Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zmiana zasad dobrowolnego ubezpieczenia ZUS dla przedsiębiorców

Katarzyna Sudaj 24.08.2021 12:41 (aktualizacja: )

Nieopłacenie składki ZUS w terminie nie będzie już powodowało ustania z mocy ustawy dobrowolnych ubezpieczeń społecznych, w tym chorobowego. Przedsiębiorca nie będzie tracił prawa do zasiłku w przypadku spóźnienia z zapłatą składek, ale do momentu złożenia wniosku o wyrejestrowanie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, będą one należne i dochodzone przymusowo.

Zmiana zasad dobrowolnego ubezpieczenia ZUS dla przedsiębiorców
Źródło: shutterstock.com

19 sierpnia Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych. Jak czytamy, celem tej nowelizacji jest uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych, jego racjonalizacja, wprowadzenie jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń oraz usprawnienie funkcjonowania ZUS w kontekście gospodarki finansowej oraz rozliczeń z płatnikami składek.

» MF ma nowe pomysły na zmianę składki zdrowotnej ZUS dla firm. Tylko 3 proc. zamiast 9?

Składka po terminie nie pozbawi prawa do zasiłku

Zmiany zawarte w ustawie dotyczą m.in. wskazania, że w przypadku dobrowolnego objęcia ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym albo chorobowym – ubezpieczenie następuje od dnia wskazanego w zgłoszeniu (nie wcześniej niż dzień złożenia zgłoszenia w ZUS) do dnia wyrejestrowania.

» Zmiana zasad naliczania składki zdrowotnej w 2022 roku

Plusem dla przedsiębiorców będzie możliwość ubiegania się o świadczenia z ubezpieczenia chorobowego również w przypadku opłacenia składek po terminie. Jednak jako minus jawi się przymusowe dochodzenie zaległych składek ZUS na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, które trwa do momentu złożenia wniosku o wyrejstrowanie.

Pół roku na spłatę zaległych składek ZUS

Warunkiem jest uprzednia spłata zadłużenia z tytułu zaległości w składkach ZUS, w ciągu pół roku, bo nowe przepisy tylko w takiej sytuacji dopuszczają wypłatę zasiłku chorobowego, mimo wcześniejszego opóźnienia w zapłacie składki.

» MF ma nowe pomysły na zmianę składki zdrowotnej ZUS dla firm. Tylko 3 proc. zamiast 9?

Potrącenia należności z wypłacanych zasiłków

Nowelizacja wprowadza także możliwość potrącania nieopłaconych należności z tytułu składek ze świadczeń wypłacanych przez ZUS oraz nienależnie pobranych świadczeń z wypłacanych przez ZUS zasiłków.

» Polski Ład to nieformalna likwidacja JDG w Polsce

Wszystkie zmiany wprowadzane ustawą z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw znajdziesz w artykule » Już nie dostaniesz pół roku chorobowego po utracie pracy. Zmiany 2022

Ustawa dokonuje zmian w:

  1. ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
  2. ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  3. ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  4. ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  5. ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  6. ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej,
  7. ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  8. ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych,
  9. ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym,
  10. ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

Czekamy na publikację ustawy w Dzienniku Ustaw.

ZUSChoroba, wypadekOdsetkiKontrolaKodeks pracyHOT