Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wyszukiwarka Wiążących informacji stawkowych WIS

Katarzyna Sudaj 29.09.2020 10:18 (aktualizacja: )

Choć o wydanie WIS można było występować już wcześniej, to dopiero 1 lipca 2020 roku (z dniem wejścia w życie nowej matrycy VAT) nabrały one mocy wiążącej. Stąd ogromne zainteresowanie wyszukiwarką WIS w pierwszych dniach lipca.

WIS zastąpi interpretację GUS w sprawie stawki VAT

Wiążące informacje stawkowe są wydawane przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i dotyczą prawidłowości stosowanych stawek podatku VAT. Należy podkreślić, że WIS to co innego niż Interpretacja indywidualna. I co istotne – WIS chroni nie tylko tego podatnika, który o nią wystąpił, ale wszystkich, którzy powołają się na konkretną Wiążącą informację stawkową. Stąd ogromne zainteresowanie wyszukiwarką WIS w pierwszych dniach lipca.

Gdzie znaleźć WIS?

Na stronie Krajowej Informacji Skarbowej kis.gov.pl, w zakładce „Informacje podatkowe i celne” podatnik znajdzie wyszukiwarkę WIS. Podatnicy zgłaszają jednak problemy z korzystaniem z niej. Na szczęście KIS prowadzi już prace nad poprawą funkcjonalności tej wyszukiwarki - zapewniła dyrektor KIS zapewniła w rozmowie z DGP.

wyszukiwarka WIS

Źródło: www.kis.gov.pl

Uwaga!

WIS wydana przed dniem 1 lipca 2020 r. ma moc wiążącą w odniesieniu do towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub WNT dokonanych po dniu 30 czerwca 2020 r. oraz usługi, która została wykonana po tym dniu, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751, z późn. zm.). Powyższe dotyczy także WIS wydanych do dnia 31 marca 2020 r. oraz zawierających informację o wyznaczeniu ww. dat granicznych odpowiednio na: 1 kwietnia 2020 r. i 31 marca 2020 r.

Zmiany w VATPKWiUVAT