Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Podatki i opłaty lokalne 2020

Katarzyna Sudaj

6 sierpnia opublikowano w Monitorze Polskim obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020. W porównaniu z zeszłorocznym obwieszczeniem rosną maksymalne stawki podatków lokalnych na 2020 rok.

Wzrost maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 rok nie oznacza automatycznej podwyżki dotychczasowych stawek w danej gminie. Obwieszczenie ministra podaje górne granice podatków i opłat lokalnych. Gminy mogą, ale nie muszą ustalać swoich stawek na najwyższym poziomie. 

Stawki podatków i opłat lokalnych 2019 - 2020

Podatki lokalne 2019-2020
Podatek od:Stawka 2019Stawka 2020Wzrosty 2019/2020
gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków0,93 zł0,95 zł+0,02 zł
gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych4,71 zł4,80 zł+0,09 zł
gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego0,49 zł0,50 zł+0,01 zł
gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji3,09 zł3,15 zł+0,06 zł
budynków mieszkalnych0,79 zł0,81 zł+0,02 zł
budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej23,47 zł23,90 zł+0,43 zł
budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym10,98 zł11,18 zł+0,20 zł
budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń4,78 zł4,87 zł+0,09 zł
budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego7,90 zł8,05 zł+0,15 zł
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie ***832,71 zł847,70 zł+14,99 zł
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie ***1389,14 zł1414,15 zł+25,01 zł
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton – do 12 ton ***1666,96 zł1696,97 zł+30,01 zł
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton ***3181,00 zł3238,26 zł+57,26 zł
ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton ***1944,76 zł1979,77 zł+35,01 zł
ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie ***2458,70 zł2502,96 zł+44,26 zł
ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton ***3181,00 zł3238,26 zł+57,26 zł
przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ***1666,96 zł1696,97 zł+30,01 zł
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego do 36 ton włącznie ***1944,76 zł1979,77 zł+35,01 zł
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego powyżej 36 ton ***2458,70 zł2502,96 zł+44,26 zł
autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc1968,37 zł2003,81 zł+35,44 zł
autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc2488,56 zł2533,36 zł+44,80 zł
opłata targowa778,20 zł792,21
 zł
+14,01 zł
opata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach2,26 zł2,31 zł+0,05 zł
opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej3,20 zł3,26 zł+0,06 zł
opłata uzdrowiskowa4,40 zł4,48 zł+0,08 zł
posiadania psów123,18 zł125,40 zł+2,22 zł
opłata reklamowa (obowiązuje od 11 września 2015)2,54 zł dziennie i 22 gr/m2 dziennie2,59 zł dziennie i 23 gr/m2 dziennie+0,05 zł dziennie + 0,01 gr/m2 dziennie

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

***w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych załącznikiem do ustawy – zmianie uległy również te załączniki i kwoty minimalne podatku

» Stawki podatków lokalnych 2017-2018

Inne podatkiNieruchomości