Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zasiłek dla bezrobotnych w 2021 r. – kiedy przysługuje i na jakich zasadach?

Ewelina Czechowicz

Komu przysługuje w 2021 r. zasiłek dla bezrobotnych? Kto może otrzymać świadczenie? Ile ono aktualnie wynosi?

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych

 

Zasiłek dla bezrobotnych może otrzymać osoba, która zarejestruje się w powiatowym urzędzie pracy. Warunkiem otrzymania świadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy jest  co najmniej roczny staż pracy i wykazanie, że pracownik przepracował minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy. Dodatkowo wnioskujący musi udowodnić, że za swoja pracę otrzymywał co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w 2021 r. jest to kwota kwota 2 800 zł brutto.

 

Jak zarejestrować się w urzędzie?

 

W urzędzie pracy można online, korzystając ze strony https://www.praca.gov.pl lub zgłaszając się osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy. Rejestrując się w urzędzie pracy warto przedłożyć wszystkie dokumenty dotyczące dotychczasowego zatrudnienia, dokumenty poświadczające wykształcenie, świadectwa pracy. 

zasiłek dla bezrobotnych w 2021 r.

Źródło: shutterstock

 

Kto może otrzymać zasiłek? 

 

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje tym, którzy przepracowali w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację jako osoba bezrobotna minimum 365 dni. Do okresu zatrudnienia nie wliczają się okresy przebywania na urlopach bezpłatnych, jeżeli trwały dłużej niż 30 dni. We wskazany staż pracy zalicza się okres urlopu wychowawczego, odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przebywania na rencie z tytułu niezdolności do pracy.

 

Kto nie otrzyma zasiłku?

 

Zasiłku dla bezrobotnych nie otrzymają osoby, które po zarejestrowaniu się jako bezrobotni zostali skierowani przez PUP na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe, ale nie skorzystały z oferty urzędu. Dodatkowo, na zasiłek nie mogą liczyć Ci którzy  do pół roku wstecz rozwiązali stosunek pracy za wypowiedzeniem lub za porozumieniem stron a także zostali zwolnieni dyscyplinarnie. Zasiłku nie otrzymają Ci którzy otrzymali odszkodowanie za skróceni okresu wypowiedzenia. Wyjątek stanowi porozumienie stron zawarte w związku z upadłością pracodawcy, likwidacją etatów.

 

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

 

Podstawowa kwota zasiłku dla bezrobotnych w 2021 roku wynosi:

 

od 1 września 2020 do odwołania: 1200 zł brutto przez pierwsze 90 dni i 942,30 zł w kolejnych okresach świadczenia.

 

Od czego zależy wysokość zasiłku dla bezrobotnych?

 

Wysokość świadczenia dla osób bezrobotnych wypłaca przez PUP uzależniona jest od stażu pracy. I, tak:

 

 

 

  1. Zasiłek w  wymiarze   80 proc. świadczenia otrzymają osoby,  których staż pracy nie przekracza 5 lat;
  2. Zasiłek podstawowy 100 proc. świadczenia przysługuje osobom, których staż pracy mieści się w przedziale od 5 do 20 lat na rynku pracy
  3. Zasiłek podwyższony w wysokości 120 proc. dostaną z PUP bezrobotni, którzy przepracowali ponad 20 lat;

 

Kiedy następuje wypłata zasiłku dla bezrobotnych?  

 

Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest z dołu. W przypadku, nabycia prawo do zasiłku w trakcie trwania miesiąca przysługuje on proporcjonalnie za dni kiedy osoba dokonała rejestracji w urzędzie pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych w PIT

 

Dodatki do zasiłku

 

Bezrobotni mogą otrzymać dodatki do zasiłku. 423, 90 zł brutto otrzyma osoba, która samodzielnie znajdzie pracę. Za kontynuowanie szkolenia na które wysłał bezrobotnego PUP po samodzielnym znalezieniu pracy bezrobotny otrzyma 169,60 zł brutto. 169,90 zł otrzyma także osoba, która wykorzysta czas bezrobocia na studia podyplomowe. Ponadto, za kontynuowanie nauki PUP zapłaci 847,80 zł brutto dodatku. Osoby bezrobotne będące na zasiłku przedemerytalnym otrzymają 1070,99 zł brutto. Osoby, które skorzystają  ze stypendiów szkoleniowych, stażowych, lub na przygotowanie zawodowe dorosłych mogą liczyć na 1017,40 zł brutto.

 

Utrata prawa do zasiłku

 

Zasiłek zwykle przyznawany jest na okres 6 miesięcy. Jednak są sytuacje, kiedy można go stracić. Utracić prawo do zasiłku można w przypadku odmowy podjęcia zatrudnienia wskazanego przez PUP, odmowy wzięcia udziału w szkoleniu czy stażu. Prawo do zasiłku utraci również osoba, która podejmie zatrudnienie.

 

Kodeks pracy