Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Podatki i opłaty lokalne 2018

Katarzyna Sudaj 16.08.2017 09:00 (aktualizacja: )

9 sierpnia opublikowano w Monitorze Polskim obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r.

» Wyższe podatki i opłaty lokalne w 2020 roku

To pierwsze od dwóch lat podwyżki maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych. Dotychczas w roku 2016 i 2017 maksymalne stawki tych podatków spadały w stosunku do roku poprzedniego. Zmiany tych kwot wynikają ze wzrostu inflacji, która w I półroczu 2017 r. w stosunku do I półrocza 2016 r. wyniosła 1,9 proc. (komunikat GUS z 12 lipca 2017 r.). O tą wielkość waloryzowane są stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych, czyli m. in. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat miejscowej, uzdrowiskowej, targowej i reklamowej.

Brak decyzji podatkowej zwalnia z obowiązku zapłaty podatku

 Podatki i opłaty lokalne w 2018 roku

Źródło: FORUM

Nowe stawki zaczną one obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. Nie oznacza to automatycznych podwyżek obecnie obowiązujących stawek w danej gminie. Jednak gminy mogą i zapewne podejma taką uchwałę, aby ustalić wyższe stawki niż w tym roku. Obwieszczenie ministra daje im taka możliwośc, podnosząc górne granice podatków i opłat lokalnych. 

Stawki podatków i opłat lokalnych 2018

Podatki lokalne 2017-2018
Podatek od:Stawka 2017Stawka 2018Wzrost 2017/2018

gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,89 zł

0,91 zł

0,02 zł

gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

4,54 zł

4,63 zł

0,09 zł

gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,47 zł

0,48 zł

0,01 zł

budynków mieszkalnych

0,75 zł

0,77 zł

0,02 zł

budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

22,66 zł

23,10 zł

0,44 zł

budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,59 zł

10,80 zł

0,21 zł

budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,61 zł

4,70 zł

0,09 zł

budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,62 zł

7,77 zł

0,15 zł

samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie ***

804,30 zł

819,59 zł

15,29 zł

samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie ***

1341,76 zł

1367,26 zł

25,50 zł

samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton – do 12 ton ***

1610,10 zł

1640,70  zł

30,60 zł

samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton ***

3072,52 zł

3130,90 zł

58,38 zł

ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton ***

1878,43 zł

1914,13 zł

35,70 zł

ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie ***

2374,85 zł

2419,98 zł

45,13 zł

ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton ***

3072,52zł

3130,90

58,38  zł

przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ***

1610,10 zł

1640,70 zł

30,60 zł

przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego do 36 ton włącznie ***

1878,43 zł

1914,13 zł

35,70 zł

przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego powyżej 36 ton ***

2374,85 zł

2419,98 zł

45,13 zł

autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc

1901,24 zł

1937,37 zł

36,13 zł

autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc

2403,69 zł

2449,37 zł

45,68 zł

opłata targowa

751,65 zł

765,94 zł

14,29 zł

opata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach

2,17 zł

2,22 zł

0,05 zł

opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej

3,08 zł

3,14 zł

0,06 zł

opłata uzdrowiskowa

4,24 zł

4,33 zł

0,09 zł

posiadania psów

118,97 zł

121,24 zł

2,27 zł

opłata reklamowa

2,45 zł dziennie + 20 groszy m2/dziennie

2,50 zł dziennie + 21 groszy m2/dziennie

0,05 zł dziennie + 1 groszy m2/dziennie

***w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych załącznikiem do ustawy – zmianie uległy również te załączniki i kwoty minimalne podatku

Katarzyna Sudaj, PIT.pl