startowe
   • 42.11.2 Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
   • 42.11.10 Autostrady, drogi, ulice i inne drogi dla pojazdów lub pieszych oraz pasy startowe˅
    • 42.11.10.0 Autostrady, drogi, ulice i inne drogi dla pojazdów lub pieszych oraz pasy startowe
   • 42.11.20 Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych˅
    • 42.11.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
  • 42.12 Drogi szynowe i kolej podziemna; roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej˅
   • 42.12.1 Drogi szynowe i kolej podziemna
   • 42.12.2 Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
   • 42.12.10 Drogi szynowe i kolej podziemna˅
    • 42.12.10.0 Drogi szynowe i kolej podziemna
   • 42.12.20 Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej˅
    • 42.12.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
  • 42.13 Mosty i tunele; roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli˅
   • 42.13.1 Mosty i tunele
   • 42.13.2 Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli
   • 42.13.10 Mosty i tunele˅
    • 42.13.10.0 Mosty i tunele
   • 42.13.20 Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli˅
    • 42.13.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli
  • 42.21 Rurociągi przesyłowe i sieci rozdzielcze; roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów˅
   • 42.21.1 Rurociągi przesyłowe i sieci rozdzielcze oraz związane z nimi budynki i budowle
   • 42.21.2 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
   • 42.21.11 Rurociągi przesyłowe˅
    • 42.21.11.0 Rurociągi przesyłowe
   • 42.21.12 Sieci rozdzielcze˅
    • 42.21.12.0 Sieci rozdzielcze
   • 42.21.13 Systemy irygacyjne (kanały); magistrale i linie wodociągowe, obiekty do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, stacje pomp˅
    • 42.21.13.0 Systemy irygacyjne (kanały); magistrale i linie wodociągowe, obiekty do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, stacje pomp
   • 42.21.21 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych˅
    • 42.21.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych
   • 42.21.22 Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze˅
    • 42.21.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze
   • 42.21.23 Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp˅
    • 42.21.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp
   • 42.21.24 Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych˅
    • 42.21.24.0 Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych
  • 42.22 Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne; roboty ogólnobudowlane związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych˅
   • 42.22.1 Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne
   • 42.22.2 Roboty ogólnobudowlane związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
   • 42.22.11 Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne przesyłowe˅
    • 42.22.11.0 Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne przesyłowe
   • 42.22.12 Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne rozdzielcze˅
    • 42.22.12.0 Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne rozdzielcze
   • 42.22.13 Elektrownie˅
    • 42.22.13.0 Elektrownie
   • 42.22.21 Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych˅
    • 42.22.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
   • 42.22.22 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych˅
    • 42.22.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
   • 42.22.23 Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni˅
    • 42.22.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni
  • 42.91 Pozostałe obiekty inżynierii wodnej; roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii wodnej˅
   • 42.91.1 Nabrzeża, porty, tamy, śluzy i związane z nimi budowle hydrotechniczne
   • 42.91.2 Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
   • 42.91.10 Nabrzeża, porty, tamy, śluzy i związane z nimi budowle hydrotechniczne˅
    • 42.91.10.0 Nabrzeża, porty, tamy, śluzy i związane z nimi budowle hydrotechniczne
   • 42.91.20 Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych˅
    • 42.91.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
  • 42.99 Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
   • 42.99.1 Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej
   • 42.99.2 Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
   • 42.99.11 Obiekty produkcyjne i górnicze˅
    • 42.99.11.0 Obiekty produkcyjne i górnicze
   • 42.99.12 Obiekty sportowe i rekreacyjne˅
    • 42.99.12.0 Obiekty sportowe i rekreacyjne
   • 42.99.19 Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 42.99.19.0 Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
   • 42.99.21 Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych˅
    • 42.99.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych
   • 42.99.22 Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych˅
    • 42.99.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
   • 42.99.29 Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 42.99.29.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43. Roboty budowlane specjalistyczne˅
  • 43.1 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
  • 43.2 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
  • 43.3 Roboty związane z wykonywaniem wykończeniowych robót budowlanych
  • 43.9 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych
  • 43.11 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych˅
   • 43.11.1 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
   • 43.11.10 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych˅
    • 43.11.10.0 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
  • 43.12 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę˅
   • 43.12.1 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę
   • 43.12.11 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych˅
    • 43.12.11.0 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
   • 43.12.12 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi˅
    • 43.12.12.0 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
  • 43.13 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich˅
   • 43.13.1 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
   • 43.13.10 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich˅
    • 43.13.10.0 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
  • 43.21 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych˅
   • 43.21.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych
   • 43.21.10 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych˅
    • 43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
    • 43.21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych
  • 43.22 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych˅
   • 43.22.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, odwadniających, cieplnych i klimatyzacyjnych
   • 43.22.2 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
   • 43.22.11 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających˅
    • 43.22.11.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających
   • 43.22.12 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych˅
    • 43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
   • 43.22.20 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych˅
    • 43.22.20.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
  • 43.29 Pozostałe roboty instalacyjne˅
   • 43.29.1 Pozostałe roboty instalacyjne
   • 43.29.11 Roboty związane z zakładaniem izolacji˅
    • 43.29.11.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji
   • 43.29.12 Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń˅
    • 43.29.12.0 Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń
   • 43.29.19 Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 43.29.19.0 Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 43.31 Roboty tynkarskie˅
   • 43.31.1 Roboty tynkarskie
   • 43.31.10 Roboty tynkarskie˅
    • 43.31.10.0 Roboty tynkarskie
  • 43.32 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej˅
   • 43.32.1 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej
   • 43.32.10 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej˅
    • 43.32.10.0 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej
  • 43.33 Roboty związane z wykładaniem posadzek, tapetowaniem i oblicowywaniem ścian˅
   • 43.33.1 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian
   • 43.33.2 Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian, włączając tapetowanie
   • 43.33.10 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian˅
    • 43.33.10.0 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian
   • 43.33.21 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem˅
    • 43.33.21.0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem
   • 43.33.29 Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane˅
    • 43.33.29.0 Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 43.34 Roboty malarskie i szklarskie˅
   • 43.34.1 Roboty malarskie
   • 43.34.2 Roboty szklarskie
   • 43.34.10 Roboty malarskie˅
    • 43.34.10.0 Roboty malarskie
   • 43.34.20 Roboty szklarskie˅
    • 43.34.20.0 Roboty szklarskie
  • 43.39 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych˅
   • 43.39.1 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych
   • 43.39.11 Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych˅
    • 43.39.11.0 Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych
   • 43.39.19 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych˅
    • 43.39.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
  • 43.91 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji i pokryć dachowych˅
   • 43.91.1 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji i pokryć dachowych
   • 43.91.11 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych˅
    • 43.91.11.0 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
   • 43.91.19 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich˅
    • 43.91.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
  • 43.99 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych˅
   • 43.99.1 Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
   • 43.99.2 Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
   • 43.99.3 Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
   • 43.99.4 Roboty betoniarskie
   • 43.99.5 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych
   • 43.99.6 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia
   • 43.99.7 Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych
   • 43.99.9 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
   • 43.99.10 Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych˅
    • 43.99.10.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
   • 43.99.20 Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań˅
    • 43.99.20.0 Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
   • 43.99.30 Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali˅
    • 43.99.30.0 Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
   • 43.99.40 Roboty betoniarskie˅
    • 43.99.40.0 Roboty betoniarskie
   • 43.99.50 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych˅
    • 43.99.50.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych
   • 43.99.60 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia˅
    • 43.99.60.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia
   • 43.99.70 Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych˅
    • 43.99.70.0 Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych
   • 43.99.90 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych˅
    • 43.99.90.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
 • 45. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych; usługi naprawy pojazdów samochodowych˅
  • 45.1 Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  • 45.2 Usługi konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  • 45.3 Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  • 45.4 Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
  • 45.11 Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek˅
   • 45.11.1 Sprzedaż hurtowa samochodów osobowych i furgonetek
   • 45.11.2 Sprzedaż detaliczna samochodów osobowych i furgonetek prowadzona przez wyspecjalizowane salony
   • 45.11.3 Pozostała sprzedaż detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
   • 45.11.4 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek
   • 45.11.11 Sprzedaż hurtowa samochodów osobowych, z wyłączeniem specjalnych˅
    • 45.11.11.0 Sprzedaż hurtowa samochodów osobowych, z wyłączeniem specjalnych
   • 45.11.12 Sprzedaż hurtowa specjalnych samochodów osobowych typu ambulanse, minibusy itp. oraz furgonetek (o masie całkowitej <= 3,5 t)˅
    • 45.11.12.0 Sprzedaż hurtowa specjalnych samochodów osobowych typu ambulanse, minibusy itp. oraz furgonetek (o masie całkowitej <= 3,5 t)
   • 45.11.21 Sprzedaż detaliczna nowych samochodów osobowych (z wyłączeniem specjalnych) prowadzona przez wyspecjalizowane salony˅
    • 45.11.21.0 Sprzedaż detaliczna nowych samochodów osobowych (z wyłączeniem specjalnych) prowadzona przez wyspecjalizowane salony
   • 45.11.22 Sprzedaż detaliczna używanych samochodów osobowych (z wyłączeniem specjalnych) prowadzona przez wyspecjalizowane salony˅
    • 45.11.22.0 Sprzedaż detaliczna używanych samochodów osobowych (z wyłączeniem specjalnych) prowadzona przez wyspecjalizowane salony
   • 45.11.23 Sprzedaż detaliczna nowych, specjalnych samochodów osobowych typu ambulanse, minibusy itp. oraz furgonetek (o masie całkowitej <= 3,5 t) prowadzona przez wyspecjalizowane salony˅
    • 45.11.23.0 Sprzedaż detaliczna nowych, specjalnych samochodów osobowych typu ambulanse, minibusy itp. oraz furgonetek (o masie całkowitej <= 3,5 t) prowadzona przez wyspecjalizowane salony
   • 45.11.24 Sprzedaż detaliczna używanych, specjalnych samochodów osobowych typu ambulanse, minibusy itp. oraz furgonetek (o masie całkowitej <= 3,5 t) prowadzona przez wyspecjalizowane salony˅
    • 45.11.24.0 Sprzedaż detaliczna używanych, specjalnych samochodów osobowych typu ambulanse, minibusy itp. oraz furgonetek (o masie całkowitej <= 3,5 t) prowadzona przez wyspecjalizowane salony
   • 45.11.31 Sprzedaż detaliczna samochodów osobowych i furgonetek prowadzona przez Internet˅
    • 45.11.31.0 Sprzedaż detaliczna samochodów osobowych i furgonetek prowadzona przez Internet
   • 45.11.39 Pozostała sprzedaż detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, gdzie indziej niesklasyfikowana˅
    • 45.11.39.0 Pozostała sprzedaż detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, gdzie indziej niesklasyfikowana
   • 45.11.41 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet˅
    • 45.11.41.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet
   • 45.11.49 Usługi pośrednictwa w pozostałej sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek˅
    • 45.11.49.0 Usługi pośrednictwa w pozostałej sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek
  • 45.19 Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli˅
   • 45.19.1 Sprzedaż hurtowa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
   • 45.19.2 Sprzedaż detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych prowadzona przez wyspecjalizowane salony
   • 45.19.3 Pozostała sprzedaż detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
   • 45.19.4 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
   • 45.19.11 Sprzedaż hurtowa samochodów ciężarowych, przyczep, naczep i autobusów˅
    • 45.19.11.0 Sprzedaż hurtowa samochodów ciężarowych, przyczep, naczep i autobusów
   • 45.19.12 Sprzedaż hurtowa pojazdów turystycznych, takich jak: samochody kempingowe, przyczepy turystyczne˅
    • 45.19.12.0 Sprzedaż hurtowa pojazdów turystycznych, takich jak: samochody kempingowe, przyczepy turystyczne
   • 45.19.21 Sprzedaż detaliczna samochodów ciężarowych, przyczep, naczep i autobusów prowadzona przez wyspecjalizowane salony˅
    • 45.19.21.0 Sprzedaż detaliczna samochodów ciężarowych, przyczep, naczep i autobusów prowadzona przez wyspecjalizowane salony
   • 45.19.22 Sprzedaż detaliczna pojazdów turystycznych, takich jak: samochody kempingowe, przyczepy turystyczne prowadzona przez wyspecjalizowane salony˅
    • 45.19.22.0 Sprzedaż detaliczna pojazdów turystycznych, takich jak: samochody kempingowe, przyczepy turystyczne prowadzona przez wyspecjalizowane salony
   • 45.19.31 Sprzedaż detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona przez Internet˅
    • 45.19.31.0 Sprzedaż detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona przez Internet
   • 45.19.39 Pozostała sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowana˅
    • 45.19.39.0 Pozostała sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowana
   • 45.19.41 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzonej przez Internet˅
    • 45.19.41.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzonej przez Internet
   • 45.19.49 Usługi pośrednictwa w pozostałej sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli˅
    • 45.19.49.0 Usługi pośrednictwa w pozostałej sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  • 45.20 Usługi konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli˅
   • 45.20.1 Usługi konserwacji i naprawy samochodów osobowych i furgonetek
   • 45.20.2 Usługi konserwacji i naprawy pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
   • 45.20.3 Usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobne
   • 45.20.11 Usługi standardowej konserwacji i naprawy samochodów osobowych i furgonetek, z wyłączeniem układów elektrycznych, opon i nadwozi˅
    • 45.20.11.0 Usługi standardowej konserwacji i naprawy samochodów osobowych i furgonetek, z wyłączeniem układów elektrycznych, opon i nadwozi
   • 45.20.12 Usługi naprawy układów elektrycznych samochodów osobowych i furgonetek˅
    • 45.20.12.0 Usługi naprawy układów elektrycznych samochodów osobowych i furgonetek
   • 45.20.13 Usługi naprawy opon samochodów osobowych i furgonetek, włączając regulację i wyważanie kół˅
    • 45.20.13.0 Usługi naprawy opon samochodów osobowych i furgonetek, włączając regulację i wyważanie kół
   • 45.20.14 Usługi naprawy nadwozi samochodów osobowych i furgonetek (drzwi, zamki, okna, lakierowanie, naprawy powypadkowe)˅
    • 45.20.14.0 Usługi naprawy nadwozi samochodów osobowych i furgonetek (drzwi, zamki, okna, lakierowanie, naprawy powypadkowe)
   • 45.20.21 Usługi standardowej konserwacji i naprawy pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem układów elektrycznych, opon i nadwozi oraz motocykli˅
    • 45.20.21.0 Usługi standardowej konserwacji i naprawy pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem układów elektrycznych, opon i nadwozi oraz motocykli
   • 45.20.22 Usługi naprawy układów elektrycznych pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli˅
    • 45.20.22.0 Usługi naprawy układów elektrycznych pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
   • 45.20.23 Usługi naprawy nadwozi pozostałych pojazdów samochodowych (drzwi, zamków, okien, lakierowanie, naprawy powypadkowe), z wyłączeniem motocykli˅
    • 45.20.23.0 Usługi naprawy nadwozi pozostałych pojazdów samochodowych (drzwi, zamków, okien, lakierowanie, naprawy powypadkowe), z wyłączeniem motocykli
   • 45.20.30 Usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobne˅
    • 45.20.30.0 Usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobne
  • 45.31 Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli˅
   • 45.31.1 Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
   • 45.31.2 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
   • 45.31.11 Sprzedaż hurtowa opon gumowych i dętek do opon˅
    • 45.31.11.0 Sprzedaż hurtowa opon gumowych i dętek do opon
   • 45.31.12 Sprzedaż hurtowa pozostałych części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli˅
    • 45.31.12.0 Sprzedaż hurtowa pozostałych części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
   • 45.31.20 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli˅
    • 45.31.20.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  • 45.32 Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli˅
   • 45.32.1 Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
   • 45.32.2 Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
   • 45.32.11 Sprzedaż detaliczna opon prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach˅
    • 45.32.11.0 Sprzedaż detaliczna opon prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
   • 45.32.12 Sprzedaż detaliczna pozostałych części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach˅
    • 45.32.12.0 Sprzedaż detaliczna pozostałych części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
   • 45.32.21 Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona przez Internet˅
    • 45.32.21.0 Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona przez Internet
   • 45.32.22 Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) realizowana za pośrednictwem poczty˅
    • 45.32.22.0 Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) realizowana za pośrednictwem poczty
   • 45.32.29 Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowana˅
    • 45.32.29.0 Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 45.40 Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich˅
   • 45.40.1 Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich
   • 45.40.2 Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
   • 45.40.3 Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich
   • 45.40.4 Usługi pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich
   • 45.40.5 Usługi konserwacji i naprawy motocykli, włączając motorowery
   • 45.40.10 Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich˅
    • 45.40.10.0 Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich
   • 45.40.20 Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach˅
    • 45.40.20.0 Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
   • 45.40.30 Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich˅
    • 45.40.30.0 Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich
   • 45.40.40 Usługi pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich˅
    • 45.40.40.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich
   • 45.40.50 Usługi konserwacji i naprawy motocykli, włączając motorowery˅
    • 45.40.50.0 Usługi konserwacji i naprawy motocykli, włączając motorowery
 • 46. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi˅
  • 46.1 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej
  • 46.2 Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt
  • 46.3 Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
  • 46.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego
  • 46.5 Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
  • 46.6 Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń oraz dodatkowego wyposażenia
  • 46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa
  • 46.9 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
  • 46.11 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów˅
   • 46.11.1 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
   • 46.11.11 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej żywych zwierząt˅
    • 46.11.11.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej żywych zwierząt
   • 46.11.12 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej kwiatów i roślin˅
    • 46.11.12.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej kwiatów i roślin
   • 46.11.19 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych płodów rolnych, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów˅
    • 46.11.19.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych płodów rolnych, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
  • 46.12 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych˅
   • 46.12.1 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
   • 46.12.11 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej paliw stałych, ciekłych, gazowych i produktów pochodnych˅
    • 46.12.11.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej paliw stałych, ciekłych, gazowych i produktów pochodnych
   • 46.12.12 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej metali i rud metali w formach podstawowych˅
    • 46.12.12.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej metali i rud metali w formach podstawowych
   • 46.12.13 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej chemikaliów przemysłowych, nawozów i środków agrochemicznych˅
    • 46.12.13.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej chemikaliów przemysłowych, nawozów i środków agrochemicznych
  • 46.13 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej drewna i materiałów budowlanych˅
   • 46.13.1 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej drewna i materiałów budowlanych
   • 46.13.11 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej drewna nieobrobionego i drewna wstępnie obrobionego oraz półproduktów z drewna˅
    • 46.13.11.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej drewna nieobrobionego i drewna wstępnie obrobionego oraz półproduktów z drewna
   • 46.13.12 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej materiałów budowlanych˅
    • 46.13.12.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej materiałów budowlanych
  • 46.14 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów˅
   • 46.14.1 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej maszyn, urządzeń przemysłowych, statków, samolotów i pozostałych środków transportu, gdzie indziej niesklasyfikowanych
   • 46.14.11 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej komputerów, oprogramowania, sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz pozostałych urządzeń biurowych˅
    • 46.14.11.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej komputerów, oprogramowania, sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz pozostałych urządzeń biurowych
   • 46.14.12 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej statków, samolotów i pozostałych środków transportu, gdzie indziej niesklasyfikowanych˅
    • 46.14.12.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej statków, samolotów i pozostałych środków transportu, gdzie indziej niesklasyfikowanych
   • 46.14.19 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych maszyn i urządzeń przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych˅
    • 46.14.19.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych maszyn i urządzeń przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
  • 46.15 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych˅
   • 46.15.1 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
   • 46.15.11 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej mebli˅
    • 46.15.11.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej mebli
   • 46.15.12 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej sprzętu radiowo-telewizyjnego i wideo˅
    • 46.15.12.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej sprzętu radiowo-telewizyjnego i wideo
   • 46.15.13 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej drobnych wyrobów metalowych i narzędzi ręcznych˅
    • 46.15.13.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej drobnych wyrobów metalowych i narzędzi ręcznych
   • 46.15.19 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej sztućców i artykułów gospodarstwa domowego, gdzie indziej niesklasyfikowanych˅
    • 46.15.19.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej sztućców i artykułów gospodarstwa domowego, gdzie indziej niesklasyfikowanych
  • 46.16 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i wyrobów skórzanych˅
   • 46.16.1 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i wyrobów skórzanych
   • 46.16.11 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów tekstylnych˅
    • 46.16.11.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów tekstylnych
   • 46.16.12 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia˅
    • 46.16.12.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia
   • 46.16.13 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów skórzanych i akcesoriów podróżnych˅
    • 46.16.13.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów skórzanych i akcesoriów podróżnych
  • 46.17 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej żywności, napojów i wyrobów tytoniowych˅
   • 46.17.1 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
   • 46.17.11 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej żywności˅
    • 46.17.11.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej żywności
   • 46.17.12 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej napojów˅
    • 46.17.12.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej napojów
   • 46.17.13 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów tytoniowych˅
    • 46.17.13.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów tytoniowych
  • 46.18 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych określonych towarów˅
   • 46.18.1 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych określonych towarów
   • 46.18.11 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów farmaceutycznych i medycznych, perfumeryjnych, kosmetycznych i toaletowych oraz środków czyszczących˅
    • 46.18.11.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów farmaceutycznych i medycznych, perfumeryjnych, kosmetycznych i toaletowych oraz środków czyszczących
   • 46.18.12 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej gier i zabawek, sprzętu sportowego, rowerów, książek, gazet, czasopism i artykułów piśmiennych, instrumentów muzycznych, zegarków, zegarów oraz biżuterii, sprzętu fotograficznego i optycznego˅
    • 46.18.12.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej gier i zabawek, sprzętu sportowego, rowerów, książek, gazet, czasopism i artykułów piśmiennych, instrumentów muzycznych, zegarków, zegarów oraz biżuterii, sprzętu fotograficznego i optycznego
   • 46.18.19 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych określonych towarów, gdzie indziej niesklasyfikowanych˅
    • 46.18.19.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych określonych towarów, gdzie indziej niesklasyfikowanych
  • 46.19 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej towarów różnego rodzaju˅
   • 46.19.1 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej towarów różnego rodzaju
   • 46.19.10 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej towarów różnego rodzaju˅
    • 46.19.10.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej towarów różnego rodzaju
  • 46.21 Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt˅
   • 46.21.1 Sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt
   • 46.21.2 Sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego tytoniu
   • 46.21.11 Sprzedaż hurtowa zboża˅
    • 46.21.11.0 Sprzedaż hurtowa zboża
   • 46.21.12 Sprzedaż hurtowa nasion, z wyłączeniem nasion oleistych˅
    • 46.21.12.0 Sprzedaż hurtowa nasion, z wyłączeniem nasion oleistych
   • 46.21.13 Sprzedaż hurtowa nasion oleistych i owoców oleistych˅
    • 46.21.13.0 Sprzedaż hurtowa nasion oleistych i owoców oleistych
   • 46.21.14 Sprzedaż hurtowa pasz dla zwierząt˅
    • 46.21.14.0 Sprzedaż hurtowa pasz dla zwierząt
   • 46.21.19 Sprzedaż hurtowa pozostałych płodów rolnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych˅
    • 46.21.19.0 Sprzedaż hurtowa pozostałych płodów rolnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
   • 46.21.20 Sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego tytoniu˅
    • 46.21.20.0 Sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego tytoniu
  • 46.22 Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin˅
   • 46.22.1 Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
   • 46.22.10 Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin˅
    • 46.22.10.0 Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
  • 46.23 Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt˅
   • 46.23.1 Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
   • 46.23.10 Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt˅
    • 46.23.10.0 Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
  • 46.24 Sprzedaż hurtowa skór˅
   • 46.24.1 Sprzedaż hurtowa skór
   • 46.24.10 Sprzedaż hurtowa skór˅
    • 46.24.10.0 Sprzedaż hurtowa skór
  • 46.31 Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw˅
   • 46.31.1 Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
   • 46.31.11 Sprzedaż hurtowa świeżych owoców i warzyw˅
    • 46.31.11.0 Sprzedaż hurtowa świeżych owoców i warzyw
   • 46.31.12 Sprzedaż hurtowa zakonserwowanych owoców i warzyw˅
    • 46.31.12.0 Sprzedaż hurtowa zakonserwowanych owoców i warzyw
  • 46.32 Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa˅
   • 46.32.1 Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
   • 46.32.11 Sprzedaż hurtowa mięsa, włączając mięso drobiowe˅
    • 46.32.11.0 Sprzedaż hurtowa mięsa, włączając mięso drobiowe
   • 46.32.12 Sprzedaż hurtowa wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego˅
    • 46.32.12.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
  • 46.33 Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych˅
   • 46.33.1 Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
   • 46.33.11 Sprzedaż hurtowa mleka i wyrobów mleczarskich˅
    • 46.33.11.0 Sprzedaż hurtowa mleka i wyrobów mleczarskich
   • 46.33.12 Sprzedaż hurtowa jaj˅
    • 46.33.12.0 Sprzedaż hurtowa jaj
   • 46.33.13 Sprzedaż hurtowa olejów i tłuszczów jadalnych˅
    • 46.33.13.0 Sprzedaż hurtowa olejów i tłuszczów jadalnych
  • 46.34 Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych˅
   • 46.34.1 Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych
   • 46.34.11 Sprzedaż hurtowa soków, wód mineralnych i pozostałych napojów bezalkoholowych˅
    • 46.34.11.0 Sprzedaż hurtowa soków, wód mineralnych i pozostałych napojów bezalkoholowych
   • 46.34.12 Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych˅
    • 46.34.12.0 Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
  • 46.35 Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych˅
   • 46.35.1 Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
   • 46.35.10 Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych˅
    • 46.35.10.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
  • 46.36 Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich˅
   • 46.36.1 Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
   • 46.36.11 Sprzedaż hurtowa cukru˅
    • 46.36.11.0 Sprzedaż hurtowa cukru
   • 46.36.12 Sprzedaż hurtowa wyrobów piekarskich˅
    • 46.36.12.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów piekarskich
   • 46.36.13 Sprzedaż hurtowa czekolady i wyrobów cukierniczych˅
    • 46.36.13.0 Sprzedaż hurtowa czekolady i wyrobów cukierniczych
  • 46.37 Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw˅
   • 46.37.1 Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
   • 46.37.10 Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw˅
    • 46.37.10.0 Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
  • 46.38 Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki˅
   • 46.38.1 Sprzedaż hurtowa ryb, skorupiaków i mięczaków
   • 46.38.2 Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności
   • 46.38.10 Sprzedaż hurtowa ryb, skorupiaków i mięczaków˅
    • 46.38.10.0 Sprzedaż hurtowa ryb, skorupiaków i mięczaków
   • 46.38.21 Sprzedaż hurtowa artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej˅
    • 46.38.21.0 Sprzedaż hurtowa artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
   • 46.38.29 Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, gdzie indziej niesklasyfikowanej˅
    • 46.38.29.0 Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, gdzie indziej niesklasyfikowanej
  • 46.39 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych˅
   • 46.39.1 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
   • 46.39.11 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności zamrożonej˅
    • 46.39.11.0 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności zamrożonej
   • 46.39.12 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana pozostałej żywności oraz napojów i wyrobów tytoniowych˅
    • 46.39.12.0 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana pozostałej żywności oraz napojów i wyrobów tytoniowych
  • 46.41 Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych˅
   • 46.41.1 Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
   • 46.41.11 Sprzedaż hurtowa przędzy˅
    • 46.41.11.0 Sprzedaż hurtowa przędzy
   • 46.41.12 Sprzedaż hurtowa tkanin˅
    • 46.41.12.0 Sprzedaż hurtowa tkanin
   • 46.41.13 Sprzedaż hurtowa pościeli, zasłon, firanek oraz różnorodnych artykułów użytku domowego z materiałów tekstylnych˅
    • 46.41.13.0 Sprzedaż hurtowa pościeli, zasłon, firanek oraz różnorodnych artykułów użytku domowego z materiałów tekstylnych
   • 46.41.14 Sprzedaż hurtowa wyrobów pasmanteryjnych˅
    • 46.41.14.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów pasmanteryjnych
  • 46.42 Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia˅
   • 46.42.1 Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
   • 46.42.11 Sprzedaż hurtowa odzieży˅
    • 46.42.11.0 Sprzedaż hurtowa odzieży
   • 46.42.12 Sprzedaż hurtowa obuwia˅
    • 46.42.12.0 Sprzedaż hurtowa obuwia
  • 46.43 Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego˅
   • 46.43.1 Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
   • 46.43.11 Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, z wyłączeniem sprzętu radiowo-telewizyjnego i artykułów fotograficznych˅
    • 46.43.11.0 Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, z wyłączeniem sprzętu radiowo-telewizyjnego i artykułów fotograficznych
   • 46.43.12 Sprzedaż hurtowa sprzętu radiowo-telewizyjnego, sprzętu wideo i DVD˅
    • 46.43.12.0 Sprzedaż hurtowa sprzętu radiowo-telewizyjnego, sprzętu wideo i DVD
   • 46.43.13 Sprzedaż hurtowa nagranych taśm audio i wideo, płyt CD i DVD˅
    • 46.43.13.0 Sprzedaż hurtowa nagranych taśm audio i wideo, płyt CD i DVD
   • 46.43.14 Sprzedaż hurtowa artykułów fotograficznych i optycznych˅
    • 46.43.14.0 Sprzedaż hurtowa artykułów fotograficznych i optycznych
  • 46.44 Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących˅
   • 46.44.1 Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
   • 46.44.11 Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych˅
    • 46.44.11.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych
   • 46.44.12 Sprzedaż hurtowa środków czyszczących˅
    • 46.44.12.0 Sprzedaż hurtowa środków czyszczących
  • 46.45 Sprzedaż hurtowa preparatów perfumeryjnych i kosmetycznych˅
   • 46.45.1 Sprzedaż hurtowa preparatów perfumeryjnych i kosmetycznych
   • 46.45.10 Sprzedaż hurtowa preparatów perfumeryjnych i kosmetycznych˅
    • 46.45.10.0 Sprzedaż hurtowa preparatów perfumeryjnych i kosmetycznych
  • 46.46 Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych˅
   • 46.46.1 Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
   • 46.46.11 Sprzedaż hurtowa podstawowych substancji farmaceutycznych, leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych˅
    • 46.46.11.0 Sprzedaż hurtowa podstawowych substancji farmaceutycznych, leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
   • 46.46.12 Sprzedaż hurtowa przyrządów i urządzeń medycznych, włączając chirurgiczne i ortopedyczne˅
    • 46.46.12.0 Sprzedaż hurtowa przyrządów i urządzeń medycznych, włączając chirurgiczne i ortopedyczne
  • 46.47 Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego˅
   • 46.47.1 Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
   • 46.47.11 Sprzedaż hurtowa mebli do mieszkań˅
    • 46.47.11.0 Sprzedaż hurtowa mebli do mieszkań
   • 46.47.12 Sprzedaż hurtowa sprzętu oświetleniowego˅
    • 46.47.12.0 Sprzedaż hurtowa sprzętu oświetleniowego
   • 46.47.13 Sprzedaż hurtowa dywanów i chodników˅
    • 46.47.13.0 Sprzedaż hurtowa dywanów i chodników
  • 46.48 Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii˅
   • 46.48.1 Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
   • 46.48.10 Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii˅
    • 46.48.10.0 Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
  • 46.49 Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego˅
   • 46.49.1 Sprzedaż hurtowa sztućców i metalowych wyrobów użytku domowego, wyrobów z wikliny, korka i pozostałych artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowanych
   • 46.49.2 Sprzedaż hurtowa książek, czasopism i artykułów piśmiennych
   • 46.49.3 Sprzedaż hurtowa pozostałych towarów konsumpcyjnych
   • 46.49.11 Sprzedaż hurtowa sztućców i metalowych wyrobów użytku domowego˅
    • 46.49.11.0 Sprzedaż hurtowa sztućców i metalowych wyrobów użytku domowego
   • 46.49.12 Sprzedaż hurtowa wyrobów z wikliny, korka, wyrobów bednarskich i pozostałych wyrobów z drewna˅
    • 46.49.12.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów z wikliny, korka, wyrobów bednarskich i pozostałych wyrobów z drewna
   • 46.49.19 Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowanych˅
    • 46.49.19.0 Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowanych
   • 46.49.21 Sprzedaż hurtowa książek˅
    • 46.49.21.0 Sprzedaż hurtowa książek
   • 46.49.22 Sprzedaż hurtowa czasopism i gazet˅
    • 46.49.22.0 Sprzedaż hurtowa czasopism i gazet
   • 46.49.23 Sprzedaż hurtowa artykułów piśmiennych˅
    • 46.49.23.0 Sprzedaż hurtowa artykułów piśmiennych
   • 46.49.31 Sprzedaż hurtowa instrumentów muzycznych˅
    • 46.49.31.0 Sprzedaż hurtowa instrumentów muzycznych
   • 46.49.32 Sprzedaż hurtowa gier i zabawek˅
    • 46.49.32.0 Sprzedaż hurtowa gier i zabawek
   • 46.49.33 Sprzedaż hurtowa artykułów sportowych, włączając rowery˅
    • 46.49.33.0 Sprzedaż hurtowa artykułów sportowych, włączając rowery
   • 46.49.34 Sprzedaż hurtowa wyrobów skórzanych i akcesoriów podróżnych˅
    • 46.49.34.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów skórzanych i akcesoriów podróżnych
   • 46.49.35 Sprzedaż hurtowa znaczków i monet˅
    • 46.49.35.0 Sprzedaż hurtowa znaczków i monet
   • 46.49.36 Sprzedaż hurtowa pamiątek i wyrobów artystycznych˅
    • 46.49.36.0 Sprzedaż hurtowa pamiątek i wyrobów artystycznych
   • 46.49.39 Sprzedaż hurtowa pozostałych towarów konsumpcyjnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych˅
    • 46.49.39.0 Sprzedaż hurtowa pozostałych towarów konsumpcyjnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
  • 46.51 Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania˅
   • 46.51.1 Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
   • 46.51.10 Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania˅
    • 46.51.10.0 Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
  • 46.52 Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego˅
   • 46.52.1 Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
   • 46.52.11 Sprzedaż hurtowa sprzętu telekomunikacyjnego oraz części do niego˅
    • 46.52.11.0 Sprzedaż hurtowa sprzętu telekomunikacyjnego oraz części do niego
   • 46.52.12 Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego oraz części do niego˅
    • 46.52.12.0 Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego oraz części do niego
   • 46.52.13 Sprzedaż hurtowa czystych taśm audio i wideo, dyskietek, dysków magnetycznych i optycznych (CD i DVD)˅
    • 46.52.13.0 Sprzedaż hurtowa czystych taśm audio i wideo, dyskietek, dysków magnetycznych i optycznych (CD i DVD)
  • 46.61 Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia˅
   • 46.61.1 Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
   • 46.61.11 Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa oraz dodatkowego wyposażenia, włączając ciągniki˅
    • 46.61.11.0 Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa oraz dodatkowego wyposażenia, włączając ciągniki
   • 46.61.12 Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń ogrodniczych oraz dodatkowego wyposażenia˅
    • 46.61.12.0 Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń ogrodniczych oraz dodatkowego wyposażenia
  • 46.62 Sprzedaż hurtowa obrabiarek˅
   • 46.62.1 Sprzedaż hurtowa obrabiarek
   • 46.62.11 Sprzedaż hurtowa obrabiarek do drewna˅
    • 46.62.11.0 Sprzedaż hurtowa obrabiarek do drewna
   • 46.62.12 Sprzedaż hurtowa obrabiarek do metalu˅
    • 46.62.12.0 Sprzedaż hurtowa obrabiarek do metalu
   • 46.62.19 Sprzedaż hurtowa obrabiarek do pozostałych materiałów˅
    • 46.62.19.0 Sprzedaż hurtowa obrabiarek do pozostałych materiałów
  • 46.63 Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej˅
   • 46.63.1 Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
   • 46.63.10 Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej˅
    • 46.63.10.0 Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
  • 46.64 Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich˅
   • 46.64.1 Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
   • 46.64.10 Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich˅
    • 46.64.10.0 Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
  • 46.65 Sprzedaż hurtowa mebli biurowych˅