Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach online

Na portalu Biznes.gov.pl zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach w ramach e-usługi można zdobyć online w ciągu 7 dni.

Czego dotyczy zaświadczenie?

Zaświadczenie może dotyczyć nie tylko podatków dochodowych, VAT lub akcyzy. Wniosek, który wysyłasz może obejmować np.:

  • podatek od nieruchomości lub od środków transportowych – składasz go do urzędu miasta, gminy lub starostwa
  • opłatę za korzystanie ze środowiska – wniosek składasz do właściwego urzędu marszałkowskiego.

Dla kogo i kiedy?

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach możesz potrzebować jako zwykły obywatel, jak również jako przedsiębiorca, m.in. podczas:

  • załatwiania spraw w banku (np. przy staraniu się o kredyt),
  • zawierania umowy leasingowej,
  • sprzedaży nieruchomości,
  • udziału w zamówieniach publicznych, gdy zażąda tego zamawiający,
  • potwierdzania wiarygodności kontrahenta (zaświadczenie o stanie jego rozliczeń podatkowych możesz dostać tylko za jego zgodą).

Jak złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia?

Wniosek można złożyć online przez portal Biznes.gov.pl.

Do podpisania wniosku potrzebny będzie profil zaufany albo podpis elektroniczny. Przy wypełnianiu wniosku pamiętaj o wybraniu odpowiedniego urzędu, do którego trafi dokument.

Zaświadczenie online o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

Ile zapłacisz?

21 zł – opłata skarbowa za wydanie jednego egzemplarza zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Opłatę wpłacasz nie na rachunek urzędu skarbowego, ale na konto urzędu miasta/gminy, na terenie którego znajduje się właściwy urząd skarbowy.

Dowiedz się więcej na temat opłaty skarbowej.

Jak długo będziesz czekać?

Zaświadczenie dostaniesz w ciągu 7 dni. Urząd może przysłać dokument w formie elektronicznej lub przesyłką pocztową – o ile zaznaczysz to we wniosku. Zaświadczenie możesz też odebrać
w urzędzie.

Masz pytania?

Skontaktuj się z Centrum Pomocy Przedsiębiorcy - zadzwoń na nr 801 055 088 lub 22 765 67 32.

Źródło: www.podatki.gov.pl

Inne podatkiPłatnik PITVATCIT