Status 120 - błąd podczas wysyłki plików JPK

Ministerstwo Finansów informuje, że możliwą przyczyną utrzymywania się statusu 120: "Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu" w transakcjach wysłanych po 22 sierpnia 2019 r. może być wykorzystanie nieaktualnego certyfikatu klucza publicznego(służącego do szyfrowania klucza szyfrującego w środowisku produkcyjnym usługi).

Problemy z wysyłką JPK - utrzymujący się status 120

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów z 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany certyfikatu klucza publicznego do środowiska produkcyjnego JPK - nowy certyfikat (ważny jest od ‎22 ‎sierpnia ‎2019 09:34:47) w środowisku JPK obowiązuje od dnia 23 sierpnia 2019 r.

» MF: nie będzie konsekwencji za JPK po terminie. Niesmak pozostanie

W przypadku stwierdzenia po 3 godzinach braku Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) lub braku zmiany statusu transakcji ze 120 na inny, prosimy w pierwszej kolejności o dokonanie aktualizacji certyfikatu klucza publicznego (służącego do szyfrowania klucza szyfrującego w środowisku produkcyjnym usługi) na ten, który został udostępniony na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce pliki do pobrania, w pliku „e_dokumenty.mf.gov.pl.zip” z nazwą: „Certyfikat klucza publicznego (certyfikat produkcyjny) – od 23.08.2019 r.” oraz zlecenie ponownej wysyłki pliku JPK.

Źródło: MF

JPK Jednolity Plik Kontrolny