Podatek od psa - podatki w praktyce

Posiadanie psa - Podatek od psa

Opłatę od psa pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. Choć prawo nie nazywa jej podatkiem lecz opłatą, ma ona charakter podatku i tak też powinna być traktowana. W danym rejonie do rady gminy należy decyzja, czy w ogóle jest ona pobierana oraz jeśli ma ona funkcjonować, to jaka ma być wysokość tej opłaty.

Stawka podatku od posiadania psa na 2019-2020 rok

Obciążonymi opłatą od psów są ich posiadacze, przy czym należy przez nich określać osoby, u których pies pozostaje faktycznym, a nie tylko czasowym władaniu. Pożyczenie zwierzęcia, czasowa opieka nad psem znajomych lub spełnianie roli opiekunki do zwierząt w żaden sposób nie zobowiązuje do zapłaty podatku i to niezależnie od tego, czy opieką nad psem zajmujemy się we własnej posesji, czy też pozostaje on w mieszkaniu prawowitych właścicieli zwierzęcia.

 

Uwaga !

Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. W sprawach nie uregulowanych w ustawie do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, Dz. U. 2003, nr 106, poz. 1002).

Inne podatki