Złóż wyjaśnienie do US, by uniknąć kary za JPK_VAT po terminie

Katarzyna Sudaj 27.08.2019 00:05 (aktualizacja: )

Zastępca Szefa KAS prosi podatników, którzy spóźnili się z wysyłką plików JPK_VAT za lipiec 2019 roku, by wysłali do swojego urzędu skarbowego pismo z wyjaśnieniem przyczyny opóźnienia. Fiskus nie będzie wszczynał postępowań karno-skarbowych w takich przypadkach.

[aktualizacja 27.08.2019 r. godz. 14:43]: MF wydał oficjalny komunikat o braku kar za JPK_VAT po terminie. Podatnicy, którzy wyślą JPK_VAT za lipiec do 2 września br., nie muszą składać w tej sprawie żadnych wyjaśnień do urzędów skarbowych.

 

Z powodu poniedziałkowych kłopotów technicznych z wysyłką plików JPK_VAT spowodowanych aktualizacją certyfikatu klucza publicznego dokonanej przed weekendem, wielu księgowych i doradców podatkowych wysłało maile do MF ze skargą na wprowadzanie zmian tuż przed ustawowym terminem złożenia JPK. Jednocześnie pytając o ewentualne konsekwencje i odpowiedzialność za przekroczenie terminu złożenia JPK_VAT - z przyczyn technicznych.

» MF: nie będzie konsekwencji za JPK po terminie, ale niesmak pozostanie

Krajowa Administracja Skarbowa bardzo szybko odesłała imienne odpowiedzi na te zgłoszenia, zapewniając, że „organy podatkowe nie będą inicjować postępowań karnych skarbowych” w tych przypadkach. Jednocześnie Podsekretarz stanu Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Tomasz Słaboszowski prosi o „skierowanie w tym zakresie do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego informacji o zaistniałej przyczynie opóźnienia”.

Źródło: odpowiedź KAS przesłana do jednego z biur rachunkowych

"Jednocześnie informuję, że w przypadku zaistnienia opóźnień w realizacji obowiązku wysłania JPK_VAT za miesiąc lipiec br. w terminie do 26.08.2019 r. wynikłych z wymiany certyfikatów kluczy publicznych, organy podatkowe nie będą inicjować postępowań karnych skarbowych. Uprzejmie prosi się o skierowanie w tym zakresie do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego informacji o zaistniałej przyczynie opóźnienia." - podpisane - Podsekretarz stanu Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Tomasz Słaboszowski.

JPK Jednolity Plik KontrolnyKontrola