Za niski zwrot podatku z PIT 2023? Złóż korektę, by zyskać więcej

Iwona Maczalska

Wielu podatników rozliczyło się już z urzędem skarbowym i czeka na zwrot podatku. Są też i tacy, którzy otrzymali zwrot, lecz mniejszy niż się spodziewali. Jeśli rozliczyłeś PIT, lecz popełniłeś błąd lub nie ująłeś wszystkich ulg bądź odliczeń, nie musisz się martwić. Złóż PIT i zyskaj więcej zwrotu z podatku.

Pomyłka podczas przepisywania danych z druku PIT-11, błędnie zaznaczone pola w deklaracji, brak bądź niepełne rozliczenie przysługujących ulg i odliczeń, to tylko jedne z licznych pomyłek, jakie mogą wydarzyć się podczas rozliczania PIT. Ponieważ pomyłki się zdarzają ustawodawca umożliwił podatnikowi dokonanie korekty zeznania PIT. Ile podatnik ma na to czasu? Jak dokonać korekty PIT?

Zwrot podatku. NIe czekaj z korektą.

Źródło: shutterstock

Niepełny zwrot z tytułu ulgi na dziecko - jeden z częstszych błędów w PIT

Jednym z częściej popełnianych błędów podczas rozliczania rocznej deklaracji podatkowej jest rozliczenie ulgi prorodzinnej w niepełnej wysokości. Konsekwencją tego jest uzyskanie niższego zwrotu z PIT, niżeli faktycznie przysługuje danej rodzinie. Z czego wynika pomyłka i jak ją skorygować?

Rodzice, którzy mieli na wychowaniu dzieci w 2022 roku, mogli w 2023 roku rozliczyć ulgę na dziecko. Jeżeli jednak ich dochody były niskie, to zapłacony w skali całego roku podatek nie pozwalał na dokonanie pełnego odliczenia ulgi prorodzinnej. Aby uzyskać zwrot z tytułu ulgi na dziecko w większym wymiarze, rodzice powinni w swojej deklaracji PIT zawnioskować o tzw. ,,zwrot z tytułu niewykorzystanej części ulgi na dzieci”. Jeśli o tym nie wiedzieli i wysłali PIT bez uwzględnienia tej możliwości – uzyskali niższy zwrot podatku z PIT.

Nic jednak straconego. Aby odzyskać nierozliczoną część ulgi na dziecko należy dokonać korekty zeznania PIT. Jak zrobić to najszybciej, dowiesz się poniżej.

Więcej o zwrocie z tytułu niewykorzystanej części ulgi prorodzinnej w artykule ,, Ulga na dziecko przy zerowym podatku”.

 

Korekta zeznania PIT samodzielnie bądź z e-pitami

Podatnik ma prawo do samodzielnego skorygowania swojej deklaracji PIT. Bywa to jednak problematyczne bowiem korekta wymaga niejednokrotnie przeliczenia różnego rodzaju danych podatkowych. Aby nie popełnić błędu warto skorzystać z programów, które pomogą w złożeniu korekty PIT. Jednym z nich jest bezpłatny program e-pity. Dzięki niemu nie tylko szybko i bezbłędnie złożysz korektę swojego zeznania PIT, lecz również odzyskasz przysługujący CI zwrot podatku.

 

Jak złożyć korektę zeznania za pośrednictwem programu e-pity?

Kluczową kwestią jest odpowiednie zaznaczenie celu składania zeznania PIT. Podatnik chcący dokonać korekty w Kreatorze programu e-PITy zaznacza ,,Korektę zeznania” zamiast ,,Złożenie zeznania”.

 

Jak złożyć korektę PIT 2023

Źródło: e-pity

Uwaga! Jeśli składana korekta wynika z kontroli skarbowej prowadzonej przez urząd, wówczas podatnik zaznacza opcję drugą ,,Korekta deklaracji składana w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, o której mowa w art. 91b §1a Ordynacji Podatkowej.

W kolejnych krokach korygowania deklaracji PIT za pośrednictwem programu e-pity należy postępować zgodnie z poleceniami programu.

Skorygowana deklaracja zostaje przedstawiona do wglądu przed wysłaniem jej do urzędu skarbowego.

 

Korekta PIT-37 za 2022 rok

Źródło: e-pity

 

Na korektę PIT masz czas aż 5 lat

Podatnik chcący skorygować złożoną deklarację PIT ma na to aż 5 lat. W świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego Korekty dokonywać należy aż do zakończenia okresu przedawnienia, zatem z reguły powinno się ją dokonywać przez 5 lat licząc od końca roku, w którym składana jest deklaracja. Zeznania za 2022 rok korygować należy zatem aż do końca 2028 roku.

A do końca tego roku można składać korektę zeznań PIT za 2017 rok, które były składane w 2018.

 

PIT-37PIT-36Rozliczenie roczneKorekta PIT